Subject: Historica - Review in History and Related Sciences / 2010

Number of items: 18.

1

Jakubec, Ondřej (2010) Epitafní obraz s Alegorickým ukřižováním ze sbírek Slezského zemského muzea a manýristické malované epitafy českého Slezska. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 41-54. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2010) Jak jsme tvořili vysokoškolskou učebnici "Úvod do studia dějepisu" (Část neuveřejněných memoárů). Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 80-84. ISSN 1803-7550

Al Saheb, Jan (2010) K formování mensálních statků olomouckého biskupství před Bílou Horou. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 11-22. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Lipovski, Radek; Myška, Milan; Závodná, Michaela (2010) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 121-128. ISSN 1803-7550

Fukala, Radek (2010) Ozvěny chebských událostí ve Slezsku. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 3-10. ISSN 1803-7550

Dokoupil, Lumír; Nesládková, Ludmila; Lipovski, Radek (2010) Přirozená reprodukce obyvatelstva Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 55-79. ISSN 1803-7550

Vareka, Marek; Závodná, Michaela; Kladiwa, Pavel; Knob, Stanislav; Kadlec, Petr; Jung, Jiří; Gába, Petr (2010) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 93-110. ISSN 1803-7550

Holý, Petr (2010) Sedm kráčejících mužů a pohyb hmoty sochy. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 23-40. ISSN 1803-7550

Lisový, Igor (2010) Sovětská historiografie do perestrojky o otrokářství starověkého Řecka. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 85-92. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Pušová, Hana; Dokoupil, Lumír; Pindur, David; Zágora, Marek; Knob, Stanislav; Kadlec, Petr; Gába, Petr; Závodná, Michaela (2010) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 110-120. ISSN 1803-7550

2

Borák, Mečislav (2010) Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 150-168. ISSN 1803-7550

Knob, Stanislav (2010) Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 129-149. ISSN 1803-7550

Dokoupil, Lumír (2010) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 240-256. ISSN 1803-7550

Sperka, Jerzy; Czwojdrak, Bożena (2010) Polská medievistika na přelomu tisíciletí. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 193-213. ISSN 1803-7550

Lipovski, Radek; Popelka, Petr; Kladiwa, Pavel (2010) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 214-224. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2010) Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace(kapitola z nepublikovaných memoárů prof. PhDr. Arnošta Klímy, DrSc.). Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 184-192. ISSN 1803-7550

Šopák, Pavel (2010) Znovu Helena Salichová. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 169-183. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Miška, Milan; Burian, Jan; Lisový, Igor; Grollová, Jana; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Kladiwa, Pavel; Dokoupil, Lumír (2010) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 224-239. ISSN 1803-7550

This list was generated on Wed Apr 1 01:14:13 2020 CEST.