Subject: Studie o rukopisech / Manuscript Studies / 2014

Number of items: 19.

2014

VAN DEN ABEELE, Baudouin (2014) A success story in Central Europe: the Lumen anime, its manuscript tradition, its versions, its attribution. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 5-35. ISSN 0585-5691

Vaculínová, Marta (2014) Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 429-438. ISSN 0585-5691

Halama, Ota (2014) Doplňky F. M. Bartoše k soupisu rukopisů Národního muzea v Praze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 375-387. ISSN 0585-5691

Vodrážková, Lenka (2014) Johann Nepomuk Kelle a jeho soupisy rukopisů pražských knihoven z let 1859 – 1872. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 357-373. ISSN 0585-5691

Marek, Jindřich (2014) Josef Truhlář a česká středověká literatura. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 305-318. ISSN 0585-5691

Sulitková, Ludmila; Jordánková, Hana (2014) K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 271-287. ISSN 0585-5691

Bok, Václav (2014) K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 389-394. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2014) Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 417-427. ISSN 0585-5691

Hadravová, Alena (2014) Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 439-477. ISSN 0585-5691

Brodský, Pavel (2014) Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 411-416. ISSN 0585-5691

Šmahel, František (2014) Nedoceněný objev neznámého Husova listu. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 403-410. ISSN 0585-5691

Černý, Pavol (2014) Nově objevená francouzská iluminovaná bible ze soukromého majetku v Olomouci. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 37-56. ISSN 0585-5691

Kubík, Viktor (2014) Poznámky ke gotické knižní malbě z jádra jihozápadních Čech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 155-200. ISSN 0585-5691

Coufal, Dušan (2014) Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice? Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 85-139. ISSN 0585-5691

Hledíková, Zdeňka (2014) Rukopis listáře Jana z Jenštejna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 57-83. ISSN 0585-5691

Zachová, Irena (2014) Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 141-153. ISSN 0585-5691

Homolková, Milada (2014) Staročeský traktátek o křivé přísaze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 395-402. ISSN 0585-5691

Kohout, Štěpán (2014) Vznik „Seznamu rukopisů olomoucké kapituly“ z roku 1961. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 319-355. ISSN 0585-5691

Ryantová, Marie (2014) Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 201-270. ISSN 0585-5691

This list was generated on Wed Apr 1 01:19:35 2020 CEST.