Subject: Historica - Review in History and Related Sciences / 2016

Number of items: 8.

1

Spyra, Janusz (2016) Alois Schwarz (1854–1928), orędownik akulturacji ostrawskich Żydów do kultury niemieckiej. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 80-94. ISSN 1803-7550

Špiláčková, Marie (2016) Bytová krize v českých zemích v letech 1918−1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 53-79. ISSN 1803-7550

Brňovják, Jiří (2016) In vim sanctionis pragmaticae. K interpretaci inkolátní pragmatiky z roku 1713 a nobilitací církevních hodnostářů v českých zemích v 18. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 1-22. ISSN 1803-7550

Pavelčíková, Nina; Golian, Ján; Rodan, Kamil; Brychta, Martin (2016) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 124-128. ISSN 1803-7550

Świątek, Adam (2016) Polacy i Rusini o Zjeździe Słowiańskim w Pradze w 1848 roku. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 23-52. ISSN 1803-7550

Macková, Marie; Nesládková, Ludmila; Bogus, Marzena; Židek, Adam; Herman, Jan (2016) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 110-118. ISSN 1803-7550

Konieczka-Śliwińska, Danuta (2016) Współczesne środowisko dydaktyków historii w Polsce. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 95-109. ISSN 1803-7550

Nesládková, Ludmila; Knob, Stanislav; Matyáš, Jan; Pálka, Adam; Valko, Roland; Lisník, Lukáš (2016) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 7 (1). pp. 118-123. ISSN 1803-7550

This list was generated on Wed Apr 1 01:14:04 2020 CEST.