Subject: Hudební věda / 2003

Number of items: 52.

1

Reittererová, Vlasta (2003) Christine Blanken: Franz Schuberts »Lazarus « und das Wiener Oratorium zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Schubert: Perspektiven – Studien I. (vyd. Hans-Joachim Hinrichsen a Till Gerrit Weidelich), Franz Steiner Verlag, Wiesbaden – Stuttgart 2002 [recenze]. Hudební věda, 40 (1). pp. 103-105. ISSN 0018-7003

Řehánek, František (2003) Diatonické mody u Leoše Janáčka. Hudební věda, 40 (1). pp. 29-70. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2003) Eugene K. Wolf. 25. května 1939 — 12. prosince 2002. Hudební věda, 40 (1). pp. 109-110. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2003) In memoriam Vratislav Bělský. 5. května 1924 — 26. dubna 2003. Hudební věda, 40 (1). pp. 110-112. ISSN 0018-7003

Eben, David (2003) James McKinnon: The Advent Project: The Later-Seventh-Century Creation of the Roman Mass Proper, Berkeley – Los Angeles – London 2000 [recenze, review]. Hudební věda, 40 (1). pp. 99-101. ISSN 0018-7003

Vozková, Jana (2003) Konference pořádaná ke znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech, Opatství Emauzy 22.–23. 4. 2003. Hudební věda, 40 (1). pp. 106-107. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2003) Obsah 1/2003. Hudební věda, 40 (1). pp. 1-2. ISSN 0018-7003

Šálek, Cyril (2003) Opera "Ruslan i Ljudmila" M. I. Glinki: izučenie, izdanie, ispolnenie. Bolšoj těatr Rosii, Moskva 23.-24. 3. 2003. Hudební věda, 40 (1). pp. 107-108. ISSN 0018-7003

Spurná, Helena (2003) Opery Emila Františka Buriana pro D 34 v letech padesátých. Hudební věda, 40 (1). pp. 71-98. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2003) Prague’s Society of Musicians (1803–1903/1930) and its rôle in the music and social life of the city. Hudební věda, 40 (1). pp. 3-28. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2003) Rudolf Flotzinger: Perotinus musicus. Wegbereiter abendländischen Komponierens. Schott Musik International, Mainz 2000 [recenze]. Hudební věda, 40 (1). pp. 101-103. ISSN 0018-7003

2-3

Bajgarová, Jitka (2003) Axel Schröter: Heinrich Simbriger (1903–1976) Tematický katalog – Werkverzeichnis. Kompletní soupis skladeb a spisů – Ein Verzeichnis sämtlicher Kompositionen und Schriften, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2000 [recenze]. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 229-230. ISSN 0018-7003

Hallová, Markéta (2003) České muzeum hudby na nové adrese. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 284-286. ISSN 0018-7003

Angermüller, Rudolph (2003) Die Erstaufführung von Mozarts Le Nozze di Figaro an der Mailänder Scala, 27. März 1815. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 155-168. ISSN 0018-7003

Reittererová, Vlasta (2003) Diether de la Motte: Gedichte sind Musik. Musikalische Analysen von Gedichten aus 800 Jahren, Bärenreiter, Kassel etc. 2002 [recenze]. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 237-239. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2003) Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (třetí návrh). Hudební věda, 40 (2-3). pp. 247-263. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2003) Editionsrichtlinien der Neuen Gesamtausgabe der Werke von Antonín Dvořák (Dritter Entwurf). Hudební věda, 40 (2-3). pp. 264-281. ISSN 0018-7003

Trojan, Jan (2003) Facetum musicum. Karnevalová opera na latinský text z kláštera v Oseku (1738). Hudební věda, 40 (2-3). pp. 115-134. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2003) Franz Lachner und seine Brüder. Hofkapellmeister zwischen Schubert und Wagner, Mnichov 24. – 26. října 2003. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 244-246. ISSN 0018-7003

Doubravová, Jarmila (2003) H. Geyer – M. Jabłoński – J. Stęszewski (ed.): Music in the World of Ideas, Ars nova, Poznań 2001 [recenze, review]. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 233-236. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2003) Hudebně teoretická konference ke 100. výročí narození Karla Janečka. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 241-242. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2003) Internationale Stiftung Mozarteum a Neue Mozart Ausgabe v Salcburku. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 282-284. ISSN 0018-7003

Vozková, Jana (2003) Jan Trojan Turnovský (ca 1550–1606). Opera musica. Missa, cantiones et moteti ad 3, 4 et 5 voces aequales, partitura, k vydání připravil a studii napsal Martin Horyna, Monumenta Musicae Antiquae Bohemiae Meridionalis 2., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Č. Budějovice 2002 [recenze]. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 236-237. ISSN 0018-7003

Stockigt, Janice B. (2003) Melbourne in Love with Dvořák 1885–1886 (and beyond). Hudební věda, 40 (2-3). pp. 211-228. ISSN 0018-7003

Reittererová, Vlasta (2003) Mezinárodní pracovní setkání k recepci díla Franze Schuberta, Vídeň 12. - 17. května 2003. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 242-243. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2003) Miroslav K. Černý: Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století, Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, Olomouc 2002 [recenze]. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 239-240. ISSN 0018-7003

Spurná, Helena (2003) Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, uspořádala a redigovala Eva Šormová s Michaelou Kuklovou, Divadelní ústav, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2-3). pp. 201-206. ISSN 0018-7003

Muir, Stephen (2003) Musical Sources for Antonín Dvořák’s Tvrdé palice: preliminary findings. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 169-190. ISSN 0018-7003

Šmídová, Ludmila (2003) Nové prameny k Dvořákovu Klavírnímu koncertu. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 191-210. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2003) Obsah 2-3/2003. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 113-114. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2003) Philippe de Monte, rudolfínský dvůr a Čechy. Konference k 400. výročí úmrtí Ph. de Monte, Praha 26. září 2003. Hudební věda, 40 (2-3). p. 244. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2003) Vladimír Hudec: Zdeněk Fibich. Tematický katalog. Thematisches Verzeichnis. Thematic Catalogue, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2001 [recenze, review]. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 231-233. ISSN 0018-7003

Vičar, Jan (2003) Za Vladimírem Hudcem. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 287-288. ISSN 0018-7003

Kröper-Hoffmann, Andreas (2003) Zaide – bühnenreif! Zur Adaption der Texte Sebastianis auf Mozart/Schachtner. Hudební věda, 40 (2-3). pp. 135-154. ISSN 0018-7003

4

Reittererová, Vlasta (2003) Agata Schindler: Dresdner Liste. Musikstadt Dresden und nationalsozialiastische Judenverfolgung 1933–1945 im Wort und Bild, Dresden 2003 [recenze]. Hudební věda, 40 (4). pp. 393-395. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2003) „Ihre Versicherung beruhigt mich, sie kommt von einem Kenner.“ K biografii Jana Křtitele Kuchaře. Hudební věda, 40 (4). pp. 329-360. ISSN 0018-7003

Horyna, Martin (2003) Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. Hudební věda, 40 (4). pp. 291-328. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2003) Donald Burrows – Rosemary Dunhill: Music and Theatre in Handel’s World. The Family Papers of James Harris (1734–1780), Oxford University Press, Oxford 2002 [recenze, review]. Hudební věda, 40 (4). pp. 388-390. ISSN 0018-7003

Tyllner, Lubomír (2003) Eva Vičarová: Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002 [recenze]. Hudební věda, 40 (4). pp. 391-393. ISSN 0018-7003

Zvara, Vladimír (2003) Hans-Peter Bayerdörfer (ed.): Musiktheater als Herausforderung. Interdisziplinäre Facetten von Theater- und Musikwissenschaft, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999 [recenze]. Hudební věda, 40 (4). pp. 385-388. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2003) Heinrich Wilhelm Haugwitz, „Übersetzer der Iphigenia in Aulis“. Hudební věda, 40 (4). pp. 361-370. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2003) Hudba – umenie – myslenie, Bratislava 8. – 10. října 2003. Hudební věda, 40 (4). pp. 396-397. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2003) Hudba v Olomouci podruhé, Olomouc 24. - 25. listopadu 2003. Hudební věda, 40 (4). pp. 400-401. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2003) Hudební vzdělávání včera, dnes a zítra. 150 let Státní hudební akademie Mykoly Lyssenka ve Lvově, Lvov 23. - 24. října 2003. Hudební věda, 40 (4). pp. 397-399. ISSN 0018-7003

Kröper-Hoffmann, Andreas (2003) Laurenz Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785, Niemeyer, Tübingen 1998 [recenze]. Hudební věda, 40 (4). pp. 380-385. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2003) Měšťanská kultura a hudební tradice v Ústí nad Orlicí, 20. listopadu 2003. Hudební věda, 40 (4). pp. 399-400. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2003) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2002 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 40 (4). pp. 407-420. ISSN 0018-7003

Nový, Miroslav (2003) Neznámá Dvořákiana. Hudební věda, 40 (4). pp. 403-405. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2003) Obsah ročníku XL. Hudební věda, 40 (4). pp. 421-422. ISSN 0018-7003

Chew, Geoffrey (2003) The Rusalka as an Endangered Species. Modernist Aspects and Intertexts of Kvapil’s and Dvořák’s Rusalka. Hudební věda, 40 (4). pp. 371-379. ISSN 0018-7003

Kapsa, Václav (2003) Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, Praha, Klementinum, 5. – 6. prosince 2003. Hudební věda, 40 (4). pp. 401-402. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2003) Zemřel Kurt von Fischer. Hudební věda, 40 (4). pp. 405-406. ISSN 0018-7003

This list was generated on Sun Aug 25 01:15:10 2019 CEST.