Subject: Hudební věda / 2004

Number of items: 49.

1-2

Freemanová, Michaela (2004) 24. plzeňské sympozium – „Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století“, 4.–6. března 2004. Hudební věda, 41 (1-2). p. 259. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2004) Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum, Psalmi I. (Adam Michna z Otradovic, Compositiones vol. 6), ed. Vratislav Bělský, Jiří Sehnal, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 257-258. ISSN 0018-7003

Schoenberg-Nono, Nuria (2004) „Danke, lieber Ivan...“. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 3-4. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2004) „Hier geht es um Bekenntnis…“ Brucknerovská obec a brucknerovské aktivity v Litoměřicích 1929–1941. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 119-158. ISSN 0018-7003

Wörner, Felix (2004) Das Schönberg-Bild von Heinrich Jalowetz. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 49-62. ISSN 0018-7003

Maňourová, Lucie (2004) Dorothea Schröder: Zeitgeschichte auf der Opernbühne. Barockes Musiktheater in Hamburg im Dienst von Politik und Diplomatie (1690–1745), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998 [recenze]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 241-243. ISSN 0018-7003

Gancarczyk, Paweł (2004) Heinrich Isaac (ca 1450–1517): Missa Presulem ephebeatum, ed. Martin Horyna, Národní knihovna České republiky, Praha 2002 [recenze]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 255-257. ISSN 0018-7003

Frei, Jan (2004) Hudba jako zkušenost, hudba jako útvar. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 107-118. ISSN 0018-7003

Maňour, Ondřej (2004) Hudba mezi rozumem a citem. K vývoji kompozičního jazyka Jaroslava Novotného. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 159-184. ISSN 0018-7003

Havelková, Tereza (2004) Jeongwon Joe – Rose Theresa (eds.): Between Opera and Cinema, Routledge, New York – London, 2002; David Schroeder: Cinema’s Illusions, Opera’s Allure. The Operatic Impulse in Film, Continuum, New York – London, 2002 [recenze, review]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 243-246. ISSN 0018-7003

Kvasničková, Petra (2004) Konference o skladatelském a hudebně teoretickém díle Jana Rychlíka, HAMU Praha, 19. května 2004. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 259-261. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2004) Kontroversen 2004. Wie tönt eine Nation? Nation. Musik. Nationalmusik im 19. Jahrhundert, Zürich 2.–4. 7. 2004. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 261-262. ISSN 0018-7003

Šálek, Cyril (2004) Kovařovicovy retuše k Janáčkově „Její pastorkyni“ a jejich vztah k dramaturgii díla. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 71-84. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2004) La modernité de Vítězslav Novák dans le cycle des mélodies „Údolí Nového království“ [La Vallée du nouveau royaume] op. 31, 1903. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 85-94. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2004) Le Voyage de Thésée. K inspiračním zdrojům opery „Ariadna“ Bohuslava Martinů. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 227-236. ISSN 0018-7003

Šebesta, Josef (2004) Mikuláš Bek: Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Koniasch Latin Press, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 246-249. ISSN 0018-7003

Roubíček, Vít (2004) Milan Kuna: Exulantem proti své vůli. Život a dílo Karla Boleslava Jiráka, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 249-253. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2004) Obsah 1-2/2004. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0018-7003

Zvara, Vladimír (2004) Paul Hindemiths „Cardillac“ zwischen Expressionismus und deutscher Händelrenaissance. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 95-106. ISSN 0018-7003

Ottlová, Marta (2004) Schönbergův výrok o Smetanovi. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 63-70. ISSN 0018-7003

Busch, Regina (2004) Schönbergs Aufzeichnungen über den musikalischen Gedanken. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 13-48. ISSN 0018-7003

Simbartlová, Petra (2004) Václav Štěpán. K opomíjenému skladatelskému odkazu významné osobnosti české hudební kultury. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 185-226. ISSN 0018-7003

Kratochvíl, Matěj (2004) Vlastislav Matoušek: Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 254-255. ISSN 0018-7003

Řičánek, Karel (2004) Vzpomínky. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 237-240. ISSN 0018-7003

Stephan, Rudolf (2004) Wiener Schule – Neue Musik. Überlegungen zu Begriff, Anfang und Ende. Hudební věda, 41 (1-2). pp. 5-12. ISSN 0018-7003

3-4

Gabrielová, Jarmila; Štědronská, Markéta (2004) „Musik und kulturelle Identität“, XIII. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, Weimar 16.–21. 9. 2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 403-407. ISSN 0018-7003

Döge, Klaus (2004) „Wenn man heute nochmals mit einer historisch-kritischen Gesamtausgabe der Werke Wagners beginnen würde…“. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 360-365. ISSN 0018-7003

Philippi, Daniela (2004) Überlegungen zur Bildung der Kategorien der Martinů-Gesamtausgabe. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 355-359. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2004) Convegno internationale „Mozart in Austria e in Boemia“, Rovereto 25. 9. 2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 407-408. ISSN 0018-7003

Haselböck, Lukas (2004) Dvořáks 6. Sinfonie – ein „intertextueller“ Kommentar zu Brahms’ 2. Sinfonie? Hudební věda, 41 (3-4). pp. 341-354. ISSN 0018-7003

Březina, Aleš (2004) Editionsrichtlinien der Bohuslav Martinů-Gesamtausgabe. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 411-432. ISSN 0018-7003

Kapsa, Václav (2004) Eleventh Biennial International Conference on Baroque Music, The Royal Northern College of Music, Manchester, 14.–18. 7. 2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 399-402. ISSN 0018-7003

Eben, David (2004) Emma Hornby: Gregorian and Old Roman Eight-Mode Tracts, Ashgate, Hants – Burlington 2002 [recenze, review]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 380-382. ISSN 0018-7003

Štefan, Jiří (2004) Hudba v životě císaře Ferdinanda I. Dobrotivého po abdikaci a usídlení na Pražském Hradě v letech 1848–1875. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 308-340. ISSN 0018-7003

Horyna, Martin (2004) Jiří Sehnal – Jiří Vysloužil: Dějiny hudby na Moravě, Vlastivěda moravská, Země a lid, nová řada, sv. 12, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2001 [recenze]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 379-380. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2004) John A. Rice: Empress Marie Therese and music at the Viennese court, 1792–1807, Cambridge University Press, Cambridge 2003 [recenze, review]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 390-392. ISSN 0018-7003

Mikeš, Vítězslav (2004) Lietuvos muzikos istorija. I knyga. Tautinio atgimimo metai 1883–1918 [Dějiny litevské hudby. Kniha I. Období národního obrození, 1883–1918], k vydání připravila Dana Palionytė- Banevičienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos muzikos akademija, Vilnius 2002 [recenze]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 382-385. ISSN 0018-7003

Berke, Dietrich (2004) Martinů-Werke im Bärenreiter-Verlag Kassel. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 366-378. ISSN 0018-7003

Kvasničková, Petra (2004) Mezinárodní konference „Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času 1824 – 1884 – 2004,“ Litomyšl, 19.–21. 6. 2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 396-399. ISSN 0018-7003

Tesař , Stanislav (2004) Miscelanea musicologica XXXVII, ed. Marta Ottlová, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 385-388. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2004) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2003 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 41 (3-4). pp. 433-453. ISSN 0018-7003

Novák, Vladimír (2004) Nové zahraniční edice brixian [recenze]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 392-395. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2004) Obsah 3-4/2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 265-266. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2004) Obsah ročníku XLI. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 454-456. ISSN 0018-7003

Buch, David J. (2004) The Don Juan Tradition, Eighteenth-Century Supernatural Musical Theatre and Vincenzo Righini’s ‘Il convitato di pietra’. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 295-307. ISSN 0018-7003

Angermüller, Rudolph (2004) Theateraufführungen während Mozarts Paris-Aufenthalt 1778 (23. März – 26. September 1778). Hudební věda, 41 (3-4). pp. 267-294. ISSN 0018-7003

Hulková, Marta (2004) Wenceslai Philomathis: Musicorum libri quattuor / Václav Philomathes: Čtyři knihy o hudbě (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, B/II), ed. Martin Horyna, Koniasch Latin Press, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 388-390. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2004) XXII. Wissenschaftliche Arbeitstagung „Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Harmoniemusik“, Stiftung Kloster Michaelstein, 20.–23. 5. 2004; 25. Musikinstrumentenbau-Symposium „Jagd-und-Waldhörner. Geschichte und musikalische Nutzung“, Stiftung Kloster Michaelstein, 8.–10. 10. 2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 408-410. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2004) XXXI Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa, Wrocław 14.–19. 9. 2004. Hudební věda, 41 (3-4). pp. 402-403. ISSN 0018-7003

This list was generated on Sun Aug 25 01:15:08 2019 CEST.