Subject: Teorie vědy / Theory of Science / 2010

Number of items: 29.

1

Kolman, Vojtěch (2010) Říká logicismus něco, co se říkat nemá? Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 37-57. ISSN 1210-0250

Hladík, Radim (2010) Benedict Anderson, Uskutečněné představy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 115-120. ISSN 1210-0250

Dvořák, Tomáš (2010) Editorial. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 3-5. ISSN 1210-0250

Zouhar, Jaroslav (2010) Gödelova věta a relace logického důsledku. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 59-95. ISSN 1210-0250

Novák, Aleš (2010) Heideggerův výklad pojmu mathéma a mathématického charakteru novověké vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 19-35. ISSN 1210-0250

Holeček, Tomáš (2010) Heideggerovo pojetí fakticity řeči jako původu klamu. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 7-17. ISSN 1210-0250

Janko, Jan (2010) O dvou kulturách před sto lety. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 109-114. ISSN 1210-0250

Holeček, Tomáš (2010) Petr Rezek, Husserlova věcnost. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 127-134. ISSN 1210-0250

Maršálek, Jan (2010) Tereza Stöckelová (ed.), Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 120-126. ISSN 1210-0250

Dvořák, Tomáš (2010) Wolfgang Iser, Jak se dělá teorie. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 134-140. ISSN 1210-0250

Zika, Richard (2010) Základ všeho vědosloví J. G. Fichta: Založení vědy jako sebezaložení člověka. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 97-107. ISSN 1210-0250

2

Andrle, Michal (2010) Život a dílo A. N. Whiteheada. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 187-225. ISSN 1210-0250

Maršálek, Jan (2010) Bruno Karsenti, Politique de l’esprit & Tomáš Pružinec, Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 270-278. ISSN 1210-0250

Jaroš, Filip (2010) Daniel Špelda, Proměny historiografie vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 257-265. ISSN 1210-0250

Whitehead, Alfred North (2010) Funkce Rozumu. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 143-186. ISSN 1210-0250

Kaplický, Martin (2010) Funkce rozumu a Proces a realita. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 235-251. ISSN 1210-0250

Zuska, Vlastimil (2010) Funkce Rozumu v estetickém prožitku. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 227-234. ISSN 1210-0250

Hlaváček, Karel (2010) Konrad Paul Liessmann, Teorie nevzdělanosti. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 265-270. ISSN 1210-0250

Maršálek, Jan (2010) Philippe Descola, La Fabrique des images. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 253-255. ISSN 1210-0250

Dvořák, Tomáš (2010) Postulát ne/viditelnosti. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 255-257. ISSN 1210-0250

3

Paleček, Martin (2010) Claude Lévi-Strauss: překonat okouzlení. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 361-382. ISSN 1210-0250

Jaroš, Filip (2010) Darwinismus a portmannismus: střetnutí nesouměřitelných biologických paradigmat? Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 301-318. ISSN 1210-0250

Hermann, Tomáš; Šimůnek, Michal (2010) Discussion of Evolution Between Neo-Lamarckism and Neo-Darwinism in the Czech Lands, 1900–1915. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 283-300. ISSN 1210-0250

Stibral, Karel (2010) Durdík a Hostinský: počátky darwinismu v Čechách. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 319-339. ISSN 1210-0250

Novák, Aleš (2010) Heideggerův výklad experimentálního charakteru novověké vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 341-360. ISSN 1210-0250

Doleček, Pavel (2010) Peter Burke, Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 390-397. ISSN 1210-0250

Fulka, Josef (2010) Pierre Macherey, De Canguilhem à Foucault : la force des normes. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 383-390. ISSN 1210-0250

Žáčková, Eva (2010) Sherry Turkle (ed.), Simulation and Its Discontents. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 397-406. ISSN 1210-0250

Juránková, Magda (2010) Tim Edwards (ed.), Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 406-410. ISSN 1210-0250

This list was generated on Wed Apr 1 01:20:16 2020 CEST.