Subject: Teorie vědy / Theory of Science / 2007

Number of items: 17.

1

Banse, Gerhard; Bartíková, Monika (2007) Bio- und Medizinethik in Ländern Mittel- und Osteuropas. Eine Hinführung. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 5-19. ISSN 1210-0250

Marvan, Tomáš (2007) The Davidson-Quine Dispute on Meaning and Knowledge: A Concise Guide. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 113-128. ISSN 1210-0250

Tondl, Ladislav (2007) The Role of Values in Human Life. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 129-150. ISSN 1210-0250

Andrle, Michal (2007) Whitehead's First Coming to Terms with the Legacy of Modern Science and Philosophy. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 75-112. ISSN 1210-0250

2

Potůček, Martin (2007) Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 93-118. ISSN 1210-0250

Šubrt, Jiří (2007) Coleman versus Collins: Dva odlišné přístupy k teorii jednání v americké sociologii. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 61-76. ISSN 1210-0250

Hájek, Martin (2007) Jak nepočítat jednání: agency in medias res, morálně uzavřený svět a teorie jednání. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 77-91. ISSN 1210-0250

Šanderová:, Jadwiga (2007) Kulturní obrat v konceptualizaci a výzkumu sociálních nerovností: od rozdělování k uznání. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 5-30. ISSN 1210-0250

Petrusek, Miloslav (2007) Sociologie vědy a sociologická metateorie. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 31-59. ISSN 1210-0250

3-4

Chvátal, Jiří (2007) Durkheim a epistemologie, Durkheimova epistemologie. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 133-155. ISSN 1210-0250

Outhwaite, William (2007) Nové filosofie sociální vědy: Realistická alternativa. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 5-38. ISSN 1210-0250

Outhwaite, William (2007) Nové filosofie sociální vědy: Realistická alternativa. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 5-38. ISSN 1210-0250

Miloslav, Petrusek (2007) Předpoklady sociologické metateorie a filosofie vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 39-79. ISSN 1210-0250

Dvořák, Tomáš (2007) Peter Winch a idea sociální vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 157-168. ISSN 1210-0250

Touraine, Alain (2007) Sociologie po sociologii. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 117-131. ISSN 1210-0250

Warner, Michael (2007) Styly intelektuálních publik. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 81-115. ISSN 1210-0250

Gümplová, Petra (2007) Suverenita, stát a demokracie v českém politickém diskursu. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 169-207. ISSN 1210-0250

This list was generated on Wed Apr 1 01:20:21 2020 CEST.