Subject: Studie o rukopisech / Manuscript Studies / 2012

Number of items: 6.

2011

Pečírková, Jaroslava (2012) Historie vydání nejstaršího českého překladu bible. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 259-278. ISSN 0585-5691

Hrbáčová, Jana; Červenka, Stanislav (2012) Liturgické rukopisy italských dominikánů z akvizice olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 57-91. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2012) Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 93-112. ISSN 0585-5691

Šubrtová, Jana (2012) Poznámky k podílu jednotlivých iluminátorů na výzdobě Antifonáře sedleckého. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 3-18. ISSN 0585-5691

Petr, Stanislav (2012) Rukopis kartuziánského kláštera v Tržku ve vatikánské knihovně Palatina a nové poznatky k osobě zakladatele tržecké kartouzy Alberta ze Šternberka. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 19-56. ISSN 0585-5691

Kubík, Viktor (2012) Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 113-241. ISSN 0585-5691

This list was generated on Wed Apr 1 01:19:38 2020 CEST.