Subject: Hudební věda / 2002

Number of items: 35.

1

Kačic, Ladislav (2002) Český preklad učebnice generálneho basu J. D. Heinichena (1711) z prostredia slovenských františkánov. Hudební věda, 39 (1). pp. 29-57. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2002) Bohemicalia Zachiana II. Pražské období Jana Zacha. Hudební věda, 39 (1). pp. 3-28. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2002) Convegno internazionale di Studi G. Paisiello e la cultura europea del suo tempo, Taranto 20. – 23. června 2002. Hudební věda, 39 (1). pp. 71-73. ISSN 0018-7003

Šálek, Cyril (2002) Emanuel Vlček et al.: Bedřich Smetana. Fyzická osobnost a hluchota, Vesmír, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 76-78. ISSN 0018-7003

Vysloužil, Jiří (2002) Hábas demokratischer Sozialismus. Hudební věda, 39 (1). pp. 58-66. ISSN 0018-7003

Štědroň, Miloš (2002) Maria Caraci Vela (ed.): Kritika hudebního textu – Metody a problémy hudební filologie. K vydání připravila Maria Caraci Vela, české vydání připravili Alena Jakubcová, Angela Romagnoli a Jiří K. Kroupa, Clavis Monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series S (Subsidia) I, překlady: Stanislav Bohadlo, Jarmila Gabrielová, Kamila Hálová, Alena Jakubcová, Marta Ottlová, bibliografie a index Alena Jakubcová, KLP-Koniasch Latin Press, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 78-82. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2002) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2000 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 39 (1). pp. 83-111. ISSN 0018-7003

Řehánek, František (2002) O harmonickém myšlení Leoše Janáčka. Hudební věda, 39 (1). pp. 67-70. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah 1/2002. Hudební věda, 39 (1). pp. 1-2. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2002) Paweł Gancarczyk: Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 74-75. ISSN 0018-7003

2-3

Nouza, Zdeněk (2002) Autorské poznámky k Tematickému katalogu skladeb Josefa Suka (Autoři: Zdeněk Nouza a Miroslav Nový). Hudební věda, 39 (2-3). pp. 285-293. ISSN 0018-7003

Frei, Jan (2002) Dva pokusy husitologické. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 129-161. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2002) Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, in der Slowakei. Konferenzbericht, Bratislava 18. – 20. 10. 1999, Herausgegeben von Ladislav Kačic, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000 [recenze]. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 277-279. ISSN 0018-7003

Poledňák, Ivan (2002) Jiří Fukač. 15. ledna 1936 — 22. listopadu 2002. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 295-298. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2002) Kodex Speciálník. Eine kleine Folio-Handschrift böhmischer Provenienz. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 162-184. ISSN 0018-7003

Reittererová, Vlasta (2002) Meinhard Saremba: Leoš Janáček. Zeit – Leben – Werk – Wirkung, Bärenreiter Kassel – Basel – London – New York – Prag 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 279-281. ISSN 0018-7003

Steinmetz, Karel (2002) Mladý šedesátník. K životnímu jubileu muzikologa a skladatele Miloše Štědroně. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 298-300. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2002) Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Nationale Musik im 20. Jahrhundert: Kompositorische und gesellschaftliche Aspekte, Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Universität Leipzig, 24. až 26. 10. 2002. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 282-284. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2002) Paisiellovy opery v Praze. Pramenný výzkum ve fondech v Čechách, v Drážďanech a ve Vídni. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 185-220. ISSN 0018-7003

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa (2002) Přízvukový rytmus v českém folklorním verši. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 224-244. ISSN 0018-7003

Ratz, Erwin (2002) Poznání a prožitek hudebního díla. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 221-223. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2002) Seminari e corsi di musica antica „Egida Sartori“ (Fondazione Giorgio Cini, Benátky 22. – 27. 7. 2002). Hudební věda, 39 (2-3). pp. 281-282. ISSN 0018-7003

Vojtěch, Ivan (2002) Sigrid Wiesmann (1941–2001). Hudební věda, 39 (2-3). pp. 294-295. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2002) Slovo a jeho zhudebnění. Prolog z Novákova cyklu Údolí nového království – analýza. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 245-276. ISSN 0018-7003

Steinmetz, Karel (2002) Výběrová bibliografie prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 301-308. ISSN 0018-7003

4

Ottlová, Marta (2002) Balada v Dvořákově a Kvapilově Rusalce. Hudební věda, 39 (4). pp. 351-360. ISSN 0018-7003

Reittererová, Vlasta (2002) Bernd Feuchtner: Dimitri Schostakowitsch. „Und Kunst geknebelt von der groben Macht“. Künstlerische Identität und staatliche Repression, Bärenreiter, Kassel / Metzler, Stuttgart und Weimar 2002 [recenze]. Hudební věda, 39 (4). pp. 389-390. ISSN 0018-7003

Zemina, Jaromír (2002) Bohuslav Martinů a Alén Diviš. Hudební věda, 39 (4). pp. 369-378. ISSN 0018-7003

Vlhová-Wörner, Hana (2002) Fama crescit eundo. Der Fall: Domazlaus predicator, der älteste bekannte böhmische Sequenzendichter. Hudební věda, 39 (4). pp. 311-330. ISSN 0018-7003

Frei, Jan (2002) Hans Heinrich Eggebrecht: Musik verstehen, Piper, München–Zürich 1995 [recenze]. Hudební věda, 39 (4). pp. 383-389. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah 4/2002. Hudební věda, 39 (4). pp. 309-310. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah ročníku XXXIX. Hudební věda, 39 (4). pp. 422-423. ISSN 0018-7003

Kachlík, Jan (2002) Opomíjený Dvořákův autograf. K ediční problematice Romance op. 11. Hudební věda, 39 (4). pp. 361-368. ISSN 0018-7003

Martinů, Bohuslav (2002) Vzdálený návštěvník Divišových obrazů. Hudební věda, 39 (4). pp. 379-382. ISSN 0018-7003

Nouza, Zdeněk (2002) Vztahy Hanse von Bülowa k Praze. Hudební věda, 39 (4). pp. 331-350. ISSN 0018-7003

This list was generated on Sun Aug 25 01:15:11 2019 CEST.