Subject: Acta Onomastica / 2012

Number of items: 30.

1

Knappová, Miloslava (2012) Amálka a Bobeš, nebo Amálie a Josef? (K přehodnocování hypokoristik v základní podoby). Acta onomastica, 53 (1). pp. 162-169. ISSN 1211-4413

Klimtová, Barbora (2012) Ľuba Sičáková: Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej). Acta onomastica, 53 (1). pp. 389-392. ISSN 1211-4413

Bölcskei, Andrea (2012) Contrastive Analysis of English and Hungarian Toponym Types. Acta onomastica, 53 (1). pp. 7-28. ISSN 1211-4413

Kovács, Éva (2012) Different Aspects for the Study of Toponyms Deriving from Personal Names. Acta onomastica, 53 (1). pp. 187-198. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2012) Funkčný člen “meno domu” v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi. Acta onomastica, 53 (1). pp. 142-149. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2012) Funkčný člen „individuálna charakteristika“ v modelovej interpretácii živých osobných mien slobodných osôb v Papradi. Acta onomastica, 53 (1). pp. 134-142. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2012) Inge Bily: Potsdam bis München: Die Ausfahrten der A 9 – ihre Namen kurz erklärt. Acta onomastica, 53 (1). pp. 383-386. ISSN 1211-4413

Kołodziej, Agnieszka (2012) Iveta Valentová (ed.): Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Acta onomastica, 53 (1). pp. 391-395. ISSN 1211-4413

Havíř, Petr (2012) Jiří Uhlíř pětasedmdesátiletý. Acta onomastica, 53 (1). pp. 408-411. ISSN 1211-4413

Volejník, Radek (2012) Juraj Hladký (ed.): Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Acta onomastica, 53 (1). pp. 398-400. ISSN 1211-4413

Valentová, Iveta (2012) Juraj Hladký: Hydronymia povodia Dudváhu. Acta onomastica, 53 (1). pp. 394-399. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2012) Karol i Zofia Zierhofferowie: Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Acta onomastica, 53 (1). pp. 385-390. ISSN 1211-4413

Štefková, Marta (2012) Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 53 (1). pp. 282-295. ISSN 1211-4413

Chovanec, Jan (2012) Kešonymické hrátky: motivační typy pojmenování keší v českém geocachingu. Acta onomastica, 53 (1). pp. 117-134. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2012) Kvazideantroponymická a kvazideapelativní pomístní jména. Acta onomastica, 53 (1). pp. 198-207. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav; Mácha, Přemysl (2012) Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica, 53 (1). pp. 28-46. ISSN 1211-4413

Gelnar, Michal (2012) Několik toponym z okresu Šumperk vztahujících se k dějinám sklářství. Acta onomastica, 53 (1). pp. 101-117. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2012) Nisa, nebo Nysa? Acta onomastica, 53 (1). pp. 207-219. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2012) Nová pražská detoponymická urbanonyma. Acta onomastica, 53 (1). pp. 295-308. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2012) O Rodných jménech motivovaných označením rostlin. Acta onomastica, 53 (1). pp. 46-65. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2012) Pojmenovávací zvyklosti v rodě Vosiků z číhošťské farnosti v letech 1785–1885. Acta onomastica, 53 (1). pp. 65-101. ISSN 1211-4413

Klimtová, Barbora (2012) Pomístní jména na území obce Otročiněves. Acta onomastica, 53 (1). pp. 149-162. ISSN 1211-4413

Torkar, Silvo (2012) Predoslje a Prelosno (po 45 letech). Acta onomastica, 53 (1). pp. 316-323. ISSN 1211-4413

Pehal, Zdeněk (2012) Toponyma ve smlouvě z roku 1347 na Chotěbořsku – problém identifikace. Acta onomastica, 53 (1). pp. 219-237. ISSN 1211-4413

Tušková, Jana Marie (2012) Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. Acta onomastica, 53 (1). pp. 324-335. ISSN 1211-4413

Kołodziej, Agnieszka (2012) Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky. Acta onomastica, 53 (1). pp. 169-187. ISSN 1211-4413

Šmejkalová, Martina (2012) Vladimír Šmilauer – život onomastika. Acta onomastica, 53 (1). pp. 237-282. ISSN 1211-4413

Pleskalová, Jana (2012) Za profesorem PhDr. Vincentem Blanárem, DrSc., dr. h. c. Acta onomastica, 53 (1). pp. 406-408. ISSN 1211-4413

Martínek, Jiří (2012) Zemřel doc. Ludvík Mucha. Acta onomastica, 53 (1). pp. 401-403. ISSN 1211-4413

Tomasik, Samuela (2012) Наименования московских ново-годних уличных елей 2012 года. Acta onomastica, 53 (1). pp. 308-316. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:24 2020 CEST.