Subject: Acta Onomastica / 2006

Number of items: 67.

1

Krško, Jaromír (2006) Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 326-337. ISSN 1211-4413

Koß, Gerhard (2006) „Nahrhafte Namen“ – Benennung von Produkten und Deonymisiurungen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 311-320. ISSN 1211-4413

Strandberg, Svante (2006) Ålsken. Zum -sk- Suffix in schwedi-schen Seenamen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 424-433. ISSN 1211-4413

Giger, Markus; Štěpán, Pavel (2006) Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 185-197. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2006) Úvahy o jinoslovanských paralelách českých toponym Blinka, Kosoř, Kroučová, Krapice, Kuzov, Skapce, Stropnice. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 344-349. ISSN 1211-4413

Kohlheim, Rosa (2006) Übernamen in Satzform im mittelalter-lichen Regensburg. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 274-281. ISSN 1211-4413

Stein, Karel (2006) Šmorda, Kacák, Bušeranda, Krimrbauda. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 413-424. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2006) Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku). Acta Onomastica, 47 (1). pp. 151-158. ISSN 1211-4413

Greule , Albrecht; Janka, Wolfgang (2006) Der Gewässer- und Siedlungsname Pfreimd. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 206-215. ISSN 1211-4413

Brendler, Andrea (2006) Der Name Tristrana bei Benito Pérez Galdós. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 99-104. ISSN 1211-4413

Blanár, Vincent (2006) Ešte raz o bilaterálnom chápaní onymického znaku. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 83-89. ISSN 1211-4413

Sohr, Nadine; Kotková, Martina; Zschieschang, Christian (2006) Früh- und hochmittelalterliche Siedlung und Kommunikation im nordböhmischen Elbtal. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 497-508. ISSN 1211-4413

Ainiala, Terhi; Vuolteenaho, Jani (2006) How to Study Urban Onomastic Landscape? Acta Onomastica, 47 (1). pp. 58-64. ISSN 1211-4413

Sičáková, Ľuba (2006) Hydronymá povodia Slanej v komunikačných súvislostiach. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 408-413. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2006) Hypokoristika jako osobitý druh antroponym. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 392-397. ISSN 1211-4413

Breza, Edward (2006) Imiona pochodzące od wyrazów oznaczających miłość. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 113-129. ISSN 1211-4413

Kohlheim, Volker (2006) Jan Mukařovský und die literarische Onomastik. Versuch einer Grundlegung. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 281-291. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2006) Jména českolipských v době předhusitské. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 386-392. ISSN 1211-4413

Harvalík, Milan (2006) K narozeninám Miloslavy Knappové. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 11-14. ISSN 1211-4413

Valčáková, Pavla (2006) K výkladu jména Spytihněv. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 464-467. ISSN 1211-4413

Homolková, Milada (2006) Latinské osobní jméno Adauctus a jeho české paralely. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 233-239. ISSN 1211-4413

Odaloš, Pavol (2006) Literáronymá v Ballekovom Les-nom divadle. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 358-366. ISSN 1211-4413

Lutterer, Ivan (2006) Míšeň nebo Meissen? Acta Onomastica, 47 (1). pp. 337-341. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2006) Místní jména z materiálu 11. – 13. století. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 140-151. ISSN 1211-4413

Kuba, Ludvík (2006) Miloslava Knappová jako vysokoškolská pedagožka. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 14-18. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie; Papcunová, Jana; Nejedlá, Alena (2006) Miloslavě Knappové k narozeninám – bibliografie prací Miloslavy Knappové za léta 1962 – 2006. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 18-37. ISSN 1211-4413

Klimeš, Lumír (2006) Monofunkční a difunkční krycí názvy (kryptonymy) čs. opevnění a jednotek 1935 – 1938. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 272-274. ISSN 1211-4413

Hengst, Karlheinz (2006) Namen Kadaň – Kaaden – Kaden auf beiden Seiten des Erzgebirges in Böhmen und Sachsen sprach-historisch betrachtet. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 220-227. ISSN 1211-4413

Gerritzen, Doreen (2006) Naming Children in a Globalizing World. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 177-185. ISSN 1211-4413

Zierhoffer, Karol; Zierhoffer, Zofia (2006) Nazwy najstarszych grodów czeskich notowane w polskich zródłach od średniowiecza. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 490-497. ISSN 1211-4413

Wenzel, Walter (2006) Niedersorbische Familiennamen aus Bezeichnungen für den Schneider in vergleichender deutsch-west-slawischer Sicht. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 481-490. ISSN 1211-4413

Anderson, Thorsten (2006) Nordische Bezirksterminologie in ihren Beziehungen zur europäischen Umgebung. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 64-71. ISSN 1211-4413

Kopertowska, Danuta (2006) O imennych podstawach nazwisk. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 301-311. ISSN 1211-4413

Kolařík, Josef (2006) Obměna příjmení v historii jedné obce. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 291-301. ISSN 1211-4413

Caffarelli, Enzo (2006) Od vlastního jména přes jméno obecné ke jménu vlastnímu: případ „paparazzi“. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 135-141. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2006) Osobní jména ve Slovníku pomístních jmen v Čechách. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 351-358. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2006) Přechýlené podoby ženských příjmení v českých nářečích. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 227-233. ISSN 1211-4413

Havlová, Eva (2006) Perničky – jméno skal na Vysočině. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 215-220. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2006) Proměny lokálního souboru pomístních jmen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 444-460. ISSN 1211-4413

Warchoł, Stefan (2006) Przezwiska od wyrażeń syntaktycznych w gwarze Frampola w wojewódstwie lubelskim. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 475-481. ISSN 1211-4413

Falileyev, Alexander I.; Isaac, Graham R. (2006) Remetodia. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 173-177. ISSN 1211-4413

Martínek, Jiří (2006) Rodná jména v zeměpisných názvech komunistické éry. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 349-351. ISSN 1211-4413

Janečková, Marie (2006) Rodná jména ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Přepodivná matka svatohorská Maria. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 252-260. ISSN 1211-4413

Afeltowicz, Beata (2006) Słowiański sufix *-ov- w toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 48-58. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2006) Semantyka i struktura polskich kosmonimów ludowych. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 244-251. ISSN 1211-4413

Abramowicz, Zofia (2006) Specyfika antroponimii żydowskiej na obrzeżu słowiańskim. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 37-48. ISSN 1211-4413

Górny, Halszka (2006) Struktura nazw ulic i placów Rzeszowa. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 197-206. ISSN 1211-4413

Wahlberg, Mats (2006) Systematized Name-Giving in the Area of “Other Names” – with Special Reference to Sweden. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 467-476. ISSN 1211-4413

Brylla, Eva (2006) The Swedish Name-Day Calendar. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 129-134. ISSN 1211-4413

Eichler, Ernst (2006) Tschechische Familiennamen in Leipzig. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 168-173. ISSN 1211-4413

Dimitrova-Todorova, Liljana (2006) Tопонимията на По-повско през погледа на Карел Шкорпил. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 158-168. ISSN 1211-4413

Olivová-Nezbedová, Libuše (2006) Univerbizační přípona -ice u některých místních jmen v Čechách zakončených na -ovice, -ice. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 366-373. ISSN 1211-4413

Krajkovič, Rudolf (2006) Veľkomoravská soľná cesta zdokumentovaná historickou toponymiou. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 320-326. ISSN 1211-4413

Majtán, Milan (2006) Z „onomastických“ príbehov. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 341-344. ISSN 1211-4413

Savický, Nikolaj P. (2006) Z novější ukrajinské onomastiky. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 397-403. ISSN 1211-4413

Blicha, Michal (2006) Z onymie Príkrej. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 89-99. ISSN 1211-4413

Palkosková, Olga (2006) Záhada vývoje jména Břetislav. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 383-386. ISSN 1211-4413

Bayerová, Naděžda (2006) Zevrubná charakteristika církevního roku, a to částečně i se zřetelem ke komunikaci. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 77-83. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2006) Zmatky kolem vodních jmen říčky Zubřiny. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 260-265. ISSN 1211-4413

Brendler, Silvio (2006) Zunamenentwicklung und Recht in England. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 105-118. ISSN 1211-4413

Karpenko, Jurij (2006) Антропонімічні аргументи в історії слов’янської фонеми. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 265-272. ISSN 1211-4413

Šulhač, Viktor P. (2006) Два етюди з давньоруської oнoмаcтики. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 460-464. ISSN 1211-4413

Ostaš, Ljudov (2006) Динаміка чоловічих імен слов’янського по-ходження у XX столітті в Чеськії Респувліці. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 373-383. ISSN 1211-4413

Iliadi, Alexandr I. (2006) Из славянской гидронимии. ІІІ: укр. Cóб, рус. Сoлза, пол. Solza и др. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 239-244. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Aleksandra V. (2006) Непрямая номинация в антропонимии. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 433-444. ISSN 1211-4413

Arkušin, Grigorij (2006) Оніми в складі жаргонної лексики. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 71-77. ISSN 1211-4413

Selimski, Ljudvig (2006) Фамилното име Чаев и някои cродни. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 403-408. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:34 2020 CEST.