Subject: Gender, rovné příležitosti, výzkum / 2014

Number of items: 12.

1

Hejzlarová, Eva (2014) Genderová expertka/genderový expert jako opatření ke zkvalitnění projektů ESF? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 55-64. ISSN 1213-0028

Vohlídalová, Marta (2014) Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 29-40. ISSN 1213-0028

Pinzani, Alessandro; Walquíria, Leão Rêgo (2014) Peníze, osobní autonomie, občanství. Vliv programu Bolsa Família na zúčastněné. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 3-15. ISSN 1213-0028

Dudová, Radka; Volejníčková, Romana (2014) Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). ISSN 1213-0028

Hearn, Jeff (2014) Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 16-28. ISSN 1213-0028

2

Kolářová, Kateřina (2014) (Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? „Postižení“ a „rasa“ v diskursech krize. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 48-60. ISSN 1213-0028

Nagy, Beáta; Fodor, Éva (2014) „Při odlivu klesají všechny lodě“: Dopady hospodářské krize po roce 2008 na muže a ženy ve střední a východní Evropě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 4-15. ISSN 1213-0028

Dlouhá, Marie; Jurik, Nancy; Křížková, Alena (2014) Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 87-100. ISSN 1213-0028

Křížková, Alena; Formánková, Lenka (2014) Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 48-60. ISSN 1213-0028

Dudová, Radka; Hašková, Hana (2014) Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 19-32. ISSN 1213-0028

Lištiaková, Irena; Jarkovská, Lucie (2014) Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 77-86. ISSN 1213-0028

Szelewa, Dorota (2014) The second wave of anti-feminism? Post-crisis maternalist policies and the attack on the concept of gender in Poland. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 33-47. ISSN 1213-0028

This list was generated on Wed Apr 1 01:13:32 2020 CEST.