Subject: Czech Literature / 2007

Number of items: 74.

1

Koten, Jiří (2007) 3 x Jonathan Culler (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 101-105. ISSN 0009-0468

Richtrová, Nikola (2007) Další pokus o Topola (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 123-129. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2007) Jak vydávat českou raně novověkou kancionálovou píseň? Czech Literature, 55 (1). pp. 86-98. ISSN 0009-0468

Kolářová, Jana (2007) K žánru epithalamia v latinské humanistické poezii. Czech Literature, 55 (1). pp. 25-41. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2007) Kdo je existencialista? Chalupecký nebo Černý? (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 116-123. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub; Topor, Michal; Škarpová, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (1). pp. 129-144. ISSN 0009-0468

Tlustý, Jan (2007) O smyslu živém a novém (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 98-101. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2007) Polymetrie Polákovy Vznešenosti přírody. Czech Literature, 55 (1). pp. 41-79. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2007) Poslyšme a počtěme si; diskutujme (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 105-108. ISSN 0009-0468

Broučková, Veronika (2007) Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha. Czech Literature, 55 (1). pp. 79-85. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2007) Slovensko-bulharské literární vztahy jako imaginární dialog (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 108-116. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2007) Vyvolávání z nebytí v Komedii Daniely Hodrové. Czech Literature, 55 (1). pp. 1-25. ISSN 0009-0468

2

Charypar, Milan (2007) Dobrá věc se podařila? Czech Literature, 55 (2). pp. 252-259. ISSN 0009-0468

Zach, Aleš (2007) Hranice bibliografie. Czech Literature, 55 (2). pp. 266-270. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2007) Interpretační čtení, analytické čtení, rozuějící strukturní čtení... Czech Literature, 55 (2). pp. 258-263. ISSN 0009-0468

Guillory, John (2007) Kanonické a nekanonické: současná diskuse. Czech Literature, 55 (2). pp. 179-218. ISSN 0009-0468

Sekera, Martin; Malá, Zuzana; Štemberková, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (2). pp. 288-301. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan (2007) Lex/ikon aneb klíčová slova a ikony soudobé teorie literatury a kultury (recenze). Czech Literature, 55 (2). pp. 231-252. ISSN 0009-0468

Müller, Richard (2007) Literární kánon: modely (dis)kontinuity. Czech Literature, 55 (2). pp. 167-179. ISSN 0009-0468

Wiendl, Jan (2007) Mezi archivem a posluchačem. Czech Literature, 55 (2). pp. 262-267. ISSN 0009-0468

Bláhová, Kateřina (2007) Naratologie historiografie? Czech Literature, 55 (2). pp. 269-274. ISSN 0009-0468

Mocná, Dagmar (2007) Podivuhodný labyrint každodennosti. Fikční svět Povídek malostranských. Czech Literature, 55 (2). pp. 145-167. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2007) Rozhovory o různém, nebo různost rozhovorů? Czech Literature, 55 (2). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2007) Sborník Víra a výraz. Czech Literature, 55 (2). pp. 279-288. ISSN 0009-0468

Kostrbová, Lucie (2007) Vídeňská moderna ve slovanských časopisech. Czech Literature, 55 (2). pp. 218-231. ISSN 0009-0468

3

Steiner, Peter (2007) Žánr a ideologie Rudoarmějců Vladimíra Holana. Czech Literature, 55 (3). pp. 343-365. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2007) Dějiny teorie vyprávění: psaní a narativní strategie. Czech Literature, 55 (3). pp. 365-389. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2007) Dílo předčasně uzavřené (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 405-409. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2007) Fikční svět mezi diskurzy (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 427-433. ISSN 0009-0468

Křivánek, Vladimír (2007) Holanovské otazníky (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 389-408. ISSN 0009-0468

Zarek, Józef; Lipowska, Zofia Tarajlo; Kolařík, Karel; Piorecký, Karel; Havránková, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (3). pp. 433-453. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2007) Paměť motivů (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 423-428. ISSN 0009-0468

Kanda, Roman (2007) Panství znaku a hologramy mlhovin (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 412-424. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2007) Paradigma a Mukařovského pojetí literární struktury. Czech Literature, 55 (3). pp. 398-405. ISSN 0009-0468

Charypar, Milan (2007) Poslední slovo Miroslava Červenky k versologii (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 408-413. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2007) Rytmus a smysl v lyrice. Czech Literature, 55 (3). pp. 301-343. ISSN 0009-0468

4

Malura, Jan (2007) Do hlubin slovenského baroka (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 595-601. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2007) Hamanův model české literatury 19. století (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 538-547. ISSN 0009-0468

Jareš, Michal (2007) Kladno viděné knihami (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 613-617. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára; Zbytovský, Štěpán; Svatoň, Vladimír (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (4). pp. 617-629. ISSN 0009-0468

Šebek, Josef (2007) Literárněvědná metoda Alexandra Sticha. Czech Literature, 55 (4). pp. 479-517. ISSN 0009-0468

Wögerbauer, Michael (2007) Od Abela k Žaltáři: 350 let knihy v heslech (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 590-595. ISSN 0009-0468

Přibáňová, Alena (2007) Od románu o psaní k románu v přímém přenosu. Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivníxh románech Michala Viewegha. Czech Literature, 55 (4). pp. 453-479. ISSN 0009-0468

Krejčí, Jiří (2007) Píseň, již stíhám a která mi neustále uniká (O vzpomínání v poezii Ivana Blatného). Czech Literature, 55 (4). pp. 517-538. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2007) Polské výzkumy čtenářů a čtení - důvod k respektu (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 600-606. ISSN 0009-0468

Zach, Aleš (2007) Projekt internetového slovníku českých nakladatelství. Czech Literature, 55 (4). pp. 556-581. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2007) Spisovatelé (a trochu také čtenáři) (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 606-613. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2007) Titanomachy (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 581-591. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2007) Více než kvalitní příručka dějin české literatury 19. století (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 547-556. ISSN 0009-0468

5

Kostrbová, Lucie (2007) Confiteor - konec romantismu. Czech Literature, 55 (5). pp. 629-650. ISSN 0009-0468

Boden, Doris (2007) Dvojznačnosti a paradoxy v postavantgardní poetice Jaroslava Seiferta. Czech Literature, 55 (5). pp. 707-717. ISSN 0009-0468

Čulík, Jan (2007) Hakl a Viewegh: jak se vyrovnat s banalitou života. Czech Literature, 55 (5). pp. 669-707. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2007) Ke strukturalistické kritice Králových prozodických názorů. Czech Literature, 55 (5). pp. 717-724. ISSN 0009-0468

Havelka, Tomáš (2007) Komenský pod lupou (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 742-751. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Marešová, Milena M.; Malá, Zuzana; Sládek, Ondřej (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (5). pp. 758-781. ISSN 0009-0468

Peisertová, Lucie (2007) Květomluva Karla Slavoje amerlinga. Czech Literature, 55 (5). pp. 650-669. ISSN 0009-0468

Kepartová, Jana (2007) Přeložil Josef Jungmann Pliniovy dopisy? Czech Literature, 55 (5). pp. 724-731. ISSN 0009-0468

Vodička, Libor (2007) Poslední společné psaní V+W (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 739-743. ISSN 0009-0468

Kosková, Helena (2007) Téma identity v české exilové próze 1968-1989 (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 750-758. ISSN 0009-0468

6

Heczková, Libuše (2007) "Lumírovci k večeři". Czech Literature, 55 (6). pp. 772-790. ISSN 0009-0468

Ambrosová, Veronika (2007) Bachtin, pražský strukturalismus a česká avantgarda - postmoderna avant la lettre? (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 878-883. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2007) Barthesovy formy dějin. Czech Literature, 55 (6). pp. 810-815. ISSN 0009-0468

Hausenblas, Ondřej (2007) Děti nás učí číst (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 901-906. ISSN 0009-0468

Barthes, Roland (2007) Diskurz historie. Czech Literature, 55 (6). pp. 815-829. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2007) Epický model Nezvalovy prózy. Czech Literature, 55 (6). pp. 790-810. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2007) Fenomén (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 872-879. ISSN 0009-0468

Janáčková, Jaroslava (2007) Historie literatur západních a jižních Slovanů: opožděný referát (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 869-873. ISSN 0009-0468

Zizler, Jiří; Med, Jaroslav (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (6). pp. 906-907. ISSN 0009-0468

Petrbok, Václav (2007) Nad edicí dopisů F. Palackého ženě Terezii - příspěvek poněkud bilanční. Czech Literature, 55 (6). pp. 851-861. ISSN 0009-0468

Wöll, Alexander (2007) Richard Weiner v Tschechische Bibliothek (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 894-902. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2007) Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk. Czech Literature, 55 (6). pp. 829-851. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2007) Vídeň - město šalebného lesku se zmatňující patinou deziluze (Nad rakouskou chrestomatií českých literárních reflexí dunajské metropole) (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 882-891. ISSN 0009-0468

Zizler, Jiří (2007) Závada jinak přečtený? (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 890-895. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2007) Zdeněk Pešat osmdesátiletý. Czech Literature, 55 (6). pp. 861-869. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:03 2020 CEST.