Year: 2002

Number of items: 389.

December 2002

Šlezingr, Miloslav (2002) Bank erosion - prognosis of the retreat of bank line of reservoirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 311-319. ISSN 0042-790X

Čipáková, Andrea (2002) Imobilizácia rádionuklidov a kadmia v pôdach aplikaciou zeolitu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 320-340. ISSN 0042-790X

Turčan, Jozef (2002) Medzný dážď v stokovaní. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 372-378. ISSN 0042-790X

Růžička, Martin; Kafková, Dagmar; Balejová, Marcela (2002) Sensitivity of the water quality model to the frequency of input data. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 300-310. ISSN 0042-790X

Sacheti, Nirmal C.; Chandran, Pallath (2002) Steady creeping flow of an inelastic fluid past a rigid sphere. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 285-299. ISSN 0042-790X

Szolgay, Ján; Hlavčová, Kamila; Kalaš, Milan (2002) Určovanie vplyvu klimatickej zmeny na odtokový proces. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 341-371. ISSN 0042-790X

October 2002

Kačic, Ladislav (2002) Český preklad učebnice generálneho basu J. D. Heinichena (1711) z prostredia slovenských františkánov. Hudební věda, 39 (1). pp. 29-57. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2002) Bohemicalia Zachiana II. Pražské období Jana Zacha. Hudební věda, 39 (1). pp. 3-28. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2002) Convegno internazionale di Studi G. Paisiello e la cultura europea del suo tempo, Taranto 20. – 23. června 2002. Hudební věda, 39 (1). pp. 71-73. ISSN 0018-7003

Šálek, Cyril (2002) Emanuel Vlček et al.: Bedřich Smetana. Fyzická osobnost a hluchota, Vesmír, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 76-78. ISSN 0018-7003

Vysloužil, Jiří (2002) Hábas demokratischer Sozialismus. Hudební věda, 39 (1). pp. 58-66. ISSN 0018-7003

Štědroň, Miloš (2002) Maria Caraci Vela (ed.): Kritika hudebního textu – Metody a problémy hudební filologie. K vydání připravila Maria Caraci Vela, české vydání připravili Alena Jakubcová, Angela Romagnoli a Jiří K. Kroupa, Clavis Monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series S (Subsidia) I, překlady: Stanislav Bohadlo, Jarmila Gabrielová, Kamila Hálová, Alena Jakubcová, Marta Ottlová, bibliografie a index Alena Jakubcová, KLP-Koniasch Latin Press, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 78-82. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2002) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2000 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 39 (1). pp. 83-111. ISSN 0018-7003

Řehánek, František (2002) O harmonickém myšlení Leoše Janáčka. Hudební věda, 39 (1). pp. 67-70. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah 1/2002. Hudební věda, 39 (1). pp. 1-2. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2002) Paweł Gancarczyk: Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 74-75. ISSN 0018-7003

September 2002

Růžička, Martin; Hejzlar, Josef; Mikešová, Petra; Cole, Thomas M. (2002) 2-D water quality modelling of a drinking water reservoir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 258-272. ISSN 0042-790X

Sněhota, Michal; Císlerová, Milena; Robovská, Alice (2002) Automated se-up designed to measure hydraulic parameters in heterogeneous soil close to saturation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 247-257. ISSN 0042-790X

Holzmann, H.; Kuráž, V.; Nachtnebel, P.; Wakonig, B. (2002) Comparison and reliability of different techniques for riverbed infiltration measurements. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 213-232. ISSN 0042-790X

Darko, Philip K. (2002) Estimation of natural direct groundwater recharge in southwest Ghana using water balance simulations. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 198-212. ISSN 0042-790X

Buchtele, Josef; Buchtelová, Marie; Cissé, Youssouf (2002) Investigation of changes in rainfall-runoff process in a hilly basin using different modelling tools. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 185-197. ISSN 0042-790X

Turčan, Jozef (2002) Niekoľko poznámok k odpovedi Pavla Urcikána. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 273-274. ISSN 0042-790X

Pacl, Juraj (2002) Sté výročie narodenia hydrológa a vodohospodára Ota Duba. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 275-278. ISSN 0042-790X

Šútor, Július (2002) Viliam Novák jubiluje. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 278-280. ISSN 0042-790X

Stehlík, Jiří; Bubeníčková, Libuše (2002) Vztahy mezi vodní hodnotou sněhu v zalesněném terénu a na otevřeném prostranství v experimentálních povodích Jizerských hor. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 233-246. ISSN 0042-790X

June 2002

Valentine, Eric M.; Ali, Zulfiqar; Swailes, David C. (2002) A two-zone model for longitudinal dispersion in channels with idealized pools and riffles. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 77-103. ISSN 0042-790X

Kovář, P.; Cudlín, P.; Heřman, M.; Zemek, F.; Korytář, M. (2002) Analysis of flood events on small river catchments using the KINFIL model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 158-171. ISSN 0042-790X

Kybast, Ivan (2002) Experimentální studie čela rázové vlny v prázdném kruhovém potrubí a odtoku vlny z potrubí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 114-138. ISSN 0042-790X

Urcikán, Pavel (2002) Odpoveď na diskusný príspevok Jozefa Turčana k štúdii Pavla Urcikána a Dušana Rusnáka "K návrhu objemu detenčných dažďových nádrží na malých povodiach" (J. Hydrol. Hydromech., 49, 2001, 6, 428-431). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 172-179. ISSN 0042-790X

Jandora, Jan; Daněček, Josef (2002) Příspěvek k použití analytických metod řešení transportně disperzní rovnice. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 139-157. ISSN 0042-790X

Daněček, Josef; Ryl, Tomáš; Říha, Jaromír (2002) Stanovení hodnoty koeficientu podélné hydrodynamické disperze ve vodních tocích řešením Fischerova integrálu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 104-113. ISSN 0042-790X

Sikorová, Tatiana; Fillo, Ľudovít (2002) Zomrel Prof. Ing. Dr. Techn. Jozef Trokan. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). p. 180. ISSN 0042-790X

March 2002

Šútor, Július (2002) Anniversary of Vít Klemeš. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 67-70. ISSN 0042-790X

Howari, F.M.; Banat, K.M. (2002) Hydrochemical characteristics of Jordan and Yarmouk river waters: effect of natural and human activities. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 50-64. ISSN 0042-790X

Vlasák, Pavel (2002) In memoriam ing. Vaclav Elias, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 65-66. ISSN 0042-790X

Novák, Viliam; Šimůnek, Jiří; Van Genuchten, Martinus Th. (2002) Infiltration into a swelling, cracked clay soil. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 3-19. ISSN 0042-790X

Novák, Viliam (2002) Ing. Josef Hladný, CSc. sedemdesiatročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 73-74. ISSN 0042-790X

Fošumpaur, Pavel; Nacházel, Karel; Patera, Adolf (2002) Rozhodovací model operativního řízení povodňového odtoku z nádrže. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 29-49. ISSN 0042-790X

Witkowska-Walczak, Barbara; Sławiński, Cezary (2002) Saturated hydraulic conductivity of soil aggregates samples derived from loess. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 20-28. ISSN 0042-790X

Svoboda, Aleš (2002) Vít Klemeš: Zdravý rozum a iné kacírstva, výber článkov z hydrológie a vodného inžinierstva. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 71-72. ISSN 0042-790X

2002

Wrackmeyer, Bernd; Tok, Oleg L.; Bhatti, Moazzam H.; Ali, Saqib (2002) 1,1-Vinylboration and 1,1-Ethylboration of Di(alkyn-1-yl)silanes: Synthesis of New Siloles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 822-830. ISSN 0010-0765

Burke, Anthony; McIntosh, Ruaraidh; Ellis, David; Rosair, Georgina M.; Welch, Alan J. (2002) 13-Vertex Carbacobaltaboranes: Synthesis and Molecular Structures of the 4,1,6-, 4,1,8- and 4,1,12-Isomers of Cp*CoC2B10H12. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 991-1006. ISSN 0010-0765

Liantonio, Rosalba; Logothetis, Thomas A.; Messina, Maria T.; Metrangolo, Pierangelo; De Santis, Alessandra; Pilati, Tullio; Resnati, Giuseppe (2002) 2,2':6',2''-Terpyridine as Monodentate Ligand: Halogen Bonding Driven Formation of Discrete 2 : 1 Aggregates with 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1373-1382. ISSN 0010-0765

Slavíková, Barbora; Kasal, Alexander; Chodounská, Hana; Krištofíková, Zdena (2002) 3α-Fluoro Analogues of "Allopregnanolone" and Their Binding to GABAA Receptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 30-46. ISSN 0010-0765

Sehnal, Petr; Holý, Petr; Tichý, Miloš; Závada, Jiří; Císařová, Ivana (2002) 4,4'-Bipyridine-2,2',6,6'-tetracarboxamide. Synthesis and Self-Assembling Properties of the Free Base and the 1 : 1 Silver(I) Triflate Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1236-1246. ISSN 0010-0765

Avent, Anthony G.; Lawrence, Simon E.; Meehan, Margaret M.; Russell, Tom G.; Spalding, Trevor R. (2002) 4-Bromophenylboronate Derivatives of Ring and Cage Borosilicates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1051-1060. ISSN 0010-0765

Janovec, Ladislav; Suchár, Gejza; Imrich, Ján; Kristian, Pavol; Sasinková, Vlasta; Alföldi, Juraj; Sedlák, Erik (2002) 9-Isothiocyanatoanthracene as a Versatile Starting Compound in the Chemistry of Anthracen-9-yl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 665-678. ISSN 0010-0765

Brosa, Carme; Amorós, Marc; Vázquez, Esther; Piqué, Maria (2002) A Brassinosteroid Derivative Useful to Provide More Information About the Importance of the C2 Group in the Brassinosteroid-Receptor Interaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 19-29. ISSN 0010-0765

Volovenko, Yulian M.; Resnyanska, Elizaveta V.; Tverdokhlebov, Anton V. (2002) A Facile Route to the 6-Hetaryl Substituted Pyrrolo[1,2-a]thieno[3,2-e]pyrimidine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 365-372. ISSN 0010-0765

Magnier, Emmanuel; Wakselman, Claude (2002) A Mild and Practical Preparation of Trifluoromethaneselenenyl Chloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1262-1266. ISSN 0010-0765

Spielvogel, Bernard F.; Rana, Geeta; Vyakaranam, Kamesh; Grelck, Kurt; Dicke, Kari E.; Dolash, Bridget D.; Li, Shou-Jian; Zheng, Chong; Maguire, John A.; Takagaki, Masao; Hosmane, Narayan S. (2002) A Novel Approach to the Syntheses of Functionalized, Water-Soluble Icosahedral Carboranyl Anions. Crystal Structure of Methyl N-[(Trimethylamineboryl)carbonyl]-L-tyrosinate: A Synthon for Novel Carboranylpeptides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1095-1108. ISSN 0010-0765

Xiao, Ji-Chang; Duan, Jian-Xin; Li, An-Rong; Guo, Yong; Chen, Qing-Yun (2002) A Simple Method for Preparing Difluorodiiodomethane from Difluoro(fluorosulfonyl)acetyl Fluoride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1320-1324. ISSN 0010-0765

Jakeš, Jaromír (2002) A Simple Numerical Method for Calculating Gaussian NMR Spectral Line Shapes Partially Narrowed Due to a Motion with the Exponential Spectral Autocorrelation Function. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 405-428. ISSN 0010-0765

Haufe, Günter; Meyer, Oliver G. J.; Mück-Lichtenfeld, Christian (2002) Addition of Dihalocarbenes to Vinyl Fluorides. Chemical Consequences of Fluorine Substitution. Part 3. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1493-1504. ISSN 0010-0765

Schachl, Klemens; Turkušić, Emir; Komersová, Alena; Bartoš, Martin; Moderegger, Helmut; Švancara, Ivan; Alemu, Hailemichael; Vytřas, Karel; Jimenez-Castro, Maria; Kalcher, Kurt (2002) Amperometric Determination of Glucose with a Carbon Paste Biosensor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 302-313. ISSN 0010-0765

Církva, Vladimír; Kaplánek, Robert; Paleta, Oldřich; Kodíček, Milan (2002) Amphiphilic Perfluoroalkylated Derivatives of Aliphatic Triols: Hemocompatibility and Effect on Perfluorocarbon Emulsion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1436-1448. ISSN 0010-0765

Pelter, Andrew; Harrison-Marchand, Anne; Maxwell, Anderson; Mootoo, Baldwin; Reid, Alicia; Coles, Simon J.; Hursthouse, Michael B. (2002) An Unusual Transannular Rearrangement of a [2.2]Paracyclophane Derivative to Yield the First [6.2.2]Cyclophane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 471-478. ISSN 0010-0765

Opstal, Tom; Zedník, Jiří; Sedláček, Jan; Svoboda, Jan; Vohlídal, Jiří; Verpoort, Francis (2002) Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene and Methyl Methacrylate Induced by RhI(cycloocta-1,5-diene) Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1858-1871. ISSN 0010-0765

Labbé, Cecilia; Coll, Josep; Connolly, Joseph D.; Faini, Francesca; Farrugia, Louis J.; Rycroft, David S. (2002) Bioactive Flavanones from Luma chequen. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 115-123. ISSN 0010-0765

Janoušek, Zbyněk; Hilton, Cameron L.; Schreiber, Peter J.; Michl, Josef (2002) C-Halogenation of the closo-[CB11H12]- Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1025-1034. ISSN 0010-0765

Megges, Rudolf; Weiland, Jürgen; Schön, Rudolf; Repke, Heinrich; Repke, Kurt R. H. (2002) Cardenamides from Cardenolides: Cardiac and Anticancer Activities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 336-352. ISSN 0010-0765

Sivaev, Igor B.; Bregadze, Vladimir I.; Sjöberg, Stefan (2002) Chemistry of closo-Dodecaborate Anion [B12H12]2-: A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 679-727. ISSN 0010-0765

Volkov, Oleg; Rath, Nigam P.; Barton, Lawrence (2002) Chemistry on the Rhodacarborane Cluster [9,9-(PPh3)-nido-9,7,8-RhC2B8H11]: Formation of Bidentate Phosphine and Bimetallic Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 769-782. ISSN 0010-0765

Plešek, Jaromír; Císařová, Ivana; Bačkovský, Jaroslav (2002) Cobalt Bis(1,2-dicarbollide) Ion with a Disulfur Bridge Between B(8) and B(8'). X-Ray Structure, Absolute Configuration of One Enantiomer, and Implications. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 569-576. ISSN 0010-0765

Koch, Heinz F.; Pomerantz, William C.; Ruggles, Erik L.; van Laren, Martijn; van Roon, Anne-Marie (2002) Comparing Isotope Effects and Rates for the Methanolic Sodium Methoxide Reactions of 9-R-Fluorene to Those for p-CF3C6H4CHClR (R = CH2Cl, CH2F and CF3). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1505-1516. ISSN 0010-0765

Chauhan, Mohinder S.; Sharma, Kishore C.; Kumar, Girish; Chauhan, Suvarcha (2002) Conductance and Viscosity Studies of Ion Solvation in Mixed DMSO-MeOH Solvent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1141-1153. ISSN 0010-0765

Yamazaki, Takashi; Ichige, Tatsuro; Kitazume, Tomoya (2002) Convenient Preparation of 2-Phenylethyl 3,3-Difluoro-2-methylpropionate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1479-1485. ISSN 0010-0765

Weiguang, Zhang; Xuhong, Jiang; Yun, Zhong; Mingyu, Tan; Suelein, Wang (2002) Coordination Cadmium Compounds with 1,10-Phenanthroline. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1623-1628. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Dvořáková, Hana (2002) Covalent Analogues of DNA Base-Pairs and Triplets IV. Synthesis of Trisubstituted Benzenes Bearing Purine and/or Pyrimidine Rings by Cyclotrimerization of 6-Ethynylpurines and/or 5-Ethynyl-1,3-dimethyluracil. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1223-1235. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Dvořáková, Hana; Císařová, Ivana (2002) Covalent Analogues of DNA Base-Pairs and Triplets V. Synthesis of Purine-Purine and Purine-Pyrimidine Conjugates Connected by Diverse Types of Acyclic Carbon Linkages. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1560-1578. ISSN 0010-0765

Hušák, Michal; Kratochvíl, Bohumil; Císařová, Ivana; Cvak, Ladislav; Jegorov, Alexandr; Böhm, Stanislav (2002) Crystal Forms of Semisynthetic Ergot Alkaloid Terguride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 479-489. ISSN 0010-0765

Morkan, Izzet Amour; Morkan, Ayşe Uztetik (2002) Cycloaddition Reactions of (η6-Tropone)tricarbonylmetal(0) Complexes of Group 6 Metals with Alkynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1635-1646. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Holý, Antonín; Dvořáková, Hana (2002) Cytostatic 6-Arylpurine Nucleosides IV. Synthesis of 2-Substituted 6-Phenylpurine Ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 325-335. ISSN 0010-0765

Šebesta, Radovan; Sališová, Marta (2002) Derivatives of (S)-{[2-(Methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]methyl}ferrocene - New Planar Chiral Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1700-1708. ISSN 0010-0765

Hampl, Richard; Hill, Martin; Stárka, Luboslav (2002) Detection and Quantification of 7-Hydroxydehydroepiandrosterone Epimers in Three Body Fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 10-18. ISSN 0010-0765

Kubáň, Pavel; Flowers, Hugh (2002) Determination of Nitroaromatic Photodecomposition Products of Tecnazene Using Liquid Chromatography with Amperometric Detection. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1181-1192. ISSN 0010-0765

Yang, Ming; Li, Hu Lin (2002) Determination of Trace Nitrite by Differential Pulse Voltammetry Using Magnetic Microspheres. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1173-1180. ISSN 0010-0765

Dupau, Philippe; Hay, Anne-Emmanuelle; Alameda Angulo, Célia; Dixneuf, Pierre H.; Bruneau, Christian (2002) Direct Preparation of N-(Alk-1-en-1-yl)carbamates from Cyclic Ketones and Unsubstituted Carbamates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 235-244. ISSN 0010-0765

Cecchi, Teresa; Passamonti, Paolo; Pucciarelli, Filippo (2002) Effect of Alkali Halides Upon Photocurrent Due to Emission of Electrons from Dropping Mercury Electrode Into Water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 439-453. ISSN 0010-0765

Franěk, František; Siglerová, Věra; Havlíček, Libor; Strnad, Miroslav; Eckschlager, Tomáš; Weigl, Evžen (2002) Effect of the Purine Derivative Myoseverin and of Its Analogues on Cultured Hybridoma Cells. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 257-266. ISSN 0010-0765

Grygar, Tomáš; Marken, Frank; Schröder, Uwe; Scholz, Fritz (2002) Electrochemical Analysis of Solids. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 163-208. ISSN 0010-0765

Molina, Victor M.; González-Arjona, Domingo; Roldán, Emilio; Dominguez, Manuel (2002) Electrochemical Reduction of Tetrachloromethane. Electrolytic Conversion to Chloroform. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 279-292. ISSN 0010-0765

Konoplev, Vitalii E.; Pisareva, Irina V.; Lemenovskii, Dmitrii A.; Petrovskii, Pavel V.; Tok, Oleg L.; Dolgushin, Fedor M.; Chizhevsky, Igor T. (2002) Facile Preparation of Chloro-Cage-Substituted 11-Vertex 1-(η6-Arene)-isonido-1,2,4-ruthenacarboranes from [RuCl2(PPh3)3] and nido-5,6-C2B8H12 in Arene Solvents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 936-948. ISSN 0010-0765

Marczewska, Barbara; Persona, Andrzej; Przegaliński, Marek (2002) Faradaic Impedance Study of Mn(II) Reduction Mechanism in NaClO4 and NaCl Solutions on Mercury Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1589-1595. ISSN 0010-0765

Radha, Nachiappan; Swaminathan, Meenakshisundaram (2002) Fluorescence Quenching of Aminodiphenylamines with Chloromethanes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1154-1164. ISSN 0010-0765

Manandhar, Sudha; Singh, Rajendra P.; Shreeve, Jean'ne M. (2002) Fluoride-Catalyzed Nucleophilic Perfluoroalkylations of Acetylenic Ketones or Aldehydes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1296-1304. ISSN 0010-0765

Gupta, Vinay; Nakajima, Tsuyoshi; Ohzawa, Yoshimi (2002) Fluorination of Graphite at High Temperatures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1366-1372. ISSN 0010-0765

Bailey III, Wade H.; Casteel, William J.; Syvret, Robert G. (2002) Fluorination of Methyl 3-Oxopentanoate (MOP) Using Difluorobis(fluoroxy)methane, BDM. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1416-1420. ISSN 0010-0765

Konno, Tsutomu; Tanikawa, Mitsuru; Ishihara, Takashi; Yamanaka, Hiroki (2002) Fluorine-Containing Allenylpalladium Complexes. Synthesis of Optically Active Fluoroalkylated Allenes and Furan Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1421-1435. ISSN 0010-0765

Mandalian, Lara; Sultan, Rabih (2002) Fractal Structures in PbF2/Pb(NO3)2 Precipitate Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1729-1742. ISSN 0010-0765

Pleska, Alexander; Klichová, Iva; Pytela, Jindřich (2002) Grafting of Hydroxy-Terminated Polybutadiene with 2-Mercaptoethanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1899-1910. ISSN 0010-0765

Fox, Mark A.; Goeta, Andrés E.; Hughes, Andrew K.; Malget, John M.; Wade, Ken (2002) Halogenation of Tris(amido)tantalacarboranes with Dihalomethanes CH2X2 (X = Cl, Br). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 791-807. ISSN 0010-0765

Vila, Carlos; Garrote, Gil; Domínguez, Herminia; Parajó, Juan Carlos (2002) Hydrolytic Processing of Rice Husks in Aqueous Media: A Kinetic Assessment. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 509-530. ISSN 0010-0765

Matějíček, Pavel; Uhlík, Filip; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel; Tuzar, Zdeněk; Webber, Stephen E. (2002) Hydrophobically Modified Amphiphilic Block Copolymer Micelles in Non-Aqueous Polar Solvents. Fluorometric, Light Scattering and Computer-Based Monte Carlo Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 531-556. ISSN 0010-0765

Košová, Gabriela; Čejka, Jiří (2002) Incorporation of Aluminum and Iron Into the ZSM-12 Zeolite: Synthesis and Characterization of Acid Sites. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1760-1778. ISSN 0010-0765

López-López, Manuel; Cárdeno, Plácido; Castillo, Francisco J. del; González, Luis; Méndez, Ana R.; Platero, Ana I. (2002) Influence of DNA on the Reaction Rate of an Electron Transfer Process: A Kinetic Study of the Reaction Between [Co(Pyrazinecarboxylate)(NH3)4]2+ and [Fe(CN)6]4- in Aqueous Solutions in the Presence of DNA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1165-1172. ISSN 0010-0765

Dörnyei, Gábor; Incze, Mária; Kajtár-Peredy, Mária; Szántay, Csaba (2002) Intramolecular Mannich Reaction of 2-Oxotryptamine and Homologues with Oxo Reagents Yielding Spiro Compounds. Part II. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1669-1680. ISSN 0010-0765

Kaszynski, Piotr; Pakhomov, Serhii; Young, Victor G. (2002) Investigations of Electronic Interactions Between closo-Boranes and Triple-Bonded Substituents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1061-1083. ISSN 0010-0765

Melša, Petr; Mazal, Ctibor (2002) π-Facial Selectivity in 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions of α-Methylidene-γ-lactone Substituted by 4-Methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl Group in γ-Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 353-364. ISSN 0010-0765

Makin, Hugh L. J.; Trafford, David J. H.; Taylor, Norman F. (2002) Mass Fragmentography of Cortisol and Cortisone: Preliminary Studies on the Development of a Reference Method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 1-9. ISSN 0010-0765

Martínek, Václav; Stiborová, Marie (2002) Metabolism of Carcinogenic Azo Dye Sudan I by Rat, Rabbit, Minipig and Human Hepatic Microsomes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1883-1898. ISSN 0010-0765

Janča, Josef (2002) Micro-Thermal Field-Flow Fractionation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1596-1608. ISSN 0010-0765

Vokáč, Karel; Buděšínský, Miloš; Harmatha, Juraj (2002) Minor Ecdysteroid Components of Leuzea carthamoides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 124-139. ISSN 0010-0765

Ali, Anwar; Abida,; Hyder, Soghra; Nain, Anil Kumar (2002) Molecular Interaction in Binary Mixtures of Benzyl Alcohol with Ethanol, Propan-1-ol and Octan-1-ol at 303 K: An Ultrasonic and Viscometric Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1125-1140. ISSN 0010-0765

Jelínek, Tomáš; Thornton-Pett, Mark; Kennedy, John D. (2002) Monocarbaborane Anion Chemistry. Syntheses and Structures Within the closo Nine-Vertex System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1035-1050. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Jelínek, Tomáš; Janoušek, Zbyněk (2002) New Multigram-Scale Preparation of 1,10-Dicarba-closo-decaborane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 949-952. ISSN 0010-0765

Breza, Martin; Manová, Alena (2002) On the Structure of Lead(II) Complexes in Aqueous Solutions. III. Hexanuclear Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 219-227. ISSN 0010-0765

Pytela, Oldřich; Kulhánek, Jiří (2002) Ortho Effect in Dissociation of Benzoic Acids with Electron-Accceptor Substituents Using the AISE Theory; Relation to para Substitution and Solvent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 596-608. ISSN 0010-0765

Sani, Monica; Bravo, Pierfrancesco; Volonterio, Alessandro; Zanda, Matteo (2002) Parallel Solid-Phase Synthesis of Partially Modified Retro and Retro-Inverso ψ[NHCH(CF3)]-Gly Peptides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1305-1319. ISSN 0010-0765

Przezdziecka, Agnieszka; Kurek-Tyrlik, Alicja; Wicha, Jerzy (2002) Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reaction of Sterically Hindered Vinyl Iodides and Organozinc Reagents. Synthesis of Vitamin D Analogues with an Aromatic Ring Attached at C-17. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1658-1668. ISSN 0010-0765

Michel, Thomas; Koksch, Beate; Osipov, Sergei N.; Golubev, Alexander S.; Sieler, Joachim; Burger, Klaus (2002) Peptide Synthesis with α-(Difluoromethyl)-Substituted α-Amino Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1533-1559. ISSN 0010-0765

Štíbr, Bohumil (2002) Phosphorus Insertion Into Borane Clusters. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 843-868. ISSN 0010-0765

Stejskal, Jaroslav; Trchová, Miroslava; Prokeš, Jan (2002) Poly(2-bromoaniline) and Its Colloidal Dispersions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 393-404. ISSN 0010-0765

Chambers, Richard D.; Hoskin, Philip R.; Sandford, Graham (2002) Polyhalogenated Heterocyclic Compounds. Part 48. Multisubstituted Bis-pyridyl Derivatives from Pentafluoropyridine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1277-1284. ISSN 0010-0765

Tolmachev, Vladimir; Sjöberg, Stefan (2002) Polyhedral Boron Compounds as Potential Linkers for Attachment of Radiohalogens to Targeting Proteins and Peptides. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 913-935. ISSN 0010-0765

Franken, Andreas; Kilner, Colin A.; Thornton-Pett, Mark; Kennedy, John D. (2002) Polyhedral Monocarbaborane Chemistry. A Review of Recent Developments Among C-Aryl Monocarbaborane Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 869-912. ISSN 0010-0765

Kopecký, František; Vojteková, Mária; Vrana, Miloš; Čížová, Katarína (2002) Potentiometric Study of Carbisocaine Micellization and Inclusion Complexation with α-Cyclodextrin, β-Cyclodextrin, Methyl-β-cyclodextrin, and (Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 245-256. ISSN 0010-0765

Ciesielski, Witold; Krenc, Anna (2002) Potentiometric Titration of Triazolethiols and Tetrazolethiols with Iodine in Alkaline Medium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1193-1199. ISSN 0010-0765

Dolensky, Bohumil; Kirk, Kenneth L. (2002) Preparation of (Fluoromethyl)- and (Difluoromethyl)imidazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1335-1344. ISSN 0010-0765

Kroutil, Jiří; Karban, Jindřich; Trnka, Tomáš; Buděšínský, Miloš; Černý, Miloslav (2002) Preparation of O-, S- and N-Benzyl Derivatives of 1,6-Anhydro-β-D-hexopyranoses via Aziridine Ring Opening. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1805-1819. ISSN 0010-0765

Grimes, Russell N. (2002) Putting Small Metallacarboranes to Work: A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 728-750. ISSN 0010-0765

Sato, Kazuyuki; Ogawa, Yuko; Tamura, Misato; Harada, Mika; Ohara, Terumasa; Omote, Masaaki; Ando, Akira; Kumadaki, Itsumaro (2002) Radical Reaction Using an Organocopper Reagent Derived from Ethyl Bromodifluoroacetate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1285-1295. ISSN 0010-0765

Hill, Martin; Havlíková, Helena; Klak, Jan; Bičíková, Marie; Pouzar, Vladimír; Hampl, Richard; Stárka, Luboslav (2002) Rapid Immunoassay for Pregnenolone Sulfate and Its Applications in Endocrinology. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 140-162. ISSN 0010-0765

Petrova, Tamara D.; Platonov, Vyacheslav E.; Pokrovskii, Leonid M.; Rybalova, Tatyana V.; Gatilov, Yurii V. (2002) Reactions of N-(Pentafluorophenyl)carbonimidoyl Dichloride with Fluorinated Benzenes in the Presence of AlCl3. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1449-1466. ISSN 0010-0765

Košata, Bedřich; Kozmík, Václav; Svoboda, Jiří (2002) Reactivity of [1]Benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene - Electrophilic and Metallation Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 645-664. ISSN 0010-0765

Valík, Martin; Dolensky, Bohumil; Petříčková, Hana; Král, Vladimír (2002) Regio- and Stereoselectivity in Preparation of Benzene Bridged Bis- and Tris-Tröger's Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 609-621. ISSN 0010-0765

Lébl, Tomáš; Holeček, Jaroslav; Dymák, Marek; Steinborn, Dirk (2002) Reinvestigation of Reaction of (2-Ethoxyvinyl)stannanes with Acetyl Bromide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 587-595. ISSN 0010-0765

Rejman, Dominik; Králíková, Šárka; Točík, Zdeněk; Liboska, Radek; Rosenberg, Ivan (2002) Selective Cleavage of O-(Dimethoxytrityl) Protecting Group with Sodium Periodate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 502-508. ISSN 0010-0765

Komendová-Vlašánková, Renata; Sommer, Lumír (2002) Separation and Preconcentration of Platinum Group Metals and Gold on Modified Silica and XAD Sorbents in the Presence of Cationic Surfactants for Their Determination by ICP-AES. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 454-470. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare (2002) Separation of ortho Inductive, Resonance and Steric Terms in Alkaline Hydrolysis of Substituted Phenyl Benzoates and Phenyl Tosylates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1833-1857. ISSN 0010-0765

Cihelník, Simon; Stibor, Ivan; Lhoták, Pavel (2002) Solvent-Free Synthesis of Sulfonephthaleins, Sulfonefluoresceins and Fluoresceins Under Microwave Irradiation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1779-1789. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Bakardjiev, Mario; Štíbr, Bohumil (2002) Some Halogenation Reactions of nido-7,8,9,11-P2C2B7H9. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 783-790. ISSN 0010-0765

Bělohradský, Martin; Elizarov, Arkadij M.; Stoddart, J. Fraser (2002) Speed-Controlled Molecular Shuttles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1719-1728. ISSN 0010-0765

Šamalíková, Mária; Perjéssy, Alexander; Liu, Quing; Loos, Dušan; Konečný, Václav; Dehne, Heinz; Sokolowski, Siegmar; Šusteková, Zora (2002) Steric Hindrance in the Solute-Solvent Interactions of 2-Substituted 4,5-Dimethoxypyridazin-3(2H)-ones: An Infrared Spectral and Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1790-1804. ISSN 0010-0765

King, R. Bruce (2002) Strained Configurations in Three-Dimensional Analogues of Kekulé-Type Structures for Deltahedral Boranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 751-768. ISSN 0010-0765

Petříčková, Hana; Čejka, Jan; Hušák, Michal; Kratochvíl, Bohumil; Císařová, Ivana; Jegorov, Alexandr; Cvak, Ladislav (2002) Structure Types of Dihydroergotoxine Mesylates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 490-501. ISSN 0010-0765

Sieńko, Dorota; Gugała, Dorota; Nieszporek, Jolanta; Jankowska, Joanna; Saba, Jadwiga (2002) Studies of a Mixed Adsorption Layer of Butan-1-ol and o-Toluidine on Mercury Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1579-1588. ISSN 0010-0765

Čík, Gabriel; Hubinová, Milada; Šeršeň, František; Brezová, Vlasta (2002) Study of the Influence of Water on Oxidative Properties of Fe3+ in ZSM-5 Zeolite Channels. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1743-1759. ISSN 0010-0765

Xie, Yong-Shu; Jiang, Hui; Liu, Xue-Ting; Zhou, Zhong-Yuan; Liu, Qing-Liang; Xu, Xiao-Long (2002) Syntheses and Characterization of Copper(II) and Cobalt(II) Complexes with Tris[2-(benzylamino)ethyl]amine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1647-1657. ISSN 0010-0765

Toužín, Jiří; Neplechová, Kamila; Žák, Zdirad; Černík, Miloš (2002) Syntheses and Structures of Donor-Acceptor Complexes of Selenium Dioxide with Pyridine and Trimethylamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 577-586. ISSN 0010-0765

Kolbe, Adelheid; Kramell, Robert; Porzel, Andrea; Schmidt, Jürgen; Schneider, Gernot; Adam, Günter (2002) Syntheses of Dexamethasone Conjugates of the Phytohormones Gibberellin A3 and 24-Epicastasterone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 103-114. ISSN 0010-0765

Lombardi, Pamela J.; Gan, Yonghong; Lemal, David M. (2002) Synthesis and Chemistry of Highly Fluorinated Oxepane-2,7-diols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1486-1492. ISSN 0010-0765

Hamerníková, Michaela; Havlíček, Jaroslav; Votavová, Hana; Kefurt, Karel (2002) Synthesis and Conformation of 6-Amino-3,6-dideoxyhexono-1,6-lactams. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 622-644. ISSN 0010-0765

Gup, Ramazan; Alpoguz, H. Korkmaz; Beduk, A. Dincer (2002) Synthesis and Extraction Properties of 1,2-Bis(amidoxime) Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 209-218. ISSN 0010-0765

Lokaj, Jan; Brožová, Libuše; Holler, Petr; Pientka, Zbyněk (2002) Synthesis and Gas Permeability of Block Copolymers Composed of Poly(styrene-co-acrylonitrile) and Polystyrene Blocks. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 267-278. ISSN 0010-0765

Bahçeci, Şule; Yüksek, Haydar; Ocak, Zafer; Azakli, Ibrahim; Alkan, Muzaffer; Özdemir, Mustafa (2002) Synthesis and Potentiometric Titrations of Some New 4-(Benzylideneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-Aqueous Media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1215-1222. ISSN 0010-0765

Buffa, Radovan; Zahradník, Pavol; Foltínová, Pavlína (2002) Synthesis and QSAR Studies of New Conjugated Benzothiazole Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1820-1832. ISSN 0010-0765

Xuhong, Jiang; Weiguang, Zhang; Yun, Zhong; Suelein, Wang (2002) Synthesis and Structural Characterization of Polymeric Silver(I) Butyl Xanthate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1629-1634. ISSN 0010-0765

Kvíčala, Jaroslav; Bříza, Tomáš; Paleta, Oldřich; Čermák, Jan (2002) Synthesis of (Polyfluoroalkyl)cyclopentenes as Model Compounds for Fluorophilic Cyclopentadienes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1345-1358. ISSN 0010-0765

Spanedda, Maria Vittoria; Crousse, Benoit; Narizuka, Satoru; Bonnet-Delpon, Danièle; Bégué, Jean-Pierre (2002) Synthesis of (Trifluoromethyl)aziridines in 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol: First Example of Coupling Reactions of Fluoral, an Amine and a Diazo Compound. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1359-1365. ISSN 0010-0765

Kabalka, George W.; Das, Bhaskar C.; Das, Sasmita; Li, Guishing; Srivastava, Rajiv; Natarajan, Nisha; Khan, Muhammad K. (2002) Synthesis of 1-Amino-3-{2-[7-(6-deoxy-α/β-D-galactopyranos-6-yl)-1,7-dicarba-closo-dodecaboran(12)-1-yl]ethyl}cyclobutanecarboxylic Acid Hydrochloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 836-842. ISSN 0010-0765

Grüner, Bohumír; Císařová, Ivana; Čáslavský, Josef; Bonnetot, Bernard; Cornu, David (2002) Synthesis of 12-Hydroxy and 12-Dioxane Derivatives of the closo-1-Carbadodecaborate(1-) Ion. Variations on the Plešek's Cobalt Bis(dicarbollide) Pattern. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 953-964. ISSN 0010-0765

Qing, Feng-Ling; Yu, Jiang; Fu, Xiang-Kai (2002) Synthesis of 2',3'-Dideoxy-2'-trifluoromethyl-N-azanucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1267-1276. ISSN 0010-0765

Voigt, Brunhilde; Porzel, Andrea; Adam, Günter; Golsch, Dieter; Adam, Waldemar; Wagner, Christoph; Merzweiler, Kurt (2002) Synthesis of 2,24-Diepicastasterone and 3,24-Diepicastasterone as Potential Brassinosteroid Metabolites of the Cockroach Periplaneta americana. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 91-102. ISSN 0010-0765

Bienvenu, Antoine; Barthelemy, Audrey; Boichut, Sarah; Marquet, Bernard; Billard, Thierry; Langlois, Bernard R. (2002) Synthesis of 4-Fluorophenols from 4-tert-Butylphenols and Fluoride Sources Under Oxidative Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1467-1478. ISSN 0010-0765

Łotowski, Zenon; Morzycki, Jacek W.; Niewczas, Izabella S.; Zdanowicz, Marta (2002) Synthesis of cis and trans Isomers of D-Ring Linked Bis-Steroid Pyrazines from 16α-Bromo-17-oxosteroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 47-54. ISSN 0010-0765

Ocampo, Rogelio; Dolbier, William R.; Zuluaga, Fabio (2002) Synthesis of α-Fluoro-β-lactones and Their Thermal Conversion to 1-Fluoroalkenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1325-1334. ISSN 0010-0765

Reschel, Miroslav; Buděšínský, Miloš; Černý, Ivan; Pouzar, Vladimír; Drašar, Pavel (2002) Synthesis of Linear Steroid Oligoesters Based on Etienic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1709-1718. ISSN 0010-0765

Jin, Qingwu; Coates, Robert M. (2002) Synthesis of Methoxynor Polyisoprenoid Alcohols by Alkylation of (3-Methoxyallyl)lithium Reagents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 55-74. ISSN 0010-0765

Barycki, Rafał; Gumułka, Maria; Masnyk, Marek; Daniewski, Włodzimierz M.; Kobus, Mirosław; Łuczak, Mirosław (2002) Synthesis of N-Acetyl-3-phenylisoserinates of Sesquiterpenoid Alcohols of Lactarius Origin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 75-82. ISSN 0010-0765

Semioshkin, Andrey A.; Inyushin, Sviatoslav G.; Petrovskii, Pavel V.; Bregadze, Vladimir I. (2002) Synthesis of Novel o-Carborane-Based Ketonitriles and Their Keto-Enol Tautomerism. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 831-835. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2002) Synthesis of Racemic 2-Hydroxy-4- and 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)cyclohexane Nucleoside Analogues. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1681-1699. ISSN 0010-0765

Kmentová, Iveta; Toma, Štefan (2002) Synthesis of Tricarbonyl(diacetylarene)chromium and Tricarbonyl(diformylarene)chromium Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1616-1622. ISSN 0010-0765

Mařík, Jan; Buděšínský, Miloš; Slaninová, Jiřina; Hlaváček, Jan (2002) Synthesis, Bioassay and NMR Study of Methyleneoxy Isosters of Oxytocin and Vasopressin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 373-392. ISSN 0010-0765

Fan, Jun; Liu, Wei-Sheng; Tang, Ning; Tang, Yu; Tan, Min-Yu; Yu, Kai-Bei (2002) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Complexes of Rare Earth Picrates with N,N,N',N',N",N"-Hexaisopropyl- 2,2',2"-[nitrilotris(ethyleneoxy)]triacetamide (L). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 557-568. ISSN 0010-0765

Hall, Heather D.; Ulrich, Bradley D.; Kultyshev, Roman G.; Liu, Jianping; Liu, Shengming; Meyers, Edward A.; Gréau, Sandra; Shore, Sheldon G. (2002) Synthesis, Characterization, and Chemistry of Dimethyl Sulfide Derivatives of closo-B10H102-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1007-1024. ISSN 0010-0765

Arnaiz, Ana; García-Herbosa, Gabriel; Cuevas, José V.; Lavastre, Olivier; Hillairet, Caroline; Toupet, Loïc (2002) Synthesis, Structural Preference and Catalytic Activity of Neutral and Cationic Methylpalladium(II) Complexes Containing N-Arylpyridine-2-carbaldimine Chelating Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1200-1214. ISSN 0010-0765

Svatoš, Aleš; Urbanová, Klára; Valterová, Irena (2002) The First Synthesis of Geranyllinalool Enantiomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 83-90. ISSN 0010-0765

Ghosh, Sundargopal; Beatty, Alicia M.; Fehlner, Thomas P. (2002) The Reaction of Cp*ReH6, Cp* = C5Me5, with Monoborane to Yield a Novel Rhenaborane. Synthesis and Characterization of arachno-Cp*ReH3B3H8. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 808-812. ISSN 0010-0765

Jemmis, Eluvathingal D.; Jayasree, Elambalassery G. (2002) The Relation Between Polyhedral Borane Sandwiches and Endohedral Complexes; the Electronic Structure and Stability of X@YmBnHn+mq (X = He, Ne, Li, Be; Y = B, C, Si; m = 0-3; n = 12-9; q = -2 to +2), (C2B4H6)2Xq (X = Li, Al, Si; q = -3, -1, 0) and X2@B17H17q (X = He, Li; q = -2, 0). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 965-990. ISSN 0010-0765

Zhang, Xin; Lu, Long; Burton, Donald J. (2002) The Stereoselective Preparation of Fluorinated Dienes via Stille-Liebeskind Cross-Coupling Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1247-1261. ISSN 0010-0765

Groziak, Michael P.; Robinson, Paul D. (2002) The Structural Basis for Hydrolysis Resistance in the Esters of (2-Formylphenyl)boronic Acid 2,4-Dinitrophenylhydrazones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1084-1094. ISSN 0010-0765

Párkányi, Cyril; Boniface, Christian; Aaron, Jean-Jacques; Bulaceanu-MacNair, Mihaela; Dakkouri, Marwan (2002) Theoretical and Experimental Dipole Moments of Purines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1109-1124. ISSN 0010-0765

Rioseras-Garcia, Maria J.; Hernando-Huelmo, Jose M. (2002) Theoretical Justification of the Different Stages of Transformation of 1(3,6)-Phenanthrena-4-(1,4)-benzenacyclohexaphane-2,5-diene to Coronene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 314-324. ISSN 0010-0765

Häfner, Angelika; Beneš, Martin; Mérola, Fabienne; Duportail, Guy; Schneider, Friedemann W.; Hof, Martin (2002) Time-Resolved Tryptophan Fluorescence of Fragment 1-86 of Factor X and the Influence of Membrane Binding. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1872-1882. ISSN 0010-0765

Jia, Hong-Bin; Yu, Jie-Hui; Xu, Ji-Qing; Ding, Hong; Jing, Wei-Jie; Liu, Yong-Jiang; Li, Yi-Zhi; Xu, Yan; Ye, Ling; Wang, Tie-Gang; Xu, Jia-Ning; Li, Zeng-Chun (2002) Transition Metal-Organic Polycarboxylate Coordination Polymer Chemistry. Hydrothermal Synthesis and Structural Characterization of a One-Dimensional Coordination Polymer [Fe(bzta)2(ox)]n (bzta = benzotriazole, ox = oxalato). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1609-1615. ISSN 0010-0765

Hnyk, Drahomír; Holub, Josef (2002) Two Forgotten Ten-Vertex arachno Triheteroboranes: arachno-5,6,9-C2SB7H11 and arachno-5,6,9-C3B7H13, Their Molecular Structure Determination by ab initio/NMR Approach and Synthesis of the Thiacarbaborane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 813-821. ISSN 0010-0765

Pérez, Rafael; Marín Galvín, Rafael; Rodríguez Mellado, José M. (2002) Ultraviolet Absorption Spectra and Dissociation Constants of Diamino-1,3,5-triazines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 429-438. ISSN 0010-0765

Lacroix-Desmazes, Patrick; Améduri, Bruno; Boutevin, Bernard (2002) Use of Fluorinated Organic Compounds in Living Radical Polymerizations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1383-1415. ISSN 0010-0765

Chenlo, Francisco; Moreira, Ramón; Pereira, Gerardo; Vázquez, María-José (2002) Viscosities of Binary and Ternary Aqueous Solutions of 2-Amino-2-methylpropan-1-ol, 2-Amino-2-methylpropane-1,3-diol, and 2-Amino-2-methylpropan-1-ol Hydrochloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 293-301. ISSN 0010-0765

Fischer, Axel; Edelmann, Frank T.; Jacob, Klaus; Pavlík, Ivan; Pavlišta, Martin (2002) [(Dimethylamino)methyl]ferrocene as an Amine Ligand: Study of the Bonding and X-Ray Crystal and Molecular Structure of the Pentacarbonyl{[(dimethylamino)methyl]ferrocene}tungsten Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 228-234. ISSN 0010-0765

Dolbier, William R.; Palmer, Keith W.; Tian, Feng; Fiedorow, Piotr; Zaganiaczyk, Andrzej; Koroniak, Henryk (2002) [3,3] Sigmatropic Rearrangement of Some Fluorinated 1,5-Hexadienes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1517-1532. ISSN 0010-0765

2002

Wrackmeyer, Bernd; Tok, Oleg L.; Bhatti, Moazzam H.; Ali, Saqib (2002) 1,1-Vinylboration and 1,1-Ethylboration of Di(alkyn-1-yl)silanes: Synthesis of New Siloles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 822-830. ISSN 0010-0765

Burke, Anthony; McIntosh, Ruaraidh; Ellis, David; Rosair, Georgina M.; Welch, Alan J. (2002) 13-Vertex Carbacobaltaboranes: Synthesis and Molecular Structures of the 4,1,6-, 4,1,8- and 4,1,12-Isomers of Cp*CoC2B10H12. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 991-1006. ISSN 0010-0765

Liantonio, Rosalba; Logothetis, Thomas A.; Messina, Maria T.; Metrangolo, Pierangelo; De Santis, Alessandra; Pilati, Tullio; Resnati, Giuseppe (2002) 2,2':6',2''-Terpyridine as Monodentate Ligand: Halogen Bonding Driven Formation of Discrete 2 : 1 Aggregates with 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1373-1382. ISSN 0010-0765

Růžička, Martin; Hejzlar, Josef; Mikešová, Petra; Cole, Thomas M. (2002) 2-D water quality modelling of a drinking water reservoir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 258-272. ISSN 0042-790X

Slavíková, Barbora; Kasal, Alexander; Chodounská, Hana; Krištofíková, Zdena (2002) 3α-Fluoro Analogues of "Allopregnanolone" and Their Binding to GABAA Receptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 30-46. ISSN 0010-0765

Sehnal, Petr; Holý, Petr; Tichý, Miloš; Závada, Jiří; Císařová, Ivana (2002) 4,4'-Bipyridine-2,2',6,6'-tetracarboxamide. Synthesis and Self-Assembling Properties of the Free Base and the 1 : 1 Silver(I) Triflate Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1236-1246. ISSN 0010-0765

Avent, Anthony G.; Lawrence, Simon E.; Meehan, Margaret M.; Russell, Tom G.; Spalding, Trevor R. (2002) 4-Bromophenylboronate Derivatives of Ring and Cage Borosilicates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1051-1060. ISSN 0010-0765

Janovec, Ladislav; Suchár, Gejza; Imrich, Ján; Kristian, Pavol; Sasinková, Vlasta; Alföldi, Juraj; Sedlák, Erik (2002) 9-Isothiocyanatoanthracene as a Versatile Starting Compound in the Chemistry of Anthracen-9-yl Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 665-678. ISSN 0010-0765

Brosa, Carme; Amorós, Marc; Vázquez, Esther; Piqué, Maria (2002) A Brassinosteroid Derivative Useful to Provide More Information About the Importance of the C2 Group in the Brassinosteroid-Receptor Interaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 19-29. ISSN 0010-0765

Volovenko, Yulian M.; Resnyanska, Elizaveta V.; Tverdokhlebov, Anton V. (2002) A Facile Route to the 6-Hetaryl Substituted Pyrrolo[1,2-a]thieno[3,2-e]pyrimidine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 365-372. ISSN 0010-0765

Magnier, Emmanuel; Wakselman, Claude (2002) A Mild and Practical Preparation of Trifluoromethaneselenenyl Chloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1262-1266. ISSN 0010-0765

Spielvogel, Bernard F.; Rana, Geeta; Vyakaranam, Kamesh; Grelck, Kurt; Dicke, Kari E.; Dolash, Bridget D.; Li, Shou-Jian; Zheng, Chong; Maguire, John A.; Takagaki, Masao; Hosmane, Narayan S. (2002) A Novel Approach to the Syntheses of Functionalized, Water-Soluble Icosahedral Carboranyl Anions. Crystal Structure of Methyl N-[(Trimethylamineboryl)carbonyl]-L-tyrosinate: A Synthon for Novel Carboranylpeptides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1095-1108. ISSN 0010-0765

Xiao, Ji-Chang; Duan, Jian-Xin; Li, An-Rong; Guo, Yong; Chen, Qing-Yun (2002) A Simple Method for Preparing Difluorodiiodomethane from Difluoro(fluorosulfonyl)acetyl Fluoride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1320-1324. ISSN 0010-0765

Jakeš, Jaromír (2002) A Simple Numerical Method for Calculating Gaussian NMR Spectral Line Shapes Partially Narrowed Due to a Motion with the Exponential Spectral Autocorrelation Function. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 405-428. ISSN 0010-0765

Valentine, Eric M.; Ali, Zulfiqar; Swailes, David C. (2002) A two-zone model for longitudinal dispersion in channels with idealized pools and riffles. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 77-103. ISSN 0042-790X

Haufe, Günter; Meyer, Oliver G. J.; Mück-Lichtenfeld, Christian (2002) Addition of Dihalocarbenes to Vinyl Fluorides. Chemical Consequences of Fluorine Substitution. Part 3. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1493-1504. ISSN 0010-0765

Schachl, Klemens; Turkušić, Emir; Komersová, Alena; Bartoš, Martin; Moderegger, Helmut; Švancara, Ivan; Alemu, Hailemichael; Vytřas, Karel; Jimenez-Castro, Maria; Kalcher, Kurt (2002) Amperometric Determination of Glucose with a Carbon Paste Biosensor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 302-313. ISSN 0010-0765

Církva, Vladimír; Kaplánek, Robert; Paleta, Oldřich; Kodíček, Milan (2002) Amphiphilic Perfluoroalkylated Derivatives of Aliphatic Triols: Hemocompatibility and Effect on Perfluorocarbon Emulsion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1436-1448. ISSN 0010-0765

Pelter, Andrew; Harrison-Marchand, Anne; Maxwell, Anderson; Mootoo, Baldwin; Reid, Alicia; Coles, Simon J.; Hursthouse, Michael B. (2002) An Unusual Transannular Rearrangement of a [2.2]Paracyclophane Derivative to Yield the First [6.2.2]Cyclophane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 471-478. ISSN 0010-0765

Kovář, P.; Cudlín, P.; Heřman, M.; Zemek, F.; Korytář, M. (2002) Analysis of flood events on small river catchments using the KINFIL model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 158-171. ISSN 0042-790X

Šútor, Július (2002) Anniversary of Vít Klemeš. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 67-70. ISSN 0042-790X

Opstal, Tom; Zedník, Jiří; Sedláček, Jan; Svoboda, Jan; Vohlídal, Jiří; Verpoort, Francis (2002) Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene and Methyl Methacrylate Induced by RhI(cycloocta-1,5-diene) Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1858-1871. ISSN 0010-0765

Sněhota, Michal; Císlerová, Milena; Robovská, Alice (2002) Automated se-up designed to measure hydraulic parameters in heterogeneous soil close to saturation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 247-257. ISSN 0042-790X

Nouza, Zdeněk (2002) Autorské poznámky k Tematickému katalogu skladeb Josefa Suka (Autoři: Zdeněk Nouza a Miroslav Nový). Hudební věda, 39 (2-3). pp. 285-293. ISSN 0018-7003

Kačic, Ladislav (2002) Český preklad učebnice generálneho basu J. D. Heinichena (1711) z prostredia slovenských františkánov. Hudební věda, 39 (1). pp. 29-57. ISSN 0018-7003

Ottlová, Marta (2002) Balada v Dvořákově a Kvapilově Rusalce. Hudební věda, 39 (4). pp. 351-360. ISSN 0018-7003

Šlezingr, Miloslav (2002) Bank erosion - prognosis of the retreat of bank line of reservoirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 311-319. ISSN 0042-790X

Reittererová, Vlasta (2002) Bernd Feuchtner: Dimitri Schostakowitsch. „Und Kunst geknebelt von der groben Macht“. Künstlerische Identität und staatliche Repression, Bärenreiter, Kassel / Metzler, Stuttgart und Weimar 2002 [recenze]. Hudební věda, 39 (4). pp. 389-390. ISSN 0018-7003

Labbé, Cecilia; Coll, Josep; Connolly, Joseph D.; Faini, Francesca; Farrugia, Louis J.; Rycroft, David S. (2002) Bioactive Flavanones from Luma chequen. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 115-123. ISSN 0010-0765

Slavický, Tomáš (2002) Bohemicalia Zachiana II. Pražské období Jana Zacha. Hudební věda, 39 (1). pp. 3-28. ISSN 0018-7003

Zemina, Jaromír (2002) Bohuslav Martinů a Alén Diviš. Hudební věda, 39 (4). pp. 369-378. ISSN 0018-7003

Janoušek, Zbyněk; Hilton, Cameron L.; Schreiber, Peter J.; Michl, Josef (2002) C-Halogenation of the closo-[CB11H12]- Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1025-1034. ISSN 0010-0765

Megges, Rudolf; Weiland, Jürgen; Schön, Rudolf; Repke, Heinrich; Repke, Kurt R. H. (2002) Cardenamides from Cardenolides: Cardiac and Anticancer Activities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 336-352. ISSN 0010-0765

Sivaev, Igor B.; Bregadze, Vladimir I.; Sjöberg, Stefan (2002) Chemistry of closo-Dodecaborate Anion [B12H12]2-: A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 679-727. ISSN 0010-0765

Volkov, Oleg; Rath, Nigam P.; Barton, Lawrence (2002) Chemistry on the Rhodacarborane Cluster [9,9-(PPh3)-nido-9,7,8-RhC2B8H11]: Formation of Bidentate Phosphine and Bimetallic Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 769-782. ISSN 0010-0765

Plešek, Jaromír; Císařová, Ivana; Bačkovský, Jaroslav (2002) Cobalt Bis(1,2-dicarbollide) Ion with a Disulfur Bridge Between B(8) and B(8'). X-Ray Structure, Absolute Configuration of One Enantiomer, and Implications. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 569-576. ISSN 0010-0765

Koch, Heinz F.; Pomerantz, William C.; Ruggles, Erik L.; van Laren, Martijn; van Roon, Anne-Marie (2002) Comparing Isotope Effects and Rates for the Methanolic Sodium Methoxide Reactions of 9-R-Fluorene to Those for p-CF3C6H4CHClR (R = CH2Cl, CH2F and CF3). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1505-1516. ISSN 0010-0765

Holzmann, H.; Kuráž, V.; Nachtnebel, P.; Wakonig, B. (2002) Comparison and reliability of different techniques for riverbed infiltration measurements. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 213-232. ISSN 0042-790X

Chauhan, Mohinder S.; Sharma, Kishore C.; Kumar, Girish; Chauhan, Suvarcha (2002) Conductance and Viscosity Studies of Ion Solvation in Mixed DMSO-MeOH Solvent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1141-1153. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2002) Convegno internazionale di Studi G. Paisiello e la cultura europea del suo tempo, Taranto 20. – 23. června 2002. Hudební věda, 39 (1). pp. 71-73. ISSN 0018-7003

Yamazaki, Takashi; Ichige, Tatsuro; Kitazume, Tomoya (2002) Convenient Preparation of 2-Phenylethyl 3,3-Difluoro-2-methylpropionate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1479-1485. ISSN 0010-0765

Weiguang, Zhang; Xuhong, Jiang; Yun, Zhong; Mingyu, Tan; Suelein, Wang (2002) Coordination Cadmium Compounds with 1,10-Phenanthroline. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1623-1628. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Dvořáková, Hana (2002) Covalent Analogues of DNA Base-Pairs and Triplets IV. Synthesis of Trisubstituted Benzenes Bearing Purine and/or Pyrimidine Rings by Cyclotrimerization of 6-Ethynylpurines and/or 5-Ethynyl-1,3-dimethyluracil. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1223-1235. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Dvořáková, Hana; Císařová, Ivana (2002) Covalent Analogues of DNA Base-Pairs and Triplets V. Synthesis of Purine-Purine and Purine-Pyrimidine Conjugates Connected by Diverse Types of Acyclic Carbon Linkages. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1560-1578. ISSN 0010-0765

Hušák, Michal; Kratochvíl, Bohumil; Císařová, Ivana; Cvak, Ladislav; Jegorov, Alexandr; Böhm, Stanislav (2002) Crystal Forms of Semisynthetic Ergot Alkaloid Terguride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 479-489. ISSN 0010-0765

Morkan, Izzet Amour; Morkan, Ayşe Uztetik (2002) Cycloaddition Reactions of (η6-Tropone)tricarbonylmetal(0) Complexes of Group 6 Metals with Alkynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1635-1646. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Holý, Antonín; Dvořáková, Hana (2002) Cytostatic 6-Arylpurine Nucleosides IV. Synthesis of 2-Substituted 6-Phenylpurine Ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 325-335. ISSN 0010-0765

Šebesta, Radovan; Sališová, Marta (2002) Derivatives of (S)-{[2-(Methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]methyl}ferrocene - New Planar Chiral Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1700-1708. ISSN 0010-0765

Hampl, Richard; Hill, Martin; Stárka, Luboslav (2002) Detection and Quantification of 7-Hydroxydehydroepiandrosterone Epimers in Three Body Fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 10-18. ISSN 0010-0765

Kubáň, Pavel; Flowers, Hugh (2002) Determination of Nitroaromatic Photodecomposition Products of Tecnazene Using Liquid Chromatography with Amperometric Detection. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1181-1192. ISSN 0010-0765

Yang, Ming; Li, Hu Lin (2002) Determination of Trace Nitrite by Differential Pulse Voltammetry Using Magnetic Microspheres. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1173-1180. ISSN 0010-0765

Dupau, Philippe; Hay, Anne-Emmanuelle; Alameda Angulo, Célia; Dixneuf, Pierre H.; Bruneau, Christian (2002) Direct Preparation of N-(Alk-1-en-1-yl)carbamates from Cyclic Ketones and Unsubstituted Carbamates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 235-244. ISSN 0010-0765

Frei, Jan (2002) Dva pokusy husitologické. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 129-161. ISSN 0018-7003

Cecchi, Teresa; Passamonti, Paolo; Pucciarelli, Filippo (2002) Effect of Alkali Halides Upon Photocurrent Due to Emission of Electrons from Dropping Mercury Electrode Into Water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 439-453. ISSN 0010-0765

Franěk, František; Siglerová, Věra; Havlíček, Libor; Strnad, Miroslav; Eckschlager, Tomáš; Weigl, Evžen (2002) Effect of the Purine Derivative Myoseverin and of Its Analogues on Cultured Hybridoma Cells. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 257-266. ISSN 0010-0765

Grygar, Tomáš; Marken, Frank; Schröder, Uwe; Scholz, Fritz (2002) Electrochemical Analysis of Solids. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 163-208. ISSN 0010-0765

Molina, Victor M.; González-Arjona, Domingo; Roldán, Emilio; Dominguez, Manuel (2002) Electrochemical Reduction of Tetrachloromethane. Electrolytic Conversion to Chloroform. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 279-292. ISSN 0010-0765

Šálek, Cyril (2002) Emanuel Vlček et al.: Bedřich Smetana. Fyzická osobnost a hluchota, Vesmír, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 76-78. ISSN 0018-7003

Darko, Philip K. (2002) Estimation of natural direct groundwater recharge in southwest Ghana using water balance simulations. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 198-212. ISSN 0042-790X

Kybast, Ivan (2002) Experimentální studie čela rázové vlny v prázdném kruhovém potrubí a odtoku vlny z potrubí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 114-138. ISSN 0042-790X

Konoplev, Vitalii E.; Pisareva, Irina V.; Lemenovskii, Dmitrii A.; Petrovskii, Pavel V.; Tok, Oleg L.; Dolgushin, Fedor M.; Chizhevsky, Igor T. (2002) Facile Preparation of Chloro-Cage-Substituted 11-Vertex 1-(η6-Arene)-isonido-1,2,4-ruthenacarboranes from [RuCl2(PPh3)3] and nido-5,6-C2B8H12 in Arene Solvents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 936-948. ISSN 0010-0765

Vlhová-Wörner, Hana (2002) Fama crescit eundo. Der Fall: Domazlaus predicator, der älteste bekannte böhmische Sequenzendichter. Hudební věda, 39 (4). pp. 311-330. ISSN 0018-7003

Marczewska, Barbara; Persona, Andrzej; Przegaliński, Marek (2002) Faradaic Impedance Study of Mn(II) Reduction Mechanism in NaClO4 and NaCl Solutions on Mercury Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1589-1595. ISSN 0010-0765

Radha, Nachiappan; Swaminathan, Meenakshisundaram (2002) Fluorescence Quenching of Aminodiphenylamines with Chloromethanes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1154-1164. ISSN 0010-0765

Manandhar, Sudha; Singh, Rajendra P.; Shreeve, Jean'ne M. (2002) Fluoride-Catalyzed Nucleophilic Perfluoroalkylations of Acetylenic Ketones or Aldehydes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1296-1304. ISSN 0010-0765

Gupta, Vinay; Nakajima, Tsuyoshi; Ohzawa, Yoshimi (2002) Fluorination of Graphite at High Temperatures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1366-1372. ISSN 0010-0765

Bailey III, Wade H.; Casteel, William J.; Syvret, Robert G. (2002) Fluorination of Methyl 3-Oxopentanoate (MOP) Using Difluorobis(fluoroxy)methane, BDM. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1416-1420. ISSN 0010-0765

Konno, Tsutomu; Tanikawa, Mitsuru; Ishihara, Takashi; Yamanaka, Hiroki (2002) Fluorine-Containing Allenylpalladium Complexes. Synthesis of Optically Active Fluoroalkylated Allenes and Furan Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1421-1435. ISSN 0010-0765

Mandalian, Lara; Sultan, Rabih (2002) Fractal Structures in PbF2/Pb(NO3)2 Precipitate Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1729-1742. ISSN 0010-0765

Freemanová, Michaela (2002) Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, in der Slowakei. Konferenzbericht, Bratislava 18. – 20. 10. 1999, Herausgegeben von Ladislav Kačic, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000 [recenze]. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 277-279. ISSN 0018-7003

Pleska, Alexander; Klichová, Iva; Pytela, Jindřich (2002) Grafting of Hydroxy-Terminated Polybutadiene with 2-Mercaptoethanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1899-1910. ISSN 0010-0765

Fox, Mark A.; Goeta, Andrés E.; Hughes, Andrew K.; Malget, John M.; Wade, Ken (2002) Halogenation of Tris(amido)tantalacarboranes with Dihalomethanes CH2X2 (X = Cl, Br). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 791-807. ISSN 0010-0765

Frei, Jan (2002) Hans Heinrich Eggebrecht: Musik verstehen, Piper, München–Zürich 1995 [recenze]. Hudební věda, 39 (4). pp. 383-389. ISSN 0018-7003

Vysloužil, Jiří (2002) Hábas demokratischer Sozialismus. Hudební věda, 39 (1). pp. 58-66. ISSN 0018-7003

Howari, F.M.; Banat, K.M. (2002) Hydrochemical characteristics of Jordan and Yarmouk river waters: effect of natural and human activities. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 50-64. ISSN 0042-790X

Vila, Carlos; Garrote, Gil; Domínguez, Herminia; Parajó, Juan Carlos (2002) Hydrolytic Processing of Rice Husks in Aqueous Media: A Kinetic Assessment. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 509-530. ISSN 0010-0765

Matějíček, Pavel; Uhlík, Filip; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel; Tuzar, Zdeněk; Webber, Stephen E. (2002) Hydrophobically Modified Amphiphilic Block Copolymer Micelles in Non-Aqueous Polar Solvents. Fluorometric, Light Scattering and Computer-Based Monte Carlo Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 531-556. ISSN 0010-0765

Čipáková, Andrea (2002) Imobilizácia rádionuklidov a kadmia v pôdach aplikaciou zeolitu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 320-340. ISSN 0042-790X

Vlasák, Pavel (2002) In memoriam ing. Vaclav Elias, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 65-66. ISSN 0042-790X

Košová, Gabriela; Čejka, Jiří (2002) Incorporation of Aluminum and Iron Into the ZSM-12 Zeolite: Synthesis and Characterization of Acid Sites. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1760-1778. ISSN 0010-0765

Novák, Viliam; Šimůnek, Jiří; Van Genuchten, Martinus Th. (2002) Infiltration into a swelling, cracked clay soil. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 3-19. ISSN 0042-790X

López-López, Manuel; Cárdeno, Plácido; Castillo, Francisco J. del; González, Luis; Méndez, Ana R.; Platero, Ana I. (2002) Influence of DNA on the Reaction Rate of an Electron Transfer Process: A Kinetic Study of the Reaction Between [Co(Pyrazinecarboxylate)(NH3)4]2+ and [Fe(CN)6]4- in Aqueous Solutions in the Presence of DNA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1165-1172. ISSN 0010-0765

Novák, Viliam (2002) Ing. Josef Hladný, CSc. sedemdesiatročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 73-74. ISSN 0042-790X

Dörnyei, Gábor; Incze, Mária; Kajtár-Peredy, Mária; Szántay, Csaba (2002) Intramolecular Mannich Reaction of 2-Oxotryptamine and Homologues with Oxo Reagents Yielding Spiro Compounds. Part II. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1669-1680. ISSN 0010-0765

Buchtele, Josef; Buchtelová, Marie; Cissé, Youssouf (2002) Investigation of changes in rainfall-runoff process in a hilly basin using different modelling tools. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 185-197. ISSN 0042-790X

Kaszynski, Piotr; Pakhomov, Serhii; Young, Victor G. (2002) Investigations of Electronic Interactions Between closo-Boranes and Triple-Bonded Substituents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1061-1083. ISSN 0010-0765

Melša, Petr; Mazal, Ctibor (2002) π-Facial Selectivity in 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions of α-Methylidene-γ-lactone Substituted by 4-Methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl Group in γ-Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 353-364. ISSN 0010-0765

Poledňák, Ivan (2002) Jiří Fukač. 15. ledna 1936 — 22. listopadu 2002. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 295-298. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2002) Kodex Speciálník. Eine kleine Folio-Handschrift böhmischer Provenienz. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 162-184. ISSN 0018-7003

Štědroň, Miloš (2002) Maria Caraci Vela (ed.): Kritika hudebního textu – Metody a problémy hudební filologie. K vydání připravila Maria Caraci Vela, české vydání připravili Alena Jakubcová, Angela Romagnoli a Jiří K. Kroupa, Clavis Monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series S (Subsidia) I, překlady: Stanislav Bohadlo, Jarmila Gabrielová, Kamila Hálová, Alena Jakubcová, Marta Ottlová, bibliografie a index Alena Jakubcová, KLP-Koniasch Latin Press, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 78-82. ISSN 0018-7003

Makin, Hugh L. J.; Trafford, David J. H.; Taylor, Norman F. (2002) Mass Fragmentography of Cortisol and Cortisone: Preliminary Studies on the Development of a Reference Method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 1-9. ISSN 0010-0765

Turčan, Jozef (2002) Medzný dážď v stokovaní. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 372-378. ISSN 0042-790X

Reittererová, Vlasta (2002) Meinhard Saremba: Leoš Janáček. Zeit – Leben – Werk – Wirkung, Bärenreiter Kassel – Basel – London – New York – Prag 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 279-281. ISSN 0018-7003

Martínek, Václav; Stiborová, Marie (2002) Metabolism of Carcinogenic Azo Dye Sudan I by Rat, Rabbit, Minipig and Human Hepatic Microsomes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1883-1898. ISSN 0010-0765

Janča, Josef (2002) Micro-Thermal Field-Flow Fractionation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1596-1608. ISSN 0010-0765

Vokáč, Karel; Buděšínský, Miloš; Harmatha, Juraj (2002) Minor Ecdysteroid Components of Leuzea carthamoides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 124-139. ISSN 0010-0765

Steinmetz, Karel (2002) Mladý šedesátník. K životnímu jubileu muzikologa a skladatele Miloše Štědroně. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 298-300. ISSN 0018-7003

Ali, Anwar; Abida,; Hyder, Soghra; Nain, Anil Kumar (2002) Molecular Interaction in Binary Mixtures of Benzyl Alcohol with Ethanol, Propan-1-ol and Octan-1-ol at 303 K: An Ultrasonic and Viscometric Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1125-1140. ISSN 0010-0765

Jelínek, Tomáš; Thornton-Pett, Mark; Kennedy, John D. (2002) Monocarbaborane Anion Chemistry. Syntheses and Structures Within the closo Nine-Vertex System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1035-1050. ISSN 0010-0765

Gabrielová, Jarmila (2002) Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Nationale Musik im 20. Jahrhundert: Kompositorische und gesellschaftliche Aspekte, Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Universität Leipzig, 24. až 26. 10. 2002. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 282-284. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2002) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2000 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 39 (1). pp. 83-111. ISSN 0018-7003

Holub, Josef; Jelínek, Tomáš; Janoušek, Zbyněk (2002) New Multigram-Scale Preparation of 1,10-Dicarba-closo-decaborane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 949-952. ISSN 0010-0765

Turčan, Jozef (2002) Niekoľko poznámok k odpovedi Pavla Urcikána. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 273-274. ISSN 0042-790X

Řehánek, František (2002) O harmonickém myšlení Leoše Janáčka. Hudební věda, 39 (1). pp. 67-70. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah 1/2002. Hudební věda, 39 (1). pp. 1-2. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah 4/2002. Hudební věda, 39 (4). pp. 309-310. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2002) Obsah ročníku XXXIX. Hudební věda, 39 (4). pp. 422-423. ISSN 0018-7003

Urcikán, Pavel (2002) Odpoveď na diskusný príspevok Jozefa Turčana k štúdii Pavla Urcikána a Dušana Rusnáka "K návrhu objemu detenčných dažďových nádrží na malých povodiach" (J. Hydrol. Hydromech., 49, 2001, 6, 428-431). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 172-179. ISSN 0042-790X

Breza, Martin; Manová, Alena (2002) On the Structure of Lead(II) Complexes in Aqueous Solutions. III. Hexanuclear Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 219-227. ISSN 0010-0765

Kachlík, Jan (2002) Opomíjený Dvořákův autograf. K ediční problematice Romance op. 11. Hudební věda, 39 (4). pp. 361-368. ISSN 0018-7003

Pytela, Oldřich; Kulhánek, Jiří (2002) Ortho Effect in Dissociation of Benzoic Acids with Electron-Accceptor Substituents Using the AISE Theory; Relation to para Substitution and Solvent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 596-608. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2002) Paisiellovy opery v Praze. Pramenný výzkum ve fondech v Čechách, v Drážďanech a ve Vídni. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 185-220. ISSN 0018-7003

Sani, Monica; Bravo, Pierfrancesco; Volonterio, Alessandro; Zanda, Matteo (2002) Parallel Solid-Phase Synthesis of Partially Modified Retro and Retro-Inverso ψ[NHCH(CF3)]-Gly Peptides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1305-1319. ISSN 0010-0765

Mráčková, Lenka (2002) Paweł Gancarczyk: Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001 [recenze]. Hudební věda, 39 (1). pp. 74-75. ISSN 0018-7003

Jandora, Jan; Daněček, Josef (2002) Příspěvek k použití analytických metod řešení transportně disperzní rovnice. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 139-157. ISSN 0042-790X

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa (2002) Přízvukový rytmus v českém folklorním verši. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 224-244. ISSN 0018-7003

Przezdziecka, Agnieszka; Kurek-Tyrlik, Alicja; Wicha, Jerzy (2002) Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reaction of Sterically Hindered Vinyl Iodides and Organozinc Reagents. Synthesis of Vitamin D Analogues with an Aromatic Ring Attached at C-17. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1658-1668. ISSN 0010-0765

Michel, Thomas; Koksch, Beate; Osipov, Sergei N.; Golubev, Alexander S.; Sieler, Joachim; Burger, Klaus (2002) Peptide Synthesis with α-(Difluoromethyl)-Substituted α-Amino Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1533-1559. ISSN 0010-0765

Štíbr, Bohumil (2002) Phosphorus Insertion Into Borane Clusters. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 843-868. ISSN 0010-0765

Stejskal, Jaroslav; Trchová, Miroslava; Prokeš, Jan (2002) Poly(2-bromoaniline) and Its Colloidal Dispersions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 393-404. ISSN 0010-0765

Chambers, Richard D.; Hoskin, Philip R.; Sandford, Graham (2002) Polyhalogenated Heterocyclic Compounds. Part 48. Multisubstituted Bis-pyridyl Derivatives from Pentafluoropyridine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1277-1284. ISSN 0010-0765

Tolmachev, Vladimir; Sjöberg, Stefan (2002) Polyhedral Boron Compounds as Potential Linkers for Attachment of Radiohalogens to Targeting Proteins and Peptides. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 913-935. ISSN 0010-0765

Franken, Andreas; Kilner, Colin A.; Thornton-Pett, Mark; Kennedy, John D. (2002) Polyhedral Monocarbaborane Chemistry. A Review of Recent Developments Among C-Aryl Monocarbaborane Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 869-912. ISSN 0010-0765

Kopecký, František; Vojteková, Mária; Vrana, Miloš; Čížová, Katarína (2002) Potentiometric Study of Carbisocaine Micellization and Inclusion Complexation with α-Cyclodextrin, β-Cyclodextrin, Methyl-β-cyclodextrin, and (Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 245-256. ISSN 0010-0765

Ciesielski, Witold; Krenc, Anna (2002) Potentiometric Titration of Triazolethiols and Tetrazolethiols with Iodine in Alkaline Medium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1193-1199. ISSN 0010-0765

Ratz, Erwin (2002) Poznání a prožitek hudebního díla. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 221-223. ISSN 0018-7003

Dolensky, Bohumil; Kirk, Kenneth L. (2002) Preparation of (Fluoromethyl)- and (Difluoromethyl)imidazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1335-1344. ISSN 0010-0765

Kroutil, Jiří; Karban, Jindřich; Trnka, Tomáš; Buděšínský, Miloš; Černý, Miloslav (2002) Preparation of O-, S- and N-Benzyl Derivatives of 1,6-Anhydro-β-D-hexopyranoses via Aziridine Ring Opening. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1805-1819. ISSN 0010-0765

Grimes, Russell N. (2002) Putting Small Metallacarboranes to Work: A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 728-750. ISSN 0010-0765

Sato, Kazuyuki; Ogawa, Yuko; Tamura, Misato; Harada, Mika; Ohara, Terumasa; Omote, Masaaki; Ando, Akira; Kumadaki, Itsumaro (2002) Radical Reaction Using an Organocopper Reagent Derived from Ethyl Bromodifluoroacetate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1285-1295. ISSN 0010-0765

Hill, Martin; Havlíková, Helena; Klak, Jan; Bičíková, Marie; Pouzar, Vladimír; Hampl, Richard; Stárka, Luboslav (2002) Rapid Immunoassay for Pregnenolone Sulfate and Its Applications in Endocrinology. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 140-162. ISSN 0010-0765

Petrova, Tamara D.; Platonov, Vyacheslav E.; Pokrovskii, Leonid M.; Rybalova, Tatyana V.; Gatilov, Yurii V. (2002) Reactions of N-(Pentafluorophenyl)carbonimidoyl Dichloride with Fluorinated Benzenes in the Presence of AlCl3. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1449-1466. ISSN 0010-0765

Košata, Bedřich; Kozmík, Václav; Svoboda, Jiří (2002) Reactivity of [1]Benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene - Electrophilic and Metallation Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 645-664. ISSN 0010-0765

Valík, Martin; Dolensky, Bohumil; Petříčková, Hana; Král, Vladimír (2002) Regio- and Stereoselectivity in Preparation of Benzene Bridged Bis- and Tris-Tröger's Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 609-621. ISSN 0010-0765

Lébl, Tomáš; Holeček, Jaroslav; Dymák, Marek; Steinborn, Dirk (2002) Reinvestigation of Reaction of (2-Ethoxyvinyl)stannanes with Acetyl Bromide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 587-595. ISSN 0010-0765

Fošumpaur, Pavel; Nacházel, Karel; Patera, Adolf (2002) Rozhodovací model operativního řízení povodňového odtoku z nádrže. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 29-49. ISSN 0042-790X

Witkowska-Walczak, Barbara; Sławiński, Cezary (2002) Saturated hydraulic conductivity of soil aggregates samples derived from loess. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 20-28. ISSN 0042-790X

Rejman, Dominik; Králíková, Šárka; Točík, Zdeněk; Liboska, Radek; Rosenberg, Ivan (2002) Selective Cleavage of O-(Dimethoxytrityl) Protecting Group with Sodium Periodate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 502-508. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2002) Seminari e corsi di musica antica „Egida Sartori“ (Fondazione Giorgio Cini, Benátky 22. – 27. 7. 2002). Hudební věda, 39 (2-3). pp. 281-282. ISSN 0018-7003

Růžička, Martin; Kafková, Dagmar; Balejová, Marcela (2002) Sensitivity of the water quality model to the frequency of input data. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 300-310. ISSN 0042-790X

Komendová-Vlašánková, Renata; Sommer, Lumír (2002) Separation and Preconcentration of Platinum Group Metals and Gold on Modified Silica and XAD Sorbents in the Presence of Cationic Surfactants for Their Determination by ICP-AES. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 454-470. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare (2002) Separation of ortho Inductive, Resonance and Steric Terms in Alkaline Hydrolysis of Substituted Phenyl Benzoates and Phenyl Tosylates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1833-1857. ISSN 0010-0765

Vojtěch, Ivan (2002) Sigrid Wiesmann (1941–2001). Hudební věda, 39 (2-3). pp. 294-295. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2002) Slovo a jeho zhudebnění. Prolog z Novákova cyklu Údolí nového království – analýza. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 245-276. ISSN 0018-7003

Cihelník, Simon; Stibor, Ivan; Lhoták, Pavel (2002) Solvent-Free Synthesis of Sulfonephthaleins, Sulfonefluoresceins and Fluoresceins Under Microwave Irradiation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1779-1789. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Bakardjiev, Mario; Štíbr, Bohumil (2002) Some Halogenation Reactions of nido-7,8,9,11-P2C2B7H9. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 783-790. ISSN 0010-0765

Bělohradský, Martin; Elizarov, Arkadij M.; Stoddart, J. Fraser (2002) Speed-Controlled Molecular Shuttles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1719-1728. ISSN 0010-0765

Daněček, Josef; Ryl, Tomáš; Říha, Jaromír (2002) Stanovení hodnoty koeficientu podélné hydrodynamické disperze ve vodních tocích řešením Fischerova integrálu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). pp. 104-113. ISSN 0042-790X

Pacl, Juraj (2002) Sté výročie narodenia hydrológa a vodohospodára Ota Duba. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 275-278. ISSN 0042-790X

Sacheti, Nirmal C.; Chandran, Pallath (2002) Steady creeping flow of an inelastic fluid past a rigid sphere. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 285-299. ISSN 0042-790X

Šamalíková, Mária; Perjéssy, Alexander; Liu, Quing; Loos, Dušan; Konečný, Václav; Dehne, Heinz; Sokolowski, Siegmar; Šusteková, Zora (2002) Steric Hindrance in the Solute-Solvent Interactions of 2-Substituted 4,5-Dimethoxypyridazin-3(2H)-ones: An Infrared Spectral and Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1790-1804. ISSN 0010-0765

King, R. Bruce (2002) Strained Configurations in Three-Dimensional Analogues of Kekulé-Type Structures for Deltahedral Boranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 751-768. ISSN 0010-0765

Petříčková, Hana; Čejka, Jan; Hušák, Michal; Kratochvíl, Bohumil; Císařová, Ivana; Jegorov, Alexandr; Cvak, Ladislav (2002) Structure Types of Dihydroergotoxine Mesylates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 490-501. ISSN 0010-0765

Sieńko, Dorota; Gugała, Dorota; Nieszporek, Jolanta; Jankowska, Joanna; Saba, Jadwiga (2002) Studies of a Mixed Adsorption Layer of Butan-1-ol and o-Toluidine on Mercury Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1579-1588. ISSN 0010-0765

Čík, Gabriel; Hubinová, Milada; Šeršeň, František; Brezová, Vlasta (2002) Study of the Influence of Water on Oxidative Properties of Fe3+ in ZSM-5 Zeolite Channels. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1743-1759. ISSN 0010-0765

Xie, Yong-Shu; Jiang, Hui; Liu, Xue-Ting; Zhou, Zhong-Yuan; Liu, Qing-Liang; Xu, Xiao-Long (2002) Syntheses and Characterization of Copper(II) and Cobalt(II) Complexes with Tris[2-(benzylamino)ethyl]amine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1647-1657. ISSN 0010-0765

Toužín, Jiří; Neplechová, Kamila; Žák, Zdirad; Černík, Miloš (2002) Syntheses and Structures of Donor-Acceptor Complexes of Selenium Dioxide with Pyridine and Trimethylamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 577-586. ISSN 0010-0765

Kolbe, Adelheid; Kramell, Robert; Porzel, Andrea; Schmidt, Jürgen; Schneider, Gernot; Adam, Günter (2002) Syntheses of Dexamethasone Conjugates of the Phytohormones Gibberellin A3 and 24-Epicastasterone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 103-114. ISSN 0010-0765

Lombardi, Pamela J.; Gan, Yonghong; Lemal, David M. (2002) Synthesis and Chemistry of Highly Fluorinated Oxepane-2,7-diols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1486-1492. ISSN 0010-0765

Hamerníková, Michaela; Havlíček, Jaroslav; Votavová, Hana; Kefurt, Karel (2002) Synthesis and Conformation of 6-Amino-3,6-dideoxyhexono-1,6-lactams. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 622-644. ISSN 0010-0765

Gup, Ramazan; Alpoguz, H. Korkmaz; Beduk, A. Dincer (2002) Synthesis and Extraction Properties of 1,2-Bis(amidoxime) Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 209-218. ISSN 0010-0765

Lokaj, Jan; Brožová, Libuše; Holler, Petr; Pientka, Zbyněk (2002) Synthesis and Gas Permeability of Block Copolymers Composed of Poly(styrene-co-acrylonitrile) and Polystyrene Blocks. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 267-278. ISSN 0010-0765

Bahçeci, Şule; Yüksek, Haydar; Ocak, Zafer; Azakli, Ibrahim; Alkan, Muzaffer; Özdemir, Mustafa (2002) Synthesis and Potentiometric Titrations of Some New 4-(Benzylideneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-Aqueous Media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1215-1222. ISSN 0010-0765

Buffa, Radovan; Zahradník, Pavol; Foltínová, Pavlína (2002) Synthesis and QSAR Studies of New Conjugated Benzothiazole Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1820-1832. ISSN 0010-0765

Xuhong, Jiang; Weiguang, Zhang; Yun, Zhong; Suelein, Wang (2002) Synthesis and Structural Characterization of Polymeric Silver(I) Butyl Xanthate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1629-1634. ISSN 0010-0765

Kvíčala, Jaroslav; Bříza, Tomáš; Paleta, Oldřich; Čermák, Jan (2002) Synthesis of (Polyfluoroalkyl)cyclopentenes as Model Compounds for Fluorophilic Cyclopentadienes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1345-1358. ISSN 0010-0765

Spanedda, Maria Vittoria; Crousse, Benoit; Narizuka, Satoru; Bonnet-Delpon, Danièle; Bégué, Jean-Pierre (2002) Synthesis of (Trifluoromethyl)aziridines in 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol: First Example of Coupling Reactions of Fluoral, an Amine and a Diazo Compound. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1359-1365. ISSN 0010-0765

Kabalka, George W.; Das, Bhaskar C.; Das, Sasmita; Li, Guishing; Srivastava, Rajiv; Natarajan, Nisha; Khan, Muhammad K. (2002) Synthesis of 1-Amino-3-{2-[7-(6-deoxy-α/β-D-galactopyranos-6-yl)-1,7-dicarba-closo-dodecaboran(12)-1-yl]ethyl}cyclobutanecarboxylic Acid Hydrochloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 836-842. ISSN 0010-0765

Grüner, Bohumír; Císařová, Ivana; Čáslavský, Josef; Bonnetot, Bernard; Cornu, David (2002) Synthesis of 12-Hydroxy and 12-Dioxane Derivatives of the closo-1-Carbadodecaborate(1-) Ion. Variations on the Plešek's Cobalt Bis(dicarbollide) Pattern. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 953-964. ISSN 0010-0765

Qing, Feng-Ling; Yu, Jiang; Fu, Xiang-Kai (2002) Synthesis of 2',3'-Dideoxy-2'-trifluoromethyl-N-azanucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1267-1276. ISSN 0010-0765

Voigt, Brunhilde; Porzel, Andrea; Adam, Günter; Golsch, Dieter; Adam, Waldemar; Wagner, Christoph; Merzweiler, Kurt (2002) Synthesis of 2,24-Diepicastasterone and 3,24-Diepicastasterone as Potential Brassinosteroid Metabolites of the Cockroach Periplaneta americana. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 91-102. ISSN 0010-0765

Bienvenu, Antoine; Barthelemy, Audrey; Boichut, Sarah; Marquet, Bernard; Billard, Thierry; Langlois, Bernard R. (2002) Synthesis of 4-Fluorophenols from 4-tert-Butylphenols and Fluoride Sources Under Oxidative Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1467-1478. ISSN 0010-0765

Łotowski, Zenon; Morzycki, Jacek W.; Niewczas, Izabella S.; Zdanowicz, Marta (2002) Synthesis of cis and trans Isomers of D-Ring Linked Bis-Steroid Pyrazines from 16α-Bromo-17-oxosteroids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 47-54. ISSN 0010-0765

Ocampo, Rogelio; Dolbier, William R.; Zuluaga, Fabio (2002) Synthesis of α-Fluoro-β-lactones and Their Thermal Conversion to 1-Fluoroalkenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1325-1334. ISSN 0010-0765

Reschel, Miroslav; Buděšínský, Miloš; Černý, Ivan; Pouzar, Vladimír; Drašar, Pavel (2002) Synthesis of Linear Steroid Oligoesters Based on Etienic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1709-1718. ISSN 0010-0765

Jin, Qingwu; Coates, Robert M. (2002) Synthesis of Methoxynor Polyisoprenoid Alcohols by Alkylation of (3-Methoxyallyl)lithium Reagents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 55-74. ISSN 0010-0765

Barycki, Rafał; Gumułka, Maria; Masnyk, Marek; Daniewski, Włodzimierz M.; Kobus, Mirosław; Łuczak, Mirosław (2002) Synthesis of N-Acetyl-3-phenylisoserinates of Sesquiterpenoid Alcohols of Lactarius Origin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 75-82. ISSN 0010-0765

Semioshkin, Andrey A.; Inyushin, Sviatoslav G.; Petrovskii, Pavel V.; Bregadze, Vladimir I. (2002) Synthesis of Novel o-Carborane-Based Ketonitriles and Their Keto-Enol Tautomerism. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 831-835. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2002) Synthesis of Racemic 2-Hydroxy-4- and 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)cyclohexane Nucleoside Analogues. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1681-1699. ISSN 0010-0765

Kmentová, Iveta; Toma, Štefan (2002) Synthesis of Tricarbonyl(diacetylarene)chromium and Tricarbonyl(diformylarene)chromium Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1616-1622. ISSN 0010-0765

Mařík, Jan; Buděšínský, Miloš; Slaninová, Jiřina; Hlaváček, Jan (2002) Synthesis, Bioassay and NMR Study of Methyleneoxy Isosters of Oxytocin and Vasopressin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 373-392. ISSN 0010-0765

Fan, Jun; Liu, Wei-Sheng; Tang, Ning; Tang, Yu; Tan, Min-Yu; Yu, Kai-Bei (2002) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Complexes of Rare Earth Picrates with N,N,N',N',N",N"-Hexaisopropyl- 2,2',2"-[nitrilotris(ethyleneoxy)]triacetamide (L). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (5). pp. 557-568. ISSN 0010-0765

Hall, Heather D.; Ulrich, Bradley D.; Kultyshev, Roman G.; Liu, Jianping; Liu, Shengming; Meyers, Edward A.; Gréau, Sandra; Shore, Sheldon G. (2002) Synthesis, Characterization, and Chemistry of Dimethyl Sulfide Derivatives of closo-B10H102-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1007-1024. ISSN 0010-0765

Arnaiz, Ana; García-Herbosa, Gabriel; Cuevas, José V.; Lavastre, Olivier; Hillairet, Caroline; Toupet, Loïc (2002) Synthesis, Structural Preference and Catalytic Activity of Neutral and Cationic Methylpalladium(II) Complexes Containing N-Arylpyridine-2-carbaldimine Chelating Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1200-1214. ISSN 0010-0765

Svatoš, Aleš; Urbanová, Klára; Valterová, Irena (2002) The First Synthesis of Geranyllinalool Enantiomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (1). pp. 83-90. ISSN 0010-0765

Ghosh, Sundargopal; Beatty, Alicia M.; Fehlner, Thomas P. (2002) The Reaction of Cp*ReH6, Cp* = C5Me5, with Monoborane to Yield a Novel Rhenaborane. Synthesis and Characterization of arachno-Cp*ReH3B3H8. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 808-812. ISSN 0010-0765

Jemmis, Eluvathingal D.; Jayasree, Elambalassery G. (2002) The Relation Between Polyhedral Borane Sandwiches and Endohedral Complexes; the Electronic Structure and Stability of X@YmBnHn+mq (X = He, Ne, Li, Be; Y = B, C, Si; m = 0-3; n = 12-9; q = -2 to +2), (C2B4H6)2Xq (X = Li, Al, Si; q = -3, -1, 0) and X2@B17H17q (X = He, Li; q = -2, 0). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 965-990. ISSN 0010-0765

Zhang, Xin; Lu, Long; Burton, Donald J. (2002) The Stereoselective Preparation of Fluorinated Dienes via Stille-Liebeskind Cross-Coupling Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (9). pp. 1247-1261. ISSN 0010-0765

Groziak, Michael P.; Robinson, Paul D. (2002) The Structural Basis for Hydrolysis Resistance in the Esters of (2-Formylphenyl)boronic Acid 2,4-Dinitrophenylhydrazones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (7). pp. 1084-1094. ISSN 0010-0765

Párkányi, Cyril; Boniface, Christian; Aaron, Jean-Jacques; Bulaceanu-MacNair, Mihaela; Dakkouri, Marwan (2002) Theoretical and Experimental Dipole Moments of Purines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (8). pp. 1109-1124. ISSN 0010-0765

Rioseras-Garcia, Maria J.; Hernando-Huelmo, Jose M. (2002) Theoretical Justification of the Different Stages of Transformation of 1(3,6)-Phenanthrena-4-(1,4)-benzenacyclohexaphane-2,5-diene to Coronene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 314-324. ISSN 0010-0765

Häfner, Angelika; Beneš, Martin; Mérola, Fabienne; Duportail, Guy; Schneider, Friedemann W.; Hof, Martin (2002) Time-Resolved Tryptophan Fluorescence of Fragment 1-86 of Factor X and the Influence of Membrane Binding. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12). pp. 1872-1882. ISSN 0010-0765

Jia, Hong-Bin; Yu, Jie-Hui; Xu, Ji-Qing; Ding, Hong; Jing, Wei-Jie; Liu, Yong-Jiang; Li, Yi-Zhi; Xu, Yan; Ye, Ling; Wang, Tie-Gang; Xu, Jia-Ning; Li, Zeng-Chun (2002) Transition Metal-Organic Polycarboxylate Coordination Polymer Chemistry. Hydrothermal Synthesis and Structural Characterization of a One-Dimensional Coordination Polymer [Fe(bzta)2(ox)]n (bzta = benzotriazole, ox = oxalato). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (11). pp. 1609-1615. ISSN 0010-0765

Hnyk, Drahomír; Holub, Josef (2002) Two Forgotten Ten-Vertex arachno Triheteroboranes: arachno-5,6,9-C2SB7H11 and arachno-5,6,9-C3B7H13, Their Molecular Structure Determination by ab initio/NMR Approach and Synthesis of the Thiacarbaborane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (6). pp. 813-821. ISSN 0010-0765

Pérez, Rafael; Marín Galvín, Rafael; Rodríguez Mellado, José M. (2002) Ultraviolet Absorption Spectra and Dissociation Constants of Diamino-1,3,5-triazines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (4). pp. 429-438. ISSN 0010-0765

Szolgay, Ján; Hlavčová, Kamila; Kalaš, Milan (2002) Určovanie vplyvu klimatickej zmeny na odtokový proces. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (4). pp. 341-371. ISSN 0042-790X

Lacroix-Desmazes, Patrick; Améduri, Bruno; Boutevin, Bernard (2002) Use of Fluorinated Organic Compounds in Living Radical Polymerizations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1383-1415. ISSN 0010-0765

Svoboda, Aleš (2002) Vít Klemeš: Zdravý rozum a iné kacírstva, výber článkov z hydrológie a vodného inžinierstva. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (1). pp. 71-72. ISSN 0042-790X

Steinmetz, Karel (2002) Výběrová bibliografie prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc. Hudební věda, 39 (2-3). pp. 301-308. ISSN 0018-7003

Šútor, Július (2002) Viliam Novák jubiluje. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 278-280. ISSN 0042-790X

Chenlo, Francisco; Moreira, Ramón; Pereira, Gerardo; Vázquez, María-José (2002) Viscosities of Binary and Ternary Aqueous Solutions of 2-Amino-2-methylpropan-1-ol, 2-Amino-2-methylpropane-1,3-diol, and 2-Amino-2-methylpropan-1-ol Hydrochloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (3). pp. 293-301. ISSN 0010-0765

Martinů, Bohuslav (2002) Vzdálený návštěvník Divišových obrazů. Hudební věda, 39 (4). pp. 379-382. ISSN 0018-7003

Nouza, Zdeněk (2002) Vztahy Hanse von Bülowa k Praze. Hudební věda, 39 (4). pp. 331-350. ISSN 0018-7003

Stehlík, Jiří; Bubeníčková, Libuše (2002) Vztahy mezi vodní hodnotou sněhu v zalesněném terénu a na otevřeném prostranství v experimentálních povodích Jizerských hor. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (3). pp. 233-246. ISSN 0042-790X

Sikorová, Tatiana; Fillo, Ľudovít (2002) Zomrel Prof. Ing. Dr. Techn. Jozef Trokan. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 (2). p. 180. ISSN 0042-790X

Fischer, Axel; Edelmann, Frank T.; Jacob, Klaus; Pavlík, Ivan; Pavlišta, Martin (2002) [(Dimethylamino)methyl]ferrocene as an Amine Ligand: Study of the Bonding and X-Ray Crystal and Molecular Structure of the Pentacarbonyl{[(dimethylamino)methyl]ferrocene}tungsten Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (2). pp. 228-234. ISSN 0010-0765

Dolbier, William R.; Palmer, Keith W.; Tian, Feng; Fiedorow, Piotr; Zaganiaczyk, Andrzej; Koroniak, Henryk (2002) [3,3] Sigmatropic Rearrangement of Some Fluorinated 1,5-Hexadienes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (10). pp. 1517-1532. ISSN 0010-0765

This list was generated on Wed Mar 3 01:04:23 2021 CET.