Subject: Gender, rovné příležitosti, výzkum / 2010

Number of items: 9.

1

Červinková, Alice (2010) „Postdokovat po světě“: genderové politiky akademické mobility. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 49-59. ISSN 1213-0028

Šprincová, Veronika; Jašurek, Miroslav (2010) Feministická politická ekonomie – analytický rámec pro interpretaci krize globálního kapitalismu? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 20-29. ISSN 1213-0028

Souralová, Adéla (2010) Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 41-48. ISSN 1213-0028

Havelková, Barbara; Cidlinská, Kateřina (2010) Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 60-73. ISSN 1213-0028

Kolářová, Marta (2010) Od globálního sesterství k transnacionálnímu feminismu: výzvy ženskému hnutí ve formě kulturních odlišností a nerovností mezi ženami. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 30-40. ISSN 1213-0028

2

Dudová, Radka; Hašková, Hana (2010) Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 36-47. ISSN 1213-0028

Vohlídalová, Marta (2010) Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských vztahů? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 48-56. ISSN 1213-0028

Formánková, Lenka; Křížková, Alena (2010) Odraz nejistot, znevýhodnění a marginalizace na trhu práce v biografických výpovědích žen s nízkým vzděláním. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 23-35. ISSN 1213-0028

Javorská, Zora (2010) Skryté výzvy ekofeminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 16-22. ISSN 1213-0028

This list was generated on Wed Apr 1 01:13:38 2020 CEST.