Subject: Historica - Review in History and Related Sciences / 2011

Number of items: 19.

1

Kaczmarek, Ryszard (2011) Bádání o nejnovější polské historii na počátku 21. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 74-101. ISSN 1803-7550

Steinmetz, Karel (2011) Ivo Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010). Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 67-73. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Knejp, Jan; Dokoupil, Lumír; Svoboda, Jiří; Polášek, Adam; Bánská, Eva (2011) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 122-128. ISSN 1803-7550

Pokludová, Andrea; Kladiwa, Pavel (2011) Pomníky rozdělující a spojující. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 23-40. ISSN 1803-7550

Klokner, Tomáš; Lipovski, Radek; Daněk, Radoslav; Jemelka, Martin; Knejp, Jan; Pavelčíková, Nina (2011) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 102-113. ISSN 1803-7550

Gába, Petr (2011) Takové mezi sebou nechceme! Formování negativního obrazu špatného pracovníka v hornictví a jeho prezentování na stránkách Havířské pravdy. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 60-66. ISSN 1803-7550

Czechowicz, Bogusław (2011) Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 1-10. ISSN 1803-7550

Jemelka, Martin (2011) Závodní kolonie jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 41-59. ISSN 1803-7550

Knoflíček, Tomáš (2011) Zázračná mše sv. Martina z kostela sv. Anny v Přibyslavicích u Třebíče. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 11-22. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Malura, Jan; Klokner, Tomáš; Lunga, Václav; Burian, Jan; Popelka, Petr; Židek, Adam; Kadlec, Petr; Bánská, Eva; Dokoupil, Lumír (2011) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 113-121. ISSN 1803-7550

2

Robertson, John (2011) “Gut und Blut für’s Vaterland”: Habsburg Militarization Policy and the War Production Law of 1912. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 129-150. ISSN 1803-7550

Kadlec, Petr (2011) Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 199-218. ISSN 1803-7550

Závodná, Michaela; Pavelčíková, Nina; Rywikova, Daniela; Grollova, Jana; Lipovski, Radek; Kilián, Jan (2011) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 250-256. ISSN 1803-7550

Šůla, Jaroslav; Wolf, Vladimír (2011) Obstáli jsme? Jak jsme v letech 1975-1990 pracovali na dějinách textilu aneb Mezi vzpomínkami a historickou statí. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 175-190. ISSN 1803-7550

Nižňanský, Eduard (2011) Príspevok k dejinám tretieho protektorátneho transportu do Niska po príchode na Slovensko. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 151-167. ISSN 1803-7550

Nesládková, Ludmila; Boženek, Karel; Závodná, Michaela; Kilián, Jan (2011) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 219-227. ISSN 1803-7550

Steinmetz, Karel (2011) Tři jubilea ostravských muzikologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, Jan Mazurek. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 191-198. ISSN 1803-7550

Skřebská, Renata (2011) Zapomenutý sochař Julius Pelikán. * 23. 2. 1887 Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou, † 17. 2. 1969 Olomouc. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 168-174. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Gába, Petr; Wolf, Vladimír; Lunga, Václav; Šústková, Hana; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Kadlec, Petr; Lipovská, Jana; Kladiwa, Pavel; Klokner, Tomáš; Bosák, Tomáš; Kilián, Jan (2011) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 227-249. ISSN 1803-7550

This list was generated on Wed Apr 1 01:14:11 2020 CEST.