Subject: Czech Literature / 2012

Number of items: 43.

1

Janáčková, Jaroslava (2012) Eva Kalivodová: O rodu v životě literatury (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 107-112. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2012) Hana Šmahelová: V síti dějin literatury národního obrození (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 101-107. ISSN 0009-0468

Machoninová, Alena (2012) Helena Ulbrechtová: Ruská poezie druhé poloviny 20. století (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 111-119. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2012) Iluzivnost jako kvaziargumentační postup: Barthes, Kundera a Flammarion (Literatura jako niterná vzpomínka na to, co jsme nezažili). Czech Literature, 60 (1). pp. 3-26. ISSN 0009-0468

Vráblová, Timotea (2012) Jan Malura: Písně pobělohorských exulantů (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 87-95. ISSN 0009-0468

Jirsa, Tomáš (2012) Josef Fulka: Roland Barthes — od ideologie k fantasmatu (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 122-132. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2012) Kamil Činátl: Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 94-102. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (1). pp. 132-149. ISSN 0009-0468

Voit, Petr (2012) Nález fragmentů tří pozdně antických próz tištěných česky počátkem 16. století (Gesta Romanorum, Asenech, Kronika o Apolloniovi). Czech Literature, 60 (1). pp. 55-76. ISSN 0009-0468

Doležel, Lubomír (2012) Nespolehlivé vyprávění a nemožný fikční svět: Podobojí Daniely Hodrové. Czech Literature, 60 (1). pp. 45-55. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (1). -. ISSN 0009-0468

Cooper, David L. (2012) Padělky jako romantická forma autorství: Rukopisy královédvorský a zelenohorský ze srovnávací perspektivy. Czech Literature, 60 (1). pp. 26-45. ISSN 0009-0468

Flanderka, Jakub (2012) Petr Hruška: Někde tady (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 119-123. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2012) Proměnné a konstanty Lubomíra Doležela aneb Stručná bilance před výročím. Czech Literature, 60 (1). pp. 76-87. ISSN 0009-0468

2

Kazalarská, Zornitza (2012) „Smutná píseň je ve vzduchu“ Opakování jako textová strategie zpřítomňování skrytého. Czech Literature, 60 (2). pp. 147-173. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2012) „Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy“ Časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Czech Literature, 60 (2). pp. 173-203. ISSN 0009-0468

Cooper, David L. (2012) Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 263-267. ISSN 0009-0468

Žytek, David (2012) Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 266-272. ISSN 0009-0468

Garberová, Marjorie (2012) Historická korektnost. Užití a zneužití dějin pro literaturu. Czech Literature, 60 (2). pp. 235-257. ISSN 0009-0468

Müller, Richard (2012) Historie v uvozovkách. K myšlení Marjorie Garberové. Czech Literature, 60 (2). pp. 225-235. ISSN 0009-0468

Rambousek, Jiří (2012) Jaroslav Seifert: Publicistika (1933–1938), ed. Michal Topor (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 278-286. ISSN 0009-0468

Scheinostová, Alena (2012) Jazyk jako kód a jako emblém v autorské tvorbě Romů v ČR. Czech Literature, 60 (2). pp. 203-225. ISSN 0009-0468

Kazalarská, Zornitza (2012) Josef Vojvodík, Jan Wiendl (edd.): Heslář české avantgardy (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 272-279. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2012) K dnešním snahám o vydání díla Jakuba Demla. Czech Literature, 60 (2). pp. 257-263. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří; Černý, Marcel; Tarajło-Lipowská, Zofia (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (2). pp. 289-317. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2012) Nella Mlsová: I já jsem byl v Itálii… (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 285-289. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (2). -. ISSN 0009-0468

3

Sgallová, Květa (2012) Dlouhé trocheje v české poezii. Czech Literature, 60 (3). pp. 321-338. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2012) Gens una sumus…. Czech Literature, 60 (3). pp. 317-321. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert; Tumanová, Jevgenija (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (3). pp. 467-487. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2012) Michal Kosák and Jiří Flaišman: Podoby textologie (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 460-467. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2012) Mihhail Lotman, Lucylla Pszczołowska (edd.): Słowiańska metryka porównawcza IX (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 448-453. ISSN 0009-0468

Plecháč, Petr (2012) Mihhail Lotman, Maria‑Kristiina Lotman (edd.): Frontiers in Comparative Prosody (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 445-449. ISSN 0009-0468

Plecháč, Petr (2012) Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Czech Literature, 60 (3). pp. 398-409. ISSN 0009-0468

Ljapin, Sergej; Pilščikov, Igor (2012) Nad prvním ruským výborem prací Miroslava Červenky. Czech Literature, 60 (3). pp. 428-445. ISSN 0009-0468

Pilščikov, Igor (2012) O filologickém odkazu Maksima Šapira a jeho stati „Přiblížení k obecné teorii verše“. Czech Literature, 60 (3). pp. 368-371. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (3). -. ISSN 0009-0468

Šapir, Maxim (2012) Přiblížení k obecné teorii verše. Základní metody a pojmy. Czech Literature, 60 (3). pp. 371-385. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2012) Petr Steiner: Ruský formalismus: Metapoetika (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 452-461. ISSN 0009-0468

Dobiáš, Dalibor (2012) Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Czech Literature, 60 (3). pp. 355-368. ISSN 0009-0468

Říha, Jakub (2012) Rytmická stránka Nerudova rýmu. Czech Literature, 60 (3). pp. 409-428. ISSN 0009-0468

Palková, Zdena (2012) Rytmus řeči a verše v češtině. Czech Literature, 60 (3). pp. 338-355. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Ibrahim, Robert (2012) Trápí mě, jak málo se literární historici zajímají o verš… Rozhovor s Květou Sgallovou. Czech Literature, 60 (3). pp. 385-398. ISSN 0009-0468

This list was generated on Wed Apr 1 01:09:54 2020 CEST.