Subject: Gender, rovné příležitosti, výzkum / 2012

Number of items: 15.

1

Souralová, Adéla (2012) „Nekupujete si lásku, kupujete si službu“: (re)konstrukce péče o děti v prostředí agentur na hlídání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 33-41. ISSN 1213-0028

Guzik, Hubert (2012) K prehistorii českých kolektivních domů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 42-51. ISSN 1213-0028

Jesenková, Adriana (2012) Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku – faktory, mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 62-72. ISSN 1213-0028

Ezzeddine, Petra (2012) Mateřství na dálku. Transnacionální mateřství ukrajinských migrantek v České republice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 24-32. ISSN 1213-0028

Jechová, Květa (2012) Osvobozování domácnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 52-61. ISSN 1213-0028

Tronto, Joan (2012) Problém „chůvy“ ve feminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 3-11. ISSN 1213-0028

Uhde, Zuzana (2012) Slepá ulička instituce nájemní domácí péče. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 12-23. ISSN 1213-0028

2

Kalivodová, Eva (2012) Genderová slepota, citlivost, nebo provokace? Polohy a možnosti překladu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 77-85. ISSN 1213-0028

Klusáková, Veronika (2012) Mezi dětstvím a dospělostí, identitou a performancí: K možnostem konceptualizace fenoménu tomboye. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 70-76. ISSN 1213-0028

Knotková-Čapková, Blanka (2012) Překračování hranic ve filmové trilogii Deepy Mehty. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 59-69. ISSN 1213-0028

Lišková, Kateřina (2012) Perverzní sex a normální gender. Normalizační sexuologie promlouvá o sexu a genderu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 40-49. ISSN 1213-0028

Kobová, Ľubica (2012) Politická diferencia a feministická teória. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 18-27. ISSN 1213-0028

Sokolová, Věra (2012) Skládání duhové mozaiky: Česká sexuologie a „gay“ a „lesbická“ orální historie v komunistickém Československu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 28-39. ISSN 1213-0028

Jiroutová Kynčlová, Tereza (2012) Teorie (mexicko-americké) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 50-58. ISSN 1213-0028

Kampichler, Martina (2012) Za hranice feministických diskusí mezi Východem a Západem. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 4-17. ISSN 1213-0028

This list was generated on Wed Apr 1 01:13:35 2020 CEST.