Subject: Slavonic Historical Studies / 2008

Number of items: 5.

Hladký, Ladislav (2008) Češi a Slovinci − národy, které se opět našly (Patnáct let nově se rozvíjející kulturní a vědecké spolupráce). Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 175-186. ISSN 0081-007X

Marek, Martin (2008) Hospodářské kontakty Baťových závodů se Sověty v letech 1918−1938. Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 43-118. ISSN 0081-007X

Vydra, Zbyněk (2008) Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia. Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 187-206. ISSN 0081-007X

Fňukal, Miloš; Šrubař, Michal (2008) Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991−2006). Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 119-171. ISSN 0081-007X

Šístek, František (2008) Od vlasti junáků k muzeu staré slávy (Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1912 – 1938). Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 7-41. ISSN 0081-007X

This list was generated on Wed Apr 1 01:18:31 2020 CEST.