Subject: Hudební věda / 2000

Number of items: 42.

1-2

Jonášová, Milada (2000) „Hudební muzea na konci 20. století“, Brno 30. 9. 1999. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 165-166. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada; Kapsa, Václav (2000) „Johann Adolf Hasse in seiner Zeit“, Hamburk 23.–26. 3. 1999. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 161-163. ISSN 0018-7003

Bohadlo, Stanislav (2000) Dějiny hudby mezi východní a západní Evropou jako pocta prof. K. W. Niemöllerovi k sedmdesátinám, Chemnitz 28. – 30. 10. 1999. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 166-168. ISSN 0018-7003

Bohadlo, Stanislav (2000) Deník Sira George Smarta z cesty z Vídně do Prahy (1825). Hudební věda, 37 (1-2). pp. 111-127. ISSN 0018-7003

Berke, Dietrich (2000) Die Dvořák-Gesamtausgabe im Lichte moderner Editionsprinzipien. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 5-14. ISSN 0018-7003

Wiesmann, Sigrid (2000) Dvořák und Brahms. Zu einigen rhythmischen Problemen in den Streichquartetten. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 60-61. ISSN 0018-7003

Döge, Klaus (2000) Dvořáks Violoncello-Konzert h-Moll, op. 104. Anmerkungen zur Neuausgabe. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 32-43. ISSN 0018-7003

Hanuš, Jan (2000) Einige Bemerkungen zu den Editionsprinzipien der kritischen Gesamtherausgabe des Werkes von A. Dvořák. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 3-4. ISSN 0018-7003

Dömling, Wolfgang (2000) Gedanken über Schnell und Langsam in der Musik. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 157-160. ISSN 0018-7003

Štědroň, Miloš (2000) Janáčkovy nápěvky mluvy. Imprese – stereotypy – výsledky analýz? (Prolegomena před vydáváním úplného souboru Janáčkových nápěvků z let 1897–1928). Hudební věda, 37 (1-2). pp. 140-156. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2000) Jean-Paul Olive: Alban Berg, le tissage et le sens, Paris 1997 [recenze]. Hudební věda, 37 (1-2). p. 169. ISSN 0018-7003

Ottlová, Marta (2000) Jiný svět hudby přelomu století. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 77-86. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2000) K polyfonní struktuře Preludia ze Suity c moll pro loutnu Johanna Sebastiana Bacha /BWV 997/. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 102-110. ISSN 0018-7003

Maýrová, Kateřina (2000) Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění. Samostatná příloha. Hudební věda, 37 (1-2). I-LXIV. ISSN 0018-7003

Kesting, Marianne (2000) Maurice Maeterlinck als ein Autor der Wiener Schule. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 62-76. ISSN 0018-7003

Kozinová, Markéta (2000) Mešní officium ke sv. Prokopovi v českých středověkých rukopisech. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 87-101. ISSN 0018-7003

Becker, Hans Ulrich (2000) Meyerbeerovy rodinné a umělecké vztahy k Praze a Vídni. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 128-139. ISSN 0018-7003

Bohadlo, Stanislav (2000) O smyslu (ne-smyslu) dějin hudby 20. století, Brno 27.–29. 9. 1999. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 163-165. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2000) Obsah 1-2/2008. Hudební věda, 45 (1-2). ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2000) Prof. Jiří Fukač Festschrift. Commemorative Book, Hradec Králové, Náchod 1998 [recenze]. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 170-171. ISSN 0018-7003

Vaughan, Denis (2000) The Evaluation of Errors and Omissions in Dvořák’s Manuscripts. A Guide for Editors. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 15-17. ISSN 0018-7003

Beckerman, Michael (2000) Two Who Made the “New World“. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 44-59. ISSN 0018-7003

Dolinszky, Miklós (2000) Umwandlung der Zykluskonzeption in Silhouetty op. 8. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 26-31. ISSN 0018-7003

Houtchens, Alan (2000) Vavel or Havel. An Argument against Modernizing the Libretto of Vanda. Hudební věda, 37 (1-2). pp. 18-25. ISSN 0018-7003

3-4

Fechtnerová, Anna (2000) Co víme o hudebnících staré české provincie Tovaryšstva Ježíšova? Hudební věda, 37 (3-4). pp. 211-214. ISSN 0018-7003

Novák, Vladimír (2000) Emilián Trolda a Brixiové. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 242-247. ISSN 0018-7003

Volek, Tomislav (2000) Emilián Trolda a edice pražských mistrů v Das Erbe Deutscher Musik II/4. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 239-241. ISSN 0018-7003

Niubò, Marc (2000) Emilián Trolda a hudba u sv. Jakuba v Praze. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 279-286. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2000) Emilián Trolda a Obecná Jednota Cyrilská. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 248-262. ISSN 0018-7003

Pešková, Jitřenka; Petrášková, Zuzana (2000) Emilián Trolda a Souborný hudební katalog. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 207-210. ISSN 0018-7003

Frei, Jan (2000) Korespondence K. B. Jiráka uložená v Muzeu České hudby. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 335-345. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2000) Obsah ročníku XXXVII. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 375-376. ISSN 0018-7003

Wiesmann, Sigrid (2000) Oper im Fernsehen – ästhetische und dramaturgische Probleme. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 326-334. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2000) Příprava a zahájení nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka – zpráva o stavu práce na grantovém projektu. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 346-348. ISSN 0018-7003

Kabelková, Markéta (2000) Pozůstalost po Emiliánu Troldovi. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 186-206. ISSN 0018-7003

Scherl, Adolf (2000) Prager Mozartinszenierungen Zemlinskys. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 318-325. ISSN 0018-7003

Štefan, Jiří (2000) Rosettiana. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 312-317. ISSN 0018-7003

Mikuláš, Jiří (2000) Trolda & Motejlek. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 231-238. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2000) Trolda a svatovítská sbírka hudebnin. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 263-278. ISSN 0018-7003

Kapsa, Václav (2000) Troldova excerpta z malostranských matrik. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 215-230. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2000) Ve stopách Troldova výzkumu hudebního života milosrdných bratří. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 287-305. ISSN 0018-7003

Šesták, Zdeněk (2000) Vzpomínka na E. Troldu. Hudební věda, 37 (3-4). pp. 306-308. ISSN 0018-7003

This list was generated on Sun Aug 25 01:15:14 2019 CEST.