Subject: Czech Sociological Review / 2011

Number of items: 98.

1

Chytilek, Roman; Eibl, Otto (2011) České politické strany v politickém prostoru. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 61-89. ISSN 0038-0288

Hanley, Seán (2011) Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 115-137. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej; Linek, Lukáš (2011) Editorial: Hráči české politiky: Občané a jejich politické organizace. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 5-9. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie (2011) Ema Hrešanová: Kultury dvou porodnic: Etnografická studie. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 190-194. ISSN 0038-0288

Ripka, Vojtěch (2011) Jakub Rákosník: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 180-184. ISSN 0038-0288

Anýžová, Petra (2011) Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 187-191. ISSN 0038-0288

Vacková, Barbora; Galčanová, Lucie (2011) Konference Non-Human in Anthropology. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 197-200. ISSN 0038-0288

Hyánek, Vladimír (2011) Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 169-172. ISSN 0038-0288

Navrátil, Jiří (2011) Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 171-175. ISSN 0038-0288

Linek, Lukáš (2011) Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl: Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového prostoru. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 175-178. ISSN 0038-0288

Kupka, Petr (2011) Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: Případ České republiky. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 177-180. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2011) Miroslav Vaněk: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 184-188. ISSN 0038-0288

Hadjiisky, Magdaléna (2011) Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii devadesátých let. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 89-115. ISSN 0038-0288

Linek, Lukáš (2011) Proč se měnila úroveň účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996–2010? Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 9-33. ISSN 0038-0288

Smith, Michael L.; Matějů, Petr (2011) Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992–2010. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 33-60. ISSN 0038-0288

Váně, Jan (2011) Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce 2010. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 195-198. ISSN 0038-0288

Lužný, Dušan (2011) Sociální inkluze Romů náboženskou cestou. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 200-203. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej; Navrátil, Jiří; Vráblíková, Kateřina (2011) Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 137-168. ISSN 0038-0288

2

Růžička, Michal (2011) Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 273-296. ISSN 0038-0288

Lebeda, Tomáš (2011) Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 243-272. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2011) Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 418-422. ISSN 0038-0288

Profant, Tomáš (2011) Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 424-429. ISSN 0038-0288

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie (2011) Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 207-243. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R.; Nešporová, Olga (2011) Jiří Večerník sedmdesátníkem. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 387-391. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2011) K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921–1981). Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 391-394. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2011) Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 395-407. ISSN 0038-0288

Lužný, Dušan (2011) Konference Sociologie náboženství v datech. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 439-442. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2011) Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosoficko-politické eseje. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 415-418. ISSN 0038-0288

Vidomus, Petr (2011) Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 325-360. ISSN 0038-0288

Šíp, Radim (2011) Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 407-415. ISSN 0038-0288

Lebedová, Eva (2011) Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 421-424. ISSN 0038-0288

Štegmannová, Ingrid (2011) Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 430-434. ISSN 0038-0288

Havlíček, Jakub (2011) Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 433-439. ISSN 0038-0288

Hamplová, Dana (2011) Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži? Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 297-324. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Obsah. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 205-207. ISSN 0038-0288

Smetáčková, Irena; Pavlík, Petr (2011) Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 361-387. ISSN 0038-0288

3

Alber, Jens; Holtmann, Anne Christine; Marquardt, Susanne (2011) Are There Visible Accession Effects? Comparing Some Key Indicators of the Trajectories of Central and Eastern European Countries Inside and Outside the EU since the 1990s. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 473-507. ISSN 0038-0288

Sedláčková, Markéta (2011) ‘Transition to Democracy’ Conference. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 617-619. ISSN 0038-0288

Zimmermann, Susan (2011) Barbara Einhorn: Citizenship in an Enlarging Europe. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 596-601. ISSN 0038-0288

Rodrigues, Ricardo (2011) Bent Greve (ed.): Choice: Challenges and Perspectives for the European Welfare States. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 603-607. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Contents. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 445-447. ISSN 0038-0288

Offe, Claus (2011) Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised? Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 447-473. ISSN 0038-0288

Kalousova, Lucie (2011) Elly Teman: Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 607-610. ISSN 0038-0288

Lajh, Damjan; Štremfel, Urška (2011) Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 507-530. ISSN 0038-0288

Steiber, Nadia (2011) Gøsta Esping-Andersen: The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 591-594. ISSN 0038-0288

Kuchařová, Věra (2011) Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Ariane Pailhé, Anne Solaz and Daniele Vignoli: Second European Quality of Life Survey. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 610-613. ISSN 0038-0288

Ringen, Stein (2011) Jiří Večerník at 70. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 587-590. ISSN 0038-0288

Gamliel-Yehoshua, Haya (2011) Joerg Tremmel (ed.): A Young Generation Under Pressure? Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 613-616. ISSN 0038-0288

Duman, Anil (2011) Lucia Tunkrova and Pavel Saradin (eds.): The Politics of EU Accession: Turkish Challenges and Central European Experiences. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 600-603. ISSN 0038-0288

Meardi, Guglielmo (2011) Marta Kahancova: One Company, Diverse Workplaces: The Social Construction of Employment Practices in Western and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 593-596. ISSN 0038-0288

Štípková, Martina; Kreidl, Martin (2011) Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 531-565. ISSN 0038-0288

Spilková, Jana; Radová, Lucie (2011) The Formation of Identity in Teenage Mall Microculture: A Case Study of Teenagers in Czech Malls. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 565-587. ISSN 0038-0288

4

Bernard, Josef (2011) Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 745-776. ISSN 0038-0288

Buchtík, Martin (2011) Ivana Loučková: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 874-877. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2011) Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 859-862. ISSN 0038-0288

Pospíšilová, Tereza; Ouředníček, Martin; Feřtrová, Marie (2011) Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 881-883. ISSN 0038-0288

Horálek, Adam (2011) Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin. Možnost zachování a revitalizace. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 871-874. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 866-871. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 877-880. ISSN 0038-0288

Temelová, Jana; Ouředníček, Martin (2011) Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 625-632. ISSN 0038-0288

Kubeš, Jan; Kraft, Stanislav (2011) Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 805-830. ISSN 0038-0288

Feřtrová, Marie; Temelová, Jana (2011) Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 681-716. ISSN 0038-0288

Novák, Jakub; Netrdová, Pavlína (2011) Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 717-745. ISSN 0038-0288

Nekorjak, Michal; Souralová, Adéla; Vomastková, Klára (2011) Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 657-681. ISSN 0038-0288

Ouředníček, Martin; Špačková, Petra; Feřtrová, Marie (2011) Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 777-804. ISSN 0038-0288

5

Janák, Dušan (2011) Autorská a tematická struktura Sociologické revue. Příspěvek k sociologickému rozboru dějin české sociologie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 991-1017. ISSN 0038-0288

Profant, Tomáš (2011) Česká rozvojová spolupráca v zajatí „rozvoja“. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1045-1055. ISSN 0038-0288

Vojtíšková, Kateřina (2011) Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 911-936. ISSN 0038-0288

Souralová, Adéla (2011) Cameron Lynne Macdonald: Shadow Mothers. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1078-1081. ISSN 0038-0288

Pospíšilová, Tereza (2011) Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 887-911. ISSN 0038-0288

Sič, Petr (2011) Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tisíc plošin. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1075-1078. ISSN 0038-0288

Kotík, Michal (2011) Hana Maříková, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.): Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe.. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1069-1072. ISSN 0038-0288

Vinopal, Jiří (2011) Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 937-966. ISSN 0038-0288

Stöckelová, Tereza (2011) Kateřina Lišková: Hodné holky se dívají jinam: Feminismus a pornografie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1055-1058. ISSN 0038-0288

Maršálek, Jan (2011) Martin Strouhal: Émile Durkheim – Sociolog a pedagog. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1057-1061. ISSN 0038-0288

Možný, Ivo (2011) Milan Petrusek pětasedmdesátiletý. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1035-1041. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2011) Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1017-1034. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2011) Od města k přátelství – Raymond E. Pahl (1935–2011). Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1041-1044. ISSN 0038-0288

Váně, Jan (2011) Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1061-1066. ISSN 0038-0288

Bezák, Tomáš (2011) Peter Dinuš: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1066-1070. ISSN 0038-0288

Růžička, Michal (2011) Pierre Bourdieu: Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1072-1076. ISSN 0038-0288

Vido, Roman (2011) Pracovní seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1083-1086. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2011) Sociolog(ie) mezi kolárkem, hákovým křížem a rudou hvězdou: Jaroslav Šíma v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 967-990. ISSN 0038-0288

6

Sherman, Tamah (2011) 10th Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1239-1242. ISSN 0038-0288

Yonay, Yuval (2011) Brian Powell, Catherine Bolzendahl, Claudia Geist and Lala Carr Steelman (eds.): Counted Out. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1219-1222. ISSN 0038-0288

Laitin, David D. (2011) Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence and the End of Eastern Europe. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1215-1217. ISSN 0038-0288

Luthar, Breda; Kropivnik, Samo (2011) Class, Cultural Capital, and the Mobile Phone. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1091-1119. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) CONTENTS. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1089-1091. ISSN 0038-0288

Ringen, Stein (2011) Jacob S. Hacker and Paul Pierson: Winner-Take-All Politics. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1218-1220. ISSN 0038-0288

Scheffel, David (2011) Jaroslav Skupnik: The Anthropology of Kinship: Kinship, marriage and family in cultural anthropological perspective. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1235-1238. ISSN 0038-0288

Bolzendahl, Catherine (2011) Marilyn Rueschemeyer and Sharon L. Wolchik (eds.): Women in Power in Post-Communist Parliaments. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1224-1226. ISSN 0038-0288

Jeřábek, Hynek (2011) Merton and Lazarsfeld: Collaboration on Communication Research—Two Papers, Two Research Instruments, and Two Kindred Concepts. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1191-1215. ISSN 0038-0288

Vujačić, Veljko (2011) Pat Lyons: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1229-1231. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Recenzenti statí za rok 2011. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1243-1249. ISSN 0038-0288

Linek, Lukáš; Lyons, Pat (2011) Representative versus Responsible Government and May’s Law: The Case of the Czech Christian Democratic Party. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1149-1191. ISSN 0038-0288

Hjortsberg, Catharina (2011) Ronald Labonté, Ted Schrecker, Corinne Packer and Vivien Runnels (eds.): Globalization and Health: Pathways, Evidence and Policy. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1232-1235. ISSN 0038-0288

Vassilev, Rossen (2011) Svetla Baloutzova: Demography and Nation: Social Legislation and Population Policy in Bulgaria, 1918–1944. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1226-1229. ISSN 0038-0288

Vohlídalová, Marta (2011) The Perception and Construction of Sexual Harassment by Czech University Students. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1119-1149. ISSN 0038-0288

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:39 2020 CEST.