Year: 2001

Number of items: 334.

December 2001

Turčan, Jozef (2001) Diskusný príspevok k štúdii Pavla Urcikána a Dušana Rusnáka "K návrhu objemu detenčných dažďových nádrží na malých povodiach" (J. Hydrol. Hydromech., 49, 2001, 5, s. 301 - 323). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 428-431. ISSN 0042-790X

Stanescu, Viorel-A.; Ungureanu, Valentina; Domokos, Miklós (2001) Regionalizácia povodia Dunaja na odhad zákonitosti prekročenia ročných maximálnych prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 407-427. ISSN 0042-790X

Tesař, Miroslav; Šír, Miloslav; Syrovátka, Oldřich; Pražák, Josef; Lichner, Ľubomír; Kubík, František (2001) Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 355-375. ISSN 0042-790X

November 2001

Fürbach, František (2001) Adam Václav Michna z Otradovic a Jindřichův Hradec v 17. století. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 32-39. ISSN 0018-7003

Hrdlička, Josef (2001) Adam Václav Michna z Otradovic ve světle písemných pramenů. K možnostem dalšího výzkumu jeho životních osudů. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 132-136. ISSN 0018-7003

Döge, Klaus (2001) Auf dem Weg zu einer neuen historisch-kritischen Dvořák-Gesamtausgabe. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 169-178. ISSN 0018-7003

Březina, Aleš (2001) „… abych se mohl na změny předem duševně připravit“. Řecké pašije - dvě opery Bohuslava Martinů. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 137-153. ISSN 0018-7003

Ducreux, Marie-Élizabeth (2001) „Novost“ hymnologického umění Adama Michny z Otradovic stručně naznačena. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 48-57. ISSN 0018-7003

Horyna, Martin (2001) Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 58-63. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2001) Das retrospektive Organum oder Neo-organum? Hudební věda, 38 (1-2). pp. 3-31. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2001) Hymni Quatuor et Quinque Vocum. 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9 (1540–1600). K vydání připravil a studii napsal Martin Horyna [recenze]. Hudební věda, 38 (1-2). p. 183. ISSN 0018-7003

Šálek, Cyril (2001) Jak Foerster četl Gazdinu robu. K transformaci činoherního textu na operní libreto. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 154-162. ISSN 0018-7003

Pelán, Jiří (2001) K otázce „marinismu“ v české barokní poezii. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 81-91. ISSN 0018-7003

Steinmetz, Karel (2001) Lubomír Spurný: Heinrich Schenker – dávný neznámý [recenze]. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 182-183. ISSN 0018-7003

Volek, Tomislav (2001) Madrigalismy v hudebním díle Michnově. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 92-99. ISSN 0018-7003

Mikulec, Jiří (2001) Mariánské družiny v Jindřichově Hradci za Michnových časů. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 40-47. ISSN 0018-7003

Malura, Jan (2001) Metaforika mariánských písní Adama Michny z Otradovic. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 72-80. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2001) Michna a jeho současníci. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 64-71. ISSN 0018-7003

Steinmetz, Karel (2001) Miloš Štědroň: Leoš Janáček a hudba 20. století (paralely, sondy, dokumenty) [recenze]. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 179-182. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2001) Tradování písní Adama Michny z Otradovic a skladby na jeho texty v 18. a 19. století. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 100-125. ISSN 0018-7003

Kačic, Ladislav (2001) Tvorba Adama Michnu z Otradovic na Slovensku v 17. a 18. storočí. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 126-131. ISSN 0018-7003

Wiesmann, Sigrid (2001) Zu Zemlinskys Opernfragment Circe. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 163-168. ISSN 0018-7003

October 2001

Miškovský, Josef (2001) 19. Evropská regionální konference Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování (ICID). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 353-354. ISSN 0042-790X

Babejová, Natália (2001) An influence of changing the humic acids content on soil water repellency and saturated hydraulic conductivity. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 291-300. ISSN 0042-790X

Fišák, Jaroslav; Řezáčová, Daniela; Eliáš, Václav; Tesař, Miroslav (2001) Comparison of pollutant concentrations in fog (low cloud) water in northern and southern Bohemia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 275-290. ISSN 0042-790X

Pivokonský, Martin; Benešová, Libuše; Jánský, Bohumír (2001) Evaluation of water quality in the river Cidlina. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 376-406. ISSN 0042-790X

Svoboda, Aleš (2001) Jubilantovi Jurajovi Paclovi. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 350-352. ISSN 0042-790X

Urcikán, Pavel; Rusnák, Dušan (2001) K návrhu objemu detenčných dažďových nádrží na malých povodiach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 301-323. ISSN 0042-790X

Hiller, Edgar (2001) Odkalisko Banská Štiavnica-Lintich: difúzny transport znečisťujúcich látok vo svetle Fickových zákonov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 324-333. ISSN 0042-790X

Kijovský, Anton (2001) Príspevok k metodike výpočtu priemerných rýchlostí vody vo zvislici v otvorených riečnych korytách. Overenie rozsahu platnosti ciary charakteristiky v tvare elipsy v pravouhlom priereze koryta. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 334-349. ISSN 0042-790X

2001

Kvíčala, Jaroslav; Pelter, Andrew (2001) (9H-Fluoren-9-ylidene)fluoromethyllithium, a Stabilized Fluoroalkenyl Carbanion. Preparation, Reactions, 13C and 19F NMR Spectra. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1508-1520. ISSN 0010-0765

Otmar, Miroslav; Poláková, Lucie; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2001) A Facile Synthesis of Azetidin-2-ylphosphonic Acid and Its 1-Alkyl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 507-516. ISSN 0010-0765

Loukova, Galina V.; Strelets, Vladimir V. (2001) A Review on Molecular Electrochemistry of Metallocene Dichloride and Dimethyl Complexes of Group 4 Metals: Redox Properties and Relation with Optical Ligand-to-Metal Charge Transfer Transitions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 185-206. ISSN 0010-0765

Koňák, Čestmír; Holoubek, Jaroslav; Štěpánek, Petr (2001) A Time-Resolved Low-Angle Light Scattering Apparatus. Application to Phase Separation Problems in Polymer Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 973-982. ISSN 0010-0765

Gugała, Dorota; Sieńko, Dorota; Saba, Jadwiga (2001) Adsorption of Butyl Acetate on Mercury Electrode and Its Effect on Electroreduction of Zn Cations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 411-422. ISSN 0010-0765

Komersová, Alena; Bartoš, Martin; Kalcher, Kurt; Vytřas, Karel (2001) Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Aluminium Using Arsenazo III. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 456-464. ISSN 0010-0765

Hartl, František; Groenestein, Ronald P.; Mahabiersing, Taasje (2001) Air-Tight Three-Electrode Design of Coaxial Electrochemical-EPR Cell for Redox Studies at Low Temperatures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 52-66. ISSN 0010-0765

Kefurt, Karel; Moravcová, Jitka; Bambasová, Šárka; Buchalová, Kateřina; Vymětalíková, Barbora; Kefurtová, Zdeňka; Staněk, Jan; Paleta, Oldřich (2001) Alkylation of Partially Protected Xylofuranoses and Tetritols with (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyl)oxirane and the Stability of Protecting Acetal Groups Towards Lewis Acid-Type Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1665-1681. ISSN 0010-0765

Drahoňovský, Dušan; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr; Dvořáková, Hana; Maloň, Petr; Dvořák, Dalimil (2001) An Alternative Approach to Chiral 2-[1'-(Diphenylphosphanyl)ferrocenyl]-4,5-dihydrooxazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 588-604. ISSN 0010-0765

Otmar, Miroslav; Masojídková, Milena; Votruba, Ivan; Holý, Antonín (2001) An Alternative Synthesis of HPMPC and HPMPA Diphosphoryl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 500-506. ISSN 0010-0765

Moumouzias, George; Ritzoulis, George (2001) An Equation for Viscosity of Binary Liquid Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1341-1347. ISSN 0010-0765

Konstantinova, Olga V.; Antonchick, Andrey P.; Oldham, Neil J.; Zhabinskii, Vladimir N.; Khripach, Vladimir A.; Schneider, Bernd (2001) Analysis of Underivatized Brassinosteroids by HPLC/APCI-MS. Occurrence of 3-Epibrassinolide in Arabidopsis thaliana. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1729-1734. ISSN 0010-0765

Meissner, Holger; Paldus, Josef (2001) Analytic Energy Derivatives for the Direct Iterative Approach to the Generalized Bloch Equation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1164-1190. ISSN 0010-0765

Záruba, Kamil; Setnička, Vladimír; Charvátová, Jana; Rusin, Oleksandr; Tománková, Zuzana; Hrdlička, Jan; Sýkora, David; Král, Vladimír (2001) Analytical Application of Oligopyrrole Macrocycles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 693-769. ISSN 0010-0765

Tureček, František (2001) Are There Two Different Geometric Isomers of the O=C=N=C=O Cation? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1038-1046. ISSN 0010-0765

Markovic, Dejan Z. (2001) Benzophenone-Sensitized Peroxidation in Compressed Lipid Monolayers at Air-Water Interface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1603-1614. ISSN 0010-0765

Hnyk, Drahomír; Všetečka, Václav; Drož, Ladislav; Exner, Otto (2001) Charge Distribution Within 1,2-Dicarba-closo-dodecaborane: Dipole Moments of Its Phenyl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1375-1379. ISSN 0010-0765

Svatoš, Aleš; Kalinová, Blanka; Kindl, Jiří; Kuldová, Jelena; Hovorka, Oldřich; Do Nascimento, Ruth Rufino; Oldham, Neil J. (2001) Chemical Characterization and Synthesis of the Major Component of the Sex Pheromone of the Sugarcane Borer Diatraea saccharalis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1682-1690. ISSN 0010-0765

Pytela, Oldřich; Kulhánek, Jiří; Jirásková, Eva; Nevěčná, Taťjana (2001) Construction of Interconnected Acidity Functions Based on ortho Substituted Anilines and N-Methylanilines as Indicators. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1638-1658. ISSN 0010-0765

Beneš, Martin; Hudeček, Jiří; Anzenbacher, Pavel; Hof, Martin (2001) Coumarin 6, Hypericin, Resorufins, and Flavins: Suitable Chromophores for Fluorescence Correlation Spectroscopy of Biological Molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 855-869. ISSN 0010-0765

Kaim, Wolfgang; Reinhardt, Ralf; Greulich, Stefan; Sieger, Monika; Klein, Axel; Fiedler, Jan (2001) Coupling of Electron Transfer and Bond Dissociation Processes in Dinuclear Complexes with Rhodium and Iridium Reaction Centres Bridged by 2,2'-Bipyrimidine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 291-306. ISSN 0010-0765

Panjarian, Shoghag; Sultan, Rabih (2001) Crystal Selection and Liesegang Banding in Dynamic Precipitate Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 541-554. ISSN 0010-0765

Plešek, Jaromír; Bačkovský, Jaroslav; Fusek, Jiří; Plzák, Zbyněk (2001) Cyanoethylation and (Methoxycarbonyl)ethylation of Icosahedral ortho-Carborane Derivatives at Carbon Vertices via Michael Additions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1499-1507. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Holý, Antonín; Votruba, Ivan; Dvořáková, Hana (2001) Cytostatic 6-Arylpurine Nucleosides III. Synthesis and Structure-Activity Relationship Study in Cytostatic Activity of 6-Aryl-, 6-Hetaryl- and 6-Benzylpurine Ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 483-499. ISSN 0010-0765

Romanová, Darina; Vachálková, Anna; Horváthová, Katarína; Krutošíková, Alžbeta (2001) DC Polarographic and UV Spectrometric Studies of Substituted Furo[3,2-b]- and Furo[2,3-b]pyrroles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1615-1622. ISSN 0010-0765

Vila, Carlos; Dapía, Sonia; Santos, Valentín; Parajó, Juan Carlos (2001) Deacetylation of Eucalyptus globulus Acetosolv Pulps in Aqueous Media: A Kinetic Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1443-1456. ISSN 0010-0765

Juris, Alberto; Venturi, Margherita; Ceroni, Paola; Balzani, Vincenzo; Campagna, Sebastiano; Serroni, Scolastica (2001) Dendrimers Based on Electroactive Metal Complexes. A Review of Recent Advances. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 1-32. ISSN 0010-0765

Mikkelsen, Øyvind; Schrøder, Knut H.; Aarhaug, Thor Anders (2001) Dental Amalgam, an Alternative Electrode Material for Voltammetric Analyses of Pollutants. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 465-472. ISSN 0010-0765

Aleksić, Mara; Kapetanović, Vera; Zuman, Petr (2001) Effect of Alcohols on Polarographic Reduction of Oximes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1005-1010. ISSN 0010-0765

Hornof, Vladimir; Neale, Graham H.; Yu, Alex (2001) Effects of Oil Viscosity and Interfacial Reaction on the Displacement of Oil from Porous Media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1140-1148. ISSN 0010-0765

Boussaoud, Abdelghani; Duc, Gerard; Meille, Jean Pierre; Petit-Ramel, Michelle (2001) Effects of pH, Temperature and Various Anions on Thiourea Disappearance in Aqueous Media with Titanium Dioxide Under UV-Irradiation. Photomineralization Kinetics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 676-684. ISSN 0010-0765

Heyrovský, Michael (2001) Electrocatalysis of Hydrogen Evolution by Transition Metal Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 67-80. ISSN 0010-0765

Zuman, Petr; Rupp, Elinore B. (2001) Electrochemical Investigations of Alkaline Cleavage of Lignin Under Mild Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1125-1139. ISSN 0010-0765

Cibulka, Radek; Císařová, Ivana; Ondráček, Jan; Liška, František; Ludvík, Jiří (2001) Electrochemical Reductions of Ni2+, Cu2+ and Zn2+ Complexes of Azinyl Methyl Ketoximes on Mercury. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 170-184. ISSN 0010-0765

Tse, Yu-Hong; Kobayashi, Nagao; Lever, A. B. P. (2001) Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Strongly Electron-Withdrawing Metallated Octanitrophthalocyanines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 338-354. ISSN 0010-0765

Chardon-Noblat, Sylvie; Deronzier, Alain; Ziessel, Raymond (2001) Electrosynthesis of Electroactive Metal-Metal Bonded Polymers [Ru(CO)2L]n (L = 2,2'-Bipyridine Derivatives), Their Characterization and Catalytic Activity. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 207-227. ISSN 0010-0765

Havlas, Zdeněk; Bock, Hans (2001) Enhanced Long-Range Si···N Interactions in Organosilicon Cations. A Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 473-482. ISSN 0010-0765

Hrušková-Heidingsfeldová, Olga; Dostál, Jiří; Hamal, Petr; Pazlarová, Jarmila; Ruml, Tomáš; Pichová, Iva (2001) Enzymological Characterization of Secreted Proteinases from Candida parapsilosis and Candida lusitaniae. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1707-1719. ISSN 0010-0765

Zhang, Zhenyu; Van Aerschot, Arthur; Chaltin, Patrick; Busson, Roger; Herdewijn, Piet (2001) Epimerization During Coupling to the Unnatural Amino Acid in Solid Phase Peptide Synthesis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 923-932. ISSN 0010-0765

Výprachtický, Drahomír; Cimrová, Věra; Machová, Luďka; Pokorná, Veronika (2001) Excimer Formation in Oligo[2,5-bis(hexadecyloxy)-1,4-phenylene]s Followed by Fluorescence Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1473-1489. ISSN 0010-0765

Brown, David A.; Cuffe, Laurence P.; Fitzpatrick, Geraldine M.; Fitzpatrick, Noel J.; Glass, William K.; Herlihy, Kara M. (2001) Experimental and Theoretical Studies of Rotational Barriers in Aceto-, N-Methylaceto- and N-Phenylacetohydroxamic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 99-108. ISSN 0010-0765

Procházka, Jaroslav; Heyberger, Aleš; Horáček, Jan; Volaufová, Eva; Voborská, Jitka; Macháčková, Eva (2001) Extraction of Tungsten with Trialkylamine - Effect of pH. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1407-1419. ISSN 0010-0765

Holý, Petr; Závada, Jiří; Zezula, Josef; Císařová, Ivana; Podlaha, Jaroslav (2001) Formation of Infinite Grids with Chiral Square Compartments by Self-Assembly of Achiral 1,1'-Biphenyl-2,2',6,6'-tetracarboxylic Acids. Effect of 4,4'-Substitution on the Grid Stacking. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 820-832. ISSN 0010-0765

Lubert, Karl-Heinz; Guttmann, Markus; Beyer, Lothar (2001) Formation of Palladium Complex at Carbon Paste Surface in Chloride Solution as Studied by Cyclic Voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1457-1472. ISSN 0010-0765

Kuriyavar, Satish; Bortnovsky, Oleg; Tvarůžková, Zdena; Sobalík, Zdeněk (2001) FTIR Study of Metal Zeolites. Determination of Co(II) Cation in Co-Beta Zeolite by Deuterated Acetonitrile Adsorption. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 685-692. ISSN 0010-0765

Lebl, Michal; Burger, Christine; Ellman, Brett; Heiner, David; Ibrahim, Georges; Jones, Aaron; Nibbe, Mark; Thompson, Jaylynn; Mudra, Petr; Pokorný, Vít; Poncar, Pavel; Ženíšek, Karel (2001) Fully Automated Parallel Oligonucleotide Synthesizer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1299-1314. ISSN 0010-0765

Carano, Maurizio; Ceroni, Paola; Maggini, Michele; Marcaccio, Massimo; Menna, Enzo; Paolucci, Francesco; Roffia, Sergio; Scorrano, Gianfranco (2001) Identification and Characterization of Redox Sites in Supramolecular Systems and Their Relevance for the Design of Photoactive Devices. Ru(II)/C60-Based Donor-Acceptor Dyads. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 276-290. ISSN 0010-0765

Halada, Petr; Man, Petr; Grebeňová, Dana; Hrkal, Zbyněk; Havlíček, Vladimír (2001) Identification of HL60 Proteins Affected by 5-Aminolevulinic Acid-Based Photodynamic Therapy Using Mass Spectrometric Approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1720-1728. ISSN 0010-0765

Bakker, Maarten J.; Pakkanen, Tapani A.; Hartl, František (2001) Influence of Metal Core Composition on Redox Properties and Photoreactivity of the Clusters [H4-xRu4-xRhx(CO)12] (x = 0, 2, 3, 4). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1062-1077. ISSN 0010-0765

Fornasiero, Paolo; Kašpar, Jan (2001) Infrared Study of Nitric Oxide (NO) Adsorption and Conversion on CeO2-ZrO2 Mixed Oxide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1287-1298. ISSN 0010-0765

Birkuš, Gabriel; Votruba, Ivan; Otmar, Miroslav; Holý, Antonín (2001) Interactions of 1-[(S)-3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine (Cidofovir) Diphosphate with DNA Polymerases α, δ and ε*. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1698-1706. ISSN 0010-0765

Zezula, Josef; Hudlický, Tomáš; Ghiviriga, Ion (2001) Intramolecular Diels-Alder Cycloadditions of cis-Cyclohexadienediols Derived Enzymatically from (2-Azidoethyl)benzene. Construction of Highly Functionalized Bridged Isoquinoline Synthons. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1269-1286. ISSN 0010-0765

Eysseltová, Jitka (2001) Ionic Processes in Saturated Solutions of MgCl2·6H2O in Solutions of Other Divalent Metals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 89-98. ISSN 0010-0765

Stiborová, Marie; Hájek, Miroslav; Vošmiková, Hana; Frei, Eva; Schmeiser, Heinz H. (2001) Isolation of DT-Diaphorase [NAD(P)H Dehydrogenase (Quinone)] from Rat Liver Cytosol: Identification of New Enzyme Substrates, Carcinogenic Aristolochic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 959-972. ISSN 0010-0765

Meenakshisundaram, Subbiah; Sockalingam, Ramanathan (2001) Kinetics and Mechanism of the Quinolinium Fluorochromate Oxidation of Some Primary, Secondary and Unsaturated Alcohols in Acetonitrile. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 877-896. ISSN 0010-0765

Čičmanec, Pavel; Tichý, Josef; Wichterlová, Blanka (2001) Kinetics of Oxidative Dehydrogenation of Isobutyric Acid Over K2HPMo12O40 Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 575-587. ISSN 0010-0765

Pavlík, Ivan; Fiedler, Josef; Vinklárek, Jaromír; Pavlišta, Martin (2001) Ligand Field Model and d-d Spectra of dN Metallocene Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 228-254. ISSN 0010-0765

Černý, Ivan; Buděšínský, Miloš; Pouzar, Vladimír; Drašar, Pavel (2001) Linear Chaining of Etienic Acid Derivatives with the Amide Bond. Synthesis of Oligomeric Steroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 933-946. ISSN 0010-0765

Salmain, Michèle; Jaouen, Gérard; Fiedler, Jan; Sokolová, Romana; Pospíšil, Lubomír (2001) Mechanism of Reduction of Cymantrene (Tricarbonyl η5-Cyclopentadienylmanganese) and Its Methyl Carboximidate Derivative. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 155-169. ISSN 0010-0765

Malkov, Andrei V.; Farn, Benjamin P.; Hussain, Nigel; Kočovský, Pavel (2001) Molybdenum-Catalyzed Allylic Substitution in Glycals: A C-C Bond-Forming Ferrier-Type Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1735-1745. ISSN 0010-0765

Jiricny, Josef (2001) N6-Methoxyadenine-Pyrimidine Base Pairs as Substrates for the Mismatch Repair System of Escherichia coli. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1107-1124. ISSN 0010-0765

Janča, Josef (2001) Nano-Organized Structures in a Field: Equilibrium and Steady-State Gradient Focusing in Multicomponent Colloidal Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1191-1207. ISSN 0010-0765

Balcar, Vladimir J.; Takamoto, Akiko; Yoneda, Yukio (2001) Neurochemistry of L-Glutamate Transport in the CNS: A Review of Thirty Years of Progress. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1315-1340. ISSN 0010-0765

Stibor, Ivan; Růžičková, Martina; Krátký, Rostislav; Vindyš, Michal; Havlíček, Jaroslav; Pinkhassik, Evguenni; Lhoták, Pavel; Mustafina, Asiya R.; Morozova, Yuliya E.; Kazakova, Ella Kh.; Gubskaya, Valentina P. (2001) New Calix[4]arene-Based Amides - Their Synthesis, Conformation, Complexation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 641-662. ISSN 0010-0765

Nesvadba, Peter; Rzadek, Piotr; Rist, Günther (2001) New Cyclodimerization Reaction of (3,5-Di-tert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidene)acetic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1250-1256. ISSN 0010-0765

Stobie, Keira; Bell-Reeves, Zoe R.; Ward, Michael D.; McCleverty, Jon A. (2001) Nitrosyl Tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato Complexes of Molybdenum Binding Pyridine Ligands with Electron-Withdrawing Groups at the 3-Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 355-362. ISSN 0010-0765

Meenakshisundaram, Subbiah; Sockalingam, Ramanathan (2001) Nonlinear Hammett Relationships in the Reaction of Peroxomonosulfate Anion (HOOSO3-) with meta- and para-Substituted Anilines in Alkaline Medium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 897-911. ISSN 0010-0765

Bull, James R.; Gordon, Richard S.; Grundler, Claudia (2001) Novel Rearrangements of the 2-Chloroacrylonitrile Cycloadducts of Steroidal 14,16-Dien-17-yl Acetates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1777-1796. ISSN 0010-0765

Krondak, Martin; Volf, Radko; Král, Vladimír (2001) Novel Systems for Selective Cation Detection: Application of a Lipophilic Carborane Anion in Polymeric Ion-Selective Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1659-1664. ISSN 0010-0765

Gavaghan, David J.; Elton, Darrell M.; Bond, Alan M. (2001) Numerical Simulation of Alternating Current Linear Sweep Voltammetry at Microdisc Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 255-275. ISSN 0010-0765

Nádvorník, Jiří; Ludwig, Miroslav (2001) Ortho Effect in Dissociation of Substituted N-Phenylbenzenesulfonamides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1380-1392. ISSN 0010-0765

Kunkely, Horst; Vogler, Arnd (2001) Outer-Sphere Charge-Transfer Excitation in the Ion Pair [Co(NH3)6]3+[B12H12]2-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 119-124. ISSN 0010-0765

Morzycki, Jacek W.; Jastrzębska, Izabella; Katryński, Krzysztof S. (2001) Oxidation of Furost-20(22)-enes with 3-Chloroperoxybenzoic Acid and Osmium Tetroxide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1746-1752. ISSN 0010-0765

Lesnikowski, Zbigniew J.; Przepiórkiewicz, Marzena; Tamura, Yutaka; Kaji, Hideko; Wickstrom, Eric (2001) P-Chiral Oligonucleotides. Effect of Configuration at Phosphorus on Transport of Tetra(thymidine Methylphosphonate)s Across Organic Liquid Membrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 912-922. ISSN 0010-0765

Cibulka, Ivan; Hnědkovský, Lubomír; Růžička, Květoslav (2001) Parameters of the Bender Equation of State for Chloro Derivatives of Methane and Chlorobenzene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 833-854. ISSN 0010-0765

Hennig, Horst; Kokorakis, Athanasios; Fränzle, Stefan; Damm, Cornelia; Müller, Franz W.; Israel, Gunter (2001) Photoelectromotive Force (PEMF) Studies of [Fe(CN)5SCN]3- Complex Ions Adsorbed on Pb(SCN)2 Semiconductor Surfaces. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 81-88. ISSN 0010-0765

Šima, Jozef; Lauková, Dáša; Brezová, Vlasta (2001) Photoredox Reactions of Iodo Iron(III) Complexes Containing Tetradentate Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 109-118. ISSN 0010-0765

Štěpán, Martin; Semerád, Martin; Kanický, Viktor; Otruba, Vítězslav (2001) Preliminary Investigations of High-Frequency Atmospheric-Pressure Plasma Jet for Atomic Emission Spectrometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1348-1358. ISSN 0010-0765

Franken, Andreas; King, Benjamin T.; Rudolph, Jens; Rao, Photon; Noll, Bruce C.; Michl, Josef (2001) Preparation of [closo-CB11H12]- by Dichlorocarbene Insertion Into [nido-B11H14]-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1238-1249. ISSN 0010-0765

Herbelin, Armando; Ruzicka, Jaromir (2001) Pulse Modulation - A Novel Approach to Gradient-Based Flow Injection Techniques. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1219-1237. ISSN 0010-0765

Khripach, Vladimir A.; Zhabinskii, Vladimir N.; Kotyatkina, Anna I.; Fando, Galina P.; Zhiburtovich, Yuliya Y.; Lyakhov, Alexander S.; Govorova, Alla A.; Groen, Marinus B.; Louw, Jaap van der; Groot, Aede de (2001) Radical Oxidation of 17-Functionalized 14α-Hydroxy Steroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1764-1776. ISSN 0010-0765

Cai, Long; Friedrich, Břetislav (2001) Recurring Molecular Alignment Induced by Pulsed Nonresonant Laser Fields. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 991-1004. ISSN 0010-0765

Guedes Da Silva, M. Fátima C.; Martins, Luísa M. D. R. S.; Fraústo Da Silva, João J. R.; Pombeiro, Armando J. L. (2001) Redox Potential - (Electronic) Structure Relationships in 18- and 17-Electron Mononitrile (or Monocarbonyl) Diphosphine Complexes of Re and Fe. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 139-154. ISSN 0010-0765

Hauser, Christina; Weyhermüller, Thomas; Wieghardt, Karl (2001) Reductive Nitrosylation of V2O5 and MoO3 with Hydroxylamine in the Presence of 1,4,7-Triazacyclononane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 125-138. ISSN 0010-0765

Exner, Otto; Böhm, Stanislav (2001) Resonance Energy in Benzene Derivatives with a Variable Functional Group. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1623-1637. ISSN 0010-0765

Holý, Petr; Podlaha, Jaroslav; Císařová, Ivana; Závada, Jiří (2001) Self-Assembly of 1,1'-Biphenyl-2,2',6,6'-tetracarboxamides. Effect of Substitution at the Amidic Nitrogen. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 947-958. ISSN 0010-0765

Švec, František; Petro, Miroslav; Fréchet, Jean M. J. (2001) Separation of Hydrophilic Oligomers and Polymers Using Monodisperse Poly(2,3-dihydroxypropyl Methacrylate-co-Ethylene Dimethacrylate) Beads via Normal-Phase and Hydrophilic-Interaction HPLC. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1047-1061. ISSN 0010-0765

Chodounská, Hana; Buděšínský, Miloš; Šídová, Romana; Šíša, Miroslav; Kasal, Alexander; Kohout, Ladislav (2001) Simple NMR Determination of 5α/5β Configuration of 3-Oxosteroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1529-1544. ISSN 0010-0765

Krchňák, Viktor; Smith, Jennifer; Vágner, Josef (2001) Solid-Phase Traceless Synthesis of Selected Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds. The Encore Technique for Directed Sorting of Modular Solid Support. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1078-1106. ISSN 0010-0765

Kir, Esengul; Cengeloglu, Yunus; Ersoz, Mustafa (2001) Sorption of Nickel and Iron on Polysulfone Cation Exchange Membranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1420-1428. ISSN 0010-0765

Earl, Boyd L.; Titus, Richard L. (2001) Specificity and Non-Specificity in the Sensitized CO2-Laser-Induced Reaction of Tetrachloroethene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1593-1602. ISSN 0010-0765

Pierpont, Cortlandt G.; Attia, Attia S. (2001) Spin Coupling Interactions in Transition Metal Complexes Containing Radical o-Semiquinone Ligands. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 33-51. ISSN 0010-0765

Sirbu, Doina; Sunel, Valeriu (2001) Spiro[4.5]deca-2,7-diene-1,6-dione and Spiro[5.5]undeca-2,8-diene-1,7-dione. Synthesis, Reductions and Palladium-Catalyzed Allylic Substitutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1521-1528. ISSN 0010-0765

Komorsky-Lovrić, Šebojka; Lovrić, Milivoj; Scholz, Fritz (2001) Square-Wave Voltammetry of Decamethylferrocene at the Three-Phase Junction Organic Liquid/Aqueous Solution/Graphite. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 434-444. ISSN 0010-0765

Andersen, Denise L.; Back, Thomas G. (2001) Stereochemistry of Cuprate-Mediated Conjugate Additions of a 17-Iodoandrost-16-ene to E- and Z-6-Methylhept-2-en-4-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1797-1808. ISSN 0010-0765

Senda, Mitsugi; Katano, Hajime; Kubota, Yuko (2001) Stripping Analysis Using Ion-Transfer Voltammetry at Liquid/Liquid Interface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 445-455. ISSN 0010-0765

Rioseras-Garcia, Maria-Jesús J.; Hernando-Huelmo, Jose-Maria (2001) Study of Energies and Geometries of Dibenzo[a,h]pyrene, Its Epoxides and Related Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 631-640. ISSN 0010-0765

Bauerová, Ingrid; Ludwig, Miroslav (2001) Substituent Effects on the Base-Catalysed Hydrolysis of Phenyl Esters of ortho-Substituted Benzoic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 770-784. ISSN 0010-0765

Hrbek, Jan; Rodriguez, Jose A.; Dvorak, Joseph; Jirsak, Tomas (2001) Sulfur Adsorption and Reaction with a TiO2(110) Surface: O↔S Exchange and Sulfide Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1149-1163. ISSN 0010-0765

Novoměstská, Věra; Herrmann, Eckhard; Lubal, Přemysl; Příhoda, Jiří (2001) Syntheses of New Triethylene Glycol Bis(alkyl Phosphate)s as Potential Complexing Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 621-630. ISSN 0010-0765

Hossain, M. Delower; Haga, Masa-aki; Gholamkhass, Bobak; Nozaki, Koichi; Tsushima, Minoru; Ikeda, Noriaki; Ohno, Takeshi (2001) Syntheses, Spectroelectrochemistry and Photoinduced Electron-Transfer Processes of Novel Ru and Os Dyad and Triad Complexes with Functionalized Diimide Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 307-337. ISSN 0010-0765

Kuneš, Jiří; Balšánek, Vojtěch; Pour, Milan; Buchta, Vladimír (2001) Synthesis and Antifungal Activity Evaluation of 3-Hetaryl-2,5-dihydrofuran-2-ones. An Unusual Fragmentation of the Oxazole Ring via 2,3-Selenoxide Shift. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1809-1830. ISSN 0010-0765

Zemánek, Jaroslav; Štěpnička, Petr; Fejfarová, Karla; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Varga, Vojtech; Mach, Karel (2001) Synthesis and Crystal Structures of Dimethylsilylene-Bridged (Amidocyclopentadienyl)dichlorotitanium(IV) Complexes with Various Substituents on the Cyclopentadienyl Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 605-620. ISSN 0010-0765

Holý, Antonín; Votruba, Ivan; Tloušťová, Eva; Masojídková, Milena (2001) Synthesis and Cytostatic Activity of N-[2-(Phosphonomethoxy)alkyl] Derivatives of N6-Substituted Adenines, 2,6-Diaminopurines and Related Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1545-1592. ISSN 0010-0765

Karban, Jindřich; Buděšínský, Miloš; Černý, Miloslav; Trnka, Tomáš (2001) Synthesis and NMR Spectra of 1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-2,3-epimino- and 1,6-Anhydro-3,4-dideoxy-3,4-epimino-β-D-hexopyranoses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 799-819. ISSN 0010-0765

Janeba, Zlatko; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2001) Synthesis of 8-Amino- and N-Substituted 8-Aminoadenine Derivatives of Acyclic Nucleoside and Nucleotide Analogs. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 517-532. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Holý, Antonín (2001) Synthesis of Carba Analogues of Deoxy-4-C-(hydroxymethyl)hexopyranoses, Intermediates in the Synthesis of Carbocyclic Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 785-798. ISSN 0010-0765

Tatarov, Eugene S.; Tkachev, Alexey V. (2001) Synthesis of Norhydroperoxides from Natural Triterpenic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1753-1763. ISSN 0010-0765

Čermák, Jan; Auerová, Kateřina; Nguyen, Huong Thi Thu; Blechta, Vratislav; Vojtíšek, Pavel; Kvíčala, Jaroslav (2001) Synthesis of Rhodium Complexes with Novel Perfluoroalkyl Substituted Cyclopentadienyl Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 382-396. ISSN 0010-0765

Wölfling, János; Mernyák, Erzsébet; Sebők, Melinda; Schneider, Gyula (2001) Synthesis of Some Steroidal Oxazolines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1831-1840. ISSN 0010-0765

Zemánek, Jaroslav; Fröhlichová, Lenka; Šindelář, Pavel; Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana; Varga, Vojtech; Horáček, Michal; Mach, Karel (2001) Synthesis of Trichloro(η5-alkenyltetramethylcyclopentadienyl)titanium(IV) Complexes and Their Activity in Styrene Polymerization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1359-1374. ISSN 0010-0765

Smékal, Zdeněk; Kameníček, Jiří; Svoboda, Ingrid; Escuer, Albert (2001) Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Properties of Novel Complex [μ-(NC)-Fe(CN)3(NO)-μ-(CN)-Cu(ept)]n·4nH2O (ept = N-(2-Aminoethyl)propane-1,3-diamine). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1490-1498. ISSN 0010-0765

Malkov, Andrei V.; Kočovský, Pavel (2001) Tetrahydrocannabinol Revisited: Synthetic Approaches Utilizing Molybdenum Catalysts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1257-1268. ISSN 0010-0765

Mader, Pavel; Veselá, Věra; Dorčák, Vlastimil; Heyrovský, Michael (2001) The "Presodium" Hydrogen Evolution at the Dropping Mercury Electrode Catalysed by Simple Cysteine Peptides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 397-410. ISSN 0010-0765

Kamano, Yoshiaki; Nogawa, Toshihiko; Yamashita, Ayano; Pettit, George R. (2001) The 1H and 13C NMR Chemical Shift Assignments for Thirteen Bufadienolides Isolated from the Traditional Chinese Drug Ch'an Su. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1841-1848. ISSN 0010-0765

Kooyman, Patricia J.; Slabová, Markéta; Bosáček, Vladimír; Čejka, Jiří; Rathouský, Jiří; Zukal, Arnošt (2001) The Influence of pH on the Structure of Templated Mesoporous Silicas Prepared from Sodium Metasilicate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 555-566. ISSN 0010-0765

Chu, De-Qing; Xu, Ji-Qing; Tang, Ao-Qing (2001) The Synthesis and Structural Characterization of a Two-Dimensional Coordination Polymer [Co(H2O)(phen)(μ4-bta)1/2]n (H4bta = Benzenetetracarboxylic Acid). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 870-876. ISSN 0010-0765

Lovrić, Milivoj; Zelić, Marina; Komorsky-Lovrić, Šebojka (2001) Theoretical Analysis of Pulse and Differential Pulse Polarography of Reversible Redox Reaction Complicated by Reactant Adsorption. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 423-433. ISSN 0010-0765

Léonard, Céline; Panten, Dietmar; Rosmus, Pavel; Wyss, Muriel; Maier, John P. (2001) Theoretical Study of the A2Σ+-X2Π Transition of CCO-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 983-990. ISSN 0010-0765

Munk, Petr; Cheng, Weizhuang; Qin, Anwei; Pouchlý, Julius (2001) Thermodynamics of Mixtures of Aromatic Hydrocarbons with Alkanols Studied by Light Scattering. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1011-1037. ISSN 0010-0765

Mikšanová, Markéta; Hudeček, Jiří; Páca, Jan; Stiborová, Marie (2001) To the Mechanism of Horseradish Peroxidase-Mediated Degradation of a Recalcitrant Dye Remazol Brilliant Blue R. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 663-675. ISSN 0010-0765

Janeba, Zlatko; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2001) Transformation of 8-[(2-Hydroxyalkyl)sulfanyl]adenines to 6-Amino-7H-purin-8(9H)-one Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1393-1406. ISSN 0010-0765

Kara, Huseyin; Yazicigil, Zafer; Durmaz, Fatih; Ersoz, Mustafa (2001) Transport of Amino Acids Through Charged Cation-Exchange Membrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1429-1442. ISSN 0010-0765

Šindelář, Vladimír; Sysel, Petr; Hynek, Vladimír; Friess, Karel; Šípek, Milan; Castaneda, Nadia (2001) Transport of Gases and Organic Vapours Through Membranes Made of Poly(amide-imide)s Crosslinked with Poly(ethylene adipate). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 533-540. ISSN 0010-0765

Li, Guofeng; Josowicz, Mira; Janata, Jiří (2001) Tuning of Electronic Properties in Conducting Polymers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1208-1218. ISSN 0010-0765

Dědeček, Jiří; Žilková, Naděžda; Čejka, Jiří (2001) Uniformity and Ordering of Inner Walls of (Al)MCM-41. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 567-574. ISSN 0010-0765

Kotek, Jan; Vojtíšek, Pavel; Císařová, Ivana; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan (2001) Unusual cis/trans Isomerism in Octahedral Nickel(II) Complexes with 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,8-bis(methylphosphonic Acid) as a Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 363-381. ISSN 0010-0765

Saloň, Jozef; Milata, Viktor; Prónayová, Nadežda; Leško, Ján (2001) Utilisation of 6-Amino-2,3-dimethylquinoxaline for the Synthesis of Tricyclic Pyridoquinoxalines via Gould-Jacobs Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1691-1697. ISSN 0010-0765

2001

Kvíčala, Jaroslav; Pelter, Andrew (2001) (9H-Fluoren-9-ylidene)fluoromethyllithium, a Stabilized Fluoroalkenyl Carbanion. Preparation, Reactions, 13C and 19F NMR Spectra. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1508-1520. ISSN 0010-0765

Miškovský, Josef (2001) 19. Evropská regionální konference Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování (ICID). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 353-354. ISSN 0042-790X

Otmar, Miroslav; Poláková, Lucie; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2001) A Facile Synthesis of Azetidin-2-ylphosphonic Acid and Its 1-Alkyl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 507-516. ISSN 0010-0765

Loukova, Galina V.; Strelets, Vladimir V. (2001) A Review on Molecular Electrochemistry of Metallocene Dichloride and Dimethyl Complexes of Group 4 Metals: Redox Properties and Relation with Optical Ligand-to-Metal Charge Transfer Transitions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 185-206. ISSN 0010-0765

Koňák, Čestmír; Holoubek, Jaroslav; Štěpánek, Petr (2001) A Time-Resolved Low-Angle Light Scattering Apparatus. Application to Phase Separation Problems in Polymer Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 973-982. ISSN 0010-0765

Fürbach, František (2001) Adam Václav Michna z Otradovic a Jindřichův Hradec v 17. století. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 32-39. ISSN 0018-7003

Hrdlička, Josef (2001) Adam Václav Michna z Otradovic ve světle písemných pramenů. K možnostem dalšího výzkumu jeho životních osudů. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 132-136. ISSN 0018-7003

Gugała, Dorota; Sieńko, Dorota; Saba, Jadwiga (2001) Adsorption of Butyl Acetate on Mercury Electrode and Its Effect on Electroreduction of Zn Cations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 411-422. ISSN 0010-0765

Komersová, Alena; Bartoš, Martin; Kalcher, Kurt; Vytřas, Karel (2001) Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Aluminium Using Arsenazo III. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 456-464. ISSN 0010-0765

Hartl, František; Groenestein, Ronald P.; Mahabiersing, Taasje (2001) Air-Tight Three-Electrode Design of Coaxial Electrochemical-EPR Cell for Redox Studies at Low Temperatures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 52-66. ISSN 0010-0765

Kefurt, Karel; Moravcová, Jitka; Bambasová, Šárka; Buchalová, Kateřina; Vymětalíková, Barbora; Kefurtová, Zdeňka; Staněk, Jan; Paleta, Oldřich (2001) Alkylation of Partially Protected Xylofuranoses and Tetritols with (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyl)oxirane and the Stability of Protecting Acetal Groups Towards Lewis Acid-Type Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1665-1681. ISSN 0010-0765

Drahoňovský, Dušan; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr; Dvořáková, Hana; Maloň, Petr; Dvořák, Dalimil (2001) An Alternative Approach to Chiral 2-[1'-(Diphenylphosphanyl)ferrocenyl]-4,5-dihydrooxazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 588-604. ISSN 0010-0765

Otmar, Miroslav; Masojídková, Milena; Votruba, Ivan; Holý, Antonín (2001) An Alternative Synthesis of HPMPC and HPMPA Diphosphoryl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 500-506. ISSN 0010-0765

Moumouzias, George; Ritzoulis, George (2001) An Equation for Viscosity of Binary Liquid Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1341-1347. ISSN 0010-0765

Babejová, Natália (2001) An influence of changing the humic acids content on soil water repellency and saturated hydraulic conductivity. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 291-300. ISSN 0042-790X

Konstantinova, Olga V.; Antonchick, Andrey P.; Oldham, Neil J.; Zhabinskii, Vladimir N.; Khripach, Vladimir A.; Schneider, Bernd (2001) Analysis of Underivatized Brassinosteroids by HPLC/APCI-MS. Occurrence of 3-Epibrassinolide in Arabidopsis thaliana. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1729-1734. ISSN 0010-0765

Meissner, Holger; Paldus, Josef (2001) Analytic Energy Derivatives for the Direct Iterative Approach to the Generalized Bloch Equation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1164-1190. ISSN 0010-0765

Záruba, Kamil; Setnička, Vladimír; Charvátová, Jana; Rusin, Oleksandr; Tománková, Zuzana; Hrdlička, Jan; Sýkora, David; Král, Vladimír (2001) Analytical Application of Oligopyrrole Macrocycles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 693-769. ISSN 0010-0765

Tureček, František (2001) Are There Two Different Geometric Isomers of the O=C=N=C=O Cation? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1038-1046. ISSN 0010-0765

Döge, Klaus (2001) Auf dem Weg zu einer neuen historisch-kritischen Dvořák-Gesamtausgabe. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 169-178. ISSN 0018-7003

Březina, Aleš (2001) „… abych se mohl na změny předem duševně připravit“. Řecké pašije - dvě opery Bohuslava Martinů. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 137-153. ISSN 0018-7003

Döge, Klaus (2001) „…daß es unmöglich ist – so ein Stück zuzuflicken.“ Bemerkungen zu Hanuš Wihans Kadenz zum Violoncellokonzert h-Moll, op. 104, von Antonín Dvořák. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 416-429. ISSN 0018-7003

Jakubcová, Alena (2001) „Ihr, Furien, kommt…!“ Theatrales Vergnügen am Schrecklichen um 1790. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 343-375. ISSN 0018-7003

Ducreux, Marie-Élizabeth (2001) „Novost“ hymnologického umění Adama Michny z Otradovic stručně naznačena. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 48-57. ISSN 0018-7003

Horyna, Martin (2001) Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 58-63. ISSN 0018-7003

Markovic, Dejan Z. (2001) Benzophenone-Sensitized Peroxidation in Compressed Lipid Monolayers at Air-Water Interface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1603-1614. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2001) Bibliografie doc. PhDr. Tomislava Volka. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 445-457. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2001) Bohemicalia Zachiana I. Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha (1713–1773). Hudební věda, 38 (3-4). pp. 221-244. ISSN 0018-7003

Hnyk, Drahomír; Všetečka, Václav; Drož, Ladislav; Exner, Otto (2001) Charge Distribution Within 1,2-Dicarba-closo-dodecaborane: Dipole Moments of Its Phenyl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1375-1379. ISSN 0010-0765

Svatoš, Aleš; Kalinová, Blanka; Kindl, Jiří; Kuldová, Jelena; Hovorka, Oldřich; Do Nascimento, Ruth Rufino; Oldham, Neil J. (2001) Chemical Characterization and Synthesis of the Major Component of the Sex Pheromone of the Sugarcane Borer Diatraea saccharalis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1682-1690. ISSN 0010-0765

Fišák, Jaroslav; Řezáčová, Daniela; Eliáš, Václav; Tesař, Miroslav (2001) Comparison of pollutant concentrations in fog (low cloud) water in northern and southern Bohemia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 275-290. ISSN 0042-790X

Pytela, Oldřich; Kulhánek, Jiří; Jirásková, Eva; Nevěčná, Taťjana (2001) Construction of Interconnected Acidity Functions Based on ortho Substituted Anilines and N-Methylanilines as Indicators. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1638-1658. ISSN 0010-0765

Buch, David J. (2001) Così fan tutte, La scuola degli amanti and L’école des amants. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 313-320. ISSN 0018-7003

Beneš, Martin; Hudeček, Jiří; Anzenbacher, Pavel; Hof, Martin (2001) Coumarin 6, Hypericin, Resorufins, and Flavins: Suitable Chromophores for Fluorescence Correlation Spectroscopy of Biological Molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 855-869. ISSN 0010-0765

Kaim, Wolfgang; Reinhardt, Ralf; Greulich, Stefan; Sieger, Monika; Klein, Axel; Fiedler, Jan (2001) Coupling of Electron Transfer and Bond Dissociation Processes in Dinuclear Complexes with Rhodium and Iridium Reaction Centres Bridged by 2,2'-Bipyrimidine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 291-306. ISSN 0010-0765

Panjarian, Shoghag; Sultan, Rabih (2001) Crystal Selection and Liesegang Banding in Dynamic Precipitate Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 541-554. ISSN 0010-0765

Plešek, Jaromír; Bačkovský, Jaroslav; Fusek, Jiří; Plzák, Zbyněk (2001) Cyanoethylation and (Methoxycarbonyl)ethylation of Icosahedral ortho-Carborane Derivatives at Carbon Vertices via Michael Additions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1499-1507. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Holý, Antonín; Votruba, Ivan; Dvořáková, Hana (2001) Cytostatic 6-Arylpurine Nucleosides III. Synthesis and Structure-Activity Relationship Study in Cytostatic Activity of 6-Aryl-, 6-Hetaryl- and 6-Benzylpurine Ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 483-499. ISSN 0010-0765

Küthen, Hans-Werner (2001) Das „Heiligenstädter Testament“ im Licht der Freimaurerei. Beethovens „letzter Wille“ als ein Beweis für seine Zugehörigkeit zur Logenbruderschaft? Hudební věda, 38 (3-4). pp. 376-396. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2001) Das retrospektive Organum oder Neo-organum? Hudební věda, 38 (1-2). pp. 3-31. ISSN 0018-7003

Romanová, Darina; Vachálková, Anna; Horváthová, Katarína; Krutošíková, Alžbeta (2001) DC Polarographic and UV Spectrometric Studies of Substituted Furo[3,2-b]- and Furo[2,3-b]pyrroles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1615-1622. ISSN 0010-0765

Vila, Carlos; Dapía, Sonia; Santos, Valentín; Parajó, Juan Carlos (2001) Deacetylation of Eucalyptus globulus Acetosolv Pulps in Aqueous Media: A Kinetic Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1443-1456. ISSN 0010-0765

Juris, Alberto; Venturi, Margherita; Ceroni, Paola; Balzani, Vincenzo; Campagna, Sebastiano; Serroni, Scolastica (2001) Dendrimers Based on Electroactive Metal Complexes. A Review of Recent Advances. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 1-32. ISSN 0010-0765

Mikkelsen, Øyvind; Schrøder, Knut H.; Aarhaug, Thor Anders (2001) Dental Amalgam, an Alternative Electrode Material for Voltammetric Analyses of Pollutants. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 465-472. ISSN 0010-0765

Turčan, Jozef (2001) Diskusný príspevok k štúdii Pavla Urcikána a Dušana Rusnáka "K návrhu objemu detenčných dažďových nádrží na malých povodiach" (J. Hydrol. Hydromech., 49, 2001, 5, s. 301 - 323). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 428-431. ISSN 0042-790X

Aleksić, Mara; Kapetanović, Vera; Zuman, Petr (2001) Effect of Alcohols on Polarographic Reduction of Oximes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1005-1010. ISSN 0010-0765

Hornof, Vladimir; Neale, Graham H.; Yu, Alex (2001) Effects of Oil Viscosity and Interfacial Reaction on the Displacement of Oil from Porous Media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1140-1148. ISSN 0010-0765

Boussaoud, Abdelghani; Duc, Gerard; Meille, Jean Pierre; Petit-Ramel, Michelle (2001) Effects of pH, Temperature and Various Anions on Thiourea Disappearance in Aqueous Media with Titanium Dioxide Under UV-Irradiation. Photomineralization Kinetics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 676-684. ISSN 0010-0765

Heyrovský, Michael (2001) Electrocatalysis of Hydrogen Evolution by Transition Metal Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 67-80. ISSN 0010-0765

Zuman, Petr; Rupp, Elinore B. (2001) Electrochemical Investigations of Alkaline Cleavage of Lignin Under Mild Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1125-1139. ISSN 0010-0765

Cibulka, Radek; Císařová, Ivana; Ondráček, Jan; Liška, František; Ludvík, Jiří (2001) Electrochemical Reductions of Ni2+, Cu2+ and Zn2+ Complexes of Azinyl Methyl Ketoximes on Mercury. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 170-184. ISSN 0010-0765

Tse, Yu-Hong; Kobayashi, Nagao; Lever, A. B. P. (2001) Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Strongly Electron-Withdrawing Metallated Octanitrophthalocyanines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 338-354. ISSN 0010-0765

Chardon-Noblat, Sylvie; Deronzier, Alain; Ziessel, Raymond (2001) Electrosynthesis of Electroactive Metal-Metal Bonded Polymers [Ru(CO)2L]n (L = 2,2'-Bipyridine Derivatives), Their Characterization and Catalytic Activity. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 207-227. ISSN 0010-0765

Havlas, Zdeněk; Bock, Hans (2001) Enhanced Long-Range Si···N Interactions in Organosilicon Cations. A Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 473-482. ISSN 0010-0765

Hrušková-Heidingsfeldová, Olga; Dostál, Jiří; Hamal, Petr; Pazlarová, Jarmila; Ruml, Tomáš; Pichová, Iva (2001) Enzymological Characterization of Secreted Proteinases from Candida parapsilosis and Candida lusitaniae. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1707-1719. ISSN 0010-0765

Zhang, Zhenyu; Van Aerschot, Arthur; Chaltin, Patrick; Busson, Roger; Herdewijn, Piet (2001) Epimerization During Coupling to the Unnatural Amino Acid in Solid Phase Peptide Synthesis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 923-932. ISSN 0010-0765

Pivokonský, Martin; Benešová, Libuše; Jánský, Bohumír (2001) Evaluation of water quality in the river Cidlina. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 376-406. ISSN 0042-790X

Výprachtický, Drahomír; Cimrová, Věra; Machová, Luďka; Pokorná, Veronika (2001) Excimer Formation in Oligo[2,5-bis(hexadecyloxy)-1,4-phenylene]s Followed by Fluorescence Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1473-1489. ISSN 0010-0765

Brown, David A.; Cuffe, Laurence P.; Fitzpatrick, Geraldine M.; Fitzpatrick, Noel J.; Glass, William K.; Herlihy, Kara M. (2001) Experimental and Theoretical Studies of Rotational Barriers in Aceto-, N-Methylaceto- and N-Phenylacetohydroxamic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 99-108. ISSN 0010-0765

Procházka, Jaroslav; Heyberger, Aleš; Horáček, Jan; Volaufová, Eva; Voborská, Jitka; Macháčková, Eva (2001) Extraction of Tungsten with Trialkylamine - Effect of pH. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1407-1419. ISSN 0010-0765

Holý, Petr; Závada, Jiří; Zezula, Josef; Císařová, Ivana; Podlaha, Jaroslav (2001) Formation of Infinite Grids with Chiral Square Compartments by Self-Assembly of Achiral 1,1'-Biphenyl-2,2',6,6'-tetracarboxylic Acids. Effect of 4,4'-Substitution on the Grid Stacking. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 820-832. ISSN 0010-0765

Lubert, Karl-Heinz; Guttmann, Markus; Beyer, Lothar (2001) Formation of Palladium Complex at Carbon Paste Surface in Chloride Solution as Studied by Cyclic Voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1457-1472. ISSN 0010-0765

Kuriyavar, Satish; Bortnovsky, Oleg; Tvarůžková, Zdena; Sobalík, Zdeněk (2001) FTIR Study of Metal Zeolites. Determination of Co(II) Cation in Co-Beta Zeolite by Deuterated Acetonitrile Adsorption. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 685-692. ISSN 0010-0765

Lebl, Michal; Burger, Christine; Ellman, Brett; Heiner, David; Ibrahim, Georges; Jones, Aaron; Nibbe, Mark; Thompson, Jaylynn; Mudra, Petr; Pokorný, Vít; Poncar, Pavel; Ženíšek, Karel (2001) Fully Automated Parallel Oligonucleotide Synthesizer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1299-1314. ISSN 0010-0765

Kapsa, Václav (2001) Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 245-262. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2001) Hymni Quatuor et Quinque Vocum. 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9 (1540–1600). K vydání připravil a studii napsal Martin Horyna [recenze]. Hudební věda, 38 (1-2). p. 183. ISSN 0018-7003

Carano, Maurizio; Ceroni, Paola; Maggini, Michele; Marcaccio, Massimo; Menna, Enzo; Paolucci, Francesco; Roffia, Sergio; Scorrano, Gianfranco (2001) Identification and Characterization of Redox Sites in Supramolecular Systems and Their Relevance for the Design of Photoactive Devices. Ru(II)/C60-Based Donor-Acceptor Dyads. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 276-290. ISSN 0010-0765

Halada, Petr; Man, Petr; Grebeňová, Dana; Hrkal, Zbyněk; Havlíček, Vladimír (2001) Identification of HL60 Proteins Affected by 5-Aminolevulinic Acid-Based Photodynamic Therapy Using Mass Spectrometric Approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1720-1728. ISSN 0010-0765

Bakker, Maarten J.; Pakkanen, Tapani A.; Hartl, František (2001) Influence of Metal Core Composition on Redox Properties and Photoreactivity of the Clusters [H4-xRu4-xRhx(CO)12] (x = 0, 2, 3, 4). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1062-1077. ISSN 0010-0765

Fornasiero, Paolo; Kašpar, Jan (2001) Infrared Study of Nitric Oxide (NO) Adsorption and Conversion on CeO2-ZrO2 Mixed Oxide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1287-1298. ISSN 0010-0765

Birkuš, Gabriel; Votruba, Ivan; Otmar, Miroslav; Holý, Antonín (2001) Interactions of 1-[(S)-3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine (Cidofovir) Diphosphate with DNA Polymerases α, δ and ε*. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1698-1706. ISSN 0010-0765

Zezula, Josef; Hudlický, Tomáš; Ghiviriga, Ion (2001) Intramolecular Diels-Alder Cycloadditions of cis-Cyclohexadienediols Derived Enzymatically from (2-Azidoethyl)benzene. Construction of Highly Functionalized Bridged Isoquinoline Synthons. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1269-1286. ISSN 0010-0765

Eysseltová, Jitka (2001) Ionic Processes in Saturated Solutions of MgCl2·6H2O in Solutions of Other Divalent Metals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 89-98. ISSN 0010-0765

Stiborová, Marie; Hájek, Miroslav; Vošmiková, Hana; Frei, Eva; Schmeiser, Heinz H. (2001) Isolation of DT-Diaphorase [NAD(P)H Dehydrogenase (Quinone)] from Rat Liver Cytosol: Identification of New Enzyme Substrates, Carcinogenic Aristolochic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 959-972. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2001) Italské operní árie v repertoáru kůru katedrály sv. Víta v Praze. Sehlingova éra 1737–1756. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 263-301. ISSN 0018-7003

Šálek, Cyril (2001) Jak Foerster četl Gazdinu robu. K transformaci činoherního textu na operní libreto. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 154-162. ISSN 0018-7003

Svoboda, Aleš (2001) Jubilantovi Jurajovi Paclovi. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 350-352. ISSN 0042-790X

Urcikán, Pavel; Rusnák, Dušan (2001) K návrhu objemu detenčných dažďových nádrží na malých povodiach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 301-323. ISSN 0042-790X

Pelán, Jiří (2001) K otázce „marinismu“ v české barokní poezii. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 81-91. ISSN 0018-7003

Meenakshisundaram, Subbiah; Sockalingam, Ramanathan (2001) Kinetics and Mechanism of the Quinolinium Fluorochromate Oxidation of Some Primary, Secondary and Unsaturated Alcohols in Acetonitrile. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 877-896. ISSN 0010-0765

Čičmanec, Pavel; Tichý, Josef; Wichterlová, Blanka (2001) Kinetics of Oxidative Dehydrogenation of Isobutyric Acid Over K2HPMo12O40 Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 575-587. ISSN 0010-0765

Hálová, Kamila (2001) Koželuhova operní prvotina na scéně Divadla v Kotcích. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 321-332. ISSN 0018-7003

Pavlík, Ivan; Fiedler, Josef; Vinklárek, Jaromír; Pavlišta, Martin (2001) Ligand Field Model and d-d Spectra of dN Metallocene Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 228-254. ISSN 0010-0765

Černý, Ivan; Buděšínský, Miloš; Pouzar, Vladimír; Drašar, Pavel (2001) Linear Chaining of Etienic Acid Derivatives with the Amide Bond. Synthesis of Oligomeric Steroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 933-946. ISSN 0010-0765

Steinmetz, Karel (2001) Lubomír Spurný: Heinrich Schenker – dávný neznámý [recenze]. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 182-183. ISSN 0018-7003

Volek, Tomislav (2001) Madrigalismy v hudebním díle Michnově. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 92-99. ISSN 0018-7003

Mikulec, Jiří (2001) Mariánské družiny v Jindřichově Hradci za Michnových časů. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 40-47. ISSN 0018-7003

Salmain, Michèle; Jaouen, Gérard; Fiedler, Jan; Sokolová, Romana; Pospíšil, Lubomír (2001) Mechanism of Reduction of Cymantrene (Tricarbonyl η5-Cyclopentadienylmanganese) and Its Methyl Carboximidate Derivative. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 155-169. ISSN 0010-0765

Malura, Jan (2001) Metaforika mariánských písní Adama Michny z Otradovic. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 72-80. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2001) Michna a jeho současníci. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 64-71. ISSN 0018-7003

Steinmetz, Karel (2001) Miloš Štědroň: Leoš Janáček a hudba 20. století (paralely, sondy, dokumenty) [recenze]. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 179-182. ISSN 0018-7003

Malkov, Andrei V.; Farn, Benjamin P.; Hussain, Nigel; Kočovský, Pavel (2001) Molybdenum-Catalyzed Allylic Substitution in Glycals: A C-C Bond-Forming Ferrier-Type Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1735-1745. ISSN 0010-0765

Volek, Tomislav (2001) Mozartovy italské opery v nastudování Giovanni Gordigianiho. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 439-444. ISSN 0018-7003

Münster, Robert (2001) Mozarts „Krönungskonzerte“ und sein Kompositionsstil in der Sicht des Münchner Hofklaviermeisters Joseph Grätz. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 302-312. ISSN 0018-7003

Šesták, Zdeněk (2001) Musica antiqua Citolibensis. Moje cesta za poznáním vyspělé hudební kultury českého venkova 18. století. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 430-434. ISSN 0018-7003

Jiricny, Josef (2001) N6-Methoxyadenine-Pyrimidine Base Pairs as Substrates for the Mismatch Repair System of Escherichia coli. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1107-1124. ISSN 0010-0765

gr, (2001) Na šlechtu se neútočí! Hudební věda, 38 (3-4). p. 348. ISSN 0018-7003

Janča, Josef (2001) Nano-Organized Structures in a Field: Equilibrium and Steady-State Gradient Focusing in Multicomponent Colloidal Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1191-1207. ISSN 0010-0765

Novák, Vladimír (2001) Několik osobních vzpomínek. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 434-435. ISSN 0018-7003

Balcar, Vladimir J.; Takamoto, Akiko; Yoneda, Yukio (2001) Neurochemistry of L-Glutamate Transport in the CNS: A Review of Thirty Years of Progress. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1315-1340. ISSN 0010-0765

Stibor, Ivan; Růžičková, Martina; Krátký, Rostislav; Vindyš, Michal; Havlíček, Jaroslav; Pinkhassik, Evguenni; Lhoták, Pavel; Mustafina, Asiya R.; Morozova, Yuliya E.; Kazakova, Ella Kh.; Gubskaya, Valentina P. (2001) New Calix[4]arene-Based Amides - Their Synthesis, Conformation, Complexation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 641-662. ISSN 0010-0765

Nesvadba, Peter; Rzadek, Piotr; Rist, Günther (2001) New Cyclodimerization Reaction of (3,5-Di-tert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidene)acetic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1250-1256. ISSN 0010-0765

Stobie, Keira; Bell-Reeves, Zoe R.; Ward, Michael D.; McCleverty, Jon A. (2001) Nitrosyl Tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato Complexes of Molybdenum Binding Pyridine Ligands with Electron-Withdrawing Groups at the 3-Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 355-362. ISSN 0010-0765

Meenakshisundaram, Subbiah; Sockalingam, Ramanathan (2001) Nonlinear Hammett Relationships in the Reaction of Peroxomonosulfate Anion (HOOSO3-) with meta- and para-Substituted Anilines in Alkaline Medium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 897-911. ISSN 0010-0765

Bull, James R.; Gordon, Richard S.; Grundler, Claudia (2001) Novel Rearrangements of the 2-Chloroacrylonitrile Cycloadducts of Steroidal 14,16-Dien-17-yl Acetates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1777-1796. ISSN 0010-0765

Krondak, Martin; Volf, Radko; Král, Vladimír (2001) Novel Systems for Selective Cation Detection: Application of a Lipophilic Carborane Anion in Polymeric Ion-Selective Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1659-1664. ISSN 0010-0765

Gavaghan, David J.; Elton, Darrell M.; Bond, Alan M. (2001) Numerical Simulation of Alternating Current Linear Sweep Voltammetry at Microdisc Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 255-275. ISSN 0010-0765

UNSPECIFIED (2001) Obsah ročníku XXXVIII. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 459-460. ISSN 0018-7003

Hiller, Edgar (2001) Odkalisko Banská Štiavnica-Lintich: difúzny transport znečisťujúcich látok vo svetle Fickových zákonov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 324-333. ISSN 0042-790X

Nádvorník, Jiří; Ludwig, Miroslav (2001) Ortho Effect in Dissociation of Substituted N-Phenylbenzenesulfonamides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1380-1392. ISSN 0010-0765

Kunkely, Horst; Vogler, Arnd (2001) Outer-Sphere Charge-Transfer Excitation in the Ion Pair [Co(NH3)6]3+[B12H12]2-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 119-124. ISSN 0010-0765

Morzycki, Jacek W.; Jastrzębska, Izabella; Katryński, Krzysztof S. (2001) Oxidation of Furost-20(22)-enes with 3-Chloroperoxybenzoic Acid and Osmium Tetroxide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1746-1752. ISSN 0010-0765

Lesnikowski, Zbigniew J.; Przepiórkiewicz, Marzena; Tamura, Yutaka; Kaji, Hideko; Wickstrom, Eric (2001) P-Chiral Oligonucleotides. Effect of Configuration at Phosphorus on Transport of Tetra(thymidine Methylphosphonate)s Across Organic Liquid Membrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 912-922. ISSN 0010-0765

Cibulka, Ivan; Hnědkovský, Lubomír; Růžička, Květoslav (2001) Parameters of the Bender Equation of State for Chloro Derivatives of Methane and Chlorobenzene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 833-854. ISSN 0010-0765

Hennig, Horst; Kokorakis, Athanasios; Fränzle, Stefan; Damm, Cornelia; Müller, Franz W.; Israel, Gunter (2001) Photoelectromotive Force (PEMF) Studies of [Fe(CN)5SCN]3- Complex Ions Adsorbed on Pb(SCN)2 Semiconductor Surfaces. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 81-88. ISSN 0010-0765

Šima, Jozef; Lauková, Dáša; Brezová, Vlasta (2001) Photoredox Reactions of Iodo Iron(III) Complexes Containing Tetradentate Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 109-118. ISSN 0010-0765

anonym, (2001) Pracovně politické hodnocení Dr. T. Volka v souvislosti s ukončením jeho pracovního poměru v ÚTDU. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 436-437. ISSN 0018-7003

Kijovský, Anton (2001) Príspevok k metodike výpočtu priemerných rýchlostí vody vo zvislici v otvorených riečnych korytách. Overenie rozsahu platnosti ciary charakteristiky v tvare elipsy v pravouhlom priereze koryta. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (5). pp. 334-349. ISSN 0042-790X

Štěpán, Martin; Semerád, Martin; Kanický, Viktor; Otruba, Vítězslav (2001) Preliminary Investigations of High-Frequency Atmospheric-Pressure Plasma Jet for Atomic Emission Spectrometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1348-1358. ISSN 0010-0765

Franken, Andreas; King, Benjamin T.; Rudolph, Jens; Rao, Photon; Noll, Bruce C.; Michl, Josef (2001) Preparation of [closo-CB11H12]- by Dichlorocarbene Insertion Into [nido-B11H14]-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1238-1249. ISSN 0010-0765

Pešková, Jitřenka (2001) Provádění Mozartových oper pražskou konzervatoří v první polovině 19. století. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 397-415. ISSN 0018-7003

Herbelin, Armando; Ruzicka, Jaromir (2001) Pulse Modulation - A Novel Approach to Gradient-Based Flow Injection Techniques. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1219-1237. ISSN 0010-0765

Khripach, Vladimir A.; Zhabinskii, Vladimir N.; Kotyatkina, Anna I.; Fando, Galina P.; Zhiburtovich, Yuliya Y.; Lyakhov, Alexander S.; Govorova, Alla A.; Groen, Marinus B.; Louw, Jaap van der; Groot, Aede de (2001) Radical Oxidation of 17-Functionalized 14α-Hydroxy Steroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1764-1776. ISSN 0010-0765

Cai, Long; Friedrich, Břetislav (2001) Recurring Molecular Alignment Induced by Pulsed Nonresonant Laser Fields. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 991-1004. ISSN 0010-0765

Guedes Da Silva, M. Fátima C.; Martins, Luísa M. D. R. S.; Fraústo Da Silva, João J. R.; Pombeiro, Armando J. L. (2001) Redox Potential - (Electronic) Structure Relationships in 18- and 17-Electron Mononitrile (or Monocarbonyl) Diphosphine Complexes of Re and Fe. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 139-154. ISSN 0010-0765

Hauser, Christina; Weyhermüller, Thomas; Wieghardt, Karl (2001) Reductive Nitrosylation of V2O5 and MoO3 with Hydroxylamine in the Presence of 1,4,7-Triazacyclononane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 125-138. ISSN 0010-0765

Stanescu, Viorel-A.; Ungureanu, Valentina; Domokos, Miklós (2001) Regionalizácia povodia Dunaja na odhad zákonitosti prekročenia ročných maximálnych prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 407-427. ISSN 0042-790X

Exner, Otto; Böhm, Stanislav (2001) Resonance Energy in Benzene Derivatives with a Variable Functional Group. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1623-1637. ISSN 0010-0765

Holý, Petr; Podlaha, Jaroslav; Císařová, Ivana; Závada, Jiří (2001) Self-Assembly of 1,1'-Biphenyl-2,2',6,6'-tetracarboxamides. Effect of Substitution at the Amidic Nitrogen. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 947-958. ISSN 0010-0765

Švec, František; Petro, Miroslav; Fréchet, Jean M. J. (2001) Separation of Hydrophilic Oligomers and Polymers Using Monodisperse Poly(2,3-dihydroxypropyl Methacrylate-co-Ethylene Dimethacrylate) Beads via Normal-Phase and Hydrophilic-Interaction HPLC. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1047-1061. ISSN 0010-0765

Chodounská, Hana; Buděšínský, Miloš; Šídová, Romana; Šíša, Miroslav; Kasal, Alexander; Kohout, Ladislav (2001) Simple NMR Determination of 5α/5β Configuration of 3-Oxosteroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1529-1544. ISSN 0010-0765

Tesař, Miroslav; Šír, Miloslav; Syrovátka, Oldřich; Pražák, Josef; Lichner, Ľubomír; Kubík, František (2001) Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 (6). pp. 355-375. ISSN 0042-790X

Krchňák, Viktor; Smith, Jennifer; Vágner, Josef (2001) Solid-Phase Traceless Synthesis of Selected Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds. The Encore Technique for Directed Sorting of Modular Solid Support. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1078-1106. ISSN 0010-0765

Kir, Esengul; Cengeloglu, Yunus; Ersoz, Mustafa (2001) Sorption of Nickel and Iron on Polysulfone Cation Exchange Membranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1420-1428. ISSN 0010-0765

Earl, Boyd L.; Titus, Richard L. (2001) Specificity and Non-Specificity in the Sensitized CO2-Laser-Induced Reaction of Tetrachloroethene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1593-1602. ISSN 0010-0765

Pierpont, Cortlandt G.; Attia, Attia S. (2001) Spin Coupling Interactions in Transition Metal Complexes Containing Radical o-Semiquinone Ligands. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (1). pp. 33-51. ISSN 0010-0765

Sirbu, Doina; Sunel, Valeriu (2001) Spiro[4.5]deca-2,7-diene-1,6-dione and Spiro[5.5]undeca-2,8-diene-1,7-dione. Synthesis, Reductions and Palladium-Catalyzed Allylic Substitutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1521-1528. ISSN 0010-0765

Komorsky-Lovrić, Šebojka; Lovrić, Milivoj; Scholz, Fritz (2001) Square-Wave Voltammetry of Decamethylferrocene at the Three-Phase Junction Organic Liquid/Aqueous Solution/Graphite. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 434-444. ISSN 0010-0765

Andersen, Denise L.; Back, Thomas G. (2001) Stereochemistry of Cuprate-Mediated Conjugate Additions of a 17-Iodoandrost-16-ene to E- and Z-6-Methylhept-2-en-4-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1797-1808. ISSN 0010-0765

Senda, Mitsugi; Katano, Hajime; Kubota, Yuko (2001) Stripping Analysis Using Ion-Transfer Voltammetry at Liquid/Liquid Interface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 445-455. ISSN 0010-0765

Rioseras-Garcia, Maria-Jesús J.; Hernando-Huelmo, Jose-Maria (2001) Study of Energies and Geometries of Dibenzo[a,h]pyrene, Its Epoxides and Related Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 631-640. ISSN 0010-0765

Bauerová, Ingrid; Ludwig, Miroslav (2001) Substituent Effects on the Base-Catalysed Hydrolysis of Phenyl Esters of ortho-Substituted Benzoic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 770-784. ISSN 0010-0765

Hrbek, Jan; Rodriguez, Jose A.; Dvorak, Joseph; Jirsak, Tomas (2001) Sulfur Adsorption and Reaction with a TiO2(110) Surface: O↔S Exchange and Sulfide Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1149-1163. ISSN 0010-0765

Novoměstská, Věra; Herrmann, Eckhard; Lubal, Přemysl; Příhoda, Jiří (2001) Syntheses of New Triethylene Glycol Bis(alkyl Phosphate)s as Potential Complexing Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 621-630. ISSN 0010-0765

Hossain, M. Delower; Haga, Masa-aki; Gholamkhass, Bobak; Nozaki, Koichi; Tsushima, Minoru; Ikeda, Noriaki; Ohno, Takeshi (2001) Syntheses, Spectroelectrochemistry and Photoinduced Electron-Transfer Processes of Novel Ru and Os Dyad and Triad Complexes with Functionalized Diimide Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 307-337. ISSN 0010-0765

Kuneš, Jiří; Balšánek, Vojtěch; Pour, Milan; Buchta, Vladimír (2001) Synthesis and Antifungal Activity Evaluation of 3-Hetaryl-2,5-dihydrofuran-2-ones. An Unusual Fragmentation of the Oxazole Ring via 2,3-Selenoxide Shift. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1809-1830. ISSN 0010-0765

Zemánek, Jaroslav; Štěpnička, Petr; Fejfarová, Karla; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Varga, Vojtech; Mach, Karel (2001) Synthesis and Crystal Structures of Dimethylsilylene-Bridged (Amidocyclopentadienyl)dichlorotitanium(IV) Complexes with Various Substituents on the Cyclopentadienyl Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 605-620. ISSN 0010-0765

Holý, Antonín; Votruba, Ivan; Tloušťová, Eva; Masojídková, Milena (2001) Synthesis and Cytostatic Activity of N-[2-(Phosphonomethoxy)alkyl] Derivatives of N6-Substituted Adenines, 2,6-Diaminopurines and Related Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1545-1592. ISSN 0010-0765

Karban, Jindřich; Buděšínský, Miloš; Černý, Miloslav; Trnka, Tomáš (2001) Synthesis and NMR Spectra of 1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-2,3-epimino- and 1,6-Anhydro-3,4-dideoxy-3,4-epimino-β-D-hexopyranoses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 799-819. ISSN 0010-0765

Janeba, Zlatko; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2001) Synthesis of 8-Amino- and N-Substituted 8-Aminoadenine Derivatives of Acyclic Nucleoside and Nucleotide Analogs. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 517-532. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Holý, Antonín (2001) Synthesis of Carba Analogues of Deoxy-4-C-(hydroxymethyl)hexopyranoses, Intermediates in the Synthesis of Carbocyclic Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (5). pp. 785-798. ISSN 0010-0765

Tatarov, Eugene S.; Tkachev, Alexey V. (2001) Synthesis of Norhydroperoxides from Natural Triterpenic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1753-1763. ISSN 0010-0765

Čermák, Jan; Auerová, Kateřina; Nguyen, Huong Thi Thu; Blechta, Vratislav; Vojtíšek, Pavel; Kvíčala, Jaroslav (2001) Synthesis of Rhodium Complexes with Novel Perfluoroalkyl Substituted Cyclopentadienyl Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 382-396. ISSN 0010-0765

Wölfling, János; Mernyák, Erzsébet; Sebők, Melinda; Schneider, Gyula (2001) Synthesis of Some Steroidal Oxazolines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1831-1840. ISSN 0010-0765

Zemánek, Jaroslav; Fröhlichová, Lenka; Šindelář, Pavel; Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana; Varga, Vojtech; Horáček, Michal; Mach, Karel (2001) Synthesis of Trichloro(η5-alkenyltetramethylcyclopentadienyl)titanium(IV) Complexes and Their Activity in Styrene Polymerization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1359-1374. ISSN 0010-0765

Smékal, Zdeněk; Kameníček, Jiří; Svoboda, Ingrid; Escuer, Albert (2001) Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Properties of Novel Complex [μ-(NC)-Fe(CN)3(NO)-μ-(CN)-Cu(ept)]n·4nH2O (ept = N-(2-Aminoethyl)propane-1,3-diamine). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (10). pp. 1490-1498. ISSN 0010-0765

Malkov, Andrei V.; Kočovský, Pavel (2001) Tetrahydrocannabinol Revisited: Synthetic Approaches Utilizing Molybdenum Catalysts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1257-1268. ISSN 0010-0765

Mader, Pavel; Veselá, Věra; Dorčák, Vlastimil; Heyrovský, Michael (2001) The "Presodium" Hydrogen Evolution at the Dropping Mercury Electrode Catalysed by Simple Cysteine Peptides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 397-410. ISSN 0010-0765

Kamano, Yoshiaki; Nogawa, Toshihiko; Yamashita, Ayano; Pettit, George R. (2001) The 1H and 13C NMR Chemical Shift Assignments for Thirteen Bufadienolides Isolated from the Traditional Chinese Drug Ch'an Su. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (12). pp. 1841-1848. ISSN 0010-0765

Kooyman, Patricia J.; Slabová, Markéta; Bosáček, Vladimír; Čejka, Jiří; Rathouský, Jiří; Zukal, Arnošt (2001) The Influence of pH on the Structure of Templated Mesoporous Silicas Prepared from Sodium Metasilicate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 555-566. ISSN 0010-0765

Chu, De-Qing; Xu, Ji-Qing; Tang, Ao-Qing (2001) The Synthesis and Structural Characterization of a Two-Dimensional Coordination Polymer [Co(H2O)(phen)(μ4-bta)1/2]n (H4bta = Benzenetetracarboxylic Acid). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (6). pp. 870-876. ISSN 0010-0765

Freemanová, Michaela (2001) The two Haydns and the Brothers Hospitallers (Barmherzige Brüder, Fatebene Fratelli, O. S. I.): the four pupils, the less known sources. Hudební věda, 38 (3-4). pp. 333-342. ISSN 0018-7003

Lovrić, Milivoj; Zelić, Marina; Komorsky-Lovrić, Šebojka (2001) Theoretical Analysis of Pulse and Differential Pulse Polarography of Reversible Redox Reaction Complicated by Reactant Adsorption. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 423-433. ISSN 0010-0765

Léonard, Céline; Panten, Dietmar; Rosmus, Pavel; Wyss, Muriel; Maier, John P. (2001) Theoretical Study of the A2Σ+-X2Π Transition of CCO-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 983-990. ISSN 0010-0765

Munk, Petr; Cheng, Weizhuang; Qin, Anwei; Pouchlý, Julius (2001) Thermodynamics of Mixtures of Aromatic Hydrocarbons with Alkanols Studied by Light Scattering. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (7). pp. 1011-1037. ISSN 0010-0765

Mikšanová, Markéta; Hudeček, Jiří; Páca, Jan; Stiborová, Marie (2001) To the Mechanism of Horseradish Peroxidase-Mediated Degradation of a Recalcitrant Dye Remazol Brilliant Blue R. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 663-675. ISSN 0010-0765

Slavický, Tomáš (2001) Tradování písní Adama Michny z Otradovic a skladby na jeho texty v 18. a 19. století. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 100-125. ISSN 0018-7003

Janeba, Zlatko; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2001) Transformation of 8-[(2-Hydroxyalkyl)sulfanyl]adenines to 6-Amino-7H-purin-8(9H)-one Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1393-1406. ISSN 0010-0765

Kara, Huseyin; Yazicigil, Zafer; Durmaz, Fatih; Ersoz, Mustafa (2001) Transport of Amino Acids Through Charged Cation-Exchange Membrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (9). pp. 1429-1442. ISSN 0010-0765

Šindelář, Vladimír; Sysel, Petr; Hynek, Vladimír; Friess, Karel; Šípek, Milan; Castaneda, Nadia (2001) Transport of Gases and Organic Vapours Through Membranes Made of Poly(amide-imide)s Crosslinked with Poly(ethylene adipate). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (3). pp. 533-540. ISSN 0010-0765

Li, Guofeng; Josowicz, Mira; Janata, Jiří (2001) Tuning of Electronic Properties in Conducting Polymers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (8). pp. 1208-1218. ISSN 0010-0765

Kačic, Ladislav (2001) Tvorba Adama Michnu z Otradovic na Slovensku v 17. a 18. storočí. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 126-131. ISSN 0018-7003

Dědeček, Jiří; Žilková, Naděžda; Čejka, Jiří (2001) Uniformity and Ordering of Inner Walls of (Al)MCM-41. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (4). pp. 567-574. ISSN 0010-0765

Kotek, Jan; Vojtíšek, Pavel; Císařová, Ivana; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan (2001) Unusual cis/trans Isomerism in Octahedral Nickel(II) Complexes with 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,8-bis(methylphosphonic Acid) as a Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (2). pp. 363-381. ISSN 0010-0765

Saloň, Jozef; Milata, Viktor; Prónayová, Nadežda; Leško, Ján (2001) Utilisation of 6-Amino-2,3-dimethylquinoxaline for the Synthesis of Tricyclic Pyridoquinoxalines via Gould-Jacobs Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 (11). pp. 1691-1697. ISSN 0010-0765

Wiesmann, Sigrid (2001) Zu Zemlinskys Opernfragment Circe. Hudební věda, 38 (1-2). pp. 163-168. ISSN 0018-7003

This list was generated on Mon Apr 12 01:04:37 2021 CEST.