Subject: Hudební věda / 2006

Number of items: 68.

1

Berná, Lucie (2006) 10 let Institutu Bohuslava Martinů v Praze (1995–2005). Hudební věda, 43 (1). pp. 108-109. ISSN 0018-7003

Döge, Klaus (2006) „…sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern…“ K historii souborných vydání děl českých skladatelů. Hudební věda, 43 (1). pp. 5-14. ISSN 0018-7003

Fojtíková, Jana (2006) Beethoven. Osobnost génia v korespondenci, ed. Miloslav Hronek a Oldřich Pulkert, Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 85-87. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2006) Die böhmischen Länder als Orgellandschaft. Festschrift Hans Nadler, ed. Torsten Fuchs (†), Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Partsch, Erich Wolfgang (2006) Gustav Mahler dirigiert Antonín Dvořák in Wien. Ein Beitrag zur frühen Dvořák-Rezeption. Hudební věda, 43 (1). pp. 15-26. ISSN 0018-7003

Spáčilová, Jana (2006) Helena Kazárová: Barokní taneční formy, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 90-93. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európské vplyvy, domáce špecifiká, Bratislava 7.–9. listopadu 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 101-102. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2006) Incontri musicologici 2005 „Il dramma per musica al tempo del Farinelli. Nel 300° anniversario della nascita di Carlo Broschi detto il Farinelli“, Bologna 10.–11. listopadu 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 102-103. ISSN 0018-7003

Nouza, Zdeněk (2006) Jaký vztah měl muzikolog Vladimír Helfert k tvorbě Josefa Suka? Hudební věda, 43 (1). pp. 27-38. ISSN 0018-7003

Flašar, Martin (2006) Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda, 43 (1). pp. 59-74. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2006) Kutnohorské hudební rukopisy, interdisciplinární seminář, Kutná Hora, 6. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 100-101. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2006) Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle. Prague 12–14 mai 1999, textes rassemblés et presentés par Milan Pospíšil, Arnold Jacobshagen, Francis Claudon, Marta Ottlová, Koniasch Latin Press, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 78-80. ISSN 0018-7003

Eben, David; Mráčková, Lenka (2006) Medieval and Renaissance Music Conference, Université François-Rabelais de Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, 13.–16. července 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 97-98. ISSN 0018-7003

Bartoň, Kamil (2006) Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 356), Masarykova univerzita, Brno 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 82-85. ISSN 0018-7003

Černý, Miroslav Karel (2006) Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie, Togga, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 87-90. ISSN 0018-7003

Drlíková, Eva (2006) Mirka Zemanová: Janáček. A Composer’s Life, John Murray, London 2002 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 75-78. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse, Bonn, 28. září – 1. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 98-99. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 1/2006. Hudební věda, 43 (1). ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2006) Od lidové písně k evropské etnologii – 100 let Etnologického ústavu Akademie věd, Brno 5.–7. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 99-100. ISSN 0018-7003

Vlhová-Wörner, Hana (2006) Therese Bruggisser-Lanker: Musik und Liturgie im Kloster St. Gallen in Spätmittelalter und Renaissance (Abhandlungen zur Musikgeschichte, sv. 13), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004 [recenze, review]. Hudební věda, 43 (1). pp. 80-82. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka; Šebesta, Josef (2006) Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938. Hudební věda, 43 (1). pp. 39-58. ISSN 0018-7003

Scherl, Adolf (2006) Vladimír Karbusický: Geschichte des böhmischen Musiktheaters, aus dem Nachlaß herausgegeben von Melanie Unseld, Albrecht Schneider und Peter Petersen, von Bockel Verlag, Hamburg 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Hallová, Markéta; Beveridge, David R.; Berkovec, Jiří; Nouza, Zdeněk (2006) Vzpomínky na Miroslava Nového. Hudební věda, 43 (1). pp. 104-108. ISSN 0018-7003

Petrášková, Zuzana (2006) Zpráva o projektu přípravy tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy. Hudební věda, 43 (1). pp. 110-111. ISSN 0018-7003

2

Kroupa, Jiří K. (2006) Bádání o starší hudební kultuře v zemích Koruny české v rámci Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Hudební věda, 43 (2). pp. 220-224. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Bert Oling – Heinz Wallisch: Encyklopedie hudebních nástrojů, přel. Jiřina Holeňová, jazyková spolupráce Jana Lounová, Rebo Productions CZ, Čestlice 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 194-197. ISSN 0018-7003

Vozková, Jana (2006) In memoriam Václav Plocek. Hudební věda, 43 (2). pp. 219-220. ISSN 0018-7003

Koukal, Petr (2006) Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě.Díl 1. Varhanáři; Díl 2. Varhany (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 9, 10), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003 a 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 185-191. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2006) Kongress „Der junge Mozart 1756–1780. Philologie – Analyse – Rezeption“, Salzburg 1.–4. prosince 2005. Hudební věda, 43 (2). pp. 213-215. ISSN 0018-7003

Wörner, Felix (2006) Music and the Aesthetics of Modernity. Essays (Isham Library Papers 6), ed. by Karol Berger and Anthony Newcomb, Harvard University Press, Cambridge, MA – London 2005, xviii + 412 S., Abbildungen und Notenbeispiele [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 197-201. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 2/2006. Hudební věda, 43 (2). ISSN 0018-7003

Volek, Tomislav (2006) Odešla Jitřenka Pešková. Hudební věda, 43 (2). pp. 217-219. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2006) Patrem Yacten – Sanctus Elezanger. A Fragment of an Unknown Mass Ordinary from Codex Speciálník and its Milanese Context. Hudební věda, 43 (2). pp. 147-164. ISSN 0018-7003

Sehnal , Jiří (2006) Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Konferenzbericht Bratislava, 4.–6. Oktober 2004, ed. Ladislav Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 206-208. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2006) Prachatický kancionál / Das Prachatizer Gesangbuch (1610). Cantilenae piae 4, 5, 6 et 8 vocum. Kritická edice / Kritische Ausgabe (Monumenta Musicae Antiquae Bohemiae Meridionalis 3), k vydání připravil a studii napsal Martin Horyna, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 210-212. ISSN 0018-7003

Gancarczyk, Paweł (2006) The Dating and Chronology of the Strahov Codex. Hudební věda, 43 (2). pp. 135-146. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2006) Tina Frühauf: Orgel und Orgelmusik in deutsch-jüdischer Kultur (NETIVA – Wege deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur, sv. 6), Georg Olms Verlag, Hildesheim 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 208-210. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2006) Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, Lipsko, 7.–9. května 2006. Hudební věda, 43 (2). pp. 215-216. ISSN 0018-7003

Horyna, Martin (2006) Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti. Hudební věda, 43 (2). pp. 117-134. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2006) Vícehlasý repertoár v graduálu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Hudební věda, 43 (2). pp. 165-184. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2006) Vít Zouhar: Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. století, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 191-194. ISSN 0018-7003

3

Slavický, Tomáš (2006) Bohemia Jesuitica 1556–2006, mezinárodní konference Jezuité v českých zemích, Praha 25.–27. dubna 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 331-333. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2006) Co se smí a nesmí v hudbě 20. a 21. století, Praha 29. března 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 330-331. ISSN 0018-7003

Douša, Eduard (2006) Jaromír Havlík: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit, Hudební fakulta Akademie múzických umění, Praha 2002 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 311-313. ISSN 0018-7003

Tufano, Lucio (2006) Josef Mysliveček e l’esecuzione napoletana dell’Orfeo di Gluck (1774). Hudební věda, 43 (3). pp. 257-279. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2006) Josef Suk: Dopisy o životě hudebním i lidském, ed. Jana Vojtěšková, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005, 564 s. [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 318-320. ISSN 0018-7003

Burešová, Alena (2006) Konference o podpoře kulturní politiky ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČSR v období mezi dvěma světovými válkami, Praha 30. května 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 333-335. ISSN 0018-7003

Maňourová, Lucie (2006) La Forza della virtù and Other Opera by Carlo Francesco Pollarolo Surviving in Český Krumlov. Hudební věda, 43 (3). pp. 229-256. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2006) Lewis Lockwood: Beethoven. The Music and the Life, W. W. Norton & Company, New York – London 2003 (Norton paperback 2005), 604 s.; Lewis Lockwood: Beethoven. Hudba a život, přeložila Marie Frydrychová, BB/art s.r.o., Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 320-322. ISSN 0018-7003

Havelková, Tereza (2006) Michael L. Klein: Intertextuality in Western Art Music, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2005 [recenze; review]. Hudební věda, 43 (3). pp. 316-318. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2006) Music for Social Occasions – Music for Fun, Music for Every Day, Lublaň 21.–23. června 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 335-336. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 3/2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 225-228. ISSN 0018-7003

Kopecký, Jiří (2006) První opera Zdeňka Fibicha a Anežky Schulzové Hedy op. 43. Hudební věda, 43 (3). pp. 280-310. ISSN 0018-7003

Volek, Tomislav (2006) Volkmar Braunbehrens: Mozart ve Vídni, přeložila Vlasta Reittererová, H&H, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 322-329. ISSN 0018-7003

Tyllner, Lubomír (2006) Walter Deutsch – Eva Maria Hois: Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker. Herausgeben vom K.K. Ministerium für Kultus und Unterricht, Wien 1918. Bearb. und kommentierter Nachdruck (Corpus musicae popularis Austriacae, Sonderband), Böhlau, Vídeň 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 313-316. ISSN 0018-7003

4

Slavický, Tomáš (2006) Ecce nomen Domini – Haja pupaia – Hajej můj andílku. Další příspěvek k historii jednoho putovního motivu. Hudební věda, 43 (4). pp. 369-384. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2006) Friedrich Wilhelm Riedel (hrsg.): Kirchenmusik zwischen Säkularisation und Restauration (Kirchenmusikalische Studien, Band 10), Studio Verlag, Sinzig 2006 [recenze]. Hudební věda, 43 (4). pp. 417-419. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2006) Hudební kultura českých zemí a střední Evropy před 1620, Praha 23.–26. srpna 2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 422-423. ISSN 0018-7003

Eben, David (2006) International Musicological Society, 13th Meeting of the Study Group ‘Cantus Planus’, Benediktinerabtei Niederaltaich, 29. srpna – 4. září 2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 423-424. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Internationale Arbeitstagung Chorgesang als medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse, Bonn 25.–27. května 2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 421-422. ISSN 0018-7003

Reitterer, Hubert (2006) Josef Adolf Hanslik jako knihovník a satirik. Hudební věda, 43 (4). pp. 385-406. ISSN 0018-7003

Jakubcová, Alena (2006) Laurenz Lütteken (Hg.): Die Musik in den Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, eine Bibliographie, mit Datenbank auf CD-ROM, bearbeitet von Gudula Schütz und Karsten Mackensen, Bärenreiter, Kassel – Basel – London – New York – Prag 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (4). pp. 415-417. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2006) Leoš Janáček: V mlhách, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005; Sonáta 1. X. 1905, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (4). pp. 419-420. ISSN 0018-7003

Grassin-Guermouche, Séverine (2006) Liturgical Polyphonic Practices in the Middle Ages: Circulation and Cultural Transfers in Europe. Hudební věda, 43 (4). pp. 341-368. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2006) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2005 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 43 (4). pp. 425-445. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 4/2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 337-340. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah ročníku XLIII. Hudební věda, 43 (4). pp. 446-448. ISSN 0018-7003

Hřebíková, Jana (2006) Zur frühen Rezeption des Klavierkonzertes Nr. 4 „Incantation“ von Bohuslav Martinů. Hudební věda, 43 (4). pp. 407-414. ISSN 0018-7003

This list was generated on Sun Aug 25 01:15:05 2019 CEST.