Subject: Acta Onomastica / 2010

Number of items: 42.

1

Čižmárová, Libuše (2010) Úvaha (nejen) nad knihou Mateje Šekliho Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju livek in njegovi okolici. Acta onomastica, 51 (1). pp. 384-397. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2010) Jilm v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 181-182. ISSN 1211-4413

Komárková, Zina (2010) Jména studánek na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 227-247. ISSN 1211-4413

Balhar, Jan (2010) K vývoji pomístních jmen na Opavsku od druhé světové války. Acta onomastica, 51 (1). pp. 305-314. ISSN 1211-4413

Čižmárová, Libuše (2010) Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 94-106. ISSN 1211-4413

Ireinová, Martina; Konečná, Hana (2010) Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica, 51 (1). pp. 299-305. ISSN 1211-4413

Ireinová, Martina (2010) Po stopách dobytka a drůbeže v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 247-269. ISSN 1211-4413

Spinková, Stanislava (2010) Po stopách dobytka a drůbeže v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 202-225. ISSN 1211-4413

Šipková, Milena (2010) Pomístní jména a jejich zpracování ve slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 48-79. ISSN 1211-4413

Kloferová, Stanislava (2010) Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém a dialektologickém (na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku). Acta onomastica, 51 (1). pp. 106-140. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2010) Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich druhové znaky, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964-1993). Acta onomastica, 51 (1). pp. 10-47. ISSN 1211-4413

Čižmárová, Libuše (2010) Tvorba elektronického Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 79-94. ISSN 1211-4413

Šlosar, Dušan (2010) Utvářenost slov vstupujících do pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 314-339. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2010) Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica, 51 (1). pp. 151-181. ISSN 1211-4413

Konečná, Hana (2010) Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 189-202. ISSN 1211-4413

Přadková, Petra (2010) Základy čern- a běl-/bíl- v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 140-151. ISSN 1211-4413

Konečná, Hana (2010) Znalost pomístních jmen v Jemnici a Lhoticích. Acta onomastica, 51 (1). pp. 269-300. ISSN 1211-4413

2

Knappová, Miloslava (2010) A Családnév-Változtatások Történetei Idöben, Térben, Társadalomban. Acta onomastica, 51 (2). pp. 612-615. ISSN 1211-4413

Rožmberský, Petr (2010) Česká příjmí typu Kobrle, Šebrle z německých hypokoristik na -rle. Acta onomastica, 51 (2). pp. 542-547. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2010) Česká teorie literární onomastiky. Acta onomastica, 51 (2). pp. 447-453. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2010) Ždánidla. Acta onomastica, 51 (2). pp. 466-470. ISSN 1211-4413

Abramowicz, Zofia; Dacewicz, Leonarda (2010) Changes in urbanonymy of northeastern Poland in the context of statehood transformation. Acta onomastica, 51 (2). pp. 417-429. ISSN 1211-4413

Olivová-Nezbedová, Libuše (2010) Doplněk k „Třídění pomístních jmen“ Vladimíra Šmilauera. Acta onomastica, 51 (2). pp. 515-517. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2010) Funkčný člen rodné meno v živých osobných menách v Papradi. Acta onomastica, 51 (2). pp. 504-515. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2010) Honorifikační motiv v toponymii (na příkladu baťovských toponym a toponyma Zlín/Gottwaldov). Acta onomastica, 51 (2). pp. 429-437. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie (2010) Lumír Klimeš (4. 9. 1924 – 2. 10. 2010). Acta onomastica, 51 (2). pp. 617-619. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2010) Michaela Čornejová: Tvoření nejstarších českých místních jmen. Acta onomastica, 51 (2). pp. 606-608. ISSN 1211-4413

Garančovská, Lenka (2010) Modelové poňatie pragmatoným. Acta onomastica, 51 (2). pp. 470-497. ISSN 1211-4413

Wiśniewski, Mateusz (2010) Nazwy z Nowego Świata w opracowanych po czesku szesnastowiecznych tekstach o wielkich odkryciach geograficznych. Acta onomastica, 51 (2). pp. 597-606. ISSN 1211-4413

Majtán, Milan (2010) Nestor slovenskej onomastiky prof. Vincent Blanár deväťdesiatročný. Acta onomastica, 51 (2). pp. 619-622. ISSN 1211-4413

Ološtiak, Martin (2010) Niekoľko poznámok o vzťahu onymickej a frazeologickej motivácie. Acta onomastica, 51 (2). pp. 517-531. ISSN 1211-4413

Lužická, Michaela (2010) Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny. Acta onomastica, 51 (2). pp. 573-581. ISSN 1211-4413

Vašková, Lenka (2010) Přezdívky v hokejových oddílech z pohledu komunikačního a slovotvorného. Acta onomastica, 51 (2). pp. 591-597. ISSN 1211-4413

Hrubišová (Šrubařová), Petra; Ondrášová, Zuzana; David, Jaroslav (2010) Proměny české antroponymie po roce 1989 (na příkladech jmen dětí celebrit). Acta onomastica, 51 (2). pp. 581-591. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2010) Régi Magyar Családnevek Névvégmutató Szótára XIV.–XVII. Század. Acta onomastica, 51 (2). pp. 610-612. ISSN 1211-4413

Giger, Marcus; Giger, Miriam (2010) Rosa Kohlheim - Volker Kohlheim: Die Wunderbare Welt der Namen. Acta onomastica, 51 (2). pp. 608-611. ISSN 1211-4413

Szerszunowicz, Joanna (2010) Some remarks on cultural connotations of urbanonyms and idiomacity in a contrastive perspective. Acta onomastica, 51 (2). pp. 547-556. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2010) Specifika literárních toponym. Acta onomastica, 51 (2). pp. 453-466. ISSN 1211-4413

Kalousková, Lenka (2010) Srovnání českých a německých urbanonym na území Prahy. Acta onomastica, 51 (2). pp. 497-504. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2010) Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 51 (2). pp. 556-573. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2010) Význam toponymie pro určení předloh starších českých biblických překladů. Acta onomastica, 51 (2). pp. 437-447. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2010) Zaniklé obce ve vojenském prostoru Ralsko 1946-1991. Acta onomastica, 51 (2). pp. 531-542. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:27 2020 CEST.