Subject: Acta Onomastica / 2013

Number of items: 35.

1

Kazík, Miroslav (2013) Apelatívny člen v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi. Acta onomastica, 54 (1). pp. 101-108. ISSN 1211-4413

Mihali, Adelina Emilia (2013) Aspects of Identity and Alterity in the Names of Romanian Public Space. Ukrainian Community from Maramureş. Acta onomastica, 54 (1). pp. 205-217. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2013) Bay, Bay – Za paní docentkou Naděždou Bayerovou. Acta onomastica, 54 (1). pp. 331-333. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2013) Birmovné mená z obce Dabaš-Šára. Acta onomastica, 54 (1). pp. 108-123. ISSN 1211-4413

Majewska, Ewa (2013) Charakteristische Züge des männli-chen Vornamenschatzes der deutschen Protestanten anhand der Taufregister der Braunschweiger evangelisch-lutherischen. Acta onomastica, 54 (1). pp. 194-205. ISSN 1211-4413

Bily, Inge (2013) Dmytro Bučko – Natalija Tkačova: Slovnyk ukrajins’koji onomastyčnoji terminolohiji. Acta onomastica, 54 (1). pp. 306-308. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2013) DUDEN – Lexikon der Vornamen 6., völlig neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kohlheim. Acta onomastica, 54 (1). pp. 316-320. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2013) Jana Pleskalová: Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. Acta onomastica, 54 (1). pp. 319-323. ISSN 1211-4413

Klimtová, Barbora (2013) Jaroslav David: Paměť města – názvy míst. Havířov; Jaroslav David: Paměť města – názvy míst. Ostrava. Acta onomastica, 54 (1). pp. 312-317. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2013) K výzkumu neoficiálních vlastních jmen osob v českých nářečích. Acta onomastica, 54 (1). pp. 87-91. ISSN 1211-4413

Rožmberský, Petr (2013) Kde byl Římův Újezd? Acta onomastica, 54 (1). pp. 243-246. ISSN 1211-4413

Komárek, Karel; Komárková, Zina (2013) Libuše Olivová-Nezbedová: Padesát let s onomastikou. Acta onomastica, 54 (1). pp. 333-337. ISSN 1211-4413

Bily, Inge (2013) Monika Choroś – Łucja Jarczak: Ludzie i historia w nazwach ulic Opola. Acta onomastica, 54 (1). pp. 308-311. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2013) Monika Choroś: Nazwy złożone w toponimii śląskiej 1. Acta onomastica, 54 (1). pp. 311-313. ISSN 1211-4413

Náhlíková, Anežka (2013) Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí. Acta onomastica, 54 (1). pp. 293-306. ISSN 1211-4413

Gelnar, Michal; Gelnarová, Zuzana (2013) Několik toponym z okresu Jeseník vztahujících se k dějinám sklářství. Acta onomastica, 54 (1). pp. 61-80. ISSN 1211-4413

Kojetínová, Martina (2013) Německá příjmení ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Acta onomastica, 54 (1). pp. 134-145. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2013) Nová pražská deantroponymická urbanonyma. Acta onomastica, 54 (1). pp. 123-134. ISSN 1211-4413

Závodný, Andrej (2013) Nové monografie o slovenskej hydronymii. Acta onomastica, 54 (1). pp. 325-331. ISSN 1211-4413

Volejník, Radek (2013) Nové onomastické publikace z Bulharska. Acta onomastica, 54 (1). pp. 322-326. ISSN 1211-4413

Citko, Lilia (2013) O pewnej slowiańsko-bałtyckiej paraleli semantycznej w mikrotoponimii Podlasia. Acta onomastica, 54 (1). pp. 43-53. ISSN 1211-4413

Tomasik, Samuela (2013) Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych leków. Rekonesans badawczy. Acta onomastica, 54 (1). pp. 256-272. ISSN 1211-4413

Lipowski, Jaroslav (2013) Příjmí a příjmení na Těšínsku od sklonku 17. do konce 19. století na základě jejich zápisů v matrikách. Acta onomastica, 54 (1). pp. 178-194. ISSN 1211-4413

Barešová, Ivona (2013) Proměny japonských rodných jmen od období Meidži do současnosti. Acta onomastica, 54 (1). pp. 15-43. ISSN 1211-4413

Kvíčalová, Marta (2013) Studentské přezdívky utvořené z osobních jmen. Acta onomastica, 54 (1). pp. 170-178. ISSN 1211-4413

Györffy, Erzsébet (2013) The Place of Slang Toponyms in the Toponymic System. Acta onomastica, 54 (1). pp. 80-87. ISSN 1211-4413

Kojetínová, Martina (2013) Toponyma jako místa paměti (na příkladu vybraných pražských urbanonym). Acta onomastica, 54 (1). pp. 145-151. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2013) Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru. Acta onomastica, 54 (1). pp. 151-170. ISSN 1211-4413

Suchá, Zdeňka; David, Jaroslav (2013) Typizace ve jménech seriálových postav. Acta onomastica, 54 (1). pp. 246-256. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2013) Uliční jména – mezi ideologií a kulturním dědictvím. Acta onomastica, 54 (1). pp. 53-61. ISSN 1211-4413

Kalashnikov, Alexander (2013) Usual and Occasional Equivalents of Charactonyms: Case-Study of Two Translations. Acta onomastica, 54 (1). pp. 91-101. ISSN 1211-4413

Valentová, Iveta (2013) Vývin prechyľovania ženských priezvisk na slovenskom území. Acta onomastica, 54 (1). pp. 272-293. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2013) Vývoj místního jména Česká Lípa. Acta onomastica, 54 (1). pp. 217-228. ISSN 1211-4413

Adam, Robert (2013) Vlastní jména osob a míst v Raisových povídkách. Acta onomastica, 54 (1). pp. 7-15. ISSN 1211-4413

Polomac, Vladimir (2013) О cавременим београдским ходонимима антропонимског порекла. Acta onomastica, 54 (1). pp. 228-243. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:22 2020 CEST.