Subject: Historica - Review in History and Related Sciences / 2013

Number of items: 18.

1

Šůla, Jaroslav (2013) Československé státovky tzv. I. emise. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 23-64. ISSN 1803-7550

Šústková, Hana; Krůl, Martin; Pavelková, Ilona; Knob, Stanislav; Golian, Ján; Kolář, Ondřej; Keresteš, Peter; Nováčková, Pavlína; Gába, Petr (2013) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 117-128. ISSN 1803-7550

Žídek, Adam (2013) Louis (Lájos) Kentner, klavírní virtuos z Karviné (1905–1987). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 96-98. ISSN 1803-7550

Krejčík, Tomáš; Psík, Richard (2013) Pečeti olomouckých biskupů v období 1351–1457. Typologie a ikonografie. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 65-81. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Lisový, Igor; Growka, Květoslav; Müller, Karel; Závodná, Michaela; Svoboda, Filip (2013) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 99-108. ISSN 1803-7550

Lisový, Igor (2013) Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere. K 90. narozeninám významného italského vědce a vysokoškolského pedagoga Franco Sartoriho (30. 12. 1922 – 13. 10. 2004). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 82-86. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2013) Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960 (Fragment z dosud nepublikovaných vzpomínek historika). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 87-95. ISSN 1803-7550

Černý, Pavol (2013) Vztahy mezi českými zeměmi a Nizozemím během středověku v oblasti výtvarného umění. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 1-22. ISSN 1803-7550

Doležel, Petr; Gába, Petr; Šimon, František; Kilián, Jan; Austová, Ivana; Židek, Adam (2013) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 109-116. ISSN 1803-7550

2

Markowski, Arkadiusz (2013) Chełmek – Baťovo polské tovární město. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 152-164. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Polášek, Adam; Drápela, Martin; Stonišová, Marianna; Golian, Ján; Štarman, Ondřej; Židek, Adam; Nováčková, Pavlína; Řeha, Tomáš; Czechowicz, Bogusław; Lacko, Miroslav (2013) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 244-256. ISSN 1803-7550

Pindur, David (2013) Ku zpovědi a přijímání velebné svátosti jíti by se zdráhati měli… Pramen k problematice rekatolizace města Strumeň v 17. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 165-175. ISSN 1803-7550

Šíl, Jiří (2013) Ne národní buditel, ale budovatel stavby národa. Osobnost středoškolského pedagoga Vincence Praska pohledem jeho žáka. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 176-186. ISSN 1803-7550

Knapíková, Jana; Lipovski, Radek (2013) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 225-228. ISSN 1803-7550

Kurowska, Hanna (2013) Stan badań nad historią kultury w Polsce w XX i na początku XXI wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 195-224. ISSN 1803-7550

Smetanová, Jaroslava (2013) Svůj k svému a české dítě do české školy. Činnost českých ochranných spolků na příkladu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a Národní jednoty pošumavské. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 129-151. ISSN 1803-7550

Lisový, Igor (2013) Z popularizační palety profesora Pavla Olivy, DrSc. (K 90. narozeninám učence, pedagoga, překladatele a popularizátora antického starověku). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 187-194. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Malurová, Margaréta; Lisový, Igor; Golian, Ján; Nováčková, Pavlína; Štarman, Ondřej; Dokoupil, Lumír; Polášek, Adam; Drápela, Martin; Židek, Adam; Suchá, Jana (2013) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 229-243. ISSN 1803-7550

This list was generated on Wed Apr 1 01:14:08 2020 CEST.