Subject: Studie o rukopisech / Manuscript Studies / 2010

Number of items: 17.

2009

Vaculínová, Marta (2010) Alba amicorum Pavla z Jizbice. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 321-330. ISSN 0585-5691

Bláhová, Marie (2010) Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 89-112. ISSN 0585-5691

Krmíčková, Helena (2010) Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 73-87. ISSN 0585-5691

Petr, Stanislav; Zachová, Irena (2010) „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně Angelica v Římě. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 189-225. ISSN 0585-5691

Marek, Jindřich (2010) Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 293-297. ISSN 0585-5691

Coufal, Dušan (2010) Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 157-184. ISSN 0585-5691

Brodský, Pavel (2010) Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 345-350. ISSN 0585-5691

Pátková, Hana (2010) Jak hřešit psaním. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 287-291. ISSN 0585-5691

Hejnic, Josef (2010) K plzeňské knižní kultuře. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 339-344. ISSN 0585-5691

Hradilová, Marta (2010) K rukopisnému dochování Bonaventurova Breviloquia. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 299-304. ISSN 0585-5691

Brodský, Pavel (2010) K významu drolerií ve středověkých rukopisech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 279-286. ISSN 0585-5691

Hadravová, Alena (2010) Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 231-252. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2010) Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 331-337. ISSN 0585-5691

Kubík, Viktor (2010) Poznámky k původu stylu, dataci a lokalizaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 33-72. ISSN 0585-5691

Budský, Dominik (2010) Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 255-277. ISSN 0585-5691

Jiroušková, Lenka (2010) Středověké učení o lásce v humanistickém hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De amore a rukopis pražské Národní knihovny XIV E 29. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 113-155. ISSN 0585-5691

Hledíková, Zdeňka (2010) Tabulae, tabulae ecclesiae. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 9-32. ISSN 0585-5691

This list was generated on Wed Apr 1 01:19:41 2020 CEST.