Year: 2005

Number of items: 712.

December 2005

Flašar, Martin (2005) 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno – „Music and War“, Brno 26.–28. září 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 410-411. ISSN 0018-7003

Chotil-Fani, Alain (2005) Antonín Dvořák et la France. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 247-254. ISSN 0018-7003

Češka, Jakub (2005) Artificiálnost znaků (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 866-870. ISSN 0009-0468

Dostrašilová, Jana (2005) Česká hudba ve Francii v meziválečném období. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 367-390. ISSN 0018-7003

Reittererová, Vlasta; Reitterer, Hubert (2005) Österreichische staatliche Künstlerstipendien 1892–1898. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 331-366. ISSN 0018-7003

Galmiche, Xavier (2005) «Comme des violons qui sanglotent» La langue de la nature comme modèle de communication infraverbale chez Jaroslav Kvapil, librettiste de la Rusalka d’Antonín Dvořák. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 283-290. ISSN 0018-7003

Langhammer, Jakub (2005) Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 205-218. ISSN 0042-790X

Slavický, Milan (2005) Dvořák – un homme de construction? Une construction structurelle en son Requiem. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 255-264. ISSN 0018-7003

Velly, Jean-Jacques (2005) Dvořák et le poème symphonique. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 273-282. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2005) Editorial 3-4/2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 245-246. ISSN 0018-7003

Tual, François-Gildas (2005) Foi et effroi à travers les Chants bibliques op. 99 d’Antonín Dvořák. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 265-272. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2005) Francesco Degrada (1940–2005). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 417-418. ISSN 0018-7003

Bečková, Michaela (2005) Hledání domova (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 862-867. ISSN 0009-0468

Poórová, Jana; Velčická, Lucia; Kuníková, Emília; De Smedt, Florimond; Bahremand, Abdolreza; Corluy, Jan; Yong-Bo, Liu (2005) Hodnotenie vplyvu využívania krajiny na priebeh povodní pomocou modelu WetSpa. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 253-266. ISSN 0042-790X

Procházková, Jarmila (2005) Janáček and His World, ed. Michael Beckermann, Princeton University Press, Princeton (ad.) 2003 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 396-398. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2005) Jaromír Černý a kolektiv: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) / Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530), Koniasch Latin Press, Praha 2005 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 401-402. ISSN 0018-7003

Hiley, David (2005) Jistebnický kancionál, MS. Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7, Kritická edice / Jistebnice Kancionál, MS. Prague, National Museum Library II C 7, Critical Edition, (Monumenta liturgica Bohemica II, gen. ed. David R. Holeton, Hana Vlhová-Wörner), sv. 1: Graduale, ed. Jaroslav Kolár, Anežka Vidmanová, Hana Vlhová-Wörner, L. Marek, Brno 2005 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 398-401. ISSN 0018-7003

Tichý, Vladimír (2005) Juraj Beneš: O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie), Hudobné centrum, Bratislava 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 393-396. ISSN 0018-7003

Haman, Aleš; Wutsdorff, Irina; Stolz-Hladká, Zuzana; Flaišman, Jiří; Pavlovský, Petr (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (6). pp. 887-909. ISSN 0009-0468

Baťa, Jan (2005) Luca Marenzio e il madrigale romano, Řím 9.–10. září 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 407-409. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Mednarodni muzikološki simpozij: Stoletja glasbe na Slovenskem, Lublaň, 21.–23. června 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 405-407. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Musikalische Aufführungspraxis in nationalen Dialogen des 16. Jahrhunderts: Niederländisches und deutsches weltliches Lied von 1480 bis 1640; Instrumentenbauschulen im 16. Jahrhundert, Stiftung Kloster Michaelstein, 6.–8. května 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 403-404. ISSN 0018-7003

Pečman , Rudolf (2005) Muzikolog z Ivančic. Guido Adler: Uplynulo 150 let od jeho narození a 65 roků od jeho úmrtí. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 414-417. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2005) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2004 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 419-445. ISSN 0018-7003

Jedličková, Alice (2005) Naratologické marginálie české teorie literatury. Czech Literature, 53 (6). pp. 852-862. ISSN 0009-0468

Slavický, Tomáš (2005) Nález portrétu Františka Ludvíka Poppeho (1670–1730). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 412-413. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2005) Neznámý pražský opis partitury Dona Giovanniho ve sbírce hudebnin premonstrátského kláštera na Strahově. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 301-330. ISSN 0018-7003

Smolka, Zdeněk (2005) Noch einmal. Czech Literature, 53 (6). pp. 881-887. ISSN 0009-0468

UNSPECIFIED (2005) Obsah 3-4/2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 241-245. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah ročníku XLII. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 446-448. ISSN 0018-7003

Rambousek, Jiří (2005) Paměti Alberta Pražáka (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 869-877. ISSN 0009-0468

Kliment, Zdeněk (2005) Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 231-244. ISSN 0042-790X

Prokop, Dušan (2005) Rýmové útvary a konfigurace Máchova Máje. Czech Literature, 53 (6). pp. 769-798. ISSN 0009-0468

Novák, Viliam (2005) RNDr. Július Šútor, DrSc. sedemdesiatnikom. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). p. 267. ISSN 0042-790X

Fulka, Josef (2005) Román jako mimesis a mathesis. Czech Literature, 53 (6). pp. 876-882. ISSN 0009-0468

Srnka, Miroslav (2005) Rusalka de Dvořák – la dynamique, une clé de compréhension des valeurs et des sens. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 291-300. ISSN 0018-7003

Pekárová, Pavla; Halmová, Dana; Mitková, Veronika (2005) Simulation of the catastrophic floods caused by extreme rainfall events - Uh River basin case study. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 219-230. ISSN 0042-790X

Pier, John (2005) Typy ikonicity. Czech Literature, 53 (6). pp. 820-839. ISSN 0009-0468

Urban, Ondřej (2005) Václav Syrový: Hudební akustika, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 391-393. ISSN 0018-7003

Kosorin, Karol (2005) Výpočet 3-D dynamiky podzemnej vody v nehomogénnom prostredí pod voľnou hladinou ako inverzná úloha. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 245-252. ISSN 0042-790X

Lukavec, Jan (2005) Význam Díla G. K. Chestertona pro myšlení Ferdinanda Peroutky. Czech Literature, 53 (6). pp. 798-820. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2005) Verismus románu Terézy Novákové Děti čistého živého jako ženská realizace žánru vesnického románu období realismu. Czech Literature, 53 (6). pp. 839-852. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2005) Wechselbeziehungen zwischen Böhmen und Sachsen in der Musikkultur der Vergangenheit und Gegenwart, Marienberg 10.–11. června 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 404-405. ISSN 0018-7003

November 2005

Panevová, Jarmila (2005) Životní jubileum Evy Hajičové. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 315-318. ISSN 0037-7031

Savický, Nikolaj P. (2005) Existenciální věty v historické perspektivě: osudy indoevropského *es-. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 261-270. ISSN 0037-7031

Kořenský, Jan (2005) K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 270-278. ISSN 0037-7031

Šlédrová, Jasňa (2005) Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 317-321. ISSN 0037-7031

Dušková, Libuše (2005) Konstantnost syntaktické funkce mezi jazyky. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 243-261. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 241-243. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah ročníku 66/2005. Slovo a slovesnost, 66 (4). ISSN 0037-7031

Oliva, Karel (2005) Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standardní češtině. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 278-291. ISSN 0037-7031

Osolsobě, Klára (2005) Recenze: Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 303-307. ISSN 0037-7031

Křivancová, Michaela (2005) Recenze: Korpus jako zdroj dat o češtině. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 300-303. ISSN 0037-7031

Cadorini, Giorgio (2005) Recenze: Language Policy. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 296-300. ISSN 0037-7031

Černá, Michaela (2005) Recenze: Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 311-315. ISSN 0037-7031

Daneš, František (2005) Recenze: Phonetica Pragensia, X. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 294-297. ISSN 0037-7031

Čmejrková, Světla (2005) Recenze: Rétorika a řečová kultura. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 291-295. ISSN 0037-7031

Svobodová, Diana (2005) Recenze: Slovenská slovotvorba. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 309-312. ISSN 0037-7031

Vybíral, Petr (2005) Recenze: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 307-310. ISSN 0037-7031

October 2005

Češka, Jakub (2005) Agnesino pozdní odpoledne (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 710-718. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2005) Česká literatura a německý expresionismus v letech 1910–1920. Czech Literature, 53 (5). pp. 688-694. ISSN 0009-0468

Loužil, Jaromír (2005) K zápasu o J. G. Herdera u nás. Czech Literature, 53 (5). pp. 637-654. ISSN 0009-0468

Vaňková, Irena (2005) Kognitivní lingvistika, řeč a poezie : (Předběžné poznámky). Czech Literature, 53 (5). pp. 609-637. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie; Jankovič, Milan (2005) Kolokvium Literatura jako text mezi texty. Czech Literature, 53 (5). pp. 662-688. ISSN 0009-0468

Kraitlová, Irena; Havránková, Marie (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (5). pp. 730-768. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2005) Můj Vít : Z deníku K. M. Čapka-Choda. Czech Literature, 53 (5). pp. 654-662. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2005) Naratologie je mrtva, ať žije narativita! (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 717-722. ISSN 0009-0468

Mathauserová, Světla (2005) Nový Jakobsonův návrat do Čech. Czech Literature, 53 (5). pp. 726-730. ISSN 0009-0468

Šulcková, Martina (2005) Odkud a kam směřuje slovenská literární historie a historiografie? (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 721-726. ISSN 0009-0468

Balík, Štěpán (2005) Zapomenuté světlo - Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes. Czech Literature, 53 (5). pp. 694-710. ISSN 0009-0468

September 2005

Kriegerová, Ida; Kohnová, Silvia (2005) Seasonality analysis of flood occurrence in mid-sized catchments in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 154-163. ISSN 0042-790X

Hiller, Edgar; Krascsenits, Zoltán; Kútnik, Pavol; Zemanová, Lenka (2005) Sorpcia herbicídov v pôdach a možné riziko kontaminácie podzemných vôd. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 177-192. ISSN 0042-790X

Orfánus, Tomáš (2005) Spatial Assessment of soil drought indicators at regional scale: hydrolimits and soil water storage capacity in Záhorská Nížina Lowland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 164-176. ISSN 0042-790X

Alied, Ghassan; Havlík, Vladimír (2005) The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 141-153. ISSN 0042-790X

Krčmář, David (2005) Výsledky výskumu interakcie povrchových a podzemných vôd v povodí dolného Hrona. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 193-204. ISSN 0042-790X

August 2005

Slavický, Milan (2005) Antonín Dvořák et son époque, entre musique et littérature, Paris 19.–20. listopadu 2004. Hudební věda, 42 (2). p. 226. ISSN 0018-7003

Janáčková, Jaroslava (2005) Božena Němcová a sestry Rottovy. Czech Literature, 53 (4). pp. 493-518. ISSN 0009-0468

Wagner, Undine (2005) Boj o kulturní existenci a hledání národní identity. Hudba a české hudební časopisy v období protektorátu. Hudební věda, 42 (2). pp. 183-202. ISSN 0018-7003

Janáček, Pavel (2005) Co to znamená, když se řekne "literary culture"? Czech Literature, 53 (4). pp. 556-570. ISSN 0009-0468

Mocná, Dagmar (2005) Dvě podivné "detektivky" (Čapkův Hordubal a Jméno růže U. Eka). Czech Literature, 53 (4). pp. 465-493. ISSN 0009-0468

Jonášová, Milada (2005) Internationales Symposion „Gluck der Europäer“, Norimberk / Berching 5.–7. března 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 230-233. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2005) Ivan Poledňák: Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák: člověk, osobnost, tvůrce, Univerzita Palackého, Olomouc 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 218-222. ISSN 0018-7003

Slavický, Tomáš (2005) Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 9), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 208-210. ISSN 0018-7003

Rataj, Michal (2005) Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Hudobné centrum, Bratislava 2001 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 203-205. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2005) Jubilejní 25. plzeňské sympozium k problematice 19. století – „Slavme slavně slávu Slavóv slavných“. Slovanství a česká kultura 19. století, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 24.–26. února 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 227-230. ISSN 0018-7003

Šámal, Petr (2005) K historii pojmu literární kultura. Czech Literature, 53 (4). pp. 541-556. ISSN 0009-0468

Králík, Jan (2005) K jazyku studentských próz. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 238-240. ISSN 0037-7031

Zdrálek, Vít (2005) Kantáta Alceste e Fileno. Nejstarší známé dílo Josefa Myslivečka? Hudební věda, 42 (2). pp. 137-152. ISSN 0018-7003

Petříček, Miroslav (2005) Kapitoly z dějin zhoubné četby (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 591-596. ISSN 0009-0468

Čech, Radek (2005) Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 176-180. ISSN 0037-7031

Brožová, Věra; Kusáková, Lenka (2005) Korespondence jako historický pramen a umělecký text (recenze). Czech Literature, 53 (4). -. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip; Šulcková, Martina; Bedřich, Martin; Havránková, Marie; Urbanová, Adéla (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (4). pp. 596-608. ISSN 0009-0468

Kordík, Pavel (2005) Ladění v hudební teorii a praxi, Praha 20. dubna 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 235-236. ISSN 0018-7003

Scherber, Peter (2005) Literární život jako předmět literární historie. Czech Literature, 53 (4). pp. 519-541. ISSN 0009-0468

Daněk, Petr (2005) Marie Koldinská: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Paseka, Praha – Litomyšl 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 216-218. ISSN 0018-7003

Jareš, Michal (2005) Múzy v exilu (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 587-591. ISSN 0009-0468

Pečman , Rudolf (2005) Meinungsverschiedenheiten über das Wesen des Barocks und der Klassik in der Musik. Hudební věda, 42 (2). pp. 117-136. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Mezinárodní vědecká konference Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, Praha 28.–30. dubna 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 236-237. ISSN 0018-7003

Maňour, Ondřej (2005) Milan Křížek: Jan Rychlík. Život a dílo skladatele, H&H, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 205-207. ISSN 0018-7003

Bordag, Denisa (2005) Modely řečové produkce v současné psycholingvistice. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 180-194. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2005) Obsah 2/2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 113-116. ISSN 0018-7003

Petrášková, Zuzana (2005) Olga Zuckerová: Jan Hugo Voříšek (1791–1825). Thematic catalogue, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 210-211. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Pozůstalost Karla Zvěřiny (1871–1944) v Městském muzeu v Netvořicích. Hudební věda, 42 (2). pp. 171-182. ISSN 0018-7003

Kabelková, Markéta (2005) Pozůstalost Václava Jana Tomáška (1774–1850). Hudební věda, 42 (2). pp. 153-170. ISSN 0018-7003

Zach, Aleš (2005) Publicista Jaroslav Seifert (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 581-588. ISSN 0009-0468

Šipková, Milena (2005) Recenze: Atlas Linguarum Europae, Volume I: Sixième fascicule, Cartes I. 60 – I. 72, Commentaires. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 228-232. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana (2005) Recenze: „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ / Jazyky Franze Kafky. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 216-220. ISSN 0037-7031

Štichauer, Pavel (2005) Recenze: First Language Acquisition. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 207-216. ISSN 0037-7031

Králík, Jan (2005) Recenze: Frekvenční slovník češtiny. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 224-229. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2005) Recenze: Handbuch der deutschen Konnektoren. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 199-208. ISSN 0037-7031

Trovesi, Andrea (2005) Recenze: I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 231-238. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2005) Recenze: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 2. díl (1951–1963). Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 194-200. ISSN 0037-7031

Sloboda, Marián (2005) Recenze: When Listeners Talk: Response Tokens and Listener Stance. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 220-225. ISSN 0037-7031

Novotný, Robert (2005) Rehabilitace jihočeského pacifisty (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 570-575. ISSN 0009-0468

Šebesta, Josef (2005) Roman Dykast: Hudba věku melancholie, Togga, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 222-225. ISSN 0018-7003

Kapsa, Václav (2005) Seminář doktorandů českých a slovenských univerzitních muzikologických pracovišť Telč 2005, Univerzitní centrum Telč 25.–27. května 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 239-240. ISSN 0018-7003

Kachlík, Jan (2005) Seminář o Josefu Sukovi, Městské muzeum Sedlčany 25. května 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 237-239. ISSN 0018-7003

Mathauser, Zdeněk (2005) Strukturalismus – fenomenologie – avantgarda. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Gabrielová, Jarmila (2005) Transferprozesse in der Musik Zentraleuropas, Vídeň 14. a 15. března 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 233-235. ISSN 0018-7003

Pospíšil, Milan (2005) Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer – mit einem Beitrag von Hans Peter Hye: Vier Dutzend rothe Strümpfe… Zur Rezeptionsgeschichte der „Verkauften Braut“ von Bedřich Smetana in Wien am Ende des 19. Jahrhunderts (Theatergeschichte Österreichs Bd. III: Wien, Heft 4.), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004; Jan Panenka – Taťána Součková: Prodaná nevěsta. Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866–2004 (Knihovna opery Národního divadla, sv. 4), Národní divadlo a nakladatelství Gallery, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 211-216. ISSN 0018-7003

June 2005

Vaughan, P.J.; Shouse, P.J.; Suarez, D.L.; Van Genuchten, M.Th.; Ayars, J.E. (2005) Analysis of field-scale salinization: A comparison of different modeling approaches. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 73-90. ISSN 0042-790X

Trávníček, Jiří (2005) „Začnu (zdánlivě) zdaleka“ (recenze). Czech Literature, 53 (3). -. ISSN 0009-0468

Krupová, Pavlína (2005) Daniela Hodrová: Théta. Czech Literature, 53 (3). pp. 395-407. ISSN 0009-0468

Pacl, Juraj (2005) Diamantový jubilant Ing. Aleš Svoboda, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 140. ISSN 0042-790X

Košková, Romana; Buchtele, Josef; Kos, Zdeněk (2005) Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II: Varianty zatápění zbytkové jámy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 103-112. ISSN 0042-790X

Smolka, Zdeněk (2005) Fakta a interpretace. Czech Literature, 53 (3). pp. 445-450. ISSN 0009-0468

Bačík, Martin; Sikora, Anton (2005) Ing. Jiří Kališ, CSc. 75-ročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 138. ISSN 0042-790X

Hruška, Pavel (2005) Kateřina Rudčenková’s Ludvig. Czech Literature, 53 (3). pp. 407-413. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan; Šporková-Fialová, Alena (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (3). pp. 450-465. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2005) Literární vývoj z pohledu komparatistiky (recenze). Czech Literature, 53 (3). pp. 431-438. ISSN 0009-0468

Engelking, Leszek (2005) Nový mýtus, staré rituály : O básni Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka. Czech Literature, 53 (3). pp. 361-376. ISSN 0009-0468

Kolařík, Karel (2005) Poetika druhého básnického období Jiřího Karáska ze Lvovic. Czech Literature, 53 (3). pp. 324-361. ISSN 0009-0468

Topor, Michal (2005) Poznámky ke dvěma svazkům Spisů T. G. Masaryka. Czech Literature, 53 (3). pp. 441-446. ISSN 0009-0468

Sikora, Anton (2005) Prof. Ing. Dr. h. c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 137. ISSN 0042-790X

Vodička, Libor (2005) Roman Sikora: Smetení Antigony – Pokus o tragédii. Czech Literature, 53 (3). pp. 413-423. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2005) Slovník divadla jako souboj metod (recenze). Czech Literature, 53 (3). pp. 423-432. ISSN 0009-0468

Hiller, Edgar; Bartaľ, Mikuláš (2005) Sorpčné správanie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v pôdach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 113-127. ISSN 0042-790X

Miklánek, Pavol (2005) Spomienka na Ing. Ľudovíta Molnára, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 139. ISSN 0042-790X

Sládek, Miloš (2005) Ukotvenost a ukotvitelnost pojmu barok v českých literárních vodách. Czech Literature, 53 (3). pp. 309-324. ISSN 0009-0468

Daňhelka, Jan (2005) Uncertainty of Hydrological Forecast due to Inputting Precipitation Forecast and simple Probabilistic Approach for the Labe (Elbe) River Catchment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 91-102. ISSN 0042-790X

Sopková, Mariana; Žákovičová, Anna; Molnár, Ľudovít (2005) Vyhodnotenie smeru prúdenia podzemnej vody a prítoku podzemnej vody cez hranicu vojenského objektu do Hrona v lokalite Sliač. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 128-136. ISSN 0042-790X

Petrů, Eduard; Lehár, Jan; Malura, Jan; Bočková, Hana (2005) Vymezení pojmu baroko v české literární historii (Anketa). Czech Literature, 53 (3). pp. 376-394. ISSN 0009-0468

May 2005

Vachková, Marie (2005) IN MEMORIAM PROF. Dr. ALENA ŠIMEČKOVÁ, CSc. (25. 4. 1932 – 14. 5. 2005). Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 99-101. ISSN 0862-8432

Mištínová, Anna (2005) 65 AÑOS DE BOHUMIL ZAVADIL. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 104-108. ISSN 0862-8432

Bek, Mikuláš (2005) A Social Critique of Czech Musicality: A Typology of Listeners to Music. Hudební věda, 42 (1). pp. 63-78. ISSN 0018-7003

Šotolová, Jovanka (2005) ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA,PHILOLOGICA 80, ROMANICA. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 108-111. ISSN 0862-8432

Zvara, Vladimír (2005) Arnold Schönberg: Styl a idea (Vera effigies, sv. 2), ed. Ivan Vojtěch, Arbor vitae, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Daneš, František (2005) Úvahy o Mathesiově pojetí vědy, jazyka a gramatiky. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 83-98. ISSN 0037-7031

Vlhová-Wörner, Hana (2005) Daniel Leech-Wilkinson: The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2002 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (1). pp. 79-82. ISSN 0018-7003

Streibl, Mirijam Dagmar (2005) Die Macht der Inspiration. „Die Kreutzersonate“ von L. N. Tolstoj als Schlüssel zu Leoš Janáčeks 1. Streichquartett. Hudební věda, 42 (1). pp. 49-62. ISSN 0018-7003

Beveridge, David R. (2005) Dvořák’s Formal Education Outside Music. Hudební věda, 42 (1). pp. 5-48. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2005) Gabriello Puliti: Sacri concentus (1614), Pungenti dardi spirituali (1618) (Monumenta artis musicae Sloveniae 40), ed. Metoda Kokole, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001; Gabriello Puliti: Lilia convallium (1620), Sacri accenti (1620) (Monumenta artis musicae Sloveniae 42), ed. Metoda Kokole, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2002 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Dehner, Jan (2005) Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty (Knihovna opery Národního divadla, sv. 3), ed. Helena Spurná, Národní divadlo, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 91-93. ISSN 0018-7003

Špaček, Jiří (2005) IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA PROFESSORESSA SYLVA HAMPLOVÁ. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 101-105. ISSN 0862-8432

Nagy, Marek (2005) K čemu je dobrý obrat k jazyku a jiné: polemika s Romanem Göttlicherem. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 116-129. ISSN 0037-7031

Součková, Ludmila (2005) Konference k nedožitým osmdesátinám prof. Vladimíra Barneta. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 159-161. ISSN 0037-7031

Bajgarová, Jitka (2005) Konference o hudbě církevních společenství – „předtaktí“ nového projektu, Lipsko 5.–6. 11. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 100-102. ISSN 0018-7003

Šabršula, Jan (2005) L'ACTUALITÉ SAUSSURIENNE 2002. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 110-111. ISSN 0862-8432

Štichauer, Jaroslav (2005) LA MORPHOLOGIE DERIVATIONNELLE EN SYNCHRONIE ET EN DIACHRONIE: EXEMPLE DE DEVERBAUX EN –MENT. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 57-69. ISSN 0862-8432

Procházková, Jarmila (2005) Leoš Janáček: Literární dílo (1875–1928): Fejetony, studie, kritiky, recenze, glosy, přednášky, proslovy, sylaby a skici (Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I / svazek 1–1), ed. Theodora Straková, Eva Drlíková, jazyková revize Dušan Šlosar, Editio Janáček, Brno 2003; Leoš Janáček: Literární dílo (1875–1928): Články, studie, koncepty, sylaby, zlomky, neúplné skici, excerpce, membra disjecta, autorizované opisy1 (Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I / svazek 1–2), ed. Theodora Straková, Eva Drlíková, jazyková revize Dušan Šlosar, Editio Janáček, Brno 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 87-91. ISSN 0018-7003

Ottlová, Marta (2005) Margit L. McCorkle: Robert Schumann. Thematisch- Bibliographisches Werkverzeichnis, Unter Mitwirkung von Akio Mayeda und der Robert-Schumann-Forschungsstelle, Herausgegeben von der Robert-Schumann-Gesellschaft, Düsseldorf, G. Henle Verlag, München 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 84-86. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2005) Medieval and Renaissance Music Conference, Glasgow (UK) 15.–18. 7. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 97-98. ISSN 0018-7003

Drlíková, Eva (2005) Mezinárodní konference „Fenomén Janáček včera a dnes“, Brno 2.–3. 12. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 102-103. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs, Bonn 3.–5. 12. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 103-104. ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 81-83. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2005) Obsah 1/2005. Hudební věda, 42 (1). pp. 1-4. ISSN 0018-7003

Čermák, František; Sgall, Petr; Vybíral, Petr (2005) Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 103-116. ISSN 0037-7031

Pípalová, Renata (2005) ON THE GLOBAL TEXTUAL THEME AND OTHER TEXTUAL HYPERTHEMES. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 57-87. ISSN 0862-8432

Kubínová, Marie (2005) Pojem významu ve světle pražské poetiky a estetiky. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 98-103. ISSN 0037-7031

Štichauer, Pavel (2005) Recenze: Apofonia e metafonia nei dialetti d’Italia. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 150-154. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana (2005) Recenze: „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 129-135. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2005) Recenze: Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 134-140. ISSN 0037-7031

Lebeda, Jiří (2005) Recenze: Grammaticon: kontrola správnosti českých textů. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 153-159. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2005) Recenze: Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen, Teil 2: Materialanalyse und Lehnquellen. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 142-144. ISSN 0037-7031

Kučera, Karel (2005) Recenze: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 139-142. ISSN 0037-7031

Karlík, Petr (2005) Recenze: Resultativa im modernen Tschechischen. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 144-151. ISSN 0037-7031

Gabrielová, Jarmila (2005) Rudolf Pečman: Vladimír Helfert, Nadace Universitas Masarykiana, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Vydavatelství Masarykovy univerzity [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 82-83. ISSN 0018-7003

Mizerová, Blanka; Maňas, Vladimír (2005) Rukopisné poznámky Jiřího Janáčka (1815–1866). Hudební věda, 42 (1). pp. 105-112. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza; Kachlík, Jan (2005) The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, Praha 8.–11. 9. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 98-100. ISSN 0018-7003

April 2005

Linka, Jan (2005) Co z raněnovověkých textů vydávat? A jak? Czech Literature, 53 (2). pp. 226-233. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2005) Encyklopedie literárních žánrů (recenze). Czech Literature, 53 (2). pp. 5-6. ISSN 0009-0468

Šebek, Josef (2005) Jan Mukařovský „z podzemí postmoderny“. Czech Literature, 53 (2). pp. 265-273. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2005) Kollár, Petrarca a Dante. Czech Literature, 53 (2). pp. 188-202. ISSN 0009-0468

Merhaut, Luboš; Med, Jaroslav; Malura, Jan; Sichálek, Jakub (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (2). pp. 280-303. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip (2005) Na okraj patnácti set stran „myšlení o české literatuře“. Czech Literature, 53 (2). pp. 276-280. ISSN 0009-0468

Doležel, Lubomír; Kubíček, Tomáš; Bílek, Petr (2005) O možných světech, fikčnosti a o tom, co nám zabraňuje beztrestně žvanit. Czech Literature, 53 (2). pp. 240-253. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2005) S mimezí v batohu na výlet do různosvětů. Czech Literature, 53 (2). pp. 203-225. ISSN 0009-0468

Křivánek, Vladimír (2005) V labyrintech Holanovy pozdní lyriky : Nad knihou Zdeňka Kožmína. Czech Literature, 53 (2). pp. 226-233. ISSN 0009-0468

Sochorová, Ludmila (2005) Z repertoáru Vlastenského divadla v Praze. Czech Literature, 53 (2). pp. 153-178. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2005) Znovu a nově o strukturalismu Pražské školy (recenze). Czech Literature, 53 (2). pp. 254-266. ISSN 0009-0468

March 2005

Čermák, Jan (2005) LIBUŠE DUŠKOVÁ, OR LIVING TO THE LETTER. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 35-37. ISSN 0862-8432

Klégr, Aleš; Šaldová, Pavlína (2005) LUDMILA URBANOVÁ, ON EXPRESSING MEANING IN ENGLISH CONVERSATION. SEMANTIC INDETERMINACY. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 46-50. ISSN 0862-8432

Čermák, Jan (2005) SUPPLEMENT TO THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR LIBUŠE DUŠKOVÁ 2000–2005. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 37-39. ISSN 0862-8432

Dušková, Libuše (2005) SYNTACTIC CONSTANCY OF THE SUBJECT COMPLEMENT. PART 2: A COMPARISON BETWEEN ENGLISH AND CZECH. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 1-18. ISSN 0862-8432

Sgall, Petr (2005) A NOTE ON THE DESTRUCTION AND THE REVIVAL OF THE PRAGUE LINGUISTIC CIRCLE. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 43-46. ISSN 0862-8432

Kouzmina, J.V.; Treshkin, S.Y.; Avetjan, S.A.; Henrichfreise, A. (2005) Assessing the after-effects of changes in the river flow regime due to different hydrotechnical constructions upon floodplain ecosystems. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 3-16. ISSN 0042-790X

Daneš, František (2005) Řeč hudby a řeč o hudbě. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 3-19. ISSN 0037-7031

Košková, Romana; Buchtele, Josef; Kos, Zdeněk (2005) Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I. Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 44-53. ISSN 0042-790X

Piñero Piñero , Gracia; Díaz Peralta, Marina (2005) EL INVENTARIO DE LOS MARCADORES DE DISCURSO: NUEVAS INCORPORACIONES. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 18-35. ISSN 0862-8432

Zeman , Jaromír (2005) FRANTIŠEK ŠTÍCHA: ČESKO-NĚMECKÁ SROVNÁVACÍ GRAMATIKA. [= TSCHECHISCH-DEUTSCHE KONTRASTIVE GRAMMATIK.]. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 51-54. ISSN 0862-8432

Zajícová, Lenka (2005) Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 78-81. ISSN 0037-7031

Šmejkalová, Martina (2005) Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 32-48. ISSN 0037-7031

Homolková, Milada (2005) K životnímu výročí Igora Němce. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 77-79. ISSN 0037-7031

Sněhota, Michal; Císlerová, Milena (2005) Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 54-62. ISSN 0042-790X

Čech, Radek (2005) Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 19-32. ISSN 0037-7031

Nacházel, Karel (2005) Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti? Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 30-43. ISSN 0042-790X

Šabršula, Jan (2005) NEWS: ROSTISLAV KOCOUREK, ESSAIS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET ANGLAISE. MOTS ET TERMES, SENS ET TEXTES. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 39-43. ISSN 0862-8432

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 48-53. ISSN 0037-7031

Sgall, Petr (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 52-55. ISSN 0037-7031

Veselovská, Ludmila (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 55-62. ISSN 0037-7031

Kolářová, Ivana (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 61-65. ISSN 0037-7031

Kraus, Jiří (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 64-70. ISSN 0037-7031

Krčmová, Marie (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 69-73. ISSN 0037-7031

Krausová, Alena (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 72-77. ISSN 0037-7031

Bázlik, Miroslav (2005) STANISLAV J. KAVKA: A BOOK ON IDIOMATOLOGY. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 49-52. ISSN 0862-8432

Aurová, Miroslava (2005) VALERIO BÁEZ SAN JOSÉ: DESDE EL HABLAR A LA LENGUA. PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA DE LA SINTAXIS Y LA SEMÁNTICA TEXTUAL Y ORACIONAL. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Rao, P. Ram Mohan; Reddy, P. Munirathnam (2005) Variation of friction factor for flow in porous media with converging boundaries. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 17-29. ISSN 0042-790X

February 2005

Smrčka, Jiří (2005) České operní libreto. Czech Literature, 53 (1). pp. 41-61. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2005) Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii? Czech Literature, 53 (1). pp. 101-109. ISSN 0009-0468

Svanovská, Hana (2005) Korunní slovo "Milost" : Ivan Slavík jakožto čtenář a pokračovatel Weinerův. Czech Literature, 53 (1). pp. 63-78. ISSN 0009-0468

Knopp, František; Bláhová, Kateřina (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (1). pp. 134-152. ISSN 0009-0468

Poslední, Petr (2005) Monografie jako přehled. Czech Literature, 53 (1). pp. 128-134. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2005) Nové směry (a staré mezery) v teorii vyprávění. Czech Literature, 53 (1). pp. 78-100. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2005) První dva svazky projektu českých slavik. Czech Literature, 53 (1). pp. 112-118. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2005) Svět hry a kontemplace. Czech Literature, 53 (1). pp. 120-128. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2005) Tělo a verš. Czech Literature, 53 (1). pp. 1-41. ISSN 0009-0468

Nechutová, Jana (2005) Trium linguarum in Bohemia litterae. Czech Literature, 53 (1). pp. 109-112. ISSN 0009-0468

Kroča, David (2005) V tišinách próz Oty Pavla. Czech Literature, 53 (1). pp. 117-121. ISSN 0009-0468

2005

Humeník, Martin; Kutschy, Peter; Kováčik, Vladimír; Bekešová, Slávka (2005) 1,2-Anhydrosaccharides and 1,2-Cyclic Sulfites as Saccharide Donors in Convergent Synthesis of Glucopyranosyl-, Mannopyranosyl- and Ribofuranosylbenzocamalexin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 487-506. ISSN 0010-0765

Vannier, Luc A.; Yao, Chunxiang; Tureček, František (2005) 2-Deoxyribose Radicals in the Gas Phase and Aqueous Solution. Transient Intermediates of Hydrogen Atom Abstraction from 2-Deoxyribofuranose. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1769-1786. ISSN 0010-0765

Nooijen, Marcel; Shamasundar, K. R. (2005) A Case Study of State-Specific and State-Averaged Brueckner Equation-of-Motion Coupled-Cluster Theory: The Ionic-Covalent Avoided Crossing in Lithium Fluoride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1082-1108. ISSN 0010-0765

Karwowski, Jacek; Cyrnek, Lech (2005) A Class of Exactly Solvable Schrödinger Equations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 864-880. ISSN 0010-0765

Łuczak, Teresa (2005) A Comparative Study of Adsorption of Aliphatic Amines at a Gold Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2027-2037. ISSN 0010-0765

Danilov, Valery A.; Moon, Il (2005) A Method for Estimating Mass Transfer Coefficients in a Packed Column Using Reactive Absorption Data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 383-402. ISSN 0010-0765

Ferenc, Györgyi; Forgó, Péter; Kele, Zoltán; Kovács, Lajos (2005) A Regioselective Synthesis of Alkyl 2-(Guanin-9-yl)acetates as PNA Building Blocks from 7-(4-Nitrobenzyl)guanine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 85-102. ISSN 0010-0765

Cooksey, John; Kocienski, Philip; Li, Ying-Fa (2005) A Synthesis of the C1-C9 Fragment of Ionomycin Using Cationic η3-Allylicmolybdenum and -Iron Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1653-1668. ISSN 0010-0765

Jankowski, Karol; Grabowski, Ireneusz; Nowakowski, Krzysztof; Wasilewski, Jan (2005) Ab initio Correlation Effects in Density Functional Theories: An Electron-Distribution-Based Study for Neon. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1157-1176. ISSN 0010-0765

Meissner, Holger (2005) Assessment of the Direct Generalized Bloch Approach B0: Application to the Li and Be Atoms and the Molecules LiH, BeH, and the Phenolate Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1272-1314. ISSN 0010-0765

Popkov, Alexander; Císařová, Ivana; Sopková, Jana; Jirman, Josef; Lyčka, Antonín; Kochetkov, Konstantin A. (2005) Asymmetric Synthesis of (S)-2-Amino-3-(1-naphthyl)propanoic Acid via Chiral Nickel Complex. Crystal Structure, Circular Dichroism, 1H and 13C NMR Spectra of the Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1397-1410. ISSN 0010-0765

Wybourne, Brian G.; Smentek, Lidia; Kędziorski, Andrzej (2005) Borrowing Intensity in Rare Earth Doped Materials; Magnetic Dipole Transitions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 905-922. ISSN 0010-0765

Kasprzak, Michał; Ciesielski, Witold; Skrzypek, Sławomira (2005) Cathodic Stripping Voltammetry of 2-Thiouracils. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 188-197. ISSN 0010-0765

Kroutil, Jiří; Jeništová, Klára (2005) Cleavage of the Epimines of 1,6-Anhydrohexoses with Fluoride Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2075-2085. ISSN 0010-0765

Temme, Francis P. (2005) Commutator-Based (A)[X]n(SU(2)×Sn) NMR Cluster Systems: Establishment of the Universality of [n](Sn) Salients and Constraints on ϕ±11(1.1) Polarisations to the [1n] Salient: Permutational Spin Symmetry (PSS) Within NMR Spin Dynamics - an Analytic View. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1177-1195. ISSN 0010-0765

Brudíková, Kateřina; Breza, Martin; Májek, Pavel (2005) Conformational Influence on Deprotonation of Bis(methoxycarbimido)amine Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 313-326. ISSN 0010-0765

Vích, Ondřej; Kniežo, Ladislav; Dvořáková, Hana; Raich, Ivan; Valenta, Štěpán (2005) Conformational Preferences of Ethyl 2,3-Dideoxy-3-[(α-D-glucopyranosyl)methyl]-β-L- and -D-arabino-hexopyranosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2086-2100. ISSN 0010-0765

Bouř, Petr (2005) Convergence Properties of the Normal Mode Optimization and Its Combination with Molecular Geometry Constraints. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1315-1340. ISSN 0010-0765

Neogrády, Pavel; Szalay, Péter G.; Kraemer, Wolfgang P.; Urban, Miroslav (2005) Coupled-Cluster Study of Spectroscopic Constants of the Alkali Metal Diatomics: Ground and the Singlet Excited States of Na2, NaLi, NaK, and NaRb. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 951-978. ISSN 0010-0765

Petroková, Hana; Vondráčková, Eva; Skálová, Tereza; Dohnálek, Jan; Lipovová, Petra; Spiwok, Vojtěch; Strnad, Hynek; Králová, Blanka; Hašek, Jindřich (2005) Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analysis of Cold-Active β-Galactosidase from Arthrobacter sp. C2-2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 124-132. ISSN 0010-0765

Maliszewska-Guz, Alicja; Wujec, Monika; Pitucha, Monika; Dobosz, Maria; Chodkowska, Anna; Jagiełło-Wójtowicz, Ewa; Mazur, Liliana; Kozioł, Anna E. (2005) Cyclization of 1-{[(4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetyl}thiosemicarbazides to 1,2,4-Triazole and 1,3,4-Thiadiazole Derivatives and Their Pharmacological Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 51-62. ISSN 0010-0765

Kumar, Ashok; Jhanwar, B. L.; Meath, William J. (2005) Dipole Oscillator Strength Distributions and Properties for Methanol, Ethanol and Propan-1-ol and Related Dispersion Energies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1196-1224. ISSN 0010-0765

Popelka, Štěpán; Machová, Luďka; Rypáček, František; Špírková, Milena; Štěpánek, Miroslav; Matějíček, Pavel; Procházka, Karel (2005) Dynamics of Chain Exchange Between Self-Assembled Diblock Copolymer Micelles of Poly(ethylene oxide)-block-Polylactide Studied by Direct Nonradiative Excitation Energy Transfer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1811-1828. ISSN 0010-0765

Vohra, Ramandeep Kaur; Renaud, Jean-Luc; Bruneau, Christian (2005) Efficient Synthesis of β-Aminoacrylates and β-Enaminones Catalyzed by Zn(OAc)2·2H2O. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1943-1952. ISSN 0010-0765

Medveď, Miroslav; Černušák, Ivan; Kedžuch, Stanislav; Noga, Jozef (2005) Electric Properties of Cyanoborane Isomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1055-1081. ISSN 0010-0765

Fišer, Jiří; Polák, Rudolf (2005) Electron Affinities of BN, NO and NF: Coupled Cluster and Multireference Configuration Interaction Calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 923-940. ISSN 0010-0765

Politzer, Peter; Murray, Jane S.; Grice, M. Edward (2005) Electronegativity and Average Local Ionization Energy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 550-558. ISSN 0010-0765

Vaval, Nayana; Manohar, Prashant; Pal, Sourav (2005) Electronic Spectra and Ionization Potentials of Halogen Oxides Using the Fock Space Coupled-Cluster Method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 851-863. ISSN 0010-0765

Zahradník, Rudolf; Srnec, Martin; Havlas, Zdeněk (2005) Electronic Spectra of Conjugated Polyynes, Cumulenes and Related Systems: A Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 559-578. ISSN 0010-0765

Simons, Jack (2005) Equations of Motion Theory for Electron Affinities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 579-604. ISSN 0010-0765

Böhm, Stanislav; Exner, Otto (2005) Estimation of Resonance Energy from Forced Nonplanar Conformations of Conjugated Molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1577-1588. ISSN 0010-0765

Corma, Avelino; Renz, Michael (2005) Experimental Evidence for a Dual Site Mechanism in Sn-Beta and Sn-MCM-41 Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1727-1736. ISSN 0010-0765

Vignon, Scott A.; Stoddart, J. Fraser (2005) Exploring Dynamics and Stereochemistry in Mechanically-Interlocked Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1493-1576. ISSN 0010-0765

Planelles, Josep; Climente, Juan I. (2005) Far-Infrared Absorption of Self-Assembled Semiconductor Rings. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 605-620. ISSN 0010-0765

Besev, Magnus; Brehm, Christof; Fürstner, Alois (2005) Formal Total Syntheses of Crocacin A-D. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1696-1708. ISSN 0010-0765

Ruzicka, Jaromir (2005) From Beaker Chemistry to Programmable Microfluidics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1737-1755. ISSN 0010-0765

Taube, Andrew G.; Bartlett, Rodney J. (2005) Frozen Natural Orbitals: Systematic Basis Set Truncation for Coupled-Cluster Theory. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 837-850. ISSN 0010-0765

Tománková, Zuzana; Matějka, Pavel; Volka, Karel; Král, Vladimír (2005) FT Raman Spectroscopy as a Tool for Characterization of Derivatized Silica Gel Sorbents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 168-177. ISSN 0010-0765

Moreno, Marién M.; Molina, Ángela (2005) Further Applications of Cyclic Voltammetry with Spherical Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 133-153. ISSN 0010-0765

Li, Xiangzhu (2005) General-Model-Space State-Universal Coupled-Cluster Method: Excited States of Ozone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 755-770. ISSN 0010-0765

Fanfrlík, Jindřich; Rejnek, Jaroslav; Hanus, Michal; Hobza, Pavel (2005) Hydration Gibbs Energies of Nucleic Acid Bases Determined by Gibbs Energy Perturbation, Continuous and Hybrid Approaches. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1756-1768. ISSN 0010-0765

Turbiner, Alexander V.; Kaidalov, Alexei B.; López Vieyra, Juan Carlos (2005) Hydrogen Atom and One-Electron Molecular Systems in a Strong Magnetic Field: Are All of Them Alike. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1133-1156. ISSN 0010-0765

Bartek, Lukáš; Klusoň, Petr; Červený, Libor (2005) In situ Chiral Modification of Nickel Catalysts for Enantioselective Hydrogenation of Methyl Acetoacetate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1642-1652. ISSN 0010-0765

Sadlej, Andrzej J. (2005) Infinite-Order Regular Approximation by the Metric Perturbation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 677-688. ISSN 0010-0765

Böhm, Stanislav; Exner, Otto (2005) Interaction of Polar Groups with a Bulky Hydrocarbon Residue: Polarizability and Steric Effects. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 370-382. ISSN 0010-0765

Beneš, Ludvík; Melánová, Klára; Zima, Vítězslav; Svoboda, Jan (2005) Intercalation of Tartrazine Into ZnAl and MgAl Layered Double Hydroxides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 259-268. ISSN 0010-0765

Klepetářová, Blanka; Čejka, Jan; Kratochvíl, Bohumil; Pakhomova, Svetlana; Císařová, Ivana; Cvak, Ladislav; Jegorov, Alexandr (2005) Interesting Solvent Area in Crystal Structures of Two Natural Ergot Alkaloids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 41-50. ISSN 0010-0765

Jiang, Hui; Shi, Chun-Hua; Xie, Yong-Shu; Liu, Qing-Liang (2005) Investigations on the Reduction of Molecular Oxygen on Polyphenol Oxidase-Modified Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 305-312. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Lepp, Marika; Mäemets, Vahur; Koppel, Ilmar (2005) Kinetic Study of Alkaline Hydrolysis of Substituted Phenyl Tosylates. XXII. Variation of Ortho Substituent Effect with Solvent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 198-222. ISSN 0010-0765

Odinokov, Victor N.; Kumpun, Saowanee; Galyautdinov, Ilgiz V.; Evrard-Todeschi, Nathalie; Veskina, Natalya A.; Khalilov, Leonard M.; Girault, Jean-Pierre; Dinan, Laurence; Maria, Annick; Lafont, René (2005) Low-Polarity Phytoecdysteroids from the Juice of Serratula coronata L. (Asteraceae). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2038-2052. ISSN 0010-0765

Lukešová, Lenka; Horáček, Michal; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr; Kubišta, Jiří; Mach, Karel (2005) Low-Valent Titanocene Products from Attempted Syntheses of Titanocene Bearing Dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silyl Groups. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 11-33. ISSN 0010-0765

Hartl, František; Vernier, Sandrine; Belser, Peter (2005) Luminescence of a New Ru(II) Polypyridine Complex Controlled by a Redox-Responsive Protonable Anthra[1,10]phenanthrolinequinone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1891-1908. ISSN 0010-0765

Carr, Michael J.; Londesborough, Michael G. S.; Bould, Jonathan; Císařová, Ivana; Štíbr, Bohumil; Kennedy, John D. (2005) Macropolyhedral Boron-Containing Cluster Chemistry. A Metallathiaborane from S2B17H17: Isolation and Characterisation of [(PMe2Ph)2PtS2B16H16]; A neo-arachno Ten-Vertex Cluster Shape, and the Constitution of the [arachno-B10H15]- Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 430-440. ISSN 0010-0765

Svobodová, Eva; Cibulka, Radek; Hampl, František; Šmidrkal, Jan; Liška, František (2005) Metal Ion Transport Through Bulk Liquid Membrane Mediated by Cationic Ligand Surfactants. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 441-465. ISSN 0010-0765

Prokešová, Pavla; Petkov, Nikolay; Čejka, Jiří; Mintova, Svetlana; Bein, Thomas (2005) Micro/Mesoporous Composites Based on Colloidal Zeolite Grown in Mesoporous Matrix. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1829-1847. ISSN 0010-0765

Havránková, Jitka; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2005) Monte Carlo Study of Dilute Solutions of Heteroarm Star Copolymers in Solvents Differing in Thermodynamic Quality. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1848-1860. ISSN 0010-0765

Ivanov, Vladimir V.; Adamowicz, Ludwik; Lyakh, Dmitry I. (2005) Multireference State-Specific Coupled-Cluster Theory and Multiconfigurationality Index. BH Dissociation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 1017-1033. ISSN 0010-0765

Trtek, Tomáš; Černý, Miloslav; Buděšínský, Miloš; Trnka, Tomáš; Císařová, Ivana (2005) New Heterocyclic Derivatives of 2-Amino-1,6-anhydro-2-deoxy-β-D-glucopyranose Containing 1,4-Oxazepane or Azepane Ring. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 466-478. ISSN 0010-0765

Garbacia, Stefania; Hillairet, Caroline; Touzani, Rachid; Lavastre, Olivier (2005) New Nitrogen-Rich Tripodal Molecules Based on Bis(pyrazol-1-ylmethyl)amines with Substituents Modulating Steric Hindrances and Electron Density of Donor Sites. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 34-40. ISSN 0010-0765

Kryachko, Eugene S. (2005) Notes on the Riccati Equation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 941-950. ISSN 0010-0765

Turek, Pavel; Kotora, Martin; Hocek, Michal; Votruba, Ivan (2005) Novel Method for Preparation of Highly Substituted 6-Arylpurines by Reactions of 6-Alkynylpurines with Zirconacyclopentadienes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 339-349. ISSN 0010-0765

Katrusiak, Anna; Ratajczak-Sitarz, Małgorzata; Skierska, Urszula; Zinczenko, Wiktoria (2005) Nucleophilic Substitution and Lipophilicity - Structure Relations in Methylazolopyridazines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1372-1386. ISSN 0010-0765

Sovic, Nemanja; Talman, James D. (2005) Numerical Methods for the Evaluation of the Löwdin α-Function. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1035-1054. ISSN 0010-0765

Shen, Hujun; Silverstone, Harris J.; Álvarez, Gabriel (2005) On the Bidirectionality of the JWKB Connection Formula at a Linear Turning Point. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 740-754. ISSN 0010-0765

Ruttink, Paul J. A. (2005) On the Size Consistency of Multireference CEPA Methods. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 638-656. ISSN 0010-0765

Drahoňovský, Dušan; Štěpnička, Petr; Dvořák, Dalimil (2005) P-Chiral 2-{1'-[Butyl(phenyl)phosphanyl]ferrocen-1-yl}-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazoles: A Second Chirality Center in Catalytic System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 361-369. ISSN 0010-0765

Sutcliffe, Brian (2005) Permutational Symmetry and Molecular Structure Calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 657-676. ISSN 0010-0765

Pechar, Michal; Braunová, Alena; Ulbrich, Karel (2005) Poly(ethylene glycol)-Based Polymer Carrier of Doxorubicin Degradable by Both Enzymatic and Chemical Hydrolyses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 327-338. ISSN 0010-0765

Bullen, Neil J.; Kennedy, John D. (2005) Polyhedral Monocarbaborane Chemistry. Functionality and Isomerism: Reactions of the [6-Ph-nido-6-CB9H11]- Anion with Aminopyridines NC5H4NH2 to Yield Neutral arachno and closo Ten-Vertex Monocarbaborane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1873-1890. ISSN 0010-0765

Bould, Jonathan; Bown, Mark; Kennedy, John D. (2005) Polyhedral Oxaruthenaborane Chemistry. Characterisation of a [(η6-C6Me6)RuOB9H13] Species of arachno Eleven-Vertex Cluster Character and Other Aspects of Oxaborane Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 410-429. ISSN 0010-0765

Špirko, Vladimír (2005) Potential Energy Curve of N2 in Its Ground Electronic State. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 731-739. ISSN 0010-0765

Lukešová, Lenka; Gyepes, Róbert; Pinkas, Jiří; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Čejka, Jiří; Mach, Karel (2005) Preparation and Crystal Structure of Bis(tert-butyltetramethylcyclopentadienyl)dichlorotitanium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1589-1603. ISSN 0010-0765

Kvasnica, Miroslav; Tišlerová, Iva; Šarek, Jan; Sejbal, Jan; Císařová, Ivana (2005) Preparation of New Oxidized 18-α-Oleanane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1447-1464. ISSN 0010-0765

Skála, Lubomír; Kapsa, Vojtěch (2005) Quantum Mechanics Needs No Interpretation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 621-637. ISSN 0010-0765

Luo, Qiong; Li, Qian Shu; Xie, Yaoming; Schaefer, Henry F. (2005) Radicals Derived from Guanine: Structures and Energetics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 826-836. ISSN 0010-0765

Kapitán, Josef; Baumruk, Vladimír; Gut, Vladimír; Hlaváček, Jan; Dlouhá, Helena; Urbanová, Marie; Wünsch, Erich; Maloň, Petr (2005) Raman Optical Activity of the Central Part of Hinge Peptide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 403-409. ISSN 0010-0765

Gašparová, Renata; Lácová, Margita; Krutošíková, Alžbeta (2005) Reactions of Substituted Furo[3,2-b]pyrrole-5-carbohydrazides Under Classical and Microwave Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2101-2111. ISSN 0010-0765

Sedlák, Miloš (2005) Recent Advances in Chemistry and Applications of Substituted Poly(ethylene glycol)s. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 269-291. ISSN 0010-0765

Terzioglu, Nalan; Höltje, Hans-Dieter (2005) Receptor-Based 3D QSAR Analysis of Serotonin 5-HT1D Receptor Agonists. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1482-1492. ISSN 0010-0765

Kibler, Maurice R. (2005) Representation Theory and Wigner-Racah Algebra of the SU(2) Group in a Noncanonical Basis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 771-796. ISSN 0010-0765

Caskey, Douglas C.; Wang, Bing; Zheng, Xiaolai; Michl, Josef (2005) Self-Assembled Trigonal Prismatic Altitudinal Rotors with Triptycene Paddle Wheels. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1970-1985. ISSN 0010-0765

Pomeisl, Karel; Pohl, Radek; Holý, Antonín; Votruba, Ivan (2005) Simple Transformation of Thymine 1-[3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl] Derivatives to Their 1-[3-Fluoro-2-(phosphonomethoxy)propyl] Counterparts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1465-1481. ISSN 0010-0765

Pouchlý, Julius; Živný, Antonín; Sikora, Antonín (2005) Solvent-Induced Association of Polymers: Clustering and Network Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 1987-2013. ISSN 0010-0765

Pouchlý, Julius; Živný, Antonín; Sikora, Antonín (2005) Solvent-Induced Association of Polymers: Phase Stability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2014-2026. ISSN 0010-0765

Chebanov, Valentin A.; Saraev, Vyacheslav E.; Gura, Ekaterina A.; Desenko, Sergey M.; Musatov, Vladimir I. (2005) Some Aspects of Reaction of 6-Aminouracil and 6-Amino-2-Thiouracil with α,β-Unsaturated Ketones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 350-360. ISSN 0010-0765

Hocková, Dana; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2005) Sonogashira Cross-Coupling in the Synthesis of Acyclic Nucleoside Phosphonates: Preparation of 6-[(Phosphonomethoxy)alkynyl]- and 6-[(Phosphonomethoxy)alkyl]pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 247-258. ISSN 0010-0765

Memon, Saima Q.; Bhanger, Muhammad I.; Khuhawar, Muhammad Y. (2005) Sorption Profile and Thermodynamic Characteristics of Nitrosonaphthol Functionalized Sorbent for Metal Ion Enrichment. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1341-1356. ISSN 0010-0765

Štěpánek, Petr; Vích, Ondřej; Werner, Lukáš; Kniežo, Ladislav; Dvořáková, Hana; Vojtíšek, Pavel (2005) Stereoselective Preparation of Precursors of α-C-(1→3)-Disaccharides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1411-1428. ISSN 0010-0765

Lupu, Stelian; Pigani, Laura; Seeber, Renato; Terzi, Fabio; Zanardi, Chiara (2005) Study of Ultrathin Prussian Blue Films Using in situ Electrochemical Surface Plasmon Resonance. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 154-167. ISSN 0010-0765

Pospíšil, Jiří; Pospíšil, Tomáš; Markó, István E. (2005) Sulfoxide-Modified Julia-Lythgoe Olefination: Highly Stereoselective Di-, Tri-, and Tetrasubstituted Double Bond Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1953-1969. ISSN 0010-0765

Tromp, Dorette S.; Frühauf, Hans-Werner; Elsevier, Cornelis J. (2005) Syntheses and 1H, 13C, 15N, 17O, 205Tl NMR of New Ring-Functionalised Chelating Half-Sandwich Complexes of Thallium(I) Containing an N-, O- or S-Donor Atom. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1604-1614. ISSN 0010-0765

Penov Gaši, Katarina M.; Stojanović, Srdjan Z.; Sakač, Marija N.; Djurendić, Evgenija A.; Csanádi, János J.; Molnar-Gabor, Dora; Lazar, Dušan; Kovačević, Radmila M. (2005) Synthesis and Biological Activity of Some 17a-Substituted Homolactones of Androst-5-ene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1387-1396. ISSN 0010-0765

Liu, He; Wang, Jingyan; Zhong, Bohua (2005) Synthesis and Crystal Structure of 17-Allyl-4,5-anhydro-7α-[(R)-1-hydroxy-1-methyl-3-(2-thienyl)propyl]-6-methoxy-6,14-ethanomorphinan-3,4,5-triol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 237-246. ISSN 0010-0765

Sakač, Marija N.; Penov Gaši, Katarina M.; Popsavin, Mirjana; Djurendić, Evgenija A.; Andrić, Silvana; Kovačević, Radmila M. (2005) Synthesis and Estrogenic Activity Screening of Some 6,9-Disubstituted Estradiol Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 479-486. ISSN 0010-0765

Trtek, Tomáš; Černý, Miloslav; Buděšínský, Miloš; Trnka, Tomáš; Císařová, Ivana (2005) Synthesis of 1,6-Anhydro-β-D-hexopyranoses Fused to the Piperidine Ring. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1429-1446. ISSN 0010-0765

Šilhár, Peter; Pohl, Radek; Votruba, Ivan; Hocek, Michal (2005) Synthesis of 2-Substituted 6-(Hydroxymethyl)purine Bases and Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1669-1695. ISSN 0010-0765

Humeník, Martin; Kutschy, Peter; Valková, Katarína; Horváth, Branislav; Kováčik, Vladimír; Bekešová, Slávka (2005) Synthesis of β-D-Glucopyranosides of 6-Substituted 2-(Indol-3-yl)benzothiazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 72-84. ISSN 0010-0765

Chalupová, Šárka; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2005) Synthesis of N4-Substituted Derivatives of 1-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]cytosine and Its Diisopropyl Ester as a Model Reaction for the Synthesis of N4-Substituted Derivatives of Cidofovir. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2066-2074. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2005) Synthesis of Novel Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides Derived from 5,5- and 6,6-Bis(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 519-538. ISSN 0010-0765

Lioux, Thierry; Busson, Roger; Rozenski, Jef; Nguyen-Distèche, Martine; Frère, Jean-Marie; Herdewijn, Piet (2005) Synthesis of Peptidoglycan Units with UDP at the Anomeric Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1615-1641. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2005) Synthesis of Racemic 9-(6- and 2,6-Substituted 9H-Purin-9-yl)-5-oxatricyclo[4.2.1.03,7]nonane-3-methanols, Novel Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 103-123. ISSN 0010-0765

Chalupová, Šárka; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2005) Synthesis of Some N4-Substituted Derivatives of 1-[(S)-3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine (HPMPC, Cidofovir). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2053-2065. ISSN 0010-0765

Buděšínský, Miloš; Fajkoš, Jan; Günter, Jaroslav; Kasal, Alexander (2005) Synthesis, Reactions, Conformation Analysis, and NMR Spectra of 5,10-Epoxy-5ξ,10ξ-estrane-3,17-diones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 507-518. ISSN 0010-0765

Sakač, Marija N.; Miljković, Dušan A.; Penov Gaši, Katarina M.; Popsavin, Mirjana; Klisurić, Olivera R.; Stanković, Slobodanka M.; Andrić, Silvana; Kovačević, Radmila (2005) Synthesis, X-ray Crystal Structure and Antiestrogenic Activity of 17-Methyl-16,17-secoestra-1,3,5(10)-triene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 63-71. ISSN 0010-0765

Danish, Isravel Antony; Rajendra Prasad, Karnam Jayarampillai (2005) Synthetic Utility of 2-Benzylidene-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-1-ones. A Facile Syntheses of Pyrano[2,3-a]carbazoles, Pyrido[2,3-a]carbazoles and Pyridazino[3,4-a]carbazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 223-236. ISSN 0010-0765

Kuchař, Miroslav; Brunová, Bohumila; Junek, Richard; Rodling, Robert; Hájíček, Josef; Panajotová, Vladimíra; Jandera, Antonín (2005) The Antileukotrienic Derivatives and Homologues of [(Quinolin-2-ylmethoxy)sulfanyl]benzoic Acids with Reduced Lipophilicity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1357-1371. ISSN 0010-0765

Nový, Jakub; Urbanová, Marie; Volka, Karel (2005) The DNA-Porphyrin Interactions Studied by Vibrational and Electronic Circular Dichroism Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1799-1810. ISSN 0010-0765

Musiał, Monika; Meissner, Leszek (2005) The Fock-Space Coupled-Cluster Method in the Calculation of Excited State Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 811-825. ISSN 0010-0765

Stolarczyk, Leszek Z. (2005) The Hodge Operator in Fermionic Fock Space. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 979-1016. ISSN 0010-0765

Dudek, Danuta (2005) The Influence of Self-Stresses on the Deuterium Diffusion in Pd77Ag23 Membrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 1-10. ISSN 0010-0765

Sandorfy, Camille (2005) The Site of Action of General Anesthetics - A Chemical Approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 539-549. ISSN 0010-0765

Weniger, Ernst Joachim (2005) The Spherical Tensor Gradient Operator. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1225-1271. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Bakardjiev, Mario; Štíbr, Bohumil (2005) The Synthesis of 10-Halo-Substituted Derivatives of nido-7,8,9-PC2B8H11 and [nido-7,8,9-PC2B8H10]- and New Linear Correlations Between NMR Parameters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1861-1872. ISSN 0010-0765

Ehara, Masahiro; Ishida, Mayumi; Nakatsuji, Hiroshi (2005) Theoretical Fine Spectroscopy with SAC-CI Method: Outer- and Inner-Valence Ionization Spectra of CO and N2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 881-904. ISSN 0010-0765

Förner, Wolfgang (2005) Theoretical Study of Bipolaron Dynamics in Polyparaphenylene: II. Density Functional Theory (DFT) Calculations on Neutral Dimers and Semiempirical Hückel-Type Calculations on Neutral and Charged Model Chains. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 689-730. ISSN 0010-0765

Ilčin, Michal; Lukeš, Vladimír; Laurinc, Viliam; Biskupič, Stanislav (2005) Theoretical Study of H2...I- van der Waals Anion Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 797-810. ISSN 0010-0765

Táborský, Petr; Lubal, Přemysl; Havel, Josef; Kotek, Jan; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan (2005) Thermodynamic and Kinetic Studies of Lanthanide(III) Complexes with H5do3ap (1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic-10-(methylphosphonic Acid)), a Monophosphonate Analogue of H4dota. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1909-1942. ISSN 0010-0765

Moszynski, Robert; Żuchowski, Piotr S.; Jeziorski, Bogumił (2005) Time-Independent Coupled-Cluster Theory of the Polarization Propagator. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1109-1132. ISSN 0010-0765

Finn, Kevin J.; Pavlyuk, Oksana; Hudlický, Tomáš (2005) Toluene Dioxygenase-Mediated Oxidation of Bromo(methylsulfanyl)benzenes. Absolute Configuration of Metabolites and Evaluation of Chemo- and Regioselectivity Trends. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1709-1726. ISSN 0010-0765

Rédrová, Dana; Sedláček, Jan; Žigon, Majda; Vohlídal, Jiří (2005) Unperturbed Dimensions of Atactic Poly(phenylacetylene). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1787-1798. ISSN 0010-0765

German, Natalija; Armalis, Saulius; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2005) Voltammetric Determination of Fluoren-9-ol and 2-Acetamidofluorene Using Carbon Paste Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 292-304. ISSN 0010-0765

Qu, Wanyun; Wang, Hong; Wu, Kangbing (2005) Voltammetric Determination of Mitomycin c Using a Chemically-Modified Glassy Carbon Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 178-187. ISSN 0010-0765

2005

Vachková, Marie (2005) IN MEMORIAM PROF. Dr. ALENA ŠIMEČKOVÁ, CSc. (25. 4. 1932 – 14. 5. 2005). Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 99-101. ISSN 0862-8432

Čermák, Jan (2005) LIBUŠE DUŠKOVÁ, OR LIVING TO THE LETTER. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 35-37. ISSN 0862-8432

Klégr, Aleš; Šaldová, Pavlína (2005) LUDMILA URBANOVÁ, ON EXPRESSING MEANING IN ENGLISH CONVERSATION. SEMANTIC INDETERMINACY. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 46-50. ISSN 0862-8432

Čermák, Jan (2005) SUPPLEMENT TO THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR LIBUŠE DUŠKOVÁ 2000–2005. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 37-39. ISSN 0862-8432

Dušková, Libuše (2005) SYNTACTIC CONSTANCY OF THE SUBJECT COMPLEMENT. PART 2: A COMPARISON BETWEEN ENGLISH AND CZECH. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 1-18. ISSN 0862-8432

Humeník, Martin; Kutschy, Peter; Kováčik, Vladimír; Bekešová, Slávka (2005) 1,2-Anhydrosaccharides and 1,2-Cyclic Sulfites as Saccharide Donors in Convergent Synthesis of Glucopyranosyl-, Mannopyranosyl- and Ribofuranosylbenzocamalexin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 487-506. ISSN 0010-0765

Vannier, Luc A.; Yao, Chunxiang; Tureček, František (2005) 2-Deoxyribose Radicals in the Gas Phase and Aqueous Solution. Transient Intermediates of Hydrogen Atom Abstraction from 2-Deoxyribofuranose. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1769-1786. ISSN 0010-0765

Flašar, Martin (2005) 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno – „Music and War“, Brno 26.–28. září 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 410-411. ISSN 0018-7003

Mištínová, Anna (2005) 65 AÑOS DE BOHUMIL ZAVADIL. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 104-108. ISSN 0862-8432

Nooijen, Marcel; Shamasundar, K. R. (2005) A Case Study of State-Specific and State-Averaged Brueckner Equation-of-Motion Coupled-Cluster Theory: The Ionic-Covalent Avoided Crossing in Lithium Fluoride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1082-1108. ISSN 0010-0765

Karwowski, Jacek; Cyrnek, Lech (2005) A Class of Exactly Solvable Schrödinger Equations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 864-880. ISSN 0010-0765

Łuczak, Teresa (2005) A Comparative Study of Adsorption of Aliphatic Amines at a Gold Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2027-2037. ISSN 0010-0765

Danilov, Valery A.; Moon, Il (2005) A Method for Estimating Mass Transfer Coefficients in a Packed Column Using Reactive Absorption Data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 383-402. ISSN 0010-0765

Sgall, Petr (2005) A NOTE ON THE DESTRUCTION AND THE REVIVAL OF THE PRAGUE LINGUISTIC CIRCLE. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 43-46. ISSN 0862-8432

Ferenc, Györgyi; Forgó, Péter; Kele, Zoltán; Kovács, Lajos (2005) A Regioselective Synthesis of Alkyl 2-(Guanin-9-yl)acetates as PNA Building Blocks from 7-(4-Nitrobenzyl)guanine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 85-102. ISSN 0010-0765

Bek, Mikuláš (2005) A Social Critique of Czech Musicality: A Typology of Listeners to Music. Hudební věda, 42 (1). pp. 63-78. ISSN 0018-7003

Cooksey, John; Kocienski, Philip; Li, Ying-Fa (2005) A Synthesis of the C1-C9 Fragment of Ionomycin Using Cationic η3-Allylicmolybdenum and -Iron Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1653-1668. ISSN 0010-0765

Jankowski, Karol; Grabowski, Ireneusz; Nowakowski, Krzysztof; Wasilewski, Jan (2005) Ab initio Correlation Effects in Density Functional Theories: An Electron-Distribution-Based Study for Neon. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1157-1176. ISSN 0010-0765

Šotolová, Jovanka (2005) ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA,PHILOLOGICA 80, ROMANICA. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 108-111. ISSN 0862-8432

Češka, Jakub (2005) Agnesino pozdní odpoledne (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 710-718. ISSN 0009-0468

Vaughan, P.J.; Shouse, P.J.; Suarez, D.L.; Van Genuchten, M.Th.; Ayars, J.E. (2005) Analysis of field-scale salinization: A comparison of different modeling approaches. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 73-90. ISSN 0042-790X

Chotil-Fani, Alain (2005) Antonín Dvořák et la France. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 247-254. ISSN 0018-7003

Slavický, Milan (2005) Antonín Dvořák et son époque, entre musique et littérature, Paris 19.–20. listopadu 2004. Hudební věda, 42 (2). p. 226. ISSN 0018-7003

Zvara, Vladimír (2005) Arnold Schönberg: Styl a idea (Vera effigies, sv. 2), ed. Ivan Vojtěch, Arbor vitae, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Češka, Jakub (2005) Artificiálnost znaků (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 866-870. ISSN 0009-0468

Kouzmina, J.V.; Treshkin, S.Y.; Avetjan, S.A.; Henrichfreise, A. (2005) Assessing the after-effects of changes in the river flow regime due to different hydrotechnical constructions upon floodplain ecosystems. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 3-16. ISSN 0042-790X

Meissner, Holger (2005) Assessment of the Direct Generalized Bloch Approach B0: Application to the Li and Be Atoms and the Molecules LiH, BeH, and the Phenolate Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1272-1314. ISSN 0010-0765

Popkov, Alexander; Císařová, Ivana; Sopková, Jana; Jirman, Josef; Lyčka, Antonín; Kochetkov, Konstantin A. (2005) Asymmetric Synthesis of (S)-2-Amino-3-(1-naphthyl)propanoic Acid via Chiral Nickel Complex. Crystal Structure, Circular Dichroism, 1H and 13C NMR Spectra of the Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1397-1410. ISSN 0010-0765

Trávníček, Jiří (2005) „Začnu (zdánlivě) zdaleka“ (recenze). Czech Literature, 53 (3). -. ISSN 0009-0468

Dostrašilová, Jana (2005) Česká hudba ve Francii v meziválečném období. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 367-390. ISSN 0018-7003

Med, Jaroslav (2005) Česká literatura a německý expresionismus v letech 1910–1920. Czech Literature, 53 (5). pp. 688-694. ISSN 0009-0468

Smrčka, Jiří (2005) České operní libreto. Czech Literature, 53 (1). pp. 41-61. ISSN 0009-0468

Reittererová, Vlasta; Reitterer, Hubert (2005) Österreichische staatliche Künstlerstipendien 1892–1898. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 331-366. ISSN 0018-7003

Daneš, František (2005) Řeč hudby a řeč o hudbě. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 3-19. ISSN 0037-7031

Daneš, František (2005) Úvahy o Mathesiově pojetí vědy, jazyka a gramatiky. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 83-98. ISSN 0037-7031

Galmiche, Xavier (2005) «Comme des violons qui sanglotent» La langue de la nature comme modèle de communication infraverbale chez Jaroslav Kvapil, librettiste de la Rusalka d’Antonín Dvořák. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 283-290. ISSN 0018-7003

Panevová, Jarmila (2005) Životní jubileum Evy Hajičové. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 315-318. ISSN 0037-7031

Petr, Stanislav (2005) Bible Jana Záblackého ve Stefanykově knihovně ve Lvově. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 65-98. ISSN 0585-5691

Janáčková, Jaroslava (2005) Božena Němcová a sestry Rottovy. Czech Literature, 53 (4). pp. 493-518. ISSN 0009-0468

Wagner, Undine (2005) Boj o kulturní existenci a hledání národní identity. Hudba a české hudební časopisy v období protektorátu. Hudební věda, 42 (2). pp. 183-202. ISSN 0018-7003

Wybourne, Brian G.; Smentek, Lidia; Kędziorski, Andrzej (2005) Borrowing Intensity in Rare Earth Doped Materials; Magnetic Dipole Transitions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 905-922. ISSN 0010-0765

Kasprzak, Michał; Ciesielski, Witold; Skrzypek, Sławomira (2005) Cathodic Stripping Voltammetry of 2-Thiouracils. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 188-197. ISSN 0010-0765

Langhammer, Jakub (2005) Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 205-218. ISSN 0042-790X

Kroutil, Jiří; Jeništová, Klára (2005) Cleavage of the Epimines of 1,6-Anhydrohexoses with Fluoride Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2075-2085. ISSN 0010-0765

Janáček, Pavel (2005) Co to znamená, když se řekne "literary culture"? Czech Literature, 53 (4). pp. 556-570. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2005) Co z raněnovověkých textů vydávat? A jak? Czech Literature, 53 (2). pp. 226-233. ISSN 0009-0468

Temme, Francis P. (2005) Commutator-Based (A)[X]n(SU(2)×Sn) NMR Cluster Systems: Establishment of the Universality of [n](Sn) Salients and Constraints on ϕ±11(1.1) Polarisations to the [1n] Salient: Permutational Spin Symmetry (PSS) Within NMR Spin Dynamics - an Analytic View. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1177-1195. ISSN 0010-0765

Brudíková, Kateřina; Breza, Martin; Májek, Pavel (2005) Conformational Influence on Deprotonation of Bis(methoxycarbimido)amine Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 313-326. ISSN 0010-0765

Vích, Ondřej; Kniežo, Ladislav; Dvořáková, Hana; Raich, Ivan; Valenta, Štěpán (2005) Conformational Preferences of Ethyl 2,3-Dideoxy-3-[(α-D-glucopyranosyl)methyl]-β-L- and -D-arabino-hexopyranosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2086-2100. ISSN 0010-0765

Bouř, Petr (2005) Convergence Properties of the Normal Mode Optimization and Its Combination with Molecular Geometry Constraints. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1315-1340. ISSN 0010-0765

Neogrády, Pavel; Szalay, Péter G.; Kraemer, Wolfgang P.; Urban, Miroslav (2005) Coupled-Cluster Study of Spectroscopic Constants of the Alkali Metal Diatomics: Ground and the Singlet Excited States of Na2, NaLi, NaK, and NaRb. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 951-978. ISSN 0010-0765

Petroková, Hana; Vondráčková, Eva; Skálová, Tereza; Dohnálek, Jan; Lipovová, Petra; Spiwok, Vojtěch; Strnad, Hynek; Králová, Blanka; Hašek, Jindřich (2005) Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analysis of Cold-Active β-Galactosidase from Arthrobacter sp. C2-2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 124-132. ISSN 0010-0765

Maliszewska-Guz, Alicja; Wujec, Monika; Pitucha, Monika; Dobosz, Maria; Chodkowska, Anna; Jagiełło-Wójtowicz, Ewa; Mazur, Liliana; Kozioł, Anna E. (2005) Cyclization of 1-{[(4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetyl}thiosemicarbazides to 1,2,4-Triazole and 1,3,4-Thiadiazole Derivatives and Their Pharmacological Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 51-62. ISSN 0010-0765

Vlhová-Wörner, Hana (2005) Daniel Leech-Wilkinson: The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2002 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (1). pp. 79-82. ISSN 0018-7003

Krupová, Pavlína (2005) Daniela Hodrová: Théta. Czech Literature, 53 (3). pp. 395-407. ISSN 0009-0468

Pacl, Juraj (2005) Diamantový jubilant Ing. Aleš Svoboda, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 140. ISSN 0042-790X

Wolf, Jiří (2005) Diarium P.Václava Vojtěcha Berenklaua a některé další kněžské zápisky z barokních Čech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 183-192. ISSN 0585-5691

Streibl, Mirijam Dagmar (2005) Die Macht der Inspiration. „Die Kreutzersonate“ von L. N. Tolstoj als Schlüssel zu Leoš Janáčeks 1. Streichquartett. Hudební věda, 42 (1). pp. 49-62. ISSN 0018-7003

Kumar, Ashok; Jhanwar, B. L.; Meath, William J. (2005) Dipole Oscillator Strength Distributions and Properties for Methanol, Ethanol and Propan-1-ol and Related Dispersion Energies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1196-1224. ISSN 0010-0765

Košková, Romana; Buchtele, Josef; Kos, Zdeněk (2005) Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I. Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 44-53. ISSN 0042-790X

Košková, Romana; Buchtele, Josef; Kos, Zdeněk (2005) Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II: Varianty zatápění zbytkové jámy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 103-112. ISSN 0042-790X

Mocná, Dagmar (2005) Dvě podivné "detektivky" (Čapkův Hordubal a Jméno růže U. Eka). Czech Literature, 53 (4). pp. 465-493. ISSN 0009-0468

Slavický, Milan (2005) Dvořák – un homme de construction? Une construction structurelle en son Requiem. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 255-264. ISSN 0018-7003

Velly, Jean-Jacques (2005) Dvořák et le poème symphonique. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 273-282. ISSN 0018-7003

Beveridge, David R. (2005) Dvořák’s Formal Education Outside Music. Hudební věda, 42 (1). pp. 5-48. ISSN 0018-7003

Popelka, Štěpán; Machová, Luďka; Rypáček, František; Špírková, Milena; Štěpánek, Miroslav; Matějíček, Pavel; Procházka, Karel (2005) Dynamics of Chain Exchange Between Self-Assembled Diblock Copolymer Micelles of Poly(ethylene oxide)-block-Polylactide Studied by Direct Nonradiative Excitation Energy Transfer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1811-1828. ISSN 0010-0765

Gabrielová, Jarmila (2005) Editorial 3-4/2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 245-246. ISSN 0018-7003

Vohra, Ramandeep Kaur; Renaud, Jean-Luc; Bruneau, Christian (2005) Efficient Synthesis of β-Aminoacrylates and β-Enaminones Catalyzed by Zn(OAc)2·2H2O. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1943-1952. ISSN 0010-0765

Piñero Piñero , Gracia; Díaz Peralta, Marina (2005) EL INVENTARIO DE LOS MARCADORES DE DISCURSO: NUEVAS INCORPORACIONES. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 18-35. ISSN 0862-8432

Medveď, Miroslav; Černušák, Ivan; Kedžuch, Stanislav; Noga, Jozef (2005) Electric Properties of Cyanoborane Isomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1055-1081. ISSN 0010-0765

Fišer, Jiří; Polák, Rudolf (2005) Electron Affinities of BN, NO and NF: Coupled Cluster and Multireference Configuration Interaction Calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 923-940. ISSN 0010-0765

Politzer, Peter; Murray, Jane S.; Grice, M. Edward (2005) Electronegativity and Average Local Ionization Energy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 550-558. ISSN 0010-0765

Vaval, Nayana; Manohar, Prashant; Pal, Sourav (2005) Electronic Spectra and Ionization Potentials of Halogen Oxides Using the Fock Space Coupled-Cluster Method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 851-863. ISSN 0010-0765

Zahradník, Rudolf; Srnec, Martin; Havlas, Zdeněk (2005) Electronic Spectra of Conjugated Polyynes, Cumulenes and Related Systems: A Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 559-578. ISSN 0010-0765

Holý, Jiří (2005) Encyklopedie literárních žánrů (recenze). Czech Literature, 53 (2). pp. 5-6. ISSN 0009-0468

Simons, Jack (2005) Equations of Motion Theory for Electron Affinities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 579-604. ISSN 0010-0765

Böhm, Stanislav; Exner, Otto (2005) Estimation of Resonance Energy from Forced Nonplanar Conformations of Conjugated Molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1577-1588. ISSN 0010-0765

Savický, Nikolaj P. (2005) Existenciální věty v historické perspektivě: osudy indoevropského *es-. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 261-270. ISSN 0037-7031

Corma, Avelino; Renz, Michael (2005) Experimental Evidence for a Dual Site Mechanism in Sn-Beta and Sn-MCM-41 Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1727-1736. ISSN 0010-0765

Vignon, Scott A.; Stoddart, J. Fraser (2005) Exploring Dynamics and Stereochemistry in Mechanically-Interlocked Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1493-1576. ISSN 0010-0765

Smolka, Zdeněk (2005) Fakta a interpretace. Czech Literature, 53 (3). pp. 445-450. ISSN 0009-0468

Planelles, Josep; Climente, Juan I. (2005) Far-Infrared Absorption of Self-Assembled Semiconductor Rings. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 605-620. ISSN 0010-0765

Tual, François-Gildas (2005) Foi et effroi à travers les Chants bibliques op. 99 d’Antonín Dvořák. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 265-272. ISSN 0018-7003

Besev, Magnus; Brehm, Christof; Fürstner, Alois (2005) Formal Total Syntheses of Crocacin A-D. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1696-1708. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2005) Francesco Degrada (1940–2005). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 417-418. ISSN 0018-7003

Zeman , Jaromír (2005) FRANTIŠEK ŠTÍCHA: ČESKO-NĚMECKÁ SROVNÁVACÍ GRAMATIKA. [= TSCHECHISCH-DEUTSCHE KONTRASTIVE GRAMMATIK.]. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 51-54. ISSN 0862-8432

Ruzicka, Jaromir (2005) From Beaker Chemistry to Programmable Microfluidics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1737-1755. ISSN 0010-0765

Taube, Andrew G.; Bartlett, Rodney J. (2005) Frozen Natural Orbitals: Systematic Basis Set Truncation for Coupled-Cluster Theory. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 837-850. ISSN 0010-0765

Tománková, Zuzana; Matějka, Pavel; Volka, Karel; Král, Vladimír (2005) FT Raman Spectroscopy as a Tool for Characterization of Derivatized Silica Gel Sorbents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 168-177. ISSN 0010-0765

Moreno, Marién M.; Molina, Ángela (2005) Further Applications of Cyclic Voltammetry with Spherical Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 133-153. ISSN 0010-0765

Sehnal, Jiří (2005) Gabriello Puliti: Sacri concentus (1614), Pungenti dardi spirituali (1618) (Monumenta artis musicae Sloveniae 40), ed. Metoda Kokole, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001; Gabriello Puliti: Lilia convallium (1620), Sacri accenti (1620) (Monumenta artis musicae Sloveniae 42), ed. Metoda Kokole, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2002 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Li, Xiangzhu (2005) General-Model-Space State-Universal Coupled-Cluster Method: Excited States of Ozone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 755-770. ISSN 0010-0765

Bečková, Michaela (2005) Hledání domova (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 862-867. ISSN 0009-0468

Poórová, Jana; Velčická, Lucia; Kuníková, Emília; De Smedt, Florimond; Bahremand, Abdolreza; Corluy, Jan; Yong-Bo, Liu (2005) Hodnotenie vplyvu využívania krajiny na priebeh povodní pomocou modelu WetSpa. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 253-266. ISSN 0042-790X

Dehner, Jan (2005) Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty (Knihovna opery Národního divadla, sv. 3), ed. Helena Spurná, Národní divadlo, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 91-93. ISSN 0018-7003

Fanfrlík, Jindřich; Rejnek, Jaroslav; Hanus, Michal; Hobza, Pavel (2005) Hydration Gibbs Energies of Nucleic Acid Bases Determined by Gibbs Energy Perturbation, Continuous and Hybrid Approaches. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1756-1768. ISSN 0010-0765

Turbiner, Alexander V.; Kaidalov, Alexei B.; López Vieyra, Juan Carlos (2005) Hydrogen Atom and One-Electron Molecular Systems in a Strong Magnetic Field: Are All of Them Alike. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1133-1156. ISSN 0010-0765

Špaček, Jiří (2005) IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA PROFESSORESSA SYLVA HAMPLOVÁ. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 101-105. ISSN 0862-8432

Bartek, Lukáš; Klusoň, Petr; Červený, Libor (2005) In situ Chiral Modification of Nickel Catalysts for Enantioselective Hydrogenation of Methyl Acetoacetate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1642-1652. ISSN 0010-0765

Zajícová, Lenka (2005) Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 78-81. ISSN 0037-7031

Sadlej, Andrzej J. (2005) Infinite-Order Regular Approximation by the Metric Perturbation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 677-688. ISSN 0010-0765

Bačík, Martin; Sikora, Anton (2005) Ing. Jiří Kališ, CSc. 75-ročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 138. ISSN 0042-790X

Böhm, Stanislav; Exner, Otto (2005) Interaction of Polar Groups with a Bulky Hydrocarbon Residue: Polarizability and Steric Effects. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 370-382. ISSN 0010-0765

Beneš, Ludvík; Melánová, Klára; Zima, Vítězslav; Svoboda, Jan (2005) Intercalation of Tartrazine Into ZnAl and MgAl Layered Double Hydroxides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 259-268. ISSN 0010-0765

Klepetářová, Blanka; Čejka, Jan; Kratochvíl, Bohumil; Pakhomova, Svetlana; Císařová, Ivana; Cvak, Ladislav; Jegorov, Alexandr (2005) Interesting Solvent Area in Crystal Structures of Two Natural Ergot Alkaloids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 41-50. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2005) Internationales Symposion „Gluck der Europäer“, Norimberk / Berching 5.–7. března 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 230-233. ISSN 0018-7003

Jiang, Hui; Shi, Chun-Hua; Xie, Yong-Shu; Liu, Qing-Liang (2005) Investigations on the Reduction of Molecular Oxygen on Polyphenol Oxidase-Modified Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 305-312. ISSN 0010-0765

Havlík, Jaromír (2005) Ivan Poledňák: Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák: člověk, osobnost, tvůrce, Univerzita Palackého, Olomouc 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 218-222. ISSN 0018-7003

Malura, Jan (2005) Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii? Czech Literature, 53 (1). pp. 101-109. ISSN 0009-0468

Šebek, Josef (2005) Jan Mukařovský „z podzemí postmoderny“. Czech Literature, 53 (2). pp. 265-273. ISSN 0009-0468

Procházková, Jarmila (2005) Janáček and His World, ed. Michael Beckermann, Princeton University Press, Princeton (ad.) 2003 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 396-398. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2005) Jaromír Černý a kolektiv: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) / Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530), Koniasch Latin Press, Praha 2005 [recenze, review]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 401-402. ISSN 0018-7003

Šmejkalová, Martina (2005) Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 32-48. ISSN 0037-7031

Slavický, Tomáš (2005) Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 9), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 208-210. ISSN 0018-7003

Hiley, David (2005) Jistebnický kancionál, MS. Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7, Kritická edice / Jistebnice Kancionál, MS. Prague, National Museum Library II C 7, Critical Edition, (Monumenta liturgica Bohemica II, gen. ed. David R. Holeton, Hana Vlhová-Wörner), sv. 1: Graduale, ed. Jaroslav Kolár, Anežka Vidmanová, Hana Vlhová-Wörner, L. Marek, Brno 2005 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 398-401. ISSN 0018-7003

Rataj, Michal (2005) Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Hudobné centrum, Bratislava 2001 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 203-205. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2005) Jubilejní 25. plzeňské sympozium k problematice 19. století – „Slavme slavně slávu Slavóv slavných“. Slovanství a česká kultura 19. století, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 24.–26. února 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 227-230. ISSN 0018-7003

Tichý, Vladimír (2005) Juraj Beneš: O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie), Hudobné centrum, Bratislava 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 393-396. ISSN 0018-7003

Nagy, Marek (2005) K čemu je dobrý obrat k jazyku a jiné: polemika s Romanem Göttlicherem. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 116-129. ISSN 0037-7031

Kořenský, Jan (2005) K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 270-278. ISSN 0037-7031

Homolková, Milada (2005) K životnímu výročí Igora Němce. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 77-79. ISSN 0037-7031

Šámal, Petr (2005) K historii pojmu literární kultura. Czech Literature, 53 (4). pp. 541-556. ISSN 0009-0468

Králík, Jan (2005) K jazyku studentských próz. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 238-240. ISSN 0037-7031

Loužil, Jaromír (2005) K zápasu o J. G. Herdera u nás. Czech Literature, 53 (5). pp. 637-654. ISSN 0009-0468

Zdrálek, Vít (2005) Kantáta Alceste e Fileno. Nejstarší známé dílo Josefa Myslivečka? Hudební věda, 42 (2). pp. 137-152. ISSN 0018-7003

Petříček, Miroslav (2005) Kapitoly z dějin zhoubné četby (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 591-596. ISSN 0009-0468

Hruška, Pavel (2005) Kateřina Rudčenková’s Ludvig. Czech Literature, 53 (3). pp. 407-413. ISSN 0009-0468

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Lepp, Marika; Mäemets, Vahur; Koppel, Ilmar (2005) Kinetic Study of Alkaline Hydrolysis of Substituted Phenyl Tosylates. XXII. Variation of Ortho Substituent Effect with Solvent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 198-222. ISSN 0010-0765

Šlédrová, Jasňa (2005) Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 317-321. ISSN 0037-7031

Vaňková, Irena (2005) Kognitivní lingvistika, řeč a poezie : (Předběžné poznámky). Czech Literature, 53 (5). pp. 609-637. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2005) Kollár, Petrarca a Dante. Czech Literature, 53 (2). pp. 188-202. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie; Jankovič, Milan (2005) Kolokvium Literatura jako text mezi texty. Czech Literature, 53 (5). pp. 662-688. ISSN 0009-0468

Čech, Radek (2005) Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 176-180. ISSN 0037-7031

Součková, Ludmila (2005) Konference k nedožitým osmdesátinám prof. Vladimíra Barneta. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 159-161. ISSN 0037-7031

Bajgarová, Jitka (2005) Konference o hudbě církevních společenství – „předtaktí“ nového projektu, Lipsko 5.–6. 11. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 100-102. ISSN 0018-7003

Dušková, Libuše (2005) Konstantnost syntaktické funkce mezi jazyky. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 243-261. ISSN 0037-7031

Brožová, Věra; Kusáková, Lenka (2005) Korespondence jako historický pramen a umělecký text (recenze). Czech Literature, 53 (4). -. ISSN 0009-0468

Svanovská, Hana (2005) Korunní slovo "Milost" : Ivan Slavík jakožto čtenář a pokračovatel Weinerův. Czech Literature, 53 (1). pp. 63-78. ISSN 0009-0468

Vidmanová, Anežka (2005) Kostnický Šimon od sv. Štěpána a Summa recreatorum. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 3-13. ISSN 0585-5691

Knopp, František; Bláhová, Kateřina (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (1). pp. 134-152. ISSN 0009-0468

Merhaut, Luboš; Med, Jaroslav; Malura, Jan; Sichálek, Jakub (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (2). pp. 280-303. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan; Šporková-Fialová, Alena (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (3). pp. 450-465. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip; Šulcková, Martina; Bedřich, Martin; Havránková, Marie; Urbanová, Adéla (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (4). pp. 596-608. ISSN 0009-0468

Kraitlová, Irena; Havránková, Marie (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (5). pp. 730-768. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš; Wutsdorff, Irina; Stolz-Hladká, Zuzana; Flaišman, Jiří; Pavlovský, Petr (2005) Kronika a glosy. Czech Literature, 53 (6). pp. 887-909. ISSN 0009-0468

Šabršula, Jan (2005) L'ACTUALITÉ SAUSSURIENNE 2002. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 110-111. ISSN 0862-8432

Štichauer, Jaroslav (2005) LA MORPHOLOGIE DERIVATIONNELLE EN SYNCHRONIE ET EN DIACHRONIE: EXEMPLE DE DEVERBAUX EN –MENT. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 57-69. ISSN 0862-8432

Sněhota, Michal; Císlerová, Milena (2005) Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 54-62. ISSN 0042-790X

Kordík, Pavel (2005) Ladění v hudební teorii a praxi, Praha 20. dubna 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 235-236. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2005) Leoš Janáček: Literární dílo (1875–1928): Fejetony, studie, kritiky, recenze, glosy, přednášky, proslovy, sylaby a skici (Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I / svazek 1–1), ed. Theodora Straková, Eva Drlíková, jazyková revize Dušan Šlosar, Editio Janáček, Brno 2003; Leoš Janáček: Literární dílo (1875–1928): Články, studie, koncepty, sylaby, zlomky, neúplné skici, excerpce, membra disjecta, autorizované opisy1 (Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I / svazek 1–2), ed. Theodora Straková, Eva Drlíková, jazyková revize Dušan Šlosar, Editio Janáček, Brno 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 87-91. ISSN 0018-7003

Čech, Radek (2005) Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 19-32. ISSN 0037-7031

Scherber, Peter (2005) Literární život jako předmět literární historie. Czech Literature, 53 (4). pp. 519-541. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2005) Literární vývoj z pohledu komparatistiky (recenze). Czech Literature, 53 (3). pp. 431-438. ISSN 0009-0468

Odinokov, Victor N.; Kumpun, Saowanee; Galyautdinov, Ilgiz V.; Evrard-Todeschi, Nathalie; Veskina, Natalya A.; Khalilov, Leonard M.; Girault, Jean-Pierre; Dinan, Laurence; Maria, Annick; Lafont, René (2005) Low-Polarity Phytoecdysteroids from the Juice of Serratula coronata L. (Asteraceae). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2038-2052. ISSN 0010-0765

Lukešová, Lenka; Horáček, Michal; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr; Kubišta, Jiří; Mach, Karel (2005) Low-Valent Titanocene Products from Attempted Syntheses of Titanocene Bearing Dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silyl Groups. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 11-33. ISSN 0010-0765

Baťa, Jan (2005) Luca Marenzio e il madrigale romano, Řím 9.–10. září 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 407-409. ISSN 0018-7003

Hartl, František; Vernier, Sandrine; Belser, Peter (2005) Luminescence of a New Ru(II) Polypyridine Complex Controlled by a Redox-Responsive Protonable Anthra[1,10]phenanthrolinequinone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1891-1908. ISSN 0010-0765

Carr, Michael J.; Londesborough, Michael G. S.; Bould, Jonathan; Císařová, Ivana; Štíbr, Bohumil; Kennedy, John D. (2005) Macropolyhedral Boron-Containing Cluster Chemistry. A Metallathiaborane from S2B17H17: Isolation and Characterisation of [(PMe2Ph)2PtS2B16H16]; A neo-arachno Ten-Vertex Cluster Shape, and the Constitution of the [arachno-B10H15]- Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 430-440. ISSN 0010-0765

Ottlová, Marta (2005) Margit L. McCorkle: Robert Schumann. Thematisch- Bibliographisches Werkverzeichnis, Unter Mitwirkung von Akio Mayeda und der Robert-Schumann-Forschungsstelle, Herausgegeben von der Robert-Schumann-Gesellschaft, Düsseldorf, G. Henle Verlag, München 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 84-86. ISSN 0018-7003

Daněk, Petr (2005) Marie Koldinská: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Paseka, Praha – Litomyšl 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 216-218. ISSN 0018-7003

Nacházel, Karel (2005) Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti? Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 30-43. ISSN 0042-790X

Tomášek, Martin (2005) Můj Vít : Z deníku K. M. Čapka-Choda. Czech Literature, 53 (5). pp. 654-662. ISSN 0009-0468

Jareš, Michal (2005) Múzy v exilu (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 587-591. ISSN 0009-0468

Baťa, Jan (2005) Medieval and Renaissance Music Conference, Glasgow (UK) 15.–18. 7. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 97-98. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Mednarodni muzikološki simpozij: Stoletja glasbe na Slovenskem, Lublaň, 21.–23. června 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 405-407. ISSN 0018-7003

Pečman , Rudolf (2005) Meinungsverschiedenheiten über das Wesen des Barocks und der Klassik in der Musik. Hudební věda, 42 (2). pp. 117-136. ISSN 0018-7003

Svobodová, Eva; Cibulka, Radek; Hampl, František; Šmidrkal, Jan; Liška, František (2005) Metal Ion Transport Through Bulk Liquid Membrane Mediated by Cationic Ligand Surfactants. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 441-465. ISSN 0010-0765

Drlíková, Eva (2005) Mezinárodní konference „Fenomén Janáček včera a dnes“, Brno 2.–3. 12. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 102-103. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Mezinárodní vědecká konference Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, Praha 28.–30. dubna 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 236-237. ISSN 0018-7003

Prokešová, Pavla; Petkov, Nikolay; Čejka, Jiří; Mintova, Svetlana; Bein, Thomas (2005) Micro/Mesoporous Composites Based on Colloidal Zeolite Grown in Mesoporous Matrix. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1829-1847. ISSN 0010-0765

Maňour, Ondřej (2005) Milan Křížek: Jan Rychlík. Život a dílo skladatele, H&H, Praha 2001 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 205-207. ISSN 0018-7003

Bordag, Denisa (2005) Modely řečové produkce v současné psycholingvistice. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 180-194. ISSN 0037-7031

Poslední, Petr (2005) Monografie jako přehled. Czech Literature, 53 (1). pp. 128-134. ISSN 0009-0468

Havránková, Jitka; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2005) Monte Carlo Study of Dilute Solutions of Heteroarm Star Copolymers in Solvents Differing in Thermodynamic Quality. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1848-1860. ISSN 0010-0765

Ivanov, Vladimir V.; Adamowicz, Ludwik; Lyakh, Dmitry I. (2005) Multireference State-Specific Coupled-Cluster Theory and Multiconfigurationality Index. BH Dissociation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 1017-1033. ISSN 0010-0765

Freemanová, Michaela (2005) Musikalische Aufführungspraxis in nationalen Dialogen des 16. Jahrhunderts: Niederländisches und deutsches weltliches Lied von 1480 bis 1640; Instrumentenbauschulen im 16. Jahrhundert, Stiftung Kloster Michaelstein, 6.–8. května 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 403-404. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2005) Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs, Bonn 3.–5. 12. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 103-104. ISSN 0018-7003

Pečman , Rudolf (2005) Muzikolog z Ivančic. Guido Adler: Uplynulo 150 let od jeho narození a 65 roků od jeho úmrtí. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 414-417. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2005) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2004 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 419-445. ISSN 0018-7003

Tomáš, Filip (2005) Na okraj patnácti set stran „myšlení o české literatuře“. Czech Literature, 53 (2). pp. 276-280. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2005) Naratologické marginálie české teorie literatury. Czech Literature, 53 (6). pp. 852-862. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2005) Naratologie je mrtva, ať žije narativita! (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 717-722. ISSN 0009-0468

Slavický, Tomáš (2005) Nález portrétu Františka Ludvíka Poppeho (1670–1730). Hudební věda, 42 (3-4). pp. 412-413. ISSN 0018-7003

Trtek, Tomáš; Černý, Miloslav; Buděšínský, Miloš; Trnka, Tomáš; Císařová, Ivana (2005) New Heterocyclic Derivatives of 2-Amino-1,6-anhydro-2-deoxy-β-D-glucopyranose Containing 1,4-Oxazepane or Azepane Ring. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 466-478. ISSN 0010-0765

Garbacia, Stefania; Hillairet, Caroline; Touzani, Rachid; Lavastre, Olivier (2005) New Nitrogen-Rich Tripodal Molecules Based on Bis(pyrazol-1-ylmethyl)amines with Substituents Modulating Steric Hindrances and Electron Density of Donor Sites. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 34-40. ISSN 0010-0765

Šabršula, Jan (2005) NEWS: ROSTISLAV KOCOUREK, ESSAIS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET ANGLAISE. MOTS ET TERMES, SENS ET TEXTES. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 39-43. ISSN 0862-8432

Jonášová, Milada (2005) Neznámý pražský opis partitury Dona Giovanniho ve sbírce hudebnin premonstrátského kláštera na Strahově. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 301-330. ISSN 0018-7003

Smolka, Zdeněk (2005) Noch einmal. Czech Literature, 53 (6). pp. 881-887. ISSN 0009-0468

Kryachko, Eugene S. (2005) Notes on the Riccati Equation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 941-950. ISSN 0010-0765

Jedličková, Alice (2005) Nové směry (a staré mezery) v teorii vyprávění. Czech Literature, 53 (1). pp. 78-100. ISSN 0009-0468

Mathauserová, Světla (2005) Nový Jakobsonův návrat do Čech. Czech Literature, 53 (5). pp. 726-730. ISSN 0009-0468

Engelking, Leszek (2005) Nový mýtus, staré rituály : O básni Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka. Czech Literature, 53 (3). pp. 361-376. ISSN 0009-0468

Turek, Pavel; Kotora, Martin; Hocek, Michal; Votruba, Ivan (2005) Novel Method for Preparation of Highly Substituted 6-Arylpurines by Reactions of 6-Alkynylpurines with Zirconacyclopentadienes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 339-349. ISSN 0010-0765

Katrusiak, Anna; Ratajczak-Sitarz, Małgorzata; Skierska, Urszula; Zinczenko, Wiktoria (2005) Nucleophilic Substitution and Lipophilicity - Structure Relations in Methylazolopyridazines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1372-1386. ISSN 0010-0765

Sovic, Nemanja; Talman, James D. (2005) Numerical Methods for the Evaluation of the Löwdin α-Function. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1035-1054. ISSN 0010-0765

Doležel, Lubomír; Kubíček, Tomáš; Bílek, Petr (2005) O možných světech, fikčnosti a o tom, co nám zabraňuje beztrestně žvanit. Czech Literature, 53 (2). pp. 240-253. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 81-83. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 241-243. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2005) Obsah 1/2005. Hudební věda, 42 (1). pp. 1-4. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah 2/2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 113-116. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2005) Obsah 3-4/2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 241-245. ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2005) Obsah ročníku 66/2005. Slovo a slovesnost, 66 (4). ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2005) Obsah ročníku XLII. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 446-448. ISSN 0018-7003

Čermák, František; Sgall, Petr; Vybíral, Petr (2005) Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 103-116. ISSN 0037-7031

Šulcková, Martina (2005) Odkud a kam směřuje slovenská literární historie a historiografie? (recenze). Czech Literature, 53 (5). pp. 721-726. ISSN 0009-0468

Petrášková, Zuzana (2005) Olga Zuckerová: Jan Hugo Voříšek (1791–1825). Thematic catalogue, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 210-211. ISSN 0018-7003

Shen, Hujun; Silverstone, Harris J.; Álvarez, Gabriel (2005) On the Bidirectionality of the JWKB Connection Formula at a Linear Turning Point. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 740-754. ISSN 0010-0765

Pípalová, Renata (2005) ON THE GLOBAL TEXTUAL THEME AND OTHER TEXTUAL HYPERTHEMES. Linguistica Pragensia, 15 (2). pp. 57-87. ISSN 0862-8432

Ruttink, Paul J. A. (2005) On the Size Consistency of Multireference CEPA Methods. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 638-656. ISSN 0010-0765

Smékalová, Anna (2005) Osudy strahovského rukopisu DF III 1. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 15-23. ISSN 0585-5691

Drahoňovský, Dušan; Štěpnička, Petr; Dvořák, Dalimil (2005) P-Chiral 2-{1'-[Butyl(phenyl)phosphanyl]ferrocen-1-yl}-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazoles: A Second Chirality Center in Catalytic System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 361-369. ISSN 0010-0765

Rambousek, Jiří (2005) Paměti Alberta Pražáka (recenze). Czech Literature, 53 (6). pp. 869-877. ISSN 0009-0468

Sutcliffe, Brian (2005) Permutational Symmetry and Molecular Structure Calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 657-676. ISSN 0010-0765

Kliment, Zdeněk (2005) Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 231-244. ISSN 0042-790X

Oliva, Karel (2005) Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standardní češtině. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 278-291. ISSN 0037-7031

Kolařík, Karel (2005) Poetika druhého básnického období Jiřího Karáska ze Lvovic. Czech Literature, 53 (3). pp. 324-361. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie (2005) Pojem významu ve světle pražské poetiky a estetiky. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 98-103. ISSN 0037-7031

Pechar, Michal; Braunová, Alena; Ulbrich, Karel (2005) Poly(ethylene glycol)-Based Polymer Carrier of Doxorubicin Degradable by Both Enzymatic and Chemical Hydrolyses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 327-338. ISSN 0010-0765

Bullen, Neil J.; Kennedy, John D. (2005) Polyhedral Monocarbaborane Chemistry. Functionality and Isomerism: Reactions of the [6-Ph-nido-6-CB9H11]- Anion with Aminopyridines NC5H4NH2 to Yield Neutral arachno and closo Ten-Vertex Monocarbaborane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1873-1890. ISSN 0010-0765

Bould, Jonathan; Bown, Mark; Kennedy, John D. (2005) Polyhedral Oxaruthenaborane Chemistry. Characterisation of a [(η6-C6Me6)RuOB9H13] Species of arachno Eleven-Vertex Cluster Character and Other Aspects of Oxaborane Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 410-429. ISSN 0010-0765

Špirko, Vladimír (2005) Potential Energy Curve of N2 in Its Ground Electronic State. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 731-739. ISSN 0010-0765

Freemanová, Michaela (2005) Pozůstalost Karla Zvěřiny (1871–1944) v Městském muzeu v Netvořicích. Hudební věda, 42 (2). pp. 171-182. ISSN 0018-7003

Kabelková, Markéta (2005) Pozůstalost Václava Jana Tomáška (1774–1850). Hudební věda, 42 (2). pp. 153-170. ISSN 0018-7003

Topor, Michal (2005) Poznámky ke dvěma svazkům Spisů T. G. Masaryka. Czech Literature, 53 (3). pp. 441-446. ISSN 0009-0468

Lukešová, Lenka; Gyepes, Róbert; Pinkas, Jiří; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Čejka, Jiří; Mach, Karel (2005) Preparation and Crystal Structure of Bis(tert-butyltetramethylcyclopentadienyl)dichlorotitanium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1589-1603. ISSN 0010-0765

Kvasnica, Miroslav; Tišlerová, Iva; Šarek, Jan; Sejbal, Jan; Císařová, Ivana (2005) Preparation of New Oxidized 18-α-Oleanane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1447-1464. ISSN 0010-0765

Sikora, Anton (2005) Prof. Ing. Dr. h. c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 137. ISSN 0042-790X

Černý, Marcel (2005) První dva svazky projektu českých slavik. Czech Literature, 53 (1). pp. 112-118. ISSN 0009-0468

Zach, Aleš (2005) Publicista Jaroslav Seifert (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 581-588. ISSN 0009-0468

Skála, Lubomír; Kapsa, Vojtěch (2005) Quantum Mechanics Needs No Interpretation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 621-637. ISSN 0010-0765

Luo, Qiong; Li, Qian Shu; Xie, Yaoming; Schaefer, Henry F. (2005) Radicals Derived from Guanine: Structures and Energetics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 826-836. ISSN 0010-0765

Kapitán, Josef; Baumruk, Vladimír; Gut, Vladimír; Hlaváček, Jan; Dlouhá, Helena; Urbanová, Marie; Wünsch, Erich; Maloň, Petr (2005) Raman Optical Activity of the Central Part of Hinge Peptide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 403-409. ISSN 0010-0765

Prokop, Dušan (2005) Rýmové útvary a konfigurace Máchova Máje. Czech Literature, 53 (6). pp. 769-798. ISSN 0009-0468

Gašparová, Renata; Lácová, Margita; Krutošíková, Alžbeta (2005) Reactions of Substituted Furo[3,2-b]pyrrole-5-carbohydrazides Under Classical and Microwave Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2101-2111. ISSN 0010-0765

Sedlák, Miloš (2005) Recent Advances in Chemistry and Applications of Substituted Poly(ethylene glycol)s. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 269-291. ISSN 0010-0765

Vasiljev, Ivo (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 48-53. ISSN 0037-7031

Sgall, Petr (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 52-55. ISSN 0037-7031

Veselovská, Ludmila (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 55-62. ISSN 0037-7031

Kolářová, Ivana (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 61-65. ISSN 0037-7031

Kraus, Jiří (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 64-70. ISSN 0037-7031

Krčmová, Marie (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 69-73. ISSN 0037-7031

Krausová, Alena (2005) Recenze. Slovo a slovesnost, 66 (1). pp. 72-77. ISSN 0037-7031

Štichauer, Pavel (2005) Recenze: Apofonia e metafonia nei dialetti d’Italia. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 150-154. ISSN 0037-7031

Šipková, Milena (2005) Recenze: Atlas Linguarum Europae, Volume I: Sixième fascicule, Cartes I. 60 – I. 72, Commentaires. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 228-232. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana (2005) Recenze: „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 129-135. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana (2005) Recenze: „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ / Jazyky Franze Kafky. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 216-220. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2005) Recenze: Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 134-140. ISSN 0037-7031

Štichauer, Pavel (2005) Recenze: First Language Acquisition. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 207-216. ISSN 0037-7031

Králík, Jan (2005) Recenze: Frekvenční slovník češtiny. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 224-229. ISSN 0037-7031

Lebeda, Jiří (2005) Recenze: Grammaticon: kontrola správnosti českých textů. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 153-159. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2005) Recenze: Handbuch der deutschen Konnektoren. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 199-208. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2005) Recenze: Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen, Teil 2: Materialanalyse und Lehnquellen. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 142-144. ISSN 0037-7031

Trovesi, Andrea (2005) Recenze: I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 231-238. ISSN 0037-7031

Osolsobě, Klára (2005) Recenze: Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 303-307. ISSN 0037-7031

Křivancová, Michaela (2005) Recenze: Korpus jako zdroj dat o češtině. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 300-303. ISSN 0037-7031

Cadorini, Giorgio (2005) Recenze: Language Policy. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 296-300. ISSN 0037-7031

Kučera, Karel (2005) Recenze: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 139-142. ISSN 0037-7031

Černá, Michaela (2005) Recenze: Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 311-315. ISSN 0037-7031

Daneš, František (2005) Recenze: Phonetica Pragensia, X. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 294-297. ISSN 0037-7031

Čmejrková, Světla (2005) Recenze: Rétorika a řečová kultura. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 291-295. ISSN 0037-7031

Karlík, Petr (2005) Recenze: Resultativa im modernen Tschechischen. Slovo a slovesnost, 66 (2). pp. 144-151. ISSN 0037-7031

Svobodová, Diana (2005) Recenze: Slovenská slovotvorba. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 309-312. ISSN 0037-7031

Vybíral, Petr (2005) Recenze: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen. Slovo a slovesnost, 66 (4). pp. 307-310. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2005) Recenze: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 2. díl (1951–1963). Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 194-200. ISSN 0037-7031

Sloboda, Marián (2005) Recenze: When Listeners Talk: Response Tokens and Listener Stance. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 220-225. ISSN 0037-7031

Terzioglu, Nalan; Höltje, Hans-Dieter (2005) Receptor-Based 3D QSAR Analysis of Serotonin 5-HT1D Receptor Agonists. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1482-1492. ISSN 0010-0765

Novotný, Robert (2005) Rehabilitace jihočeského pacifisty (recenze). Czech Literature, 53 (4). pp. 570-575. ISSN 0009-0468

Kibler, Maurice R. (2005) Representation Theory and Wigner-Racah Algebra of the SU(2) Group in a Noncanonical Basis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 771-796. ISSN 0010-0765

Novák, Viliam (2005) RNDr. Július Šútor, DrSc. sedemdesiatnikom. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). p. 267. ISSN 0042-790X

Šebesta, Josef (2005) Roman Dykast: Hudba věku melancholie, Togga, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 222-225. ISSN 0018-7003

Vodička, Libor (2005) Roman Sikora: Smetení Antigony – Pokus o tragédii. Czech Literature, 53 (3). pp. 413-423. ISSN 0009-0468

Fulka, Josef (2005) Román jako mimesis a mathesis. Czech Literature, 53 (6). pp. 876-882. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2005) Rudolf Pečman: Vladimír Helfert, Nadace Universitas Masarykiana, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Vydavatelství Masarykovy univerzity [recenze]. Hudební věda, 42 (1). pp. 82-83. ISSN 0018-7003

Zachová, Irena (2005) Rukopis Knihy Tovačovské v Městském muzeu ve Strážnici a v Severočeském muzeu v Liberci. (Doplňky k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské V.). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 157-182. ISSN 0585-5691

Mizerová, Blanka; Maňas, Vladimír (2005) Rukopisné poznámky Jiřího Janáčka (1815–1866). Hudební věda, 42 (1). pp. 105-112. ISSN 0018-7003

Hradilová, Marta (2005) Rukopisy knihovny kapucínského konventu Panny Marie Andělské v Praze ve světle dochovaných knižních katalogů. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 99-114. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2005) Rukopisy předbělohorského období (1526-1620) signatury DA - DE v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 115-156. ISSN 0585-5691

Srnka, Miroslav (2005) Rusalka de Dvořák – la dynamique, une clé de compréhension des valeurs et des sens. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 291-300. ISSN 0018-7003

Jedličková, Alice (2005) S mimezí v batohu na výlet do různosvětů. Czech Literature, 53 (2). pp. 203-225. ISSN 0009-0468

Kriegerová, Ida; Kohnová, Silvia (2005) Seasonality analysis of flood occurrence in mid-sized catchments in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 154-163. ISSN 0042-790X

Caskey, Douglas C.; Wang, Bing; Zheng, Xiaolai; Michl, Josef (2005) Self-Assembled Trigonal Prismatic Altitudinal Rotors with Triptycene Paddle Wheels. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1970-1985. ISSN 0010-0765

Kapsa, Václav (2005) Seminář doktorandů českých a slovenských univerzitních muzikologických pracovišť Telč 2005, Univerzitní centrum Telč 25.–27. května 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 239-240. ISSN 0018-7003

Kachlík, Jan (2005) Seminář o Josefu Sukovi, Městské muzeum Sedlčany 25. května 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 237-239. ISSN 0018-7003

Pomeisl, Karel; Pohl, Radek; Holý, Antonín; Votruba, Ivan (2005) Simple Transformation of Thymine 1-[3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl] Derivatives to Their 1-[3-Fluoro-2-(phosphonomethoxy)propyl] Counterparts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1465-1481. ISSN 0010-0765

Pekárová, Pavla; Halmová, Dana; Mitková, Veronika (2005) Simulation of the catastrophic floods caused by extreme rainfall events - Uh River basin case study. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 219-230. ISSN 0042-790X

Janoušek, Pavel (2005) Slovník divadla jako souboj metod (recenze). Czech Literature, 53 (3). pp. 423-432. ISSN 0009-0468

Pouchlý, Julius; Živný, Antonín; Sikora, Antonín (2005) Solvent-Induced Association of Polymers: Clustering and Network Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 1987-2013. ISSN 0010-0765

Pouchlý, Julius; Živný, Antonín; Sikora, Antonín (2005) Solvent-Induced Association of Polymers: Phase Stability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2014-2026. ISSN 0010-0765

Chebanov, Valentin A.; Saraev, Vyacheslav E.; Gura, Ekaterina A.; Desenko, Sergey M.; Musatov, Vladimir I. (2005) Some Aspects of Reaction of 6-Aminouracil and 6-Amino-2-Thiouracil with α,β-Unsaturated Ketones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 350-360. ISSN 0010-0765

Hocková, Dana; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2005) Sonogashira Cross-Coupling in the Synthesis of Acyclic Nucleoside Phosphonates: Preparation of 6-[(Phosphonomethoxy)alkynyl]- and 6-[(Phosphonomethoxy)alkyl]pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 247-258. ISSN 0010-0765

Hiller, Edgar; Bartaľ, Mikuláš (2005) Sorpčné správanie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v pôdach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 113-127. ISSN 0042-790X

Hiller, Edgar; Krascsenits, Zoltán; Kútnik, Pavol; Zemanová, Lenka (2005) Sorpcia herbicídov v pôdach a možné riziko kontaminácie podzemných vôd. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 177-192. ISSN 0042-790X

Memon, Saima Q.; Bhanger, Muhammad I.; Khuhawar, Muhammad Y. (2005) Sorption Profile and Thermodynamic Characteristics of Nitrosonaphthol Functionalized Sorbent for Metal Ion Enrichment. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1341-1356. ISSN 0010-0765

Orfánus, Tomáš (2005) Spatial Assessment of soil drought indicators at regional scale: hydrolimits and soil water storage capacity in Záhorská Nížina Lowland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 164-176. ISSN 0042-790X

Miklánek, Pavol (2005) Spomienka na Ing. Ľudovíta Molnára, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). p. 139. ISSN 0042-790X

Bázlik, Miroslav (2005) STANISLAV J. KAVKA: A BOOK ON IDIOMATOLOGY. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 49-52. ISSN 0862-8432

Štěpánek, Petr; Vích, Ondřej; Werner, Lukáš; Kniežo, Ladislav; Dvořáková, Hana; Vojtíšek, Pavel (2005) Stereoselective Preparation of Precursors of α-C-(1→3)-Disaccharides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1411-1428. ISSN 0010-0765

Mathauser, Zdeněk (2005) Strukturalismus – fenomenologie – avantgarda. Slovo a slovesnost, 66 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Lupu, Stelian; Pigani, Laura; Seeber, Renato; Terzi, Fabio; Zanardi, Chiara (2005) Study of Ultrathin Prussian Blue Films Using in situ Electrochemical Surface Plasmon Resonance. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 154-167. ISSN 0010-0765

Pospíšil, Jiří; Pospíšil, Tomáš; Markó, István E. (2005) Sulfoxide-Modified Julia-Lythgoe Olefination: Highly Stereoselective Di-, Tri-, and Tetrasubstituted Double Bond Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1953-1969. ISSN 0010-0765

Jankovič, Milan (2005) Svět hry a kontemplace. Czech Literature, 53 (1). pp. 120-128. ISSN 0009-0468

Tromp, Dorette S.; Frühauf, Hans-Werner; Elsevier, Cornelis J. (2005) Syntheses and 1H, 13C, 15N, 17O, 205Tl NMR of New Ring-Functionalised Chelating Half-Sandwich Complexes of Thallium(I) Containing an N-, O- or S-Donor Atom. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1604-1614. ISSN 0010-0765

Penov Gaši, Katarina M.; Stojanović, Srdjan Z.; Sakač, Marija N.; Djurendić, Evgenija A.; Csanádi, János J.; Molnar-Gabor, Dora; Lazar, Dušan; Kovačević, Radmila M. (2005) Synthesis and Biological Activity of Some 17a-Substituted Homolactones of Androst-5-ene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1387-1396. ISSN 0010-0765

Liu, He; Wang, Jingyan; Zhong, Bohua (2005) Synthesis and Crystal Structure of 17-Allyl-4,5-anhydro-7α-[(R)-1-hydroxy-1-methyl-3-(2-thienyl)propyl]-6-methoxy-6,14-ethanomorphinan-3,4,5-triol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 237-246. ISSN 0010-0765

Sakač, Marija N.; Penov Gaši, Katarina M.; Popsavin, Mirjana; Djurendić, Evgenija A.; Andrić, Silvana; Kovačević, Radmila M. (2005) Synthesis and Estrogenic Activity Screening of Some 6,9-Disubstituted Estradiol Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 479-486. ISSN 0010-0765

Trtek, Tomáš; Černý, Miloslav; Buděšínský, Miloš; Trnka, Tomáš; Císařová, Ivana (2005) Synthesis of 1,6-Anhydro-β-D-hexopyranoses Fused to the Piperidine Ring. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1429-1446. ISSN 0010-0765

Šilhár, Peter; Pohl, Radek; Votruba, Ivan; Hocek, Michal (2005) Synthesis of 2-Substituted 6-(Hydroxymethyl)purine Bases and Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1669-1695. ISSN 0010-0765

Humeník, Martin; Kutschy, Peter; Valková, Katarína; Horváth, Branislav; Kováčik, Vladimír; Bekešová, Slávka (2005) Synthesis of β-D-Glucopyranosides of 6-Substituted 2-(Indol-3-yl)benzothiazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 72-84. ISSN 0010-0765

Chalupová, Šárka; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2005) Synthesis of N4-Substituted Derivatives of 1-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]cytosine and Its Diisopropyl Ester as a Model Reaction for the Synthesis of N4-Substituted Derivatives of Cidofovir. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2066-2074. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2005) Synthesis of Novel Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides Derived from 5,5- and 6,6-Bis(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 519-538. ISSN 0010-0765

Lioux, Thierry; Busson, Roger; Rozenski, Jef; Nguyen-Distèche, Martine; Frère, Jean-Marie; Herdewijn, Piet (2005) Synthesis of Peptidoglycan Units with UDP at the Anomeric Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1615-1641. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2005) Synthesis of Racemic 9-(6- and 2,6-Substituted 9H-Purin-9-yl)-5-oxatricyclo[4.2.1.03,7]nonane-3-methanols, Novel Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 103-123. ISSN 0010-0765

Chalupová, Šárka; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2005) Synthesis of Some N4-Substituted Derivatives of 1-[(S)-3-Hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine (HPMPC, Cidofovir). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (12). pp. 2053-2065. ISSN 0010-0765

Buděšínský, Miloš; Fajkoš, Jan; Günter, Jaroslav; Kasal, Alexander (2005) Synthesis, Reactions, Conformation Analysis, and NMR Spectra of 5,10-Epoxy-5ξ,10ξ-estrane-3,17-diones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (4). pp. 507-518. ISSN 0010-0765

Sakač, Marija N.; Miljković, Dušan A.; Penov Gaši, Katarina M.; Popsavin, Mirjana; Klisurić, Olivera R.; Stanković, Slobodanka M.; Andrić, Silvana; Kovačević, Radmila (2005) Synthesis, X-ray Crystal Structure and Antiestrogenic Activity of 17-Methyl-16,17-secoestra-1,3,5(10)-triene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 63-71. ISSN 0010-0765

Danish, Isravel Antony; Rajendra Prasad, Karnam Jayarampillai (2005) Synthetic Utility of 2-Benzylidene-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-1-ones. A Facile Syntheses of Pyrano[2,3-a]carbazoles, Pyrido[2,3-a]carbazoles and Pyridazino[3,4-a]carbazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 223-236. ISSN 0010-0765

Jiráček, Pavel (2005) Tělo a verš. Czech Literature, 53 (1). pp. 1-41. ISSN 0009-0468

Kuchař, Miroslav; Brunová, Bohumila; Junek, Richard; Rodling, Robert; Hájíček, Josef; Panajotová, Vladimíra; Jandera, Antonín (2005) The Antileukotrienic Derivatives and Homologues of [(Quinolin-2-ylmethoxy)sulfanyl]benzoic Acids with Reduced Lipophilicity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (9). pp. 1357-1371. ISSN 0010-0765

Nový, Jakub; Urbanová, Marie; Volka, Karel (2005) The DNA-Porphyrin Interactions Studied by Vibrational and Electronic Circular Dichroism Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1799-1810. ISSN 0010-0765

Musiał, Monika; Meissner, Leszek (2005) The Fock-Space Coupled-Cluster Method in the Calculation of Excited State Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 811-825. ISSN 0010-0765

Stolarczyk, Leszek Z. (2005) The Hodge Operator in Fermionic Fock Space. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 979-1016. ISSN 0010-0765

Dudek, Danuta (2005) The Influence of Self-Stresses on the Deuterium Diffusion in Pd77Ag23 Membrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (1). pp. 1-10. ISSN 0010-0765

Sandorfy, Camille (2005) The Site of Action of General Anesthetics - A Chemical Approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (5). pp. 539-549. ISSN 0010-0765

Weniger, Ernst Joachim (2005) The Spherical Tensor Gradient Operator. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1225-1271. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Bakardjiev, Mario; Štíbr, Bohumil (2005) The Synthesis of 10-Halo-Substituted Derivatives of nido-7,8,9-PC2B8H11 and [nido-7,8,9-PC2B8H10]- and New Linear Correlations Between NMR Parameters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1861-1872. ISSN 0010-0765

Alied, Ghassan; Havlík, Vladimír (2005) The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 141-153. ISSN 0042-790X

Kibicová, Tereza; Kachlík, Jan (2005) The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, Praha 8.–11. 9. 2004. Hudební věda, 42 (1). pp. 98-100. ISSN 0018-7003

Ehara, Masahiro; Ishida, Mayumi; Nakatsuji, Hiroshi (2005) Theoretical Fine Spectroscopy with SAC-CI Method: Outer- and Inner-Valence Ionization Spectra of CO and N2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (7). pp. 881-904. ISSN 0010-0765

Förner, Wolfgang (2005) Theoretical Study of Bipolaron Dynamics in Polyparaphenylene: II. Density Functional Theory (DFT) Calculations on Neutral Dimers and Semiempirical Hückel-Type Calculations on Neutral and Charged Model Chains. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 689-730. ISSN 0010-0765

Ilčin, Michal; Lukeš, Vladimír; Laurinc, Viliam; Biskupič, Stanislav (2005) Theoretical Study of H2...I- van der Waals Anion Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (6). pp. 797-810. ISSN 0010-0765

Táborský, Petr; Lubal, Přemysl; Havel, Josef; Kotek, Jan; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan (2005) Thermodynamic and Kinetic Studies of Lanthanide(III) Complexes with H5do3ap (1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic-10-(methylphosphonic Acid)), a Monophosphonate Analogue of H4dota. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1909-1942. ISSN 0010-0765

Moszynski, Robert; Żuchowski, Piotr S.; Jeziorski, Bogumił (2005) Time-Independent Coupled-Cluster Theory of the Polarization Propagator. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (8). pp. 1109-1132. ISSN 0010-0765

Finn, Kevin J.; Pavlyuk, Oksana; Hudlický, Tomáš (2005) Toluene Dioxygenase-Mediated Oxidation of Bromo(methylsulfanyl)benzenes. Absolute Configuration of Metabolites and Evaluation of Chemo- and Regioselectivity Trends. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (10). pp. 1709-1726. ISSN 0010-0765

Gabrielová, Jarmila (2005) Transferprozesse in der Musik Zentraleuropas, Vídeň 14. a 15. března 2005. Hudební věda, 42 (2). pp. 233-235. ISSN 0018-7003

Nechutová, Jana (2005) Trium linguarum in Bohemia litterae. Czech Literature, 53 (1). pp. 109-112. ISSN 0009-0468

Pier, John (2005) Typy ikonicity. Czech Literature, 53 (6). pp. 820-839. ISSN 0009-0468

Sládek, Miloš (2005) Ukotvenost a ukotvitelnost pojmu barok v českých literárních vodách. Czech Literature, 53 (3). pp. 309-324. ISSN 0009-0468

Daňhelka, Jan (2005) Uncertainty of Hydrological Forecast due to Inputting Precipitation Forecast and simple Probabilistic Approach for the Labe (Elbe) River Catchment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 91-102. ISSN 0042-790X

Rédrová, Dana; Sedláček, Jan; Žigon, Majda; Vohlídal, Jiří (2005) Unperturbed Dimensions of Atactic Poly(phenylacetylene). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (11). pp. 1787-1798. ISSN 0010-0765

Pečírková, Jaroslava (2005) Určení redakce staročeské bible Záblackého. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 35 (2002-2004). pp. 25-63. ISSN 0585-5691

Křivánek, Vladimír (2005) V labyrintech Holanovy pozdní lyriky : Nad knihou Zdeňka Kožmína. Czech Literature, 53 (2). pp. 226-233. ISSN 0009-0468

Kroča, David (2005) V tišinách próz Oty Pavla. Czech Literature, 53 (1). pp. 117-121. ISSN 0009-0468

Aurová, Miroslava (2005) VALERIO BÁEZ SAN JOSÉ: DESDE EL HABLAR A LA LENGUA. PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA DE LA SINTAXIS Y LA SEMÁNTICA TEXTUAL Y ORACIONAL. Linguistica Pragensia, 15 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Rao, P. Ram Mohan; Reddy, P. Munirathnam (2005) Variation of friction factor for flow in porous media with converging boundaries. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (1). pp. 17-29. ISSN 0042-790X

Urban, Ondřej (2005) Václav Syrový: Hudební akustika, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 391-393. ISSN 0018-7003

Kosorin, Karol (2005) Výpočet 3-D dynamiky podzemnej vody v nehomogénnom prostredí pod voľnou hladinou ako inverzná úloha. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (4). pp. 245-252. ISSN 0042-790X

Krčmář, David (2005) Výsledky výskumu interakcie povrchových a podzemných vôd v povodí dolného Hrona. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (3). pp. 193-204. ISSN 0042-790X

Lukavec, Jan (2005) Význam Díla G. K. Chestertona pro myšlení Ferdinanda Peroutky. Czech Literature, 53 (6). pp. 798-820. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2005) Verismus románu Terézy Novákové Děti čistého živého jako ženská realizace žánru vesnického románu období realismu. Czech Literature, 53 (6). pp. 839-852. ISSN 0009-0468

Pospíšil, Milan (2005) Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer – mit einem Beitrag von Hans Peter Hye: Vier Dutzend rothe Strümpfe… Zur Rezeptionsgeschichte der „Verkauften Braut“ von Bedřich Smetana in Wien am Ende des 19. Jahrhunderts (Theatergeschichte Österreichs Bd. III: Wien, Heft 4.), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004; Jan Panenka – Taťána Součková: Prodaná nevěsta. Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866–2004 (Knihovna opery Národního divadla, sv. 4), Národní divadlo a nakladatelství Gallery, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 42 (2). pp. 211-216. ISSN 0018-7003

German, Natalija; Armalis, Saulius; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2005) Voltammetric Determination of Fluoren-9-ol and 2-Acetamidofluorene Using Carbon Paste Electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (3). pp. 292-304. ISSN 0010-0765

Qu, Wanyun; Wang, Hong; Wu, Kangbing (2005) Voltammetric Determination of Mitomycin c Using a Chemically-Modified Glassy Carbon Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 70 (2). pp. 178-187. ISSN 0010-0765

Sopková, Mariana; Žákovičová, Anna; Molnár, Ľudovít (2005) Vyhodnotenie smeru prúdenia podzemnej vody a prítoku podzemnej vody cez hranicu vojenského objektu do Hrona v lokalite Sliač. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53 (2). pp. 128-136. ISSN 0042-790X

Petrů, Eduard; Lehár, Jan; Malura, Jan; Bočková, Hana (2005) Vymezení pojmu baroko v české literární historii (Anketa). Czech Literature, 53 (3). pp. 376-394. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2005) Wechselbeziehungen zwischen Böhmen und Sachsen in der Musikkultur der Vergangenheit und Gegenwart, Marienberg 10.–11. června 2005. Hudební věda, 42 (3-4). pp. 404-405. ISSN 0018-7003

Sochorová, Ludmila (2005) Z repertoáru Vlastenského divadla v Praze. Czech Literature, 53 (2). pp. 153-178. ISSN 0009-0468

Balík, Štěpán (2005) Zapomenuté světlo - Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes. Czech Literature, 53 (5). pp. 694-710. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2005) Znovu a nově o strukturalismu Pražské školy (recenze). Czech Literature, 53 (2). pp. 254-266. ISSN 0009-0468

This list was generated on Mon Apr 12 01:03:53 2021 CEST.