Subject: Czech Sociological Review / 2009

Number of items: 110.

1

Dudová, Radka (2009) A. L. Ellingsæter, A. Leira (ed.): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 208-211. ISSN 0038-0288

Křížková, Alena (2009) Úvodem: Kombinace soukromého a pracovního života – důležité téma politické debaty demokratických společností. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 5-8. ISSN 0038-0288

Bartošová, Michaela (2009) Ženy po třicítce – příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 147-177. ISSN 0038-0288

Maříková, Hana (2009) Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 228-231. ISSN 0038-0288

Krčková, Kamila (2009) Elisabeth Beck-Gernsheim: Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 211-215. ISSN 0038-0288

Uhde, Zuzana (2009) K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 9-30. ISSN 0038-0288

Sloboda, Zdeněk (2009) Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou? Nad konferencí Sexuality II. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 225-228. ISSN 0038-0288

Holubec, Stanislav (2009) Marek Hrubec (ed.): Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 216-219. ISSN 0038-0288

Potančoková, Michaela (2009) Neplnohodnotné matky? Imperatív dobrej matky a participácia matiek maloletých detí na trhu práce. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 61-89. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka (2009) Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 177-204. ISSN 0038-0288

Sokolová, Věra (2009) Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 115-146. ISSN 0038-0288

Maříková, Hana (2009) Pečující otcové: Příběhy plné odlišností. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 89-117. ISSN 0038-0288

Vohlídalová, Marta; Křížková, Alena (2009) Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 31-61. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2009) Valerie Bryson: Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 219-222. ISSN 0038-0288

Uhde, Zuzana (2009) Virginia Held: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 205-208. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2009) Zpráva z doktorandského kurzu a workshopu FEMCIT – Výzkum genderovaného občanství a ženských hnutí v multikulturní Evropě. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 223-226. ISSN 0038-0288

Dovrtělová, Kateřina (2009) Zpráva z konference Když senioři potřebují pomoci. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 230-233. ISSN 0038-0288

2

Kunštát, Daniel (2009) Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 440-444. ISSN 0038-0288

Taucová, Radka (2009) Berlínská konference k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 470-472. ISSN 0038-0288

Soukup, Petr (2009) Conference Cyberspace 2008. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 474-476. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej (2009) Editorial. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 239-241. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2009) Editorial. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 240-243. ISSN 0038-0288

Kanovský, Martin (2009) Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 345-369. ISSN 0038-0288

Ryšavý, Dan (2009) Henry Bäck, Hubert Heinelt, Annick Magnier (eds.): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 454-459. ISSN 0038-0288

Černý, Karel (2009) Jiří Tomeš, David Festa, Josef Novotný et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 444-449. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Joanna Derdowska: Praskie przemiany: Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 438-441. ISSN 0038-0288

Jakoubek, Marek (2009) Konference a setkání Gypsy Lore Society Georgetown University. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 475-478. ISSN 0038-0288

Illner, Michal (2009) Konference Masarykovy české sociologické společnosti 2009. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 467-469. ISSN 0038-0288

Vidláková, Olga (2009) Konference o etice ve veřejné správě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 472-473. ISSN 0038-0288

Nejdl, Pavel (2009) Pavel Nejdl: Mark E. Warren, Hilary Pearse (eds.): Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 458-462. ISSN 0038-0288

Prudký, Libor (2009) Poslední setkání se Zdeňkem Strmiskou. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 421-422. ISSN 0038-0288

Mikeszová, Martina; Lux, Martin; Morisseau, Anne (2009) Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 315-344. ISSN 0038-0288

Simonová, Natalie (2009) Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 291-314. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2009) Richard Jung: Experience and Action: Selected Items in Systems Theory. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 435-438. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2009) Robert Wuthnow: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirtysomethings Are Shaping the Future of American Religion. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 451-455. ISSN 0038-0288

Jeřábek, Hynek (2009) Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 243-266. ISSN 0038-0288

Žampachová, Markéta (2009) Roger Ingham, Peter Aggleton (eds.): Promoting Young People’s Sexual Health. International Perspectives. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 462-463. ISSN 0038-0288

Horáková, Markéta; Horák, Pavel (2009) Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 369-396. ISSN 0038-0288

Vinopal, Jiří (2009) Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 397-421. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka; Fučík, Petr (2009) Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 267-291. ISSN 0038-0288

Šafr, Jiří; Hauberer, Julia (2009) Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 480-481. ISSN 0038-0288

Kras, Čeněk (2009) Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti – eseje z pozdější doby. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 448-452. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2009) Výběr z bibliografie Zdeňka Strmisky. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 428-430. ISSN 0038-0288

Paulíček, Miroslav (2009) Vladimír Borecký, pozorný poutník světem komiky. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 431-434. ISSN 0038-0288

Strmiska, Zdeněk (2009) Vlastní životopis z července 1989. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 422-423. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2009) Workshop Deliberativní metody ve výzkumu místních společenství. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 468-471. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Zdeněk Strmiska – můj učitel a přítel blízký i vzdálený. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 423-427. ISSN 0038-0288

Mink, Georges (2009) Zdeněk Strmiska ve Francii. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 426-429. ISSN 0038-0288

Mitchell, Eva (2009) Zpráva z mezinárodní letní školy New Risks and New Governance in Europe. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 478-480. ISSN 0038-0288

3

Brockmann, Hilke (2009) BOOK REVIEW: A.B. Atkinson: The Changing Distribution of Earnings in OECD Countries. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 625-627. ISSN 0038-0288

Korkut, Umut (2009) BOOK REVIEW: Agnes Batory: The Politics of EU Accession Ideology, Party Strategy and the European Question in Hungary. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 630-633. ISSN 0038-0288

Goerres, Achim (2009) BOOK REVIEW: Asghar Zaidi: The Well-Being of Older People in Ageing Societies. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 619-623. ISSN 0038-0288

Weishaupt, Timo (2009) BOOK REVIEW: David Rueda: Social Democracy Inside Out. Partisanship and Labor Market Policy in Industrialized Democracies. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 622-626. ISSN 0038-0288

Adkins, Lisa (2009) BOOK REVIEW: Elaine Weiner: Market Dreams: Gender, Class and Capitalism in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 633-635. ISSN 0038-0288

Elrick, Tim (2009) BOOK REVIEW: Holger Kolb – Henrik Egbert (eds.): Migrants and Markets. Perspectives from Economics and the Other Social Sciences. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 637-639. ISSN 0038-0288

Szelényi, Iván (2009) BOOK REVIEW: János Kornai: From Socialism to Capitalism. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 611-616. ISSN 0038-0288

Roberts, Andrew (2009) BOOK REVIEW: Kevin Deegan-Krause: Elected Affinities: Democracy and Party Competition in Slovakia and the Czech Republic. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 635-637. ISSN 0038-0288

Pleines, Heiko (2009) BOOK REVIEW: Scott Gehlbach: Representation through Taxation. Revenue, Politics and Development in Postcommunist States. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 627-630. ISSN 0038-0288

Makszin, Kristin Nickel (2009) BOOK REVIEW: Stephan Haggard – Robert Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 615-620. ISSN 0038-0288

Drahokoupil, Jan (2009) Internationalisation of the State in the Czech Republic: Igniting the Competition for Foreign Investment in the Visegrád Four Region. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 549-569. ISSN 0038-0288

Korkut, Umut (2009) Reversing the Wave: The Perverse Effects of Economic Liberalism on Human Rights. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 571-591. ISSN 0038-0288

Novotný, Lukáš (2009) Right-wing Extremism and No-go-areas in Germany. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 591-610. ISSN 0038-0288

Křížková, Alena; Maříková, Hana; Dudová, Radka; Sloboda, Zdeněk (2009) The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 519-548. ISSN 0038-0288

Smith, Michael L. (2009) The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 487-518. ISSN 0038-0288

4

Šmídová, Iva (2009) Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 645-648. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie (2009) Školní třída pod genderovou lupou. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 727-753. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka (2009) BOOK REVIEW: Charis Thompson: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 849-852. ISSN 0038-0288

Hynková, Martina (2009) BOOK REVIEW: Jana Cviková (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Kobová, Ľubica (2009) BOOK REVIEW: Lois McNay: Against Recognition. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 843-847. ISSN 0038-0288

Sedláček, Lukáš (2009) BOOK REVIEW: Michael S. Kimmel: The Gender of Desire. Essays on male sexuality. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 847-850. ISSN 0038-0288

Pospíšilová, Tereza (2009) BOOK REVIEW: Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 852-855. ISSN 0038-0288

Bartošová, Michaela (2009) BOOK REVIEW: Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 839-843. ISSN 0038-0288

Šmídová, Iva (2009) Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 707-727. ISSN 0038-0288

Kalnická, Zdeňka (2009) Genderovanost filozofického kánonu a textové „strategie“ marginalizace filozofek. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 809-834. ISSN 0038-0288

Marcus, Sharon (2009) Genealogie manželství. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 671-707. ISSN 0038-0288

Navrátil, Jiří (2009) INFORMATION: Konference Alternative Futures and Popular Protest. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 855-859. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2009) INFORMATION: Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 859-862. ISSN 0038-0288

Kampichler, Martina (2009) Politiky genderové nerovnosti mužů a žen v Evropské unii z hlediska analýzy rámců. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 785-809. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2009) Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 753-785. ISSN 0038-0288

Szapuová, Mariana (2009) Rod vo vede: teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 649-671. ISSN 0038-0288

5

Musil, Jiří (2009) 75 let Michala Illnera – soustředěnost a loajalita. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1073-1076. ISSN 0038-0288

Svoboda, Arnošt (2009) Aleš Sekot: Sociologické problémy sportu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1123-1126. ISSN 0038-0288

Balon, Jan (2009) Ambivalentní odkaz Millsovy Sociologické imaginace. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1055-1073. ISSN 0038-0288

Vidovićová, Lucie (2009) Dana Sýkorová: Autonomie ve stáří. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1126-1129. ISSN 0038-0288

Tížik, Miroslav (2009) Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor et al.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1107-1112. ISSN 0038-0288

Černý, Karel (2009) Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1132-1137. ISSN 0038-0288

Matějů, Petr; Konečný, Tomáš; Weidnerová, Simona; Vossensteyn, Hans (2009) Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 993-1032. ISSN 0038-0288

Katrňák, Tomáš (2009) Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1033-1038. ISSN 0038-0288

Kreidl, Martin (2009) Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1038-1045. ISSN 0038-0288

Vido, Roman (2009) Konference Les Défis du Pluralisme Religieux / The Challenges of Religious Pluralism. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1147-1151. ISSN 0038-0288

Vajdová, Zdenka (2009) Konference VALDOR a projekt ARGONA. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1144-1148. ISSN 0038-0288

Myšička, Stanislav (2009) Lenka Strnadová: Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1117-1121. ISSN 0038-0288

Chaloupková, Jana (2009) Letní škola kvantitativních metod v sociálních vědách (École d’été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales). Modul metod. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1143-1145. ISSN 0038-0288

Hejnal, Ondřej (2009) Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.): Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1111-1115. ISSN 0038-0288

Konečný, Tomáš; Matějů, Petr (2009) Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1045-1055. ISSN 0038-0288

Lux, Martin; Vojtková, Michaela (2009) Mezinárodní konference ENHR 09 – Prague Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1141-1143. ISSN 0038-0288

Muller, Karel (2009) Nico Stehr: Die Moralisierung der Märkte, Eine Gesellschaftstheorie. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1128-1132. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2009) Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1081-1091. ISSN 0038-0288

Vidomus, Petr (2009) Peter J. Jacques: Environmental Skepticism – Ecology, Power and Public Life. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1136-1141. ISSN 0038-0288

Vráblíková, Kateřina (2009) Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 867-898. ISSN 0038-0288

Pakosta, Petr (2009) Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 899-935. ISSN 0038-0288

Novotný, Lukáš (2009) Ralf Dahrendorf (1929–2009). Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1093-1099. ISSN 0038-0288

Simonová, Natalie; Soukup, Petr (2009) Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 935-966. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2009) Robert Klobucký: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na Slovensku. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1114-1118. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2009) Typický reprezentant britské sociologie: Peter Townsend. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1091-1093. ISSN 0038-0288

Kreidl, Martin (2009) Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1099-1107. ISSN 0038-0288

Lux, Martin; Kostelecký, Tomáš; Mikeszová, Martina; Sunega, Petr (2009) Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 967-992. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Zapomenutí a opomíjení. Dvacet let od úmrtí profesora Vojtěcha Tlustého. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1077-1081. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2009) Zdeněk R. Nešpor: Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1121-1124. ISSN 0038-0288

6

Lyons, Pat; Lacina, Tomáš (2009) An Examination of Legislative Roll-Call Voting in the Czech Republic Using Spatial Models. Czech Sociological Review, 45 (6). pp. 1155-1190. ISSN 0038-0288

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:43 2020 CEST.