Subject: Acta Onomastica / 2009

Number of items: 36.

1

Štěpán, Pavel (2009) Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 176-189. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2009) Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi letterari immaginari. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 198-202. ISSN 1211-4413

Blažek, Václav (2009) Český onymický základ *třěb- v kontextu slovanské toponomastiky a indoevropské etymologie. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 48-63. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2009) Ženy a ich úradné rodné mená v kopaniciach Starej Turej. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 108-117. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2009) Životní jubileum brněnské onomastičky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 237-242. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2009) Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 80-88. ISSN 1211-4413

Kloferová ml., Stanislava (2009) Cíp, cvik(l) a klín v anoikonymech na Moravě a v české části Slezska. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 117-129. ISSN 1211-4413

Vincze, László (2009) Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 218-224. ISSN 1211-4413

Anreiter, Peter (2009) Gibt es onymische Hinweise auf vordeutschen Bergbau im Grossraum von Schwaz? Acta Onomastica, 50 (1). pp. 7-49. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2009) Gundhild Winkler: Genetivische Ortsnamen in Ostmitteldeutschland und in angrenzenden Gebieten. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Komárek, Karel; Komárková, Zina (2009) Ivan Lutterer oslavil osmdesátiny. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 228-231. ISSN 1211-4413

Majtán, Milan (2009) Júlia Behýlová – Yulia Smetanová: Slovenskí jazykovedci. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 209-211. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2009) Josefu Kolaříkovi k pětasedmdesátinám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 231-233. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2009) Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 233-236. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2009) Julijan Reďko: Slovnyk sučasnych ukrains’kych prizvyšč I., II. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 202-205. ISSN 1211-4413

Olivová-Nezbedová, Libuše (2009) K přechodům mezi typy místních jmen v Čechách odvozených ze jmen osobních. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 158-162. ISSN 1211-4413

Holá, Petra (2009) Křestní jména na Klatovsku v 18. století. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 189-196. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2009) Lexikon české literatury počtvrté aneb Na okraj pseudonymů. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 254-256. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2009) Ludmile Švestkové k narozeninám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 226-228. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2009) Michaela Čornejová – Pavel Kosek (eds.): Jazyk a jeho proměny. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 196-198. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2009) Minerální prameny v severním povodí řeky Mže. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 102-108. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2009) Naděžda, Naďa, Naděnica, Naděnka... Bayerová. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 236-238. ISSN 1211-4413

autorů, kolektiv (2009) Onomastické zprávy a poznámky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 242-251. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2009) Pojmenování Lužické Nisy a jejích zdrojnic v proměnách času. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 143-152. ISSN 1211-4413

Majtán, Milan (2009) Pomenúvanie kráv na Slovensku začiatkom 18. storočia (motivácia imien podľa súpisov bytčianskeho panstva). Acta Onomastica, 50 (1). pp. 152-158. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2009) Rudolf Krajčovič: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 204-209. ISSN 1211-4413

Lutterer, Ivan (2009) Rudolfu Šrámkovi k 75. narozeninám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 230-232. ISSN 1211-4413

Borovská, Hana (2009) Soupis brněnských prací o pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 256-263. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2009) Soutěž na pojmenování nového města – Havířov. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 63-80. ISSN 1211-4413

Kopertowska, Danuta (2009) Synonimiczne nazwania centralnych osób betlejemskiej stajenki. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 129-143. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2009) Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 250-255. ISSN 1211-4413

Majtán, Milan (2009) Vincent Blanár: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 210-212. ISSN 1211-4413

Steinerová, Jana (2009) Vlastní jména v „Mohylách“ Josefa Kostohryze. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 162-176. ISSN 1211-4413

Garančovská, Lenka (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 88-102. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2009) Vzpomínka na Ewu Rzetelskou-Feleszkovou. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 224-227. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2009) Walter Wenzel: Oberlausitzer Ortsnamenbuch. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 211-215. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:29 2020 CEST.