Subject: Czech Sociological Review / 2008

Number of items: 98.

1

Archer, Margaret S. (2008) Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním? Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 7-22. ISSN 0038-0288

Kreidl, Martin (2008) Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 55-86. ISSN 0038-0288

Sýkorová, Dana (2008) Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 113-138. ISSN 0038-0288

Šmídová, Iva; Janoušková, Klára; Katrňák, Tomáš (2008) Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 23-53. ISSN 0038-0288

Hrešanová, Ema; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008) Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 87-111. ISSN 0038-0288

Nešporová, Olga (2008) Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 139-166. ISSN 0038-0288

2

Frič, Pavol (2008) Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 295-319. ISSN 0038-0288

Halás, Marián (2008) Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 349-369. ISSN 0038-0288

UNSPECIFIED (2008) Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 271-294. ISSN 0038-0288

Matějů, Petr; Smith, Michael L.; Basl, Josef (2008) Rozdílné mechanismy – stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 371-399. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2008) Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 321-348. ISSN 0038-0288

Šafr, Jiří; Bayer, Ivo; Sedláčková, Markéta (2008) Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 247-269. ISSN 0038-0288

Sýkorová, Dana (2008) Prostor a věci v kontextu stáří. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 401-421. ISSN 0038-0288

3

Korkut, Umut (2008) Alfio Cerami: Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Welfare Regime. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 595-598. ISSN 0038-0288

Mink, Georges (2008) Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 469-491. ISSN 0038-0288

Drahokoupil, Jan (2008) Bob Hancké, Martin Rhodes and Mark Thatcher (eds.): Beyond Varieties of Capitalism... Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 602-605. ISSN 0038-0288

Inglot, Tomasz (2008) Chris Hasselmann: Policy Reform and the Development of Democracy in Eastern Europe. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 593-596. ISSN 0038-0288

Häuberer, Julia (2008) Hynek Jeřábek: Paul Lazarsfeld’s Research Methodology – Biography, Methods, Famous Projects. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 600-602. ISSN 0038-0288

Yehoshou, Haya (2008) Julia Lynch: Age in the Welfare State: The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers and Children. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 607-610. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří; Vanhuysse, Pieter (2008) Letter from the Editors. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 467-469. ISSN 0038-0288

Maurel, Marie-Claude (2008) Local Development Stakeholders and the European Model: Learning the LEADER Approach in the New Member States. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 511-530. ISSN 0038-0288

Veselý, Arnošt; Smith, Michael L. (2008) Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 491-510. ISSN 0038-0288

Szczepaniková, Alice (2008) Maruška Svašek (ed.): Postsocialism: Politics and Emotions in Central and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 597-601. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří (2008) Pavel Machonin, eminent Czech sociologist, has died. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 587-591. ISSN 0038-0288

Učeň, Peter (2008) Seán Hanley: The New Right in the New Europe: Czech Transformation and Right-Wing Politics, 1989–2006. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 604-608. ISSN 0038-0288

Sirovátka, Tomáš; Mareš, Petr (2008) Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 531-556. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří (2008) Stein Ringen: The Liberal Vision and Other Essays on Democracy and Progress. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 591-594. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2008) Three European Sociologies of Religion: Beyond the Usual Agenda of the Discipline. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 557-579. ISSN 0038-0288

Váně, Jan (2008) Where Is the Sociology of Religion Heading? Some Comments to ‘Three European Sociologies of Religion’. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 579-586. ISSN 0038-0288

4

Petrusek, Miloslav (2008) 150 let od narození Émila Durkheima. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 825-827. ISSN 0038-0288

Svoboda, Arnošt (2008) 5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 828-830. ISSN 0038-0288

Hamplová, Dana (2008) Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 703-723. ISSN 0038-0288

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie (2008) Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 725-744. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2008) Genderové aspekty českého školství. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 683-702. ISSN 0038-0288

Muller, Karel (2008) Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 627-652. ISSN 0038-0288

Vinopal, Jiří (2008) International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 826-829. ISSN 0038-0288

Woitsch, Jiří (2008) Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 809-814. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2008) Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 800-807. ISSN 0038-0288

Černý, Karel (2008) Konference Education, Equity and Social Justice. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 829-832. ISSN 0038-0288

Řeháková, Blanka (2008) Kontrasty v logistické regresi. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 745-766. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2008) Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 813-817. ISSN 0038-0288

Růžička, Michal (2008) Loïc Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 820-824. ISSN 0038-0288

Drbohlav, Dušan; Burcin, Boris; Kučera, Tomáš (2008) Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 653-683. ISSN 0038-0288

Svobodová, Marta (2008) Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 807-808. ISSN 0038-0288

Kafková, Marcela (2008) Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 817-821. ISSN 0038-0288

Spurná, Pavlína (2008) Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 767-788. ISSN 0038-0288

Krejčí, Jaroslav (2008) Remembering Pavel Machonin. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 794-796. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2008) Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 615-626. ISSN 0038-0288

Uhde, Zuzana (2008) Sté výročí narození Simone de Beauvoir. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 797-800. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav; Tuček, Milan (2008) Za Pavlem Machoninem. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 789-794. ISSN 0038-0288

5

Lánský, Ondřej (2008) Axel Honneth (ed.): Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1044-1049. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2008) „Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 969-989. ISSN 0038-0288

Alieva, Dilbar (2008) Chytanie v žite každodennosti. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 889-923. ISSN 0038-0288

Marada, Radim (2008) Georg Simmel 1858–1918. Ke stopadesátému výročí narození sociologického klasika. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1017-1022. ISSN 0038-0288

Gümplová, Petra (2008) Hannah Arendtová: Vita activa. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1041-1045. ISSN 0038-0288

Keller, Jan (2008) Jak sociologie přichází o společnost. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 989-1007. ISSN 0038-0288

Paulíček, Miroslav (2008) James Elkins: Proč lidé pláčou před obrazy. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1039-1042. ISSN 0038-0288

Buriánek, Jiří (2008) Jan Sedláček zemřel…. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1007-1010. ISSN 0038-0288

Němec, Jan (2008) Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1048-1051. ISSN 0038-0288

Tvrdý, Lubor; Keller, Jan (2008) K čemu by měly sloužit recenze. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1025-1029. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2008) Karel Čapek a Durkheim – téma k výročí. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1022-1023. ISSN 0038-0288

Maršálek, Jan (2008) Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1050-1055. ISSN 0038-0288

Kopecká, Anna (2008) Marek Nohejl: Jednání, diskurs, kritika: Myslet společnost. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1032-1037. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2008) Michel Maffesoli: Rytmus života: Variácie o postmodernom imaginárne. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1036-1040. ISSN 0038-0288

Kilias, Jarosław (2008) Moje vzpomínka na pana docenta Jana Sedláčka. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1011-1013. ISSN 0038-0288

Kaltenberg-Kwiatkowska, Ewa (2008) Náš český přítel – Jan Sedláček. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1012-1014. ISSN 0038-0288

Balon, Jan (2008) Nenaplněný příslib sociologické teorie: vzestup a pád americké sociologie ve druhé polovině dvacátého století. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 943-968. ISSN 0038-0288

Balon, Jan; Petrusek, Miloslav (2008) Ohlédnutí za vývojem sociologické teorie v posledním čtvrtstoletí. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 837-858. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2008) Poslední sociologická úvaha a jeden výpisek Jana Sedláčka. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1009-1012. ISSN 0038-0288

Frantová, Veronika (2008) Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1029-1033. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2008) Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1058-1061. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2008) Redukcionismus bez pověr a iluzí. Dějiny a současnost sociologie jako svár „identity“ s redukcionismem. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 859-889. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2008) Sociální konstruktivismus – nový pohled na společnost nebo slepá ulička sociálního bádání? Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1055-1056. ISSN 0038-0288

Dopita, Miroslav (2008) Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna (13. 9. 1923 – 12. 9. 2008). Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1014-1017. ISSN 0038-0288

Holmwood, John (2008) Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 923-943. ISSN 0038-0288

6

Reifová, Irena (2008) ‘It Has Happened Before, It Will Happen Again’: The Third Golden Age of Television Fiction. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1237-1239. ISSN 0038-0288

Bauman, Zygmunt (2008) Claus Offe: Reflections on America: Tocqueville, Weber and Adorno in the United States. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1212-1216. ISSN 0038-0288

Skarpelis, Anna (2008) Frances McCall Rosenbluth (ed.): The Political Economy of Japan’s Low Fertility. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1215-1221. ISSN 0038-0288

Ross, Sandy (2008) George Loewenstein: Exotic Preferences: Behavioural Economics and Human Motivation. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1200-1205. ISSN 0038-0288

Sauermann, Jan (2008) H. Gintis – S. Bowles – R. Boyd – E. Fehr (eds.): Moral Sentiments and Material Interests. The Foundations of Cooperation in Economic Life. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1208-1211. ISSN 0038-0288

Vanhuysse, Pieter (2008) Introduction: Advances in the Study of Post-Communist States and Public Administrations. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1151-1156. ISSN 0038-0288

Lelkes, Orsolya (2008) István György Tóth (ed.): Tárki European Social Report. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1220-1222. ISSN 0038-0288

Jaworski, Piotr (2008) J. Becker – R. Weissenbacher (eds.): Dollarization, Euroization and Financial Instability. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1228-1231. ISSN 0038-0288

Shiovitz-Ezra, Sharon (2008) J. Billings – K. Leichsenring (eds.): Integrating Health and Social Care Services for Older Persons: Evidence from Nine European Countries. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1222-1224. ISSN 0038-0288

Sabbagh, Clara (2008) J. Henrich – R. Boyd – S. Bowles – C. Camerer – E. Fehr – H. Gintis (eds.): Foundations of Human Sociality: Economic Experiment. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1205-1209. ISSN 0038-0288

Librová, Hana (2008) Katrina Z. S. Schwartz: Nature and National Identity after Communism: Globalizing the Ethnoscape. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1230-1233. ISSN 0038-0288

Cerami, Alfio (2008) New Social Risks in Central and Eastern Europe: The Need for a New Empowering Politics of the Welfare State. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1089-1110. ISSN 0038-0288

Drahokoupil, Jan (2008) Nina Bandelj: From Communists to Foreign Capitalists: The Social Foundations of Foreign Direct Investment in Postsocialist Europe. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1224-1228. ISSN 0038-0288

O’Dwyer, Conor (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe: A Response. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1181-1189. ISSN 0038-0288

Grzymala-Busse, Anna (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe: A Response. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1177-1191. ISSN 0038-0288

Hanley, Seán (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe? Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1155-1177. ISSN 0038-0288

Gintis, Herbert (2008) Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein: Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1199-1201. ISSN 0038-0288

Chatrná, Michala (2008) Sylvia Hood Washington – Paul C. Rosier – Heather Goodall (eds.): Echoes from the Poisoned Well: Global Memories of Environmental Injustice. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1234-1237. ISSN 0038-0288

Tóth, István György (2008) The Demand for Redistribution: A Test on Hungarian Data. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1063-1087. ISSN 0038-0288

Librová, Hana (2008) The Environmentally Friendly Lifestyle: Simple or Complicated? Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1111-1128. ISSN 0038-0288

Simonová, Natalie (2008) The International Symposium on Advanced Lazarsfeldian Methodology in Prague: 19–20 September 2008. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1239-1241. ISSN 0038-0288

Nissen, Sylke (2008) Urban Transformation From Public and Private Space to Spaces of Hybrid Character. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1129-1149. ISSN 0038-0288

Gehlbach, Scott (2008) What Is a Big Bureaucracy? Reflections on Rebuilding Leviathan and Runaway State-building. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1189-1198. ISSN 0038-0288

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:45 2020 CEST.