Subject: Czech Literature / 2005

Number of items: 68.

1

Smrčka, Jiří (2005) České operní libreto. Czech Literature, 53 (1). pp. 41-61. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2005) Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii? Czech Literature, 53 (1). pp. 101-109. ISSN 0009-0468

Svanovská, Hana (2005) Korunní slovo "Milost" : Ivan Slavík jakožto čtenář a pokračovatel Weinerův. Czech Literature, 53 (1). pp. 63-78. ISSN 0009-0468

Knopp, František; Bláhová, Kateřina (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (1). pp. 134-152. ISSN 0009-0468

Poslední, Petr (2005) Monografie jako přehled. Czech Literature, 53 (1). pp. 128-134. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2005) Nové směry (a staré mezery) v teorii vyprávění. Czech Literature, 53 (1). pp. 78-100. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2005) První dva svazky projektu českých slavik. Czech Literature, 53 (1). pp. 112-118. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2005) Svět hry a kontemplace. Czech Literature, 53 (1). pp. 120-128. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2005) Tělo a verš. Czech Literature, 53 (1). pp. 1-41. ISSN 0009-0468

Nechutová, Jana (2005) Trium linguarum in Bohemia litterae. Czech Literature, 53 (1). pp. 109-112. ISSN 0009-0468

Kroča, David (2005) V tišinách próz Oty Pavla. Czech Literature, 53 (1). pp. 117-121. ISSN 0009-0468

2

Linka, Jan (2005) Co z raněnovověkých textů vydávat? A jak? Czech Literature, 53 (2). pp. 226-233. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2005) Encyklopedie literárních žánrů (recenze). Czech Literature, 53 (2). pp. 5-6. ISSN 0009-0468

Šebek, Josef (2005) Jan Mukařovský „z podzemí postmoderny“. Czech Literature, 53 (2). pp. 265-273. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2005) Kollár, Petrarca a Dante. Czech Literature, 53 (2). pp. 188-202. ISSN 0009-0468

Merhaut, Luboš; Med, Jaroslav; Malura, Jan; Sichálek, Jakub (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (2). pp. 280-303. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip (2005) Na okraj patnácti set stran „myšlení o české literatuře“. Czech Literature, 53 (2). pp. 276-280. ISSN 0009-0468

Doležel, Lubomír; Kubíček, Tomáš; Bílek, Petr (2005) O možných světech, fikčnosti a o tom, co nám zabraňuje beztrestně žvanit. Czech Literature, 53 (2). pp. 240-253. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2005) S mimezí v batohu na výlet do různosvětů. Czech Literature, 53 (2). pp. 203-225. ISSN 0009-0468

Křivánek, Vladimír (2005) V labyrintech Holanovy pozdní lyriky : Nad knihou Zdeňka Kožmína. Czech Literature, 53 (2). pp. 226-233. ISSN 0009-0468

Sochorová, Ludmila (2005) Z repertoáru Vlastenského divadla v Praze. Czech Literature, 53 (2). pp. 153-178. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2005) Znovu a nově o strukturalismu Pražské školy (recenze). Czech Literature, 53 (2). pp. 254-266. ISSN 0009-0468

3

Trávníček, Jiří (2005) „Začnu (zdánlivě) zdaleka“ (recenze). Czech Literature, 53 (3). -. ISSN 0009-0468

Krupová, Pavlína (2005) Daniela Hodrová: Théta. Czech Literature, 53 (3). pp. 395-407. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2005) Fakta a interpretace. Czech Literature, 53 (3). pp. 445-450. ISSN 0009-0468

Hruška, Pavel (2005) Kateřina Rudčenková’s Ludvig. Czech Literature, 53 (3). pp. 407-413. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan; Šporková-Fialová, Alena (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (3). pp. 450-465. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2005) Literární vývoj z pohledu komparatistiky (recenze). Czech Literature, 53 (3). pp. 431-438. ISSN 0009-0468

Engelking, Leszek (2005) Nový mýtus, staré rituály : O básni Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka. Czech Literature, 53 (3). pp. 361-376. ISSN 0009-0468

Kolařík, Karel (2005) Poetika druhého básnického období Jiřího Karáska ze Lvovic. Czech Literature, 53 (3). pp. 324-361. ISSN 0009-0468

Topor, Michal (2005) Poznámky ke dvěma svazkům Spisů T. G. Masaryka. Czech Literature, 53 (3). pp. 441-446. ISSN 0009-0468

Vodička, Libor (2005) Roman Sikora: Smetení Antigony – Pokus o tragédii. Czech Literature, 53 (3). pp. 413-423. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2005) Slovník divadla jako souboj metod (recenze). Czech Literature, 53 (3). pp. 423-432. ISSN 0009-0468

Sládek, Miloš (2005) Ukotvenost a ukotvitelnost pojmu barok v českých literárních vodách. Czech Literature, 53 (3). pp. 309-324. ISSN 0009-0468

Petrů, Eduard; Lehár, Jan; Malura, Jan; Bočková, Hana (2005) Vymezení pojmu baroko v české literární historii (Anketa). Czech Literature, 53 (3). pp. 376-394. ISSN 0009-0468

4

Janáčková, Jaroslava (2005) Božena Němcová a sestry Rottovy. Czech Literature, 53 (4). pp. 493-518. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel (2005) Co to znamená, když se řekne "literary culture"? Czech Literature, 53 (4). pp. 556-570. ISSN 0009-0468

Mocná, Dagmar (2005) Dvě podivné "detektivky" (Čapkův Hordubal a Jméno růže U. Eka). Czech Literature, 53 (4). pp. 465-493. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2005) K historii pojmu literární kultura. Czech Literature, 53 (4). pp. 541-556. ISSN 0009-0468

Petříček, Miroslav (2005) Kapitoly z dějin zhoubné četby (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 591-596. ISSN 0009-0468

Brožová, Věra; Kusáková, Lenka (2005) Korespondence jako historický pramen a umělecký text (recenze). Czech Literature, 53 (4). -. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip; Šulcková, Martina; Bedřich, Martin; Havránková, Marie; Urbanová, Adéla (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (4). pp. 596-608. ISSN 0009-0468

Scherber, Peter (2005) Literární život jako předmět literární historie. Czech Literature, 53 (4). pp. 519-541. ISSN 0009-0468

Jareš, Michal (2005) Múzy v exilu (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 587-591. ISSN 0009-0468

Zach, Aleš (2005) Publicista Jaroslav Seifert (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 581-588. ISSN 0009-0468

Novotný, Robert (2005) Rehabilitace jihočeského pacifisty (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 570-575. ISSN 0009-0468

5

Češka, Jakub (2005) Agnesino pozdní odpoledne (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 710-718. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2005) Česká literatura a německý expresionismus v letech 1910–1920. Czech Literature, 53 (5). pp. 688-694. ISSN 0009-0468

Loužil, Jaromír (2005) K zápasu o J. G. Herdera u nás. Czech Literature, 53 (5). pp. 637-654. ISSN 0009-0468

Vaňková, Irena (2005) Kognitivní lingvistika, řeč a poezie : (Předběžné poznámky). Czech Literature, 53 (5). pp. 609-637. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie; Jankovič, Milan (2005) Kolokvium Literatura jako text mezi texty. Czech Literature, 53 (5). pp. 662-688. ISSN 0009-0468

Kraitlová, Irena; Havránková, Marie (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (5). pp. 730-768. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2005) Můj Vít : Z deníku K. M. Čapka-Choda. Czech Literature, 53 (5). pp. 654-662. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2005) Naratologie je mrtva, ať žije narativita! (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 717-722. ISSN 0009-0468

Mathauserová, Světla (2005) Nový Jakobsonův návrat do Čech. Czech Literature, 53 (5). pp. 726-730. ISSN 0009-0468

Šulcková, Martina (2005) Odkud a kam směřuje slovenská literární historie a historiografie? (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 721-726. ISSN 0009-0468

Balík, Štěpán (2005) Zapomenuté světlo - Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes. Czech Literature, 53 (5). pp. 694-710. ISSN 0009-0468

6

Češka, Jakub (2005) Artificiálnost znaků (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 866-870. ISSN 0009-0468

Bečková, Michaela (2005) Hledání domova (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 862-867. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš; Wutsdorff, Irina; Stolz-Hladká, Zuzana; Flaišman, Jiří; Pavlovský, Petr (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (6). pp. 887-909. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2005) Naratologické marginálie české teorie literatury. Czech Literature, 53 (6). pp. 852-862. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2005) Noch einmal. Czech Literature, 53 (6). pp. 881-887. ISSN 0009-0468

Rambousek, Jiří (2005) Paměti Alberta Pražáka (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 869-877. ISSN 0009-0468

Prokop, Dušan (2005) Rýmové útvary a konfigurace Máchova Máje. Czech Literature, 53 (6). pp. 769-798. ISSN 0009-0468

Fulka, Josef (2005) Román jako mimesis a mathesis. Czech Literature, 53 (6). pp. 876-882. ISSN 0009-0468

Pier, John (2005) Typy ikonicity. Czech Literature, 53 (6). pp. 820-839. ISSN 0009-0468

Lukavec, Jan (2005) Význam Díla G. K. Chestertona pro myšlení Ferdinanda Peroutky. Czech Literature, 53 (6). pp. 798-820. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2005) Verismus románu Terézy Novákové Děti čistého živého jako ženská realizace žánru vesnického románu období realismu. Czech Literature, 53 (6). pp. 839-852. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:07 2020 CEST.