Subject: Data a výzkum - SDA Info / 2012

Number of items: 6.

1

Čapková, Klára; Kreidl, Martin (2012) Měření struktury rodiny původu ve stratifikačním výzkumu: současná praxe a žádoucí postupy. Data a výzkum - SDA Info, 6 (1). pp. 5-25. ISSN 1802-8152

Rabušic, Ladislav; Chromková Manea, Beatrice (2012) Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum - SDA Info, 6 (1). pp. 27-49. ISSN 1802-8152

Pakosta, Petr (2012) Vliv věkové a vzdělanostní homogamie a sňatkového věku na stabilitu prvního manželství. Data a výzkum - SDA Info, 6 (1). pp. 51-75. ISSN 1802-8152

2

Moravcová, Eva (2012) Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum - SDA Info, 6 (2). pp. 151-171. ISSN 1802-8152

Buchtík, Martin (2012) Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu. Data a výzkum - SDA Info, 6 (2). pp. 129-149. ISSN 1802-8152

Petrová Kafková, Marcela (2012) Vliv věku a pohlaví tazatele a respondenta na náročnost výběrového šetření v seniorské populaci. Data a výzkum - SDA Info, 6 (2). pp. 113-127. ISSN 1802-8152

This list was generated on Wed Apr 1 01:11:16 2020 CEST.