Subject: Czech Sociological Review / 2010

Number of items: 41.

5

Bartoš, František (2010) Širší souvislosti neklinického narcismu:profesní život, komunikace a sebekontrola. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 745-770. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2010) Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Konradu Paulu Liessmannovi, Praha, 5. 10. 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 878-880. ISSN 0038-0288

Lužný, Dušan (2010) Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Dvořák, Tomáš (2010) Danilo Martuccelli: Sociologie modernity. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 859-861. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2010) For Irena Dubská (1924–2010). Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 821-823. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2010) Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 841-845. ISSN 0038-0288

Dopita, Miroslav (2010) Jubileum Gerlindy Šmausové/Smaus. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 829-831. ISSN 0038-0288

Štípková, Martina (2010) Kathleen Gerson: The Unfinished Revolution. How a New Generation is Reshaping Family, Work, and Gender in America. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 868-871. ISSN 0038-0288

Kostelecký, Tomáš; Vajdová, Zdenka (2010) Konference Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, Bratislava, 21.–22. 10. 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 875-879. ISSN 0038-0288

Hejnal, Ondřej (2010) Marek Jakoubek (ed.): Cikáni a etnicita. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 847-850. ISSN 0038-0288

Gillárová, Kateřina (2010) Markéta Škodová et al.: Agenda-setting: teoretické přístupy. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 845-848. ISSN 0038-0288

Kaščák, Ondrej; Pupala, Branislav (2010) Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 771-800. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2010) Oleg Suša: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: Diagnóza a analýza. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 862-865. ISSN 0038-0288

Tichá, Jindra (2010) Petr Szczepanik: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 865-868. ISSN 0038-0288

Toušek, Laco (2010) Philippe Bourgois, Jeff Schonberg: Righteous Dopefiend. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 833-836. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří; Německý, Marek (2010) Sociologické dílo Shmuela N. Eisenstadta se uzavřelo. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 823-829. ISSN 0038-0288

Vlček, Přemysl (2010) Stanislav Holubec: Sociologie světových systémů. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 854-858. ISSN 0038-0288

Ryšavý, Dan; Šaradín, Pavel (2010) Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 719-744. ISSN 0038-0288

Frantová, Veronika (2010) Tim Edwards (ed.): Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 838-841. ISSN 0038-0288

Kopecká, Anna (2010) Tomáš Dvořák: Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 851-855. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2010) XIV. kongres Polské sociologické společnosti, Krakov, 8.–11. září 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 873-875. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2010) XVII. ISA World Congress of Sociology:Sociology on the Move, Göteborg, Švédsko, 11.–17. července 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 871-873. ISSN 0038-0288

Čermák, Daniel; Stachová, Jana (2010) Zdroje institucionální důvěry v České republice. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 683-718. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2010) Zygmunt Bauman: the ‘Tropics of Discourse’, a Word on Pop Culture and the Consumer Society in the Era of ‘Liquid Modernity’. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 801-821. ISSN 0038-0288

6

Crowley, Stephen (2010) Agnieszka Paczyńska: State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1052-1055. ISSN 0038-0288

Krejčí, Jindřich (2010) Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1011-1034. ISSN 0038-0288

Navrátil, Jiří (2010) Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 913-945. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2010) Editorial. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 887-889. ISSN 0038-0288

Sirovátka, Tomáš (2010) Gerda Falkner, Oliver Treib and Elisabeth Holzleithner: Compliance in the Enlarged European Union: Living Rights or Dead Letters? Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1058-1062. ISSN 0038-0288

Henke, JoLynn (2010) Hana Hašková and Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1064-1067. ISSN 0038-0288

Casey, Jane (2010) Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz and Betsy Thom (eds.): Two Worlds of Drug Consumption in Late Modern Societies. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1070-1073. ISSN 0038-0288

Vail, Benjamin J. (2010) James Gustave Speth: The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1055-1059. ISSN 0038-0288

Mareš, Petr (2010) Jiří Večerník: Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-economic Policies and Structures. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1068-1071. ISSN 0038-0288

Šafránková Pavlíčková , Lenka (2010) Migrations 2010. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1073-1075. ISSN 0038-0288

Scepanovic, Vera (2010) Paul Blokker and Bruno Dallago (eds.): Regional Diversity and Local Development in the New Member States. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1062-1065. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2010) Peter A. Hall and Michèle Lamont (eds.): Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1047-1052. ISSN 0038-0288

Sherman, Tamah (2010) Proselyting in First-contact Situations as an Instructed Action. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 977-1010. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2010) Recenzenti statí za rok 2010. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1075-1081. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2010) The Framing of Abortion in the Czech Republic: How the Continuity of Discourse Prevents Institutional Change. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 945-976. ISSN 0038-0288

Myant, Martin (2010) Trade Union Influence in the Czech Republic since 1989. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 889-912. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2010) Zygmunt Bauman and Czech Sociology (1964–2010). Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1035-1046. ISSN 0038-0288

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:41 2020 CEST.