Subject: Czech Literature / 2006

Number of items: 83.

1

Matonoha, Jan (2006) Autor ve společné péči britských bohemistů. Czech Literature, 54 (1). pp. 106-118. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2006) Řítící se novostavba komiksu. Czech Literature, 54 (1). pp. 118-122. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2006) Cestou narativu. Czech Literature, 54 (1). pp. 122-128. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2006) Chůze dvěma nohama. Komentář k českému hledání literárních dějin. Czech Literature, 54 (1). -. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2006) Glosa k polemice, spíše komentující než obranná. Czech Literature, 54 (1). pp. 64-67. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2006) J. V. Zlobický a ostatní pozapomenutí obrozenci z osvícenské Vídně. Czech Literature, 54 (1). pp. 96-103. ISSN 0009-0468

Malura, Jan; Faktorová, Veronika; Skalický, David; Šporková, Alena; Ducháček, Milan; Martinek, Libor (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (1). pp. 128-143. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2006) Nová historie a kontext americké literární vědy. Czech Literature, 54 (1). pp. 14-29. ISSN 0009-0468

Nünning, Vera (2006) Problémy a perspektivy kulturně senzitivního přístupu k literární historii. Czech Literature, 54 (1). pp. 77-96. ISSN 0009-0468

Mathauserová, Světla (2006) Ruský formalismus ve slavisticko-univerzalistické perspektivě Romana Jakobsona. Czech Literature, 54 (1). pp. 102-107. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2006) Teorie fikčních světů a dějiny literatury. Czech Literature, 54 (1). pp. 1-14. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2006) Vzpoura levellera. Czech Literature, 54 (1). pp. 67-72. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2006) Ztracená literární historie aneb Hledání Levelu 2. Czech Literature, 54 (1). pp. 29-64. ISSN 0009-0468

2-3

Schmid, Wolf (2006) Abstraktní autor a abstraktní čtenář. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 74-98. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2006) Aspekty prostoru v Máchových Cikánech. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 1986-1998. ISSN 0009-0468

Janáčková, Jaroslava (2006) Čas komety v dopisu Boženy Němcové z 13. června 1857. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 218-228. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa (2006) Časoměrné vzorce a metra v české národním obrození. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 17-26. ISSN 0009-0468

Holman, Petr (2006) Červenkovy Březinovské edice. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 342-351. ISSN 0009-0468

Głowiński, Michal (2006) Česká setkání. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 323-329. ISSN 0009-0468

Pešat, Zdeněk (2006) Šotolův člověk a dějiny : K profilu jedné generace. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Pszczołowska, Lucylla (2006) Básně a próza - způsoby a problémy koexistence. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 10-17. ISSN 0009-0468

Knopp, František (2006) Bibliografie Miroslava Červenky 2002-2006. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 351-356. ISSN 0009-0468

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana (2006) Dedikace a intertexty ve Strojopisné trilogii. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 329-342. ISSN 0009-0468

Suchomel, Milan (2006) Druhý stupěň trýzně. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 304-314. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2006) Dvě úvahy o poezii a próze. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 98-103. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2006) Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 131-140. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2006) Fikční světy lyriky J. H. Krchovského. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 314-323. ISSN 0009-0468

Volek, Emil (2006) Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 41-59. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2006) Já a nejá v rytmu lyriky. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 26-41. ISSN 0009-0468

Bílek, Petr (2006) K hledání hranice, kdo kde co v lyrice mluví. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 140-148. ISSN 0009-0468

Mareš, Petr (2006) K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 147-157. ISSN 0009-0468

Richterová, Sylvie (2006) Kolářův experiment s uměním: příklad futurismu. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 289-304. ISSN 0009-0468

Procházka, Martin (2006) Marinka. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 198-204. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2006) Mezi imanencí a náhodou : Příspěvek českého strukturalismu ke koncepci historiografie. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 122-131. ISSN 0009-0468

Ambros, Veronika (2006) Milenci z kiosku V. Nezvala v roce 1932, aneb Národní divadlo na vlnách avantgardy. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 228-240. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2006) Motivy-šifry pozdního Hrabala. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 279-284. ISSN 0009-0468

Prokop, Dušan (2006) Několik poznámek a úvah o vzniku Máchova Máje. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 204-218. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie (2006) Pojmy v pohybu : K Červenkovu setkání lyriky s fikčností. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 148-160. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2006) Poznámky k zvukomalbě. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 175-186. ISSN 0009-0468

Šrámek, Petr (2006) Realismus integrálný? (poznámky grossmanovské). Czech Literature, 54 (2-3). pp. 263-274. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2006) Spontánnost, manipulace, literární kánon a dobový horizont. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 103-113. ISSN 0009-0468

Hodrová, Daniela (2006) Text-proud a text-tkaný - "herakleitos" a "arachné". Czech Literature, 54 (2-3). pp. 160-175. ISSN 0009-0468

Mathauser, Zdeněk (2006) Umění zrající svými přesahy. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 59-74. ISSN 0009-0468

Malevič, Oleg (2006) Vjačeslav Lebeděv a česká poezie. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 240-248. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2006) Vladimír Holan a baroko. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 158-163. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2006) Za Miroslavem Červenkou. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 3-10. ISSN 0009-0468

Macurová, Alena; Vaňková, Irena (2006) Zázrak rozumění? Czech Literature, 54 (2-3). pp. 113-122. ISSN 0009-0468

4

Čornej, Petr (2006) „Outsideři“ a „insideři“ v české předhusitské literatuře (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 143-151. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2006) Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti? Czech Literature, 54 (4). pp. 87-96. ISSN 0009-0468

Bláhová, Kateřina (2006) Historie literární : Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Czech Literature, 54 (4). pp. 45-87. ISSN 0009-0468

Pešat, Zdeněk; Kovalčik, Aleš; Sichálek, Jakub (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (4). -. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel (2006) Léta padesátá, kulturní politika a česká literatura (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 119-129. ISSN 0009-0468

Přibáň, Michal (2006) Nad Špiritovou edicí lektorských posudků Jana Lopatky (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 129-143. ISSN 0009-0468

Poslední, Petr (2006) Obraz iluzorního myšlení (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 150-157. ISSN 0009-0468

Mareš, Petr (2006) Próza Karla Poláčka v rozmanitých kontextech (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 160-166. ISSN 0009-0468

Zelinský, Miroslav (2006) Slovenské inspirace a atavismy (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 156-161. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2006) Socrealistický kánon: bilance a inspirace současné rusistiky (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 96-106. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2006) Systém významové výstavby narativního díla v návrhu pražského strukturalismu. Czech Literature, 54 (4). pp. 1-45. ISSN 0009-0468

Günther, Hans (2006) Totalitní stát jako umělecká syntéza. Czech Literature, 54 (4). pp. 106-119. ISSN 0009-0468

5

Smolka, Zdeněk (2006) Čin záslužný, leč nedokonalý (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 119-125. ISSN 0009-0468

Štědroňová, Eva (2006) Expresionistické směřování Josefa K. Šlejhara. K poetice autorovy povídkové tvorby. Czech Literature, 54 (5). pp. 20-53. ISSN 0009-0468

Zatloukal, Jan (2006) Jan Čep (o) Paulu Cladelovi. Czech Literature, 54 (5). pp. 50-77. ISSN 0009-0468

Vaňková, Irena (2006) Jazyk je dítětem příběhu (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 139-146. ISSN 0009-0468

Homolová, Iva (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (5). pp. 150-157. ISSN 0009-0468

Steiner, Peter (2006) Na okraj Lexikonu ruských avantgard (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 124-130. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2006) Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu. Czech Literature, 54 (5). pp. 80-93. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2006) Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce. Czech Literature, 54 (5). pp. 1-20. ISSN 0009-0468

Kusáková, Hana (2006) Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka. Czech Literature, 54 (5). pp. 93-107. ISSN 0009-0468

Hrdina, Martin (2006) Romantismus bez hranic (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 114-120. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2006) S počítači na narativy. Czech Literature, 54 (5). pp. 146-150. ISSN 0009-0468

Jiroušková, Lenka (2006) Sémantizace formy jako interpretace či intence? Czech Literature, 54 (5). pp. 107-115. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2006) V zajetí literární komunikace (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 129-139. ISSN 0009-0468

6

Piorecký, Karel (2006) Červenkova teorie lyrického subjektu. Czech Literature, 54 (6). pp. 31-55. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2006) Španělská občanská válka: neuralgický bod literárního života. Czech Literature, 54 (6). pp. 1-19. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2006) Concerning Contemporary Reasearch on History of Book Trade. Czech Literature, 54 (6). pp. 121-128. ISSN 0009-0468

Hudymač, Martin (2006) Dějiny literatury by měly obsahovat teorii dějin jazyka (rozhovor s Haydenem Whitem). Czech Literature, 54 (6). pp. 88-106. ISSN 0009-0468

Čermák, Josef (2006) Hrst úvah nad knihou Marka Nekuly „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ / Jazyky Franze Kafky. Czech Literature, 54 (6). pp. 56-81. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel; Królak, Joanna; Šporková-Fialová, Alena; Pešat, Zdeněk (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (6). pp. 128-140. ISSN 0009-0468

Lukavská, Klára (2006) Nad Přirozeným jazykem vyprávění Davida Hermana. Czech Literature, 54 (6). pp. 117-120. ISSN 0009-0468

Kubišta, Albert (2006) Neznámá spojnice české literatury s evropskou reformací, aneb Nálezová zpráva o překladu Strašlivého pádu Františka Spiry. Czech Literature, 54 (6). pp. 82-87. ISSN 0009-0468

Hlaváček, Ivan (2006) Protokol sympozia o Husovu pomocníku v evangeliu. Czech Literature, 54 (6). pp. 111-117. ISSN 0009-0468

Volková, Bronislava (2006) Smrt jako sémiotická událost: Mácha, Němcová, Neruda, Hrabal a Kundera. Czech Literature, 54 (6). pp. 19-30. ISSN 0009-0468

Kšicová, Danuše (2006) Významný přínos české estetiky a literární vědy. Czech Literature, 54 (6). pp. 107-111. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:05 2020 CEST.