Subject: Studie o rukopisech / Manuscript Studies / 2005

Number of items: 8.

2002-2004

Petr, Stanislav (2005) Bible Jana Záblackého ve Stefanykově knihovně ve Lvově. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 65-98. ISSN 0585-5691

Wolf, Jiří (2005) Diarium P.Václava Vojtěcha Berenklaua a některé další kněžské zápisky z barokních Čech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 183-192. ISSN 0585-5691

Vidmanová, Anežka (2005) Kostnický Šimon od sv. Štěpána a Summa recreatorum. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 3-13. ISSN 0585-5691

Smékalová, Anna (2005) Osudy strahovského rukopisu DF III 1. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 15-23. ISSN 0585-5691

Zachová, Irena (2005) Rukopis Knihy Tovačovské v Městském muzeu ve Strážnici a v Severočeském muzeu v Liberci. (Doplňky k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské V.). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 157-182. ISSN 0585-5691

Hradilová, Marta (2005) Rukopisy knihovny kapucínského konventu Panny Marie Andělské v Praze ve světle dochovaných knižních katalogů. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 99-114. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2005) Rukopisy předbělohorského období (1526-1620) signatury DA - DE v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 115-156. ISSN 0585-5691

Pečírková, Jaroslava (2005) Určení redakce staročeské bible Záblackého. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 25-63. ISSN 0585-5691

This list was generated on Wed Apr 1 01:19:47 2020 CEST.