Subject: Studie o rukopisech / Manuscript Studies / 2013

Number of items: 9.

2012

Dragoun, Michal (2013) Kokůtkův odkaz (Příspěvek k dějinám knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 33-48. ISSN 0585-5691

Boldan, Kamil (2013) Písař a tiskař Martin z Tišnova. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 7-27. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2013) Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 51-62. ISSN 0585-5691

Marek, Jindřich (2013) Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 63-136. ISSN 0585-5691

Gaudek, Tomáš (2013) Zpráva ze studia českých iluminovaných rukopisů 14. století v Bodleian Library. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 145-159. ISSN 0585-5691

2013

Halama, Ota (2013) Kniha Job v husitském výkladu strahovského sborníku. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 5-14. ISSN 0585-5691

Šumová, Martina (2013) Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 15-27. ISSN 0585-5691

Petr, Stanislav; Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Tošnerová, Marie (2013) Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 207-248. ISSN 0585-5691

Kubík, Viktor (2013) Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů II. Gotické rukopisy a počátky renesanční iluminace (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 4). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 29-205. ISSN 0585-5691

This list was generated on Wed Apr 1 01:19:37 2020 CEST.