Subject: Czech Literature / 2009

Number of items: 83.

1

Mareš, Petr (2009) "Miluji také film..." (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 136-143. ISSN 0009-0468

Tarajlo-Lipowská, Zofia (2009) Dopisy Leonarda Zuka-Skarszewského Karlu Havlíčkovi Borovskému. Czech Literature, 57 (1). pp. 82-95. ISSN 0009-0468

Sládek, Miloš (2009) Fascinující svědectví o zápasu světské a církevní moci v pobělohorských Čechách (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 108-111. ISSN 0009-0468

Malicki, Jaroslaw (2009) K dějinám nauky o českém jazyku (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 115-123. ISSN 0009-0468

Knopp, František (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (1). pp. 143-148. ISSN 0009-0468

Olšáková, Doubravka (2009) O socialistické renesanci v němém dialogu (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 123-124. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2009) Obraz (črta) v českém periodickém tisku první poloviny 19. století (příspěvek k poznání historické podoby žánru). Czech Literature, 57 (1). pp. 1-26. ISSN 0009-0468

Jílek, Rudolf (2009) Obrazné a poziční ekvivalence Halasovy niterné lyriky. Czech Literature, 57 (1). pp. 78-82. ISSN 0009-0468

Malá, Zuzana (2009) Příběh slovenské avantgardy (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 131-137. ISSN 0009-0468

Topor, Michal (2009) Příležitost k bilanci provokativního rukopisu (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 99-109. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2009) Poslední společné dílo bratří Čapků - Adam Stvořitel a jeho rukopis. Czech Literature, 57 (1). pp. 68-78. ISSN 0009-0468

Trpka, Vladimír (2009) Postmoderní fikce a destabilizace metanarativu: Urmedvěd Jiřího Kratochvila. Czech Literature, 57 (1). pp. 54-68. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2009) Robert Pynsent mýtoborný - a mýtotvorný (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 95-100. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2009) Rozmluva napříč věky (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 111-116. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal (2009) Sabina-Sojak: Naši mužové (Poznámky k studii Alexandra Sticha Sabina-Němcová-Havlíček). Czech Literature, 57 (1). pp. 26-54. ISSN 0009-0468

2

Lernout, Geert (2009) Angloamerická textová kritika a případ H. W. Gablerovy edice Odyssea. Czech Literature, 57 (2). pp. 196-217. ISSN 0009-0468

Hora, Petr (2009) Dílo Bedřicha Fučíka (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 292-297. ISSN 0009-0468

Komenda, Petr (2009) Fragmentární poetika pozdního Halase. Czech Literature, 57 (2). pp. 151-172. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2009) Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Czech Literature, 57 (2). pp. 172-196. ISSN 0009-0468

Gemrothová, Adéla (2009) K edici Sebraných spisů Ladislava Klímy. Czech Literature, 57 (2). pp. 244-256. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2009) Kritická hybridní edice. Czech Literature, 57 (2). pp. 266-276. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal; Topor, Michal; Černá, Alena M.; Janosik-Bielski, Marek (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (2). pp. 301-319. ISSN 0009-0468

Urválková, Zuzana (2009) Máchovy prózy v české knižnici (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 276-281. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2009) Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury. Czech Literature, 57 (2). pp. 253-266. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2009) Nad německým vydáním sebraných spisů Vladimíra Holana (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 296-301. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2009) Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Czech Literature, 57 (2). pp. 232-244. ISSN 0009-0468

Kraitlová, Irena (2009) Okouzlení divadlem: pátý svazek ediční řady Eseje, kritiky, analýzy (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 280-287. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2009) Poznámky ke stati Geerta Lernouta. Czech Literature, 57 (2). pp. 217-221. ISSN 0009-0468

Špirit, Michael (2009) Textologie dne? Czech Literature, 57 (2). pp. 221-232. ISSN 0009-0468

Chrobák, Jaroslav (2009) Zpráva o stavu a schopnostech dnešní textologie a ediční praxe na příkladu Díla Jaroslava Seiferta (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 286-293. ISSN 0009-0468

3

Ibrahim, Robert (2009) Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru. Czech Literature, 57 (3). pp. 372-387. ISSN 0009-0468

Soukup, Pavel (2009) Český literární středověk v heslech. Czech Literature, 57 (3). pp. 399-404. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2009) Šimon Abeles: Zrození barokní legendy. Czech Literature, 57 (3). pp. 346-347. ISSN 0009-0468

Jareš, Michal (2009) Dokonalost je relativní pojem. Czech Literature, 57 (3). pp. 421-425. ISSN 0009-0468

Hrdina, Martin (2009) Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus. Czech Literature, 57 (3). pp. 319-346. ISSN 0009-0468

Broučková, Veronika; Wögerbauer, Michael; Breň, Tomáš; Linka, Jan; Sgallová, Květa (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (3). pp. 450-473. ISSN 0009-0468

Brabec, Jiří (2009) Lexikon české literatury pro 20. století. Czech Literature, 57 (3). pp. 418-421. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2009) Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku. Czech Literature, 57 (3). pp. 412-418. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2009) Metodologiocké selhání a výběrová použitelnost v oblasti raného novověku. Czech Literature, 57 (3). pp. 404-412. ISSN 0009-0468

Mocná, Dagmar (2009) Objevný pohled do dějin českého fejetonu (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 437-443. ISSN 0009-0468

Mráz, Peter (2009) Příležitostná poezie Bohuslava Tablica. Czech Literature, 57 (3). pp. 387-388. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel (2009) Přínos Lexikonu české literatury ke studiu populární literatury 19. a 20. století. Czech Literature, 57 (3). pp. 425-437. ISSN 0009-0468

Derdowska, Joanna (2009) Stopy, které nevidíme (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 446-450. ISSN 0009-0468

Staněk, Jan (2009) V prostoru dekadence (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 442-447. ISSN 0009-0468

4

Pavlíček, Tomáš (2009) Beate Müllerová, východoněmecká literatura a cenzura. Czech Literature, 57 (4). pp. 531-534. ISSN 0009-0468

Müllerová, Beate (2009) Cenzura a kulturní regulace. Czech Literature, 57 (4). pp. 503-531. ISSN 0009-0468

Hausenblas, Ondřej (2009) Kam kráčí české čtenářství - nad knihou Čteme? od Jiřího Trávníčka (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 593-600. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2009) Kritické výpravy do "země literatury" - dějiny jako historická reportáž (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 571-575. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan; Ibrahim, Robert; Neumann, Lukáš (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (4). pp. 604-626. ISSN 0009-0468

Schmidt, Siegfried J. (2009) Literární věda na cestě od hermeneutiky k mediální kulturní vědě. Czech Literature, 57 (4). pp. 542-555. ISSN 0009-0468

Horváth, Tomáš (2009) Muži s multiplikovanými tvárami, muži bez tvárí. Czech Literature, 57 (4). pp. 486-503. ISSN 0009-0468

Kořistka, Viktor (2009) Nová šlejharovská monografie (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 579-584. ISSN 0009-0468

Sládek, Miloš (2009) O předmluvách a vysvětlivkách k edicím raněnonovověké literatury aneb Stručná odpověď na recenzi Kochemova Velikého života. Czech Literature, 57 (4). pp. 555-561. ISSN 0009-0468

Schmidt, Siegfried J.; Jedličková, Alice; Wögerbauer, Michael (2009) O racionálních strategiích v experimentální poezii, literární vědě a mediální společnosti (S.J. Schmidta se ptali A. Jedličková a M. Wögerbauer). Czech Literature, 57 (4). pp. 534-542. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2009) Příběh pražského lingvistického kroužku v korespondenci (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 583-587. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2009) Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou. Czech Literature, 57 (4). pp. 561-571. ISSN 0009-0468

Reifová, Irena (2009) Systém s velkým "S" a malým "s" (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 600-604. ISSN 0009-0468

Přibáň, Michal (2009) Tři bibliografie v jednom (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 587-594. ISSN 0009-0468

Chitnis, Rajendra A. (2009) Továrna na Čapka (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 574-579. ISSN 0009-0468

Bedřich, Martin (2009) Vizualizace v barokní literatuře. Czech Literature, 57 (4). pp. 469-486. ISSN 0009-0468

5

Košnarová, Veronika (2009) Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové. Czech Literature, 57 (5). pp. 623-651. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2009) Kochem jako rozcestník výzkumu české raněnovověké literatury. Czech Literature, 57 (5). pp. 735-744. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub; Čornej, Petr; Topor, Michal; Kořínek, Pavel (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (5). pp. 762-779. ISSN 0009-0468

Málková, Iva (2009) Nerealizovaný výbor z poezie Jana zahradníčka. Czech Literature, 57 (5). pp. 663-695. ISSN 0009-0468

Šenkapoun, Pavel (2009) Písňový text v kontextu literatury. Czech Literature, 57 (5). pp. 695-711. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2009) Pražská škola a teorie vyprávění. Czech Literature, 57 (5). pp. 722-735. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2009) Remediace literární lexikografie. Czech Literature, 57 (5). pp. 711-722. ISSN 0009-0468

Pilař, Martin (2009) Srdce české avantgardy (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 749-754. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2009) Srovnání Vznešenosti přirozenosti a Vznešenosti přírody M. Z. Poláka. Czech Literature, 57 (5). pp. 651-663. ISSN 0009-0468

Borovička, Lukáš (2009) Stručné dějiny Já v české literatuře (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 753-762. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2009) Svět podle blázna v Kristu (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 744-749. ISSN 0009-0468

6

Chrobák, Jakub; Hrtánek, Petr (2009) Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Czech Literature, 57 (6). pp. 914-920. ISSN 0009-0468

Bílik, René (2009) Dějiny české literatury 1945–1989. Niekoľko čitateľských poznámok k prvému zväzku. Czech Literature, 57 (6). pp. 892-900. ISSN 0009-0468

Hon, Jan (2009) Franz Josef Worstbrock a problém předmoderního vyprávění. Czech Literature, 57 (6). pp. 855-860. ISSN 0009-0468

Kiss-Szemán, Róbert (2009) Historičnost a kreace neboli Dobré wlastnosti Národu Slowanského? Czech Literature, 57 (6). pp. 802-817. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2009) Jak psát a nepsat dějiny české literatury. Czech Literature, 57 (6). pp. 775-801. ISSN 0009-0468

Gomolová, Michaela; Knopp, František (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (6). pp. 920-930. ISSN 0009-0468

Somolayová, Lubica (2009) Mesianistický variant slovenského romantizmu. Czech Literature, 57 (6). pp. 836-854. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2009) Orientalismus a sebeorientalizace. Czech Literature, 57 (6). pp. 877-890. ISSN 0009-0468

Worstbrock, Franz Josef (2009) Převyprávění a překlad. Czech Literature, 57 (6). pp. 860-876. ISSN 0009-0468

Ambros, Veronika (2009) Pouť bílými místy. Czech Literature, 57 (6). pp. 901-906. ISSN 0009-0468

Faktorová, Veronika (2009) Romantická imaginace: příroda a krajina v obrozenském cestopise. Czech Literature, 57 (6). pp. 817-835. ISSN 0009-0468

Czaplińska, Joanna (2009) Skutečný návrat zamlčovaných. Czech Literature, 57 (6). pp. 905-913. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:09:59 2020 CEST.