Subject: Czech Sociological Review / 2014

Number of items: 55.

1

Nešpor, Zdeněk R. (2014) „Šedá zóna“ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 107-131. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr (2014) „Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita třídy nejchudších. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 57-83. ISSN 0038-0288

Dirga, Lukáš; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014) Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 83-106. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 1-3. ISSN 0038-0288

Hájek, Martin; Havlík, Martin; Nekvapil, Jiří (2014) Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 29-57. ISSN 0038-0288

Bernard, Josef; Kostelecký, Tomáš (2014) Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 3-29. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 131-145. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 145-156. ISSN 0038-0288

2

Miscellaneous, (2014) Jubilea. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 291-295. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2014) Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 189-210. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Nekrology. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 277-278. ISSN 0038-0288

Matoušek, Roman (2014) Nová výstavba obecního bydlení, rozhodování a rizika segregace: případová studie Rudoltice. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 211-233. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 161-163. ISSN 0038-0288

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014) Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 163-188. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2014) Problém národní identity v díle Edvarda Beneše. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 233-264. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 305-327. ISSN 0038-0288

Hanuš, Karel (2014) Recenzní esej. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 295-305. ISSN 0038-0288

Maslowski, Nicolas (2014) Rozhovor. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 265-276. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 327-330. ISSN 0038-0288

3

Nistor, Laura (2014) Between Price and Quality: The Criteria of Food Choice in Romania. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 391-419. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Book Reviews. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 455-487. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Content. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 333-335. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Information. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 487-490. ISSN 0038-0288

Vobecká, Jana; Kostelecký, Tomáš; Lux, Martin (2014) Rental Housing for Young Households in the Czech Republic: Perceptions, Priorities, and Possible Solutions. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 365-391. ISSN 0038-0288

Lizardo, Omar (2014) Taste and the Logic of Practice in Distinction. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 335-365. ISSN 0038-0288

Medve-Bálint, Gergö; Boda, Zsolt (2014) The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in East-Central Europe. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 419-454. ISSN 0038-0288

4

Miscellaneous, (2014) Jubilea. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 603-608. ISSN 0038-0288

Moravcová, Eva; Tomášek, Jan (2014) Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 495-521. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Nekrolog. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 609-611. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 493-495. ISSN 0038-0288

Hruška, Vladan (2014) Proměny přístupů ke konceputalizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 581-602. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 611-637. ISSN 0038-0288

Bernard, Josef; Mikešová, Renáta (2014) Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 521-546. ISSN 0038-0288

Anýžová, Petra (2014) Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 547-581. ISSN 0038-0288

5

Skovajsa, Marek (2014) Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 671-713. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan; Klobucký, Robert (2014) Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik... Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 645-671. ISSN 0038-0288

Balon, Jan (2014) Jak se privatizují ideje? Neoliberální režim vědění a jeho přivlastnění postmoderního obrazu světa. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 713-734. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej; Stöckelová, Tereza (2014) Mezinárodní a veřejně relevantní. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 641-643. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 637-639. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Ohlédnutí šéfredaktorů. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 753-779. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2014) Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 735-752. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 779-806. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 807-814. ISSN 0038-0288

6

Hrešanová, Ema (2014) ‘Nobody in a Maternity Hospital Really Talks to You’: Socialist Legacies and Consumerism in Czech Women’s Childbirth Narratives. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 961-986. ISSN 0038-0288

Šmídová Matoušová, Olga; Tollarová, Blanka (2014) ‘You Can’t Take It Personally’: Emotion Management as Part of the Professional Nurse’s Role. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 839-874. ISSN 0038-0288

Radkowska-Walkowicz, Magdalena (2014) Between Advanced Medical Technology and Prayer: Infertility Treatment in Post-socialist Poland. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 939-961. ISSN 0038-0288

Kościańska, Agnieszka (2014) Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 919-939. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Book reviews. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 987-1015. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Content. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 813-815. ISSN 0038-0288

Bazylevych, Maryna (2014) Disorder and Civilization: The Future(s) of Ukrainian Medicine. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 821-838. ISSN 0038-0288

Speier, Amy; Šmídová, Iva; Wierciński, Hubert (2014) Health and Medicine: Post-socialist Perspectives. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 815-820. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Information. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 1015-1018. ISSN 0038-0288

Main, Izabella (2014) Medical Travels of Polish Female Migrants in Europe. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 897-919. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Reviewers of Articles Decided in 2014. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 1019-1024. ISSN 0038-0288

Bludau, Heidi (2014) The Power of Protocol: Professional Identity Development and Governmentality in Post-socialist Health Care. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 875-897. ISSN 0038-0288

This list was generated on Wed Apr 1 01:10:33 2020 CEST.