Subject: Acta Onomastica / 2007

Number of items: 31.

1

Van Langendonck, Willy (2007) A Pragmatic-Semantic-Syntactic Analysis of Names. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 165-176. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2007) Albrecht Greule – Wolfgang Janka – Michael Prinz (Hrsg.): Gewässernamen in Bayern und Österreich. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2007) Antroponyma v předbělohorských berních rejstřících z Hradeckého kraje. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 143-152. ISSN 1211-4413

Domański, Jósef (2007) Średniowieczne nazwy rzeczne koło Broumova i Police nad Metują. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 32-44. ISSN 1211-4413

Nejedlý, Petr; Harvalík, Milan (2007) Bohemistické dílo Karla Olivy – u příležitosti nedožitých osmdesátin. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 221-232. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2007) Charakterystyka polskich chrematonimów kosmicznych. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 54-72. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2007) Dušan Třeštík (1. 8. 1933 – 23. 8. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 238-240. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Eero Kiviniemi: Suomalaisten etunimet. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 207-209. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Ewa Rzetelska-Feleszko: W świecie nazw własnych. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 208-213. ISSN 1211-4413

Beláková, Mária (2007) Fungovanie antroponyma v mikrosociálnom prostredí z didaktického pohľadu. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 7-11. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2007) Internetové mapové zdroje pro toponomastiku. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 269-270. ISSN 1211-4413

Nikolić, Vidan (2007) Istorijski i onomastički aspekti etnonima Čeh i Bohem u srpskom i hrvatskom jeziku. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 114-125. ISSN 1211-4413

Olivová-Nezbedová, Libuše (2007) Ke slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 125-143. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2007) Královka – vrchol mnoha jmen. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 108-114. ISSN 1211-4413

Giger, Miriam (2007) Michal Blicha – Richard Custer – Vladislav Grešlík: Príkra. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 206-208. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2007) Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 72-79. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2007) Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice, zejména kralické. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 22-32. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2007) Odešla PhDr. Eva Pokorná (2. 3. 1928 – 1. 8. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 234-238. ISSN 1211-4413

autorů, kolektiv (2007) Onomastické zprávy a poznámky. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 240-270. ISSN 1211-4413

Czaplicka-Jedlikowska, Maria (2007) Oronimy z pogranicza czesko-polskiego na przykładzie nazw górskich Kotliny Kamiennogórskiej. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 11-22. ISSN 1211-4413

Kavka, Josef (2007) Oronymická nedorozumění na českých mapách. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 203-206. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2007) Pavel Štěpán: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 212-215. ISSN 1211-4413

Rožmberský, Petr (2007) Příspěvek ke vzniku a motivaci některých příjmí a příjmení. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 152-156. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel; Giger, Markus (2007) Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 44-54. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2007) Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 156-165. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 193-203. ISSN 1211-4413

Kuba, Ludvík (2007) Proces nominace dopravních prostředků provozovaných na území našeho státu. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 79-108. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2007) Sophie Wauer: Brandenburgisches Namenbuch. Teil 12. Die Ortsnamen des Kreises Beeskow-Storkow. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 218-221. ISSN 1211-4413

Woodman, Paul (2007) The Toponymy of the Czech Lands as Reflected in Britain (A Study in Exonyms?). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 176-193. ISSN 1211-4413

Heřmanová, Zdenka (2007) Za Ladislavem Zgustou (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 231-235. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2007) Zpráva o činnosti onomastické komise za léta 2002 – 2006. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 272-275. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:32 2020 CEST.