Subject: Czech Literature / 2010

Number of items: 78.

1

Merhaut, Luboš (2010) Nad ohlasy Lexikonu české literatury. Czech Literature, 58 (1). pp. 97-102. ISSN 0009-0468

Bílek, Petr A.; Bolton, Jonathan; Chitnis, Rajendra A.; Grigorov, Dobromir; Holý, Jiří; Janáček, Pavel; Janoušek, Pavel; Malura, Jan; Matonoha, Jan; Nechutová, Jana; Papoušek, Vladimír; Poslední, Petr; Putna, Martin C.; Tureček, Dalibor; Wögerbauer, Michael; Zusi, Peter (2010) An Enquête Concerning Gaps in Contemporary Czech Literary Criticism. Czech Literature, 58 (1). pp. 59-97. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie (2010) Ľubomír Plesník a kolektív: Tezaurus estetických výrazových kvalít (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 123-131. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2010) Grażyna Strauss – Katarzyna Wolff – Sebastian Wierny: Czytanie, kupowanie, surfowanie (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 134-139. ISSN 0009-0468

Přibáňová, Alena (2010) Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců. Czech Literature, 58 (1). pp. 103-120. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2010) Josef Škvorecký: Zbabělci. Komentář, ed. Michael Špirit (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 120-124. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (1). pp. 139-149. ISSN 0009-0468

Poláček, Jiří (2010) Oleg Michailovič Malevič: Osobitost české literatury (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 130-135. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2010) Poznámka k textu Luboše Merhauta. Czech Literature, 58 (1). pp. 102-103. ISSN 0009-0468

Koblížek, Tomáš (2010) Recepce básnické promluvy jakožto specifická časová zkušenost. Czech Literature, 58 (1). pp. 42-59. ISSN 0009-0468

Jiroušková, Věra (2010) Visio Pauli: pozdněantické, respektive středověké opus apertum a jeho cesty latinským a českým středověkem (K metodologii bádání o jednom apokryfu). Czech Literature, 58 (1). pp. 1-42. ISSN 0009-0468

2

Med, Jaroslav (2010) Jan Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 249-253. ISSN 0009-0468

Koupil, Ondřej (2010) Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časoměrné poezie. Czech Literature, 58 (2). pp. 147-168. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2010) K raným prózám Věry Linhartové. Czech Literature, 58 (2). pp. 197-218. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Kolařík, Karel (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (2). pp. 265-279. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2010) Lisa Peschel (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta 1941–1945. Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt 1941–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 256-259. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Ibrahim, Robert (2010) Pavel Jiráček: Význam a subjektivita v lyrice (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 252-256. ISSN 0009-0468

Jungmannová, Lenka (2010) Převod řeči do nemluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Czech Literature, 58 (2). pp. 231-239. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2010) Poslední bezručovská publikace Drahomíra Šajtara. Czech Literature, 58 (2). pp. 239-244. ISSN 0009-0468

Košnarová, Veronika (2010) Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří). Czech Literature, 58 (2). pp. 218-231. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2010) Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě. Ed. Marek Janosik-Bielski. (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 244-250. ISSN 0009-0468

Košnarová, Veronika (2010) Xavier Galmiche: Vladimír Holan, le bibliothécaire de Dieu (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 259-265. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2010) Zdeněk Kalista jako literární kritik. Czech Literature, 58 (2). pp. 168-197. ISSN 0009-0468

3

Hlobil, Tomáš (2010) „Rührung, rühren, rührend“ (Pražské přednášky Augusta Gottlieba Meißnera v kontextu německé estetiky 18. století). Czech Literature, 58 (3). pp. 293-317. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2010) Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 381-386. ISSN 0009-0468

Říha, Jakub (2010) Jiří Kolář: Rudý havran: Nový Don Quijote. Ed. by Marie Langerová and Vladimír Karfík (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 391-395. ISSN 0009-0468

Galmiche, Xavier (2010) Jiří Pistorius: Doba a slovesnost (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 394-399. ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef (2010) Kontinuita, přivlastňování, opakování: český surrealismus jako permanentní avantgarda. Czech Literature, 58 (3). pp. 369-378. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil; Kudláč, Antonín K. K.; Breň, Tomáš; Haman, Aleš; Voisine-Jechová, Hana (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (3). pp. 405-427. ISSN 0009-0468

Tlustý, Jan (2010) Milan Jankovič: Dílo v pohybu (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 378-382. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej; Schmid, Wolf (2010) O Praze, slovanském funkcionalismu a renesanci naratologie. Rozhovor Ondřeje Sládka s Wolfem Schmidem. Czech Literature, 58 (3). pp. 331-345. ISSN 0009-0468

Bakuła, Bogusław (2010) Od integrální humanitní komparatistiky k integrální literární komparatistice. Czech Literature, 58 (3). pp. 317-331. ISSN 0009-0468

Bock, Ivo (2010) Petr Šámal: Soustružníci lidských duší: Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 398-405. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal (2010) Po smyslu Máchova Kata. Czech Literature, 58 (3). pp. 277-293. ISSN 0009-0468

Vala, Jaroslav (2010) Poezie z pohledu adolescentních čtenářů. Czech Literature, 58 (3). pp. 345-369. ISSN 0009-0468

Přibil, Marek (2010) Zuzana Urválková: Dvojlomná zrcadlení: Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 385-392. ISSN 0009-0468

4

Papoušek, Vladimír (2010) Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál: Na křižovatkách moderny (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 541-545. ISSN 0009-0468

Řezníková, Lenka (2010) Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál: Na křižovatkách moderny (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 544-551. ISSN 0009-0468

Málková, Iva (2010) Dopisy čtenářů Františku Hrubínovi (na základě jeho pozůstalosti). Czech Literature, 58 (4). pp. 518-528. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2010) Jana Waldnerová, De/konštrukcia fikčných svetov (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 564-569. ISSN 0009-0468

Budský, Dominik; Janoušek, Pavel; Trávníček, Jiří (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (4). pp. 569-585. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2010) Marie-Elizabeth Ducreux, Xavier Galmiche, Martin Petráš, and Vít Vlnas (eds), Baroque en Bohême (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 535-542. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2010) Pierre-Laurent Cosset and Lenka Grafnetterová, Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 560-565. ISSN 0009-0468

Šmejkalová, Jiřina (2010) Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, parelely a přesahy. Czech Literature, 58 (4). pp. 464-475. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2010) Proměny čtenářství v procesu remediace. Czech Literature, 58 (4). pp. 490-509. ISSN 0009-0468

Krejčová, Iva (2010) Rukopis královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Czech Literature, 58 (4). pp. 425-444. ISSN 0009-0468

Poslední, Petr (2010) Sergej Machonin čte Hostinec Juliana Stryjkowského. Czech Literature, 58 (4). pp. 528-535. ISSN 0009-0468

Czaplińska, Joanna (2010) Stížená možnost komunikace aneb Spisovatel hledá čtenáře. Czech Literature, 58 (4). pp. 509-518. ISSN 0009-0468

Borovička, Lukáš (2010) Světový názor a interpretační komunita v literární vědě – několik poznámek. Czech Literature, 58 (4). pp. 475-490. ISSN 0009-0468

Peschelová, Lisa (2010) Touha po milované vlasti. Svědectví o české kultuře v terezínském ghettu a o poválečné reintegraci. Czech Literature, 58 (4). pp. 444-464. ISSN 0009-0468

Sytař, Pavel (2010) Vladimír Binar, Čin a slovo: Kniha o Jakubu Demlovi (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 550-557. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2010) Zlata Kufnerová, Čtení o překládání (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 556-561. ISSN 0009-0468

5

Jareš, Michal; Prokůpek, Tomáš (2010) Dobrý voják Švejk a komiks. Czech Literature, 58 (5). pp. 607-626. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2010) Helena Diesing: Kája Saudek (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 682-687. ISSN 0009-0468

Jareš, Michal (2010) Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 676-679. ISSN 0009-0468

Prokůpek, Tomáš (2010) José Alaniz: Komiks: Comic Art in Russia (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 678-683. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2010) Komiksový bod obratu. Czech Literature, 58 (5). pp. 626-631. ISSN 0009-0468

Peisertová, Lucie; Vodička, Libor (2010) Kronika. Czech Literature, 58 (5). pp. 698-718. ISSN 0009-0468

Kotík, Michal (2010) Marita Sturken – Lisa Cartwright: Studia vizuální kultury (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 686-691. ISSN 0009-0468

Foret, Martin (2010) Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Czech Literature, 58 (5). pp. 581-607. ISSN 0009-0468

Wright, Bradford W. (2010) Rudoši, romance a renegáti. Komiksy a kultura studené války 1947–1954. Czech Literature, 58 (5). pp. 631-676. ISSN 0009-0468

Svobodová, Marta (2010) Tim Edwards: Kulturální teorie (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 690-695. ISSN 0009-0468

Bočková, Hana (2010) Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 694-698. ISSN 0009-0468

6

Jankovič, Milan (2010) Identita díla v pohybu. Czech Literature, 58 (6). pp. 790-796. ISSN 0009-0468

Knopp, František (2010) Iva Málková – Daniel Řehák: Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 844-850. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2010) Jiří Brabec, Panství ideologie a moc literatury (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 849-853. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie (2010) Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. Czech Literature, 58 (6). pp. 783-790. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav; Šisler, Petr (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (6). pp. 857-875. ISSN 0009-0468

Kalnická, Zdeňka (2010) Marcin Filipowicz, Joanna Królak, and Alena Zachová (eds), Od patriarchy k tatínkovi: Západoslovanské modely otcovství (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 837-845. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2010) Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 824-831. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2010) Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 830-838. ISSN 0009-0468

Dobiáš, Dalibor; Malevič, Oleg Michajlovič (2010) O překladu, osobitosti české literatury a literární vědě. Rozhovor s Olegem Malevičem. Czech Literature, 58 (6). pp. 767-783. ISSN 0009-0468

Nečaská, Klára; Hanke, Miroslav (2010) Polemika s ekovskou koncepcí abstraktních subjektů. Analýza (narativních) textů a teorie komunikace. Czech Literature, 58 (6). pp. 713-732. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2010) Rebelanti, tuláci a cikáni – domestikace jinakosti v Hálkově venkovské próze. Czech Literature, 58 (6). pp. 732-758. ISSN 0009-0468

Fulka, Josef (2010) Text, trhlina, zkamenělina: k jednomu hrabalovskému motivu. Czech Literature, 58 (6). pp. 758-767. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2010) Václav Vaněk, Disharmonie (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 852-857. ISSN 0009-0468

Jiroušková, Věra (2010) Za Anežkou Vidmanovou. Czech Literature, 58 (6). pp. 805-824. ISSN 0009-0468

Kosek, Pavel (2010) Zásadní práce o vývoji spisovné češtiny. Czech Literature, 58 (6). pp. 796-805. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:09:57 2020 CEST.