Subject: Acta Onomastica / 2011

Number of items: 27.

1

Tóth, Valeria (2011) Change Typology of Toponyms. Acta onomastica, 52 (1). pp. 179-190. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Alexandra Vasilyevna (2011) Cталтмане Велта Эрнестовна (1926–2010), кандидат филологических наук, специалист по балтийским и славянским языкам. Acta onomastica, 52 (1). pp. 246-249. ISSN 1211-4413

Rutkowski, Mariusz (2011) Dictionary of Proper Names, Metaphors and Connotations: Outline of Theoretical Background. Acta onomastica, 52 (1). pp. 141-149. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2011) Funkčný člen „priezvisko“ v modelovej interpretácii živých osobných mien slobodných osôb v Papradi. Acta onomastica, 52 (1). pp. 83-92. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2011) Havlíčkobrodsko 24. Sborník příspěvků o historii regionu. Acta onomastica, 52 (1). pp. 222-226. ISSN 1211-4413

Abramowicz, Zofia (2011) Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI–XVIII w.). Acta onomastica, 52 (1). pp. 7-15. ISSN 1211-4413

Komárek, Karel (2011) Jaroslav David: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Acta onomastica, 52 (1). pp. 230-233. ISSN 1211-4413

Kloferová, Stanislava (2011) K územnímu rozrůznění předložek v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 52 (1). pp. 92-102. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2011) Miloslava Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Acta onomastica, 52 (1). pp. 236-239. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2011) Na okraj novozákonní toponymie v Novém kovenantu Johna Podmolika. Acta onomastica, 52 (1). pp. 226-230. ISSN 1211-4413

Nikolić, Vidan (2011) O jednom retkom toponimu u istočnoj Bosni sa germanskim poreklom. Acta onomastica, 52 (1). pp. 102-111. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2011) Ostrov Cohnova rozhodnutí aneb krajina jmen v románu Bernarda Malamuda Boží milost. Acta onomastica, 52 (1). pp. 45-55. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2011) Příjmení v Bartošově Dialektickém slovníku moravském (s přihlédnutím ke klasifikaci příjmení). Acta onomastica, 52 (1). pp. 111-133. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2011) Případ Galadriel. Acta onomastica, 52 (1). pp. 212-214. ISSN 1211-4413

Kuneš, Václav (2011) Pomístní jména v katastrálním území Vlhlavy a Malé Chrášťany. Acta onomastica, 52 (1). pp. 190-203. ISSN 1211-4413

Mestek, Jaroslav (2011) Poznámka k výslovnosti příjmení Peirce [pérs]. Acta onomastica, 52 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Boháčová, Michaela (2011) Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku. Acta onomastica, 52 (1). pp. 218-223. ISSN 1211-4413

Štefková, Marta (2011) Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 52 (1). pp. 149-160. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2011) Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Bibliografie Rudolfa Šrámka za léta 1956–2008. Acta onomastica, 52 (1). pp. 233-237. ISSN 1211-4413

Gelnar, Michal (2011) Toponyma, hydronyma a oronyma v Lužických horách a jejich okolí ve vztahu k dějinám sklářství. Acta onomastica, 52 (1). pp. 55-83. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2011) Toponymie v náměšťském Novém zákoně (1533). Acta onomastica, 52 (1). pp. 31-46. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2011) Tvoření detoponymických urbanonym (na příkladu urbanonymie hlavního města Prahy). Acta onomastica, 52 (1). pp. 160-179. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2011) Významný retrográdní slovník oikonym. Acta onomastica, 52 (1). pp. 239-246. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2011) Vlastní jména a jejich (historická) sémantika. Acta onomastica, 52 (1). pp. 15-31. ISSN 1211-4413

Goótšová, Andrea (2011) XVII. poľská onomastická konferencia. Acta onomastica, 52 (1). pp. 249-254. ISSN 1211-4413

Vejrychová, Eliška (2011) Změny příjmení na Ostravsku v roce 1947 a poválečný český nacionalismus. Acta onomastica, 52 (1). pp. 203-212. ISSN 1211-4413

Pukish, Vladimir (2011) Этнически маркированные имена чехов Северного Кавказа и пути их передачи на русский язык. Acta onomastica, 52 (1). pp. 133-141. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:25 2020 CEST.