Subject: Czech Literature / 2011

Number of items: 82.

1

Tlustý, Jan (2011) Alice Jedličková: Zkušenost prostoru: vyprávění a vizuální paralely (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 112-116. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Anna Dymmel (ed.): Bestsellery – Literatura popularna – Odbiorcy (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 119-123. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2011) Hana Bočková: Knihy nábožné a prosté (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 94-98. ISSN 0009-0468

Wolf, Werner (2011) Intermedialita: široké pole výzkumu a výzva literární vědě. Czech Literature, 59 (1). pp. 62-86. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2011) Irena Štěpánová: Teréza Nováková (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 97-101. ISSN 0009-0468

Grigorov, Dobromir (2011) Kateřina Bláhová: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914) (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 101-105. ISSN 0009-0468

Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice (2011) Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Czech Literature, 59 (1). pp. 26-59. ISSN 0009-0468

Vitová, Lenka; Kynčlová, Tereza; Bubeníček, Petr; Charypar, Michal; Ibrahim, Robert; Holý, Jiří; Flaišman, Jiří (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (1). pp. 123-152. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava (2011) Na rozhraní oborů a umění. Czech Literature, 59 (1). pp. 59-62. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2011) Od Machara k Seifertovi (O Zdeňku Pešatovi a poezii). Czech Literature, 59 (1). pp. 86-91. ISSN 0009-0468

Ivánek, Jakub (2011) Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Czech Literature, 59 (1). pp. 1-26. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2011) Tomáš Kubíček: Felix Vodička – názor a metoda (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 116-119. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip (2011) Urs Heftrich: Smutek na vedlejší koleji (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 108-113. ISSN 0009-0468

Zajíčková, Vendula (2011) Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného, ed. Pavlína Rychterová (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 91-92. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2011) Walter Koschmal: Der Dichternomade: Jiří Mordechai Langer – ein tschechisch-jüdischer Autor (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 105-109. ISSN 0009-0468

2

Malá, Zuzana (2011) „Nemělo to obličeje. Byla to věc.“ K napětí mezi člověkem a věcmi v prozaické tvorbě české avantgardy počátku 20. let. Czech Literature, 59 (2). pp. 175-198. ISSN 0009-0468

Chitnis, Rajendra A. (2011) Jakub Češka: Falešná paměť literatury (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 278-284. ISSN 0009-0468

Ivánek, Jakub (2011) Jana Ratajová – Lucie Storchová: Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 261-266. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2011) Jiří Holý, Katka Volná (edd.): Tato fakulta bude rudá! (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 283-288. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2011) K poetice Vyvolávání Daniely Hodrové. Czech Literature, 59 (2). pp. 198-218. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal; Trávníček, Jiří (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (2). pp. 288-305. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2011) Michal Charypar: Karel Sabina (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 266-270. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2011) Miroslav Červenka: Textologické studie (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 270-275. ISSN 0009-0468

Mocná, Dagmar (2011) Příběhy Nerudových lásek. Životopis jako kulturní konstrukt. Czech Literature, 59 (2). pp. 149-175. ISSN 0009-0468

Mukařovský, Jan; Havránková, Marie (2011) Poznámky k máchovské literatuře. Czech Literature, 59 (2). pp. 232-242. ISSN 0009-0468

Voit, Petr; Linka, Jan (2011) Udržet pravý okraj stránkové sazby (Od literární historie k samostudiu) Rozhovor s Petrem Voitem. Czech Literature, 59 (2). pp. 242-261. ISSN 0009-0468

Rambousek, Jiří (2011) Veronika Broučková: Srdce a smrt – Tvorba brněnské Literární skupiny (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2011) Vojtěch Jirát a Jan Mukařovský aneb Příběh jedné nevydané recenze. Czech Literature, 59 (2). pp. 218-232. ISSN 0009-0468

3

Prokop, Dušan (2011) Aleš Haman, Radim Kopáč (edd): Mácha redivivus (1810–2010) (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 471-478. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2011) Hans Ulrich Gumbrecht v zajetí přítomností. Czech Literature, 59 (3). pp. 416-420. ISSN 0009-0468

Hadravová, Tereza (2011) Kognitivní estetika čtení. Zamyšlení nad knihou Petera Stockwella. Czech Literature, 59 (3). pp. 430-442. ISSN 0009-0468

Píša, Petr; Peisertová, Lucie; Lukáš, Martin (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (3). pp. 481-505. ISSN 0009-0468

Davidová Glogarová, Jana (2011) Ladislav Jehlička: Křik koruny svatováclavské (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 459-463. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2011) Růžena Grebeníčková: Máchovské studie (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 466-472. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš; Schmidová, Herta; Zusi, Peter A. (2011) Recenzní blok k Dějinám nové moderny. Czech Literature, 59 (3). pp. 442-459. ISSN 0009-0468

Królaková, Joanna (2011) René Bílik: Historický žáner v slovenskej próze (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 462-467. ISSN 0009-0468

Steiner, Petr (2011) Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance. Czech Literature, 59 (3). pp. 349-374. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Robert Darnton: The Case for Books (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 477-481. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2011) Teorie verše i jako teorie rytmu a melodie básníkovy promluvy. Czech Literature, 59 (3). pp. 374-394. ISSN 0009-0468

Gumbrecht, Hans Ulrich (2011) Umírněný obdiv v rozšířené přítomnosti. K proměně našeho vztahu ke klasikům. Czech Literature, 59 (3). pp. 420-430. ISSN 0009-0468

Kapustová, Andrea (2011) Valence lyrického subjektu (Jak také vnímatel rekonstruuje z básnických textů lyrický subjekt). Czech Literature, 59 (3). pp. 394-416. ISSN 0009-0468

4

Šolićová, Mirna (2011) Čapkova próza a drama jako zvláštní druh cestopisného psaní. Czech Literature, 59 (4). pp. 528-547. ISSN 0009-0468

Vítová, Andrea (2011) Ferdinand Břetislav Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850 (edd. Jitka Ludvová a Helena Pinkerová) (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 631-636. ISSN 0009-0468

Zavadilová, Andrea; Fránek, Michal; Turinská, Ivona (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (4). pp. 639-658. ISSN 0009-0468

Wiendl, Jan (2011) Literární „druhá republika“. Czech Literature, 59 (4). pp. 604-614. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2011) Máchova báseň Čech. Czech Literature, 59 (4). pp. 501-528. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2011) Miroslav Červenka, Záznamník (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 635-639. ISSN 0009-0468

Jareš, Michal (2011) Neznámý známý člověk? Czech Literature, 59 (4). pp. 572-604. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (4). -. ISSN 0009-0468

Pithart, Petr (2011) Prsty do ran. Czech Literature, 59 (4). pp. 614-621. ISSN 0009-0468

Gilk, Erik (2011) Román o konci jedné epochy. Czech Literature, 59 (4). pp. 547-572. ISSN 0009-0468

Havelka, Tomáš (2011) Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust (ed. Dušan Šlosar) (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 621-632. ISSN 0009-0468

5

Hrtánek, Petr (2011) Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze. Czech Literature, 59 (5). pp. 713-726. ISSN 0009-0468

Dobiáš, Dalibor (2011) Dušan Prokop: Kniha o Máchově Máji (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 747-751. ISSN 0009-0468

Barborík, Vladimír (2011) Jan Mervart: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 768-775. ISSN 0009-0468

Piorecká, Kateřina (2011) Jan Mervart: Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 763-769. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej; Peisertová, Lucie; Kořínek, Pavel; Med, Jaroslav (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (5). pp. 775-794. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2011) Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář. Czech Literature, 59 (5). pp. 697-713. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2011) Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality / Marina Grishakova and Marie-Laure Ryan (eds.): Intermediality and Storytelling. Czech Literature, 59 (5). pp. 737-743. ISSN 0009-0468

Hrdina, Martin (2011) Michal Charypar: Máchovské interpretace (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 742-748. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (5). -. ISSN 0009-0468

Schultzeová, Brigitte (2011) Přijetí dramat Heinricha von Kleista v Čechách a na Moravě (1814–1990). Czech Literature, 59 (5). pp. 678-697. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal; Homolka, Michal (2011) Robert Ibrahim et al.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 759-764. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2011) Sémiotika žánru historické fikce. Czech Literature, 59 (5). pp. 655-678. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2011) Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury. Czech Literature, 59 (5). pp. 726-737. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2011) Vladimír Just: Divadlo v totalitním systému (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 753-760. ISSN 0009-0468

Galmiche, Xavier (2011) Vladimír Křivánek: Vladimír Holan básník (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 750-754. ISSN 0009-0468

6

Rychterová, Pavlína; Fried, István; Petrbok, Václav; Dobiáš, Dalibor; Nekula, Marek; Putna, Martin C.; Holý, Jiří; Czaplińska, Joanna; Soliński, Wojciech; Beke, Márton; Filipowicz, Marcin (2011) Anketa. Czech Literature, 59 (6). pp. 856-915. ISSN 0009-0468

Ivánek, Jakub; Malura, Jan (2011) Bohemia Jesuitica 1556–2006 (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 935-945. ISSN 0009-0468

Konstantinović, Zoran (2011) Existuje dnes středoevropská literatura? Czech Literature, 59 (6). pp. 842-850. ISSN 0009-0468

Švéda, Josef (2011) Individuální a kolektivní paměť ve dvou středoevropských románech (Kunderova Kniha smíchu a zapomnění a Spoluviník Györgyho Konráda). Czech Literature, 59 (6). pp. 827-839. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Informatorium. Czech Literature, 59 (6). pp. 954-965. ISSN 0009-0468

Nekula, Marek (2011) Kanonizace monolingvalismu. Kanonizace multilingvalismu? Czech Literature, 59 (6). pp. 791-812. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Literatury ve střední Evropě, středoevropské literatury, středoevropská literatura…. Czech Literature, 59 (6). pp. 839-842. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2011) Miroslav Balaštík: Postgenerace (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 948-954. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal (2011) Mojmír Grygar: Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 944-949. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (6). -. ISSN 0009-0468

Olšáková, Doubravka (2011) Pavel Čech: Francouzsko‑české vztahy v oblasti překladu (1945–1953) (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 925-930. ISSN 0009-0468

Bugge, Peter; Trávníček, Jiří (2011) Pojem střední Evropy ztratil svou osvobozující nevinnost (rozhovor s dánským historikem Peterem Buggem). Czech Literature, 59 (6). pp. 850-856. ISSN 0009-0468

Thirouinová, Marie-Odile (2011) Postava „idiota“ ve středoevropském románu 20. století: Josef Švejk a Piotr Niewiadomski. Czech Literature, 59 (6). pp. 812-827. ISSN 0009-0468

Zajac, Peter (2011) Stredoeurópsky synkretizmus národného umenia devätnásteho storočia. Czech Literature, 59 (6). pp. 915-925. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2011) Zofia Tarajło ‑Lipowska: Historia literatury czeskiej. Zarys. (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 929-936. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:09:55 2020 CEST.