Subject: Data a výzkum - SDA Info / 2011

Number of items: 8.

1

Šťastná, Anna (2011) Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy při studiu životních drah. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 59-83. ISSN 1802-8152

Ryšavý, Dan (2011) Úskalí on-line dotazování při měření postojů vysokoškoláků a pracovníků vysokých škol. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 85-103. ISSN 1802-8152

Linek, Lukáš (2011) Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 7-34. ISSN 1802-8152

Vinopal, Jiří (2011) Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazníkových šetřeních kvality pracovního života. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 35-57. ISSN 1802-8152

2

Chylíková, Johana (2011) Úvod do problematiky výzkumu citlivých témat ve výběrových šetřeních. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 185-203. ISSN 1802-8152

Večerník, Jiří (2011) Empirický výzkum chudoby v českých zemích ve třech historických obdobích. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 133-146. ISSN 1802-8152

Mysíková, Martina (2011) EU-SILC a jeho metodologická úskalí: mezinárodní srovnatelnost a příjmové proměnné. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 147-170. ISSN 1802-8152

Trusínová , Romana (2011) Kdo je mladý/střední/starý? Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 171-184. ISSN 1802-8152

This list was generated on Wed Apr 1 01:11:18 2020 CEST.