Subject: Gender, rovné příležitosti, výzkum / 2009

Number of items: 9.

1

Kolářová, Kateřina (2009) Diskurs rizika v prevenci AIDS/ HIV. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 16-25. ISSN 1213-0028

Dudová, Radka (2009) Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 25-36. ISSN 1213-0028

Machovcová, Kateřina (2009) Mlčení je forma komunikace. Feministické debaty o politických aspektech psychologické praxe. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). ISSN 1213-0028

Šaldová, Kateřina; Tupá, Barbora; Vohlídalová, Marta (2009) Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 8-15. ISSN 1213-0028

2

Fracer, Nancy (2009) Feminismus, kapitalismus a lest dějin. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 1-9. ISSN 1213-0028

Valentová, Marie (2009) Přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti a subjektivní vnímání jejich důsledků. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 29-41. ISSN 1213-0028

Smetáčková, Irena (2009) Politika genderové rovnosti ve vzdělávání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 10-19. ISSN 1213-0028

Vohlídalová, Marta (2009) Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 20-29. ISSN 1213-0028

Hora, Ondřej (2009) Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 42-53. ISSN 1213-0028

This list was generated on Wed Apr 1 01:13:39 2020 CEST.