Subject: Hudební věda / 2005

Number of items: 65.

1

Bek, Mikuláš (2005) A Social Critique of Czech Musicality: A Typology of Listeners to Music. Hudební věda, 42 (1). pp. 63-78. ISSN 0018-7003

Zvara, Vladimír (2005) Arnold Schönberg: Styl a idea (Vera effigies, sv. 2), ed. Ivan Vojtěch, Arbor vitae, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Vlhová-Wörner, Hana (2005) Daniel Leech-Wilkinson: The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2002 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (1). pp. 79-82. ISSN 0018-7003

Streibl, Mirijam Dagmar (2005) Die Macht der Inspiration. „Die Kreutzersonate“ von L. N. Tolstoj als Schlüssel zu Leoš Janáčeks 1. Streichquartett. Hudební věda, 42 (1). pp. 49-62. ISSN 0018-7003

Beveridge, David R. (2005) Dvořák’s Formal Education Outside Music. Hudební věda, 42 (1). pp. 5-48. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2005) Gabriello Puliti: Sacri concentus (1614), Pungenti dardi spirituali (1618) (Monumenta artis musicae Sloveniae 40), ed. Metoda Kokole, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001; Gabriello Puliti: Lilia convallium (1620), Sacri accenti (1620) (Monumenta artis musicae Sloveniae 42), ed. Metoda Kokole, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2002 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Dehner, Jan (2005) Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty (Knihovna opery Národního divadla, sv. 3), ed. Helena Spurná, Národní divadlo, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 91-93. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2005) Konference o hudbě církevních společenství – „předtaktí“ nového projektu, Lipsko 5.–6. 11. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 100-102. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2005) Leoš Janáček: Literární dílo (1875–1928): Fejetony, studie, kritiky, recenze, glosy, přednášky, proslovy, sylaby a skici (Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I / svazek 1–1), ed. Theodora Straková, Eva Drlíková, jazyková revize Dušan Šlosar, Editio Janáček, Brno 2003; Leoš Janáček: Literární dílo (1875–1928): Články, studie, koncepty, sylaby, zlomky, neúplné skici, excerpce, membra disjecta, autorizované opisy1 (Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I / svazek 1–2), ed. Theodora Straková, Eva Drlíková, jazyková revize Dušan Šlosar, Editio Janáček, Brno 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 87-91. ISSN 0018-7003

Ottlová, Marta (2005) Margit L. McCorkle: Robert Schumann. Thematisch- Bibliographisches Werkverzeichnis, Unter Mitwirkung von Akio Mayeda und der Robert-Schumann-Forschungsstelle, Herausgegeben von der Robert-Schumann-Gesellschaft, Düsseldorf, G. Henle Verlag, München 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 84-86. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2005) Medieval and Renaissance Music Conference, Glasgow (UK) 15.–18. 7. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 97-98. ISSN 0018-7003

Drlíková, Eva (2005) Mezinárodní konference „Fenomén Janáček včera a dnes“, Brno 2.–3. 12. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 102-103. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs, Bonn 3.–5. 12. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 103-104. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah 1/2005. Hudební věda, 42 (1). pp. 1-4. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2005) Rudolf Pečman: Vladimír Helfert, Nadace Universitas Masarykiana, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Vydavatelství Masarykovy univerzity [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 82-83. ISSN 0018-7003

Mizerová, Blanka; Maňas, Vladimír (2005) Rukopisné poznámky Jiřího Janáčka (1815–1866). Hudební věda, 42 (1). pp. 105-112. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza; Kachlík, Jan (2005) The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, Praha 8.–11. 9. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 98-100. ISSN 0018-7003

2

Slavický, Milan (2005) Antonín Dvořák et son époque, entre musique et littérature, Paris 19.–20. listopadu 2004. Hudební věda, 42 (2). p. 226. ISSN 0018-7003

Wagner, Undine (2005) Boj o kulturní existenci a hledání národní identity. Hudba a české hudební časopisy v období protektorátu. Hudební věda, 42 (2). pp. 183-202. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2005) Internationales Symposion „Gluck der Europäer“, Norimberk / Berching 5.–7. března 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 230-233. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2005) Ivan Poledňák: Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák: člověk, osobnost, tvůrce, Univerzita Palackého, Olomouc 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 218-222. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2005) Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 9), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 208-210. ISSN 0018-7003

Rataj, Michal (2005) Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Hudobné centrum, Bratislava 2001 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 203-205. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2005) Jubilejní 25. plzeňské sympozium k problematice 19. století – „Slavme slavně slávu Slavóv slavných“. Slovanství a česká kultura 19. století, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 24.–26. února 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 227-230. ISSN 0018-7003

Zdrálek, Vít (2005) Kantáta Alceste e Fileno. Nejstarší známé dílo Josefa Myslivečka? Hudební věda, 42 (2). pp. 137-152. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2005) Ladění v hudební teorii a praxi, Praha 20. dubna 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 235-236. ISSN 0018-7003

Daněk, Petr (2005) Marie Koldinská: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Paseka, Praha – Litomyšl 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 216-218. ISSN 0018-7003

Pečman , Rudolf (2005) Meinungsverschiedenheiten über das Wesen des Barocks und der Klassik in der Musik. Hudební věda, 42 (2). pp. 117-136. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Mezinárodní vědecká konference Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, Praha 28.–30. dubna 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 236-237. ISSN 0018-7003

Maňour, Ondřej (2005) Milan Křížek: Jan Rychlík. Život a dílo skladatele, H&H, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 205-207. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah 2/2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 113-116. ISSN 0018-7003

Petrášková, Zuzana (2005) Olga Zuckerová: Jan Hugo Voříšek (1791–1825). Thematic catalogue, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 210-211. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Pozůstalost Karla Zvěřiny (1871–1944) v Městském muzeu v Netvořicích. Hudební věda, 42 (2). pp. 171-182. ISSN 0018-7003

Kabelková, Markéta (2005) Pozůstalost Václava Jana Tomáška (1774–1850). Hudební věda, 42 (2). pp. 153-170. ISSN 0018-7003

Šebesta, Josef (2005) Roman Dykast: Hudba věku melancholie, Togga, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 222-225. ISSN 0018-7003

Kapsa, Václav (2005) Seminář doktorandů českých a slovenských univerzitních muzikologických pracovišť Telč 2005, Univerzitní centrum Telč 25.–27. května 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 239-240. ISSN 0018-7003

Kachlík, Jan (2005) Seminář o Josefu Sukovi, Městské muzeum Sedlčany 25. května 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 237-239. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2005) Transferprozesse in der Musik Zentraleuropas, Vídeň 14. a 15. března 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 233-235. ISSN 0018-7003

Pospíšil, Milan (2005) Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer – mit einem Beitrag von Hans Peter Hye: Vier Dutzend rothe Strümpfe… Zur Rezeptionsgeschichte der „Verkauften Braut“ von Bedřich Smetana in Wien am Ende des 19. Jahrhunderts (Theatergeschichte Österreichs Bd. III: Wien, Heft 4.), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004; Jan Panenka – Taťána Součková: Prodaná nevěsta. Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866–2004 (Knihovna opery Národního divadla, sv. 4), Národní divadlo a nakladatelství Gallery, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 211-216. ISSN 0018-7003

3-4

Flašar, Martin (2005) 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno – „Music and War“, Brno 26.–28. září 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 410-411. ISSN 0018-7003

Chotil-Fani, Alain (2005) Antonín Dvořák et la France. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 247-254. ISSN 0018-7003

Dostrašilová, Jana (2005) Česká hudba ve Francii v meziválečném období. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 367-390. ISSN 0018-7003

Reittererová, Vlasta; Reitterer, Hubert (2005) Österreichische staatliche Künstlerstipendien 1892–1898. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 331-366. ISSN 0018-7003

Galmiche, Xavier (2005) «Comme des violons qui sanglotent» La langue de la nature comme modèle de communication infraverbale chez Jaroslav Kvapil, librettiste de la Rusalka d’Antonín Dvořák. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 283-290. ISSN 0018-7003

Slavický, Milan (2005) Dvořák – un homme de construction? Une construction structurelle en son Requiem. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 255-264. ISSN 0018-7003

Velly, Jean-Jacques (2005) Dvořák et le poème symphonique. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 273-282. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2005) Editorial 3-4/2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 245-246. ISSN 0018-7003

Tual, François-Gildas (2005) Foi et effroi à travers les Chants bibliques op. 99 d’Antonín Dvořák. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 265-272. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2005) Francesco Degrada (1940–2005). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 417-418. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2005) Janáček and His World, ed. Michael Beckermann, Princeton University Press, Princeton (ad.) 2003 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 396-398. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2005) Jaromír Černý a kolektiv: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) / Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530), Koniasch Latin Press, Praha 2005 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 401-402. ISSN 0018-7003

Hiley, David (2005) Jistebnický kancionál, MS. Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7, Kritická edice / Jistebnice Kancionál, MS. Prague, National Museum Library II C 7, Critical Edition, (Monumenta liturgica Bohemica II, gen. ed. David R. Holeton, Hana Vlhová-Wörner), sv. 1: Graduale, ed. Jaroslav Kolár, Anežka Vidmanová, Hana Vlhová-Wörner, L. Marek, Brno 2005 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 398-401. ISSN 0018-7003

Tichý, Vladimír (2005) Juraj Beneš: O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie), Hudobné centrum, Bratislava 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 393-396. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2005) Luca Marenzio e il madrigale romano, Řím 9.–10. září 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 407-409. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Mednarodni muzikološki simpozij: Stoletja glasbe na Slovenskem, Lublaň, 21.–23. června 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 405-407. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Musikalische Aufführungspraxis in nationalen Dialogen des 16. Jahrhunderts: Niederländisches und deutsches weltliches Lied von 1480 bis 1640; Instrumentenbauschulen im 16. Jahrhundert, Stiftung Kloster Michaelstein, 6.–8. května 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 403-404. ISSN 0018-7003

Pečman , Rudolf (2005) Muzikolog z Ivančic. Guido Adler: Uplynulo 150 let od jeho narození a 65 roků od jeho úmrtí. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 414-417. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2005) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2004 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 419-445. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2005) Nález portrétu Františka Ludvíka Poppeho (1670–1730). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 412-413. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2005) Neznámý pražský opis partitury Dona Giovanniho ve sbírce hudebnin premonstrátského kláštera na Strahově. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 301-330. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah 3-4/2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 241-245. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah ročníku XLII. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 446-448. ISSN 0018-7003

Srnka, Miroslav (2005) Rusalka de Dvořák – la dynamique, une clé de compréhension des valeurs et des sens. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 291-300. ISSN 0018-7003

Urban, Ondřej (2005) Václav Syrový: Hudební akustika, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 391-393. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2005) Wechselbeziehungen zwischen Böhmen und Sachsen in der Musikkultur der Vergangenheit und Gegenwart, Marienberg 10.–11. června 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 404-405. ISSN 0018-7003

This list was generated on Sun Aug 25 01:15:07 2019 CEST.