Subject: Czech Literature / 2008

Number of items: 82.

1

Vojvodík, Josef (2008) "Tvar kruhu" Citlivého města Daniely Hodrové. Czech Literature, 56 (1). pp. 108-119. ISSN 0009-0468

Kolár, Jaroslav (2008) "Vždycky jsem vyšel od nějakého komkrétního textu..." Rozhovor s Jaroslavem kolárem. Czech Literature, 56 (1). pp. 60-73. ISSN 0009-0468

Fedrová, Stanislava (2008) 2 × o Skupině 42 (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 136-141. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2008) Důmyslné interpretace středověkého divadla (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 126-133. ISSN 0009-0468

Jirsa, Tomáš (2008) Dialog jako způsob existence v díle Richarda Weinera. Czech Literature, 56 (1). pp. 73-101. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2008) Glorifikace autorského gesta. Czech Literature, 56 (1). pp. 1-16. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří; Holý, Jiří; Jedličková, Alice; Šabić, Marijan (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (1). pp. 142-150. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2008) Mladá spirituální poezie devadesátých let. Czech Literature, 56 (1). pp. 16-47. ISSN 0009-0468

Riedelbauchová, Tereza (2008) Na okraj Červenkova přínosu k bádání o lumírovském verši. Czech Literature, 56 (1). pp. 101-108. ISSN 0009-0468

Jungmannová, Lenka (2008) Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Czech Literature, 56 (1). pp. 47-60. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára (2008) Pohled na Mukařovského pracovní stůl (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 132-137. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2008) Pražská mandala Daniely Hodrové. Czech Literature, 56 (1). pp. 119-126. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2008) Toulky staletími (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 122-127. ISSN 0009-0468

2

Matonoha, Jan (2008) "Ženské psaní" jako inscenace limit textu. Czech Literature, 56 (2). pp. 201-228. ISSN 0009-0468

Grigorov, Dobromir (2008) "Roman Jakobson. Formalismus Forever". Proč? Czech Literature, 56 (2). pp. 245-253. ISSN 0009-0468

Hashemi, Michaela (2008) Ad "Fenomén". Czech Literature, 56 (2). pp. 259-269. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2008) Cesty k nadosobnímu řádu (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 274-278. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2008) Deformované Thomasovo České tělo (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 277-283. ISSN 0009-0468

Furnica, Ioana (2008) Fikční svět jako mundus imaginalis. Vertikální a horizontální osa v Hrabalově novele Příliš hlučná samota. Czech Literature, 56 (2). pp. 236-245. ISSN 0009-0468

Richterová, Sylvie (2008) Jak je to dál. Czech Literature, 56 (2). pp. 228-236. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2008) Jiný pohled na avantgardu (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 269-275. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2008) K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka. Czech Literature, 56 (2). pp. 155-182. ISSN 0009-0468

Malá, Zuzana; Kosák, Michal; Poláček, Jiří; Piorecký, Karel (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (2). pp. 287-303. ISSN 0009-0468

Prokop, Dušan (2008) Lexikální opakování v Máchově Máji. Czech Literature, 56 (2). pp. 182-201. ISSN 0009-0468

Nováková, Ester (2008) Tvůrčí psaní jako prostředek sebevzdělávání a sebereflexe (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 282-287. ISSN 0009-0468

3

Křivancová, Michaela (2008) Řeč identity. Czech Literature, 56 (3). pp. 368-381. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal (2008) Historická tematika v prózách Karla Sabiny. Czech Literature, 56 (3). pp. 345-368. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2008) Hledání komiksových dějin (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 437-441. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2008) Husitské skladby Budyšínského rukopisu: funkce-adresát-kulturní rámec. Czech Literature, 56 (3). pp. 301-345. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2008) Jak si dnes připoméínat Josefa Jungmanna? (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 440-445. ISSN 0009-0468

Chew, Goeffrey (2008) Křesťanská symbolika v postkřesťanském světě socialismu: Kalvárie Ivo Vodseďálka (1952-1954). Czech Literature, 56 (3). pp. 381-390. ISSN 0009-0468

Šolić, Mirna; Strnadová, Karla; Peisertová, Lucie (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (3). pp. 445-461. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2008) Mouřenín vedle Mozarta (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 417-424. ISSN 0009-0468

Herman, David (2008) Nové směry naratologických zkoumání: Rozhovor s Davidem Hermanem. Czech Literature, 56 (3). pp. 390-391. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2008) Nový úvod do hermeneutiky (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 424-434. ISSN 0009-0468

Červenka, Miroslav (2008) Písmo Rudolfu Havlovi o jednom způsobu publikace variant. Czech Literature, 56 (3). pp. 400-406. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2008) Poznámky k možnostem záznamu variant. Czech Literature, 56 (3). pp. 406-417. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2008) Pozoruhodná naratologická publikace (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 433-438. ISSN 0009-0468

4

Catalano, Alessandro; Hlavačka, Milan; Hroch, Miroslav; Petrasová, Taťána; Petrbok, Václav; Randák, Jan; Tinková, Daniela; Tureček, Dalibor (2008) Anketa ke konceptu vernakularizace. Czech Literature, 56 (4). pp. 533-564. ISSN 0009-0468

Duninová, Kinga (2008) Co se můžeme z literatury dozvědět o společnosti? Czech Literature, 56 (4). pp. 519-533. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2008) Dovětek ke kauze „Fenomén“. Czech Literature, 56 (4). pp. 564-571. ISSN 0009-0468

Koten, Jiří (2008) Dva eseje z Fikce a dikce (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 578-579. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2008) Hermeneutické pole (legein peri). Czech Literature, 56 (4). pp. 508-519. ISSN 0009-0468

Heczková, Libuše; Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (4). pp. 594-607. ISSN 0009-0468

Gammelgaard, Karen (2008) Legitimování intertextualitou (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 583-587. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2008) O zlé avantgardě a krachu světa umění, který způsobila (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 571-579. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára (2008) Předstupeň monografie (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 586-590. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2008) Proč se ve východní Evropě po pádu komunistických režimů neobjevil žádný nový Milan Kundera? (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 589-594. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2008) Spisovatelé a krize demokracie. Czech Literature, 56 (4). pp. 491-508. ISSN 0009-0468

Wögerbauer, Michael (2008) Vernakularizace – alternativa ke konceptu národního obrození? Czech Literature, 56 (4). pp. 461-491. ISSN 0009-0468

5

Vojvodík, Josef (2008) "Minulost umění" - modernost surrealismu. Czech Literature, 56 (5). pp. 673-677. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2008) Další díl Repertoria rukopisů 17. a 18. století (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 726-729. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2008) Druhá avantgarda v rusku jako prvotní impulz. Czech Literature, 56 (5). pp. 695-704. ISSN 0009-0468

Vojtěch, Daniel; Srp, Karel; Glanc, Tomáš; Langerová, Marie; Vojvodík, Josef; Färber, Vratislav; Brabec, Jiří; Dvorský, Stanislav (2008) Druhá avantgarda: diskuse. Czech Literature, 56 (5). pp. 714-721. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2008) Fraktály lyrického těla (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 733-739. ISSN 0009-0468

Vojtěch, Daniel (2008) Jiná avantgarda (Poznámky). Czech Literature, 56 (5). pp. 709-714. ISSN 0009-0468

Sendlerová, Martina; Řepa, Milan (2008) Josef Pekař a Arne Novák ve světle vzájemné korespondence. Czech Literature, 56 (5). pp. 651-666. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2008) K "druhé avantgardě" (teze k diskusi). Czech Literature, 56 (5). pp. 667-673. ISSN 0009-0468

Srp, Karel (2008) K diskusi o avantgardách. Czech Literature, 56 (5). pp. 681-690. ISSN 0009-0468

Tippner, Anja (2008) K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu. Czech Literature, 56 (5). pp. 677-681. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub (2008) K staročeskému zpracování Vidění sv. Pavla (na okraj monografie L. Jirouškové) (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 724-727. ISSN 0009-0468

Kalivodová, Eva (2008) Kdyby tak už bylo po bouři (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 728-734. ISSN 0009-0468

Podhajský, František A.; Přibil, Marek; Faktorová, Veronika; Hrdina, Martin; Janoušek, Pavel (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (5). pp. 756-771. ISSN 0009-0468

Nechutová, Jana (2008) Mezi latinskou a českou medievistikou (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 721-724. ISSN 0009-0468

Bubeníček, Petr (2008) Mezi příběhem a diskurzem (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 738-744. ISSN 0009-0468

Catalano, Alessandro (2008) Osobní zaujetí jako klíč k literárnímu dílu (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 743-744. ISSN 0009-0468

Šormová, Eva (2008) Peripetie poválečného divadla (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 746-756. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2008) Pohyb, rytmy a klid. Czech Literature, 56 (5). pp. 635-651. ISSN 0009-0468

Císař, Karel (2008) Poznámka k temporalitě avantgardy. Czech Literature, 56 (5). pp. 705-709. ISSN 0009-0468

Hrdlička, Josef (2008) Prologomena poezie Zbyňka havlíčka a otázka druhé avantgardy. Czech Literature, 56 (5). pp. 690-695. ISSN 0009-0468

Kolařík, Karel (2008) Raná literární tvorba Jiřího Karáska ze Lvovic. Czech Literature, 56 (5). pp. 605-635. ISSN 0009-0468

6

Soukup, Daniel (2008) Řádu nevidět (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 878-886. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2008) Živá vůně minulosti (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 872-878. ISSN 0009-0468

Mádlová, Claire (2008) Cesty Gutenbergovou Evropou. Czech Literature, 56 (6). pp. 885-889. ISSN 0009-0468

Bedřich, Martin (2008) Co je to emblematická struktura v textu? Czech Literature, 56 (6). pp. 846-857. ISSN 0009-0468

Řezníková, Lenka (2008) Conditio humana (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 888-895. ISSN 0009-0468

Slanař, Otakar (2008) K možnostem a hranicím mimetické interpretace: na příkladu postav ve středověké rytířské epice. Czech Literature, 56 (6). pp. 786-805. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert; Formánková, Eva; Vorlíčková, Blanka (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (6). pp. 895-909. ISSN 0009-0468

Steiner, Peter (2008) Mezi fenomenologií a futurismem: Meziválečná poetika Romana Jakobsona. Czech Literature, 56 (6). pp. 769-786. ISSN 0009-0468

Butler, Judith (2008) Podmanění, odpor, přeznačení, Mezi Freudem a Foucaultem. Czech Literature, 56 (6). pp. 805-830. ISSN 0009-0468

Górská, Magdalena; Matonoha, Jan (2008) Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerová. Czech Literature, 56 (6). pp. 805-830. ISSN 0009-0468

Horváth, Tomáš (2008) Výzvy "postmodernej výzve" (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 857-873. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:01 2020 CEST.