Subject: Data a výzkum - SDA Info / 2013

Number of items: 7.

1

Bernard, Josef; Leontiyeva , Yana (2013) Cizinci jako obtížně dosažitelná populace. Data a výzkum - SDA Info, 7 (1). pp. 57-80. ISSN 1802-8152

Anýžová, Petra (2013) Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy. Data a výzkum - SDA Info, 7 (1). pp. 29-56. ISSN 1802-8152

Čepelák, Václav (2013) Kvalita modelů a volba parametrů počítačové textové analýzy v programu COOA. Data a výzkum - SDA Info, 7 (1). pp. 7-27. ISSN 1802-8152

2

Krčková, Anna (2013) Multiagentní modelování v sociologii: úvod do tématu. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 167-186. ISSN 1802-8152

Klímová Chaloupková, Jana (2013) Neformální péče v rodině: sociodemografické charakteristiky pečujících osob. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 107-123. ISSN 1802-8152

Jeřábek, Hynek (2013) Spor o metodologii Whytovy Street Corner Society. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 149-165. ISSN 1802-8152

Soukup, Petr (2013) Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 125-148. ISSN 1802-8152

This list was generated on Wed Apr 1 01:11:15 2020 CEST.