Subject: Historica - Review in History and Related Sciences / 2012

Number of items: 19.

1

Zatloukal, Pavel (2012) Kroměřížská architektura 19. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 1-20. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Brňovják, Jiří; Klokner, Tomáš; Mandát, David; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Marušák, Ivo; Pavelčíková, Nina; Labischová, Denisa; Knob, Stanislav; Šústková, Hana; Gába, Petr (2012) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 113-128. ISSN 1803-7550

Šebeňa, Michal (2012) Niekoľko slov k medievistickému výskumu cirkevných dejín v slovenskej historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 70-77. ISSN 1803-7550

Marks, Bogusław Piotr (2012) Prawno-organizacyjne aspekty polsko-czechosłowackiej współpracy naukowo-technicznej w latach 1947–1971. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 74-88. ISSN 1803-7550

Lisový, Igor (2012) Profesor Jan Burian, historik antického starověku, pedagog a překladatel.(Poznámky k portrétu učence). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 65-66. ISSN 1803-7550

Lisový, Igor; Lipovski, Radek (2012) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 89-93. ISSN 1803-7550

Dvořák, Jan (2012) Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 44-57. ISSN 1803-7550

Lunga, Václav (2012) Ve službách církve a vlasti. Sušilovec P. Vincenc Janalík (1804–1855). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 21-43. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2012) Vzpomínky prof. Jaroslava Mezníka na historický samizdat. Edice nepublikovaného textu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 58-64. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Kysučan, Lubor; Klokner, Tomáš; Lipovski, Radek; Lisový, Igor; Krejčík, Tomáš; Židek, Adam; Kladiwa, Pavel; Kilián, Jan; Dokoupil, Lumír; Lipovská, Jana; Nesdládková, Ludmila; Pavelčíková, Nina; Závodná, Michaela (2012) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 93-112. ISSN 1803-7550

2

Chvojka, Michal (2012) „Zwischen zentraler Reformbestrebung und lokaler Reformanpassung“. Die Gestaltung der „Polizey“ in Brünn zur Zeit des Kaisers Leopold II. (1790–1792). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 164-176. ISSN 1803-7550

Vorlová, Hana (2012) Gotické skulptury ze sbírek Lichnovských na zámku Hradec nad Moravicí. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 177-190. ISSN 1803-7550

Zatloukal, Pavel (2012) Kroměřížská architektura 19. století. II. část. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 144-163. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Pokludová, Andrea; Klokner, Tomáš; Materna, Aleš; Seďa, Radomír; Gába, Petr (2012) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 252-256. ISSN 1803-7550

Lacko, Miroslav (2012) Montánno-historický výskum na Slovensku po roku 1989. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 208-241. ISSN 1803-7550

Diebolt, Claude; Demeulemeester, Jean-Luc (2012) Quo vadis? Jaká je budoucnost hospodářských dějin ve Francii? Zamyšlení a doporučení dvou ekonomů. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 129-143. ISSN 1803-7550

Klepek, Oldřich (2012) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 242-244. ISSN 1803-7550

Dokoupil, Lumír (2012) Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. (K čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 195-207. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Nováčková, Pavlína; Klokner, Tomáš; Lisový, Igor; Židek, Adam (2012) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 245-251. ISSN 1803-7550

This list was generated on Wed Apr 1 01:14:10 2020 CEST.