Year: 2006

Number of items: 841.

December 2006

Piorecký, Karel (2006) Červenkova teorie lyrického subjektu. Czech Literature, 54 (6). pp. 31-55. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2006) Španělská občanská válka: neuralgický bod literárního života. Czech Literature, 54 (6). pp. 1-19. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2006) Concerning Contemporary Reasearch on History of Book Trade. Czech Literature, 54 (6). pp. 121-128. ISSN 0009-0468

Hudymač, Martin (2006) Dějiny literatury by měly obsahovat teorii dějin jazyka (rozhovor s Haydenem Whitem). Czech Literature, 54 (6). pp. 88-106. ISSN 0009-0468

Čermák, Josef (2006) Hrst úvah nad knihou Marka Nekuly „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ / Jazyky Franze Kafky. Czech Literature, 54 (6). pp. 56-81. ISSN 0009-0468

Balek, Jaroslav (2006) Hydrological consequences of the climatic changes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 357-370. ISSN 0042-790X

Velísková, Yvetta (2006) K sedemdesiatke Ing. Karola Kosorina, DrSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 372-373. ISSN 0042-790X

Janáček, Pavel; Królak, Joanna; Šporková-Fialová, Alena; Pešat, Zdeněk (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (6). pp. 128-140. ISSN 0009-0468

Hiller, Edgar; Dubovský, Dávid; Bartal', Mikuláš; Zemanová, Lenka; Khun, Miloslav (2006) Laboratory study on the interaction between herbicide MCPA and two different soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 320-329. ISSN 0042-790X

Lukavská, Klára (2006) Nad Přirozeným jazykem vyprávění Davida Hermana. Czech Literature, 54 (6). pp. 117-120. ISSN 0009-0468

Makišová, Zuzana; Fendeková, Miriam; Zenišová, Zlatica (2006) Natural and anthropogenic compounds in hydrogeochemical composition of groundwater in neovolcanic rocks of Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 330-343. ISSN 0042-790X

Kubišta, Albert (2006) Neznámá spojnice české literatury s evropskou reformací, aneb Nálezová zpráva o překladu Strašlivého pádu Františka Spiry. Czech Literature, 54 (6). pp. 82-87. ISSN 0009-0468

Jarušková, Daniela; Hanek, Martin (2006) Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 309-319. ISSN 0042-790X

Novák, Viliam (2006) Pro Memoria Professor Ryszard Tadeusz Walczak (1943 - 2006). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). p. 371. ISSN 0042-790X

Hlaváček, Ivan (2006) Protokol sympozia o Husovu pomocníku v evangeliu. Czech Literature, 54 (6). pp. 111-117. ISSN 0009-0468

Novák, Viliam (2006) RNDr. Juraj Pacl, CSc. jubiluje. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). p. 373. ISSN 0042-790X

Volková, Bronislava (2006) Smrt jako sémiotická událost: Mácha, Němcová, Neruda, Hrabal a Kundera. Czech Literature, 54 (6). pp. 19-30. ISSN 0009-0468

Pařílková, Jana; Krejčí, Ivan (2006) Two innovative methods of dike monitoring. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 344-356. ISSN 0042-790X

Kšicová, Danuše (2006) Významný přínos české estetiky a literární vědy. Czech Literature, 54 (6). pp. 107-111. ISSN 0009-0468

November 2006

Slavický, Tomáš (2006) Bohemia Jesuitica 1556–2006, mezinárodní konference Jezuité v českých zemích, Praha 25.–27. dubna 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 331-333. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2006) Co se smí a nesmí v hudbě 20. a 21. století, Praha 29. března 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 330-331. ISSN 0018-7003

Prahl, Roman (2006) Durch den Landschaftsgarten wandeln. Estetika, 42 (4). pp. 244-263. ISSN 0014 –1291

Jarošová, Helena (2006) Helena Lorenzová - kolegyně a přítelkyně. Estetika, 42 (4). pp. 264-265. ISSN 0014 –1291

Zajícová, Lenka (2006) Indiánské jazyky Latinské Ameriky v texaském Austinu. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 317-321. ISSN 0037-7031

Douša, Eduard (2006) Jaromír Havlík: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit, Hudební fakulta Akademie múzických umění, Praha 2002 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 311-313. ISSN 0018-7003

Tufano, Lucio (2006) Josef Mysliveček e l’esecuzione napoletana dell’Orfeo di Gluck (1774). Hudební věda, 43 (3). pp. 257-279. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2006) Josef Suk: Dopisy o životě hudebním i lidském, ed. Jana Vojtěšková, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005, 564 s. [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 318-320. ISSN 0018-7003

Čermák, František; Sgall, Petr; Vybíral, Petr (2006) K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 267-283. ISSN 0037-7031

Burešová, Alena (2006) Konference o podpoře kulturní politiky ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČSR v období mezi dvěma světovými válkami, Praha 30. května 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 333-335. ISSN 0018-7003

Maňourová, Lucie (2006) La Forza della virtù and Other Opera by Carlo Francesco Pollarolo Surviving in Český Krumlov. Hudební věda, 43 (3). pp. 229-256. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2006) Lewis Lockwood: Beethoven. The Music and the Life, W. W. Norton & Company, New York – London 2003 (Norton paperback 2005), 604 s.; Lewis Lockwood: Beethoven. Hudba a život, přeložila Marie Frydrychová, BB/art s.r.o., Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 320-322. ISSN 0018-7003

Havelková, Tereza (2006) Michael L. Klein: Intertextuality in Western Art Music, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2005 [recenze; review]. Hudební věda, 43 (3). pp. 316-318. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2006) Music for Social Occasions – Music for Fun, Music for Every Day, Lublaň 21.–23. června 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 335-336. ISSN 0018-7003

Hlobil, Tomáš (2006) Obhajoby krásných věd na univerzitách v Praze, Halle a Lipsku (K. H. Seibt, G. F. Meier, Ch. F. Gellert, J. Ch. Gottsched). Estetika, 42 (4). pp. 210-243. ISSN 0014 –1291

Jirousová, Věra (2006) Rorate coeli de super ƒ. Estetika, 42 (4). pp. 266-269. ISSN 0014 –1291

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2006) Obsah 3/2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 225-228. ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah ročníku 67/2006. Slovo a slovesnost, 67 (4). ISSN 0037-7031

Kopecký, Jiří (2006) První opera Zdeňka Fibicha a Anežky Schulzové Hedy op. 43. Hudební věda, 43 (3). pp. 280-310. ISSN 0018-7003

Vasiljev, Ivo (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 283-287. ISSN 0037-7031

Sloboda, Marián (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 286-294. ISSN 0037-7031

Dovalil, Vít (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 294-303. ISSN 0037-7031

Harvalík, Milan (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 302-310. ISSN 0037-7031

Havlík, Martin (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 309-313. ISSN 0037-7031

Jiráček, Pavel (2006) Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 243-262. ISSN 0037-7031

Hajičová, Eva; Schmiedtová, Věra (2006) Standardní čeština a korpus. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 262-267. ISSN 0037-7031

Volek, Tomislav (2006) Volkmar Braunbehrens: Mozart ve Vídni, přeložila Vlasta Reittererová, H&H, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 322-329. ISSN 0018-7003

Tyllner, Lubomír (2006) Walter Deutsch – Eva Maria Hois: Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker. Herausgeben vom K.K. Ministerium für Kultus und Unterricht, Wien 1918. Bearb. und kommentierter Nachdruck (Corpus musicae popularis Austriacae, Sonderband), Böhlau, Vídeň 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 313-316. ISSN 0018-7003

Hoskovec, Tomáš (2006) Zpráva o činnosti PLK za období 1999/2000 – 2004/2005. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 313-317. ISSN 0037-7031

October 2006

Smolka, Zdeněk (2006) Čin záslužný, leč nedokonalý (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 119-125. ISSN 0009-0468

Štědroňová, Eva (2006) Expresionistické směřování Josefa K. Šlejhara. K poetice autorovy povídkové tvorby. Czech Literature, 54 (5). pp. 20-53. ISSN 0009-0468

Zatloukal, Jan (2006) Jan Čep (o) Paulu Cladelovi. Czech Literature, 54 (5). pp. 50-77. ISSN 0009-0468

Vaňková, Irena (2006) Jazyk je dítětem příběhu (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 139-146. ISSN 0009-0468

Homolová, Iva (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (5). pp. 150-157. ISSN 0009-0468

Steiner, Peter (2006) Na okraj Lexikonu ruských avantgard (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 124-130. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2006) Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu. Czech Literature, 54 (5). pp. 80-93. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2006) Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce. Czech Literature, 54 (5). pp. 1-20. ISSN 0009-0468

Kusáková, Hana (2006) Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka. Czech Literature, 54 (5). pp. 93-107. ISSN 0009-0468

Hrdina, Martin (2006) Romantismus bez hranic (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 114-120. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2006) S počítači na narativy. Czech Literature, 54 (5). pp. 146-150. ISSN 0009-0468

Jiroušková, Lenka (2006) Sémantizace formy jako interpretace či intence? Czech Literature, 54 (5). pp. 107-115. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2006) V zajetí literární komunikace (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 129-139. ISSN 0009-0468

September 2006

Tabeshpour, M. R.; Golafshani, A. A.; Ashtiani, B. Ataie; Seif, M. S. (2006) Analytical solution of heave vibration of tension leg platform. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 280-289. ISSN 0042-790X

Myška, Jiří; Chára, Zdeněk; Mík, Václav (2006) Dependence of drag reduction effectiveness on age of the surfactant solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 290-298. ISSN 0042-790X

Melichar, Jan; Háková, Jaroslava; Veselský, Jaroslav; Michlík, Luboš (2006) Local head loss in plastic pipeline joint welded by butt fusion. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 299-308. ISSN 0042-790X

Othman, Farida; Valentine, Eric M. (2006) Numerical modelling of the velocity distribution in a compound channel. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 269-279. ISSN 0042-790X

Dohnal, Michal; Dušek, Jaromír; Vogel, Tomáš (2006) The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 258-268. ISSN 0042-790X

Machiwal, Deepesh; Jha, Madan K. (2006) Time series analysis of hydrologic data for water resources planning and management: a review. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 237-257. ISSN 0042-790X

August 2006

Mareš, Petr; Nebeská, Iva (2006) Alena Macurová jubilující. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 237-240. ISSN 0037-7031

Čornej, Petr (2006) „Outsideři“ a „insideři“ v české předhusitské literatuře (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 143-151. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2006) Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti? Czech Literature, 54 (4). pp. 87-96. ISSN 0009-0468

Bláhová, Kateřina (2006) Historie literární : Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Czech Literature, 54 (4). pp. 45-87. ISSN 0009-0468

Pastyřík, Svatopluk (2006) K životnímu jubileu Miloslavy Knappové. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 239-241. ISSN 0037-7031

Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila (2006) K osmdesátinám Petra Sgalla. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 234-238. ISSN 0037-7031

Pešat, Zdeněk; Kovalčik, Aleš; Sichálek, Jakub (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (4). -. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel (2006) Léta padesátá, kulturní politika a česká literatura (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 119-129. ISSN 0009-0468

Velmezova, Jekaterina (2006) Literární teorie O. M. Frejdenbergové jako projev snahy sovětské inteligence o „integrální vědu“. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 205-216. ISSN 0037-7031

Přibáň, Michal (2006) Nad Špiritovou edicí lektorských posudků Jana Lopatky (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 129-143. ISSN 0009-0468

Poslední, Petr (2006) Obraz iluzorního myšlení (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 150-157. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 161-163. ISSN 0037-7031

Mareš, Petr (2006) Próza Karla Poláčka v rozmanitých kontextech (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 160-166. ISSN 0009-0468

Hladká, Barbora; Králík, Jan (2006) Proměna Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 179-195. ISSN 0037-7031

Saicová Římalová, Lucie (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 216-222. ISSN 0037-7031

Giger, Markus (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 221-227. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 226-231. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 230-234. ISSN 0037-7031

Zelinský, Miroslav (2006) Slovenské inspirace a atavismy (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 156-161. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2006) Socrealistický kánon: bilance a inspirace současné rusistiky (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 96-106. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2006) Systém významové výstavby narativního díla v návrhu pražského strukturalismu. Czech Literature, 54 (4). pp. 1-45. ISSN 0009-0468

Günther, Hans (2006) Totalitní stát jako umělecká syntéza. Czech Literature, 54 (4). pp. 106-119. ISSN 0009-0468

Sgall, Petr (2006) Valence jako jádro jazykového systému. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 163-179. ISSN 0037-7031

Kodýtek, Vilém (2006) Vývoj se nevrací – odsouvané problémy ano. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 195-205. ISSN 0037-7031

July 2006

Kroupa, Jiří K. (2006) Bádání o starší hudební kultuře v zemích Koruny české v rámci Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Hudební věda, 43 (2). pp. 220-224. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Bert Oling – Heinz Wallisch: Encyklopedie hudebních nástrojů, přel. Jiřina Holeňová, jazyková spolupráce Jana Lounová, Rebo Productions CZ, Čestlice 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 194-197. ISSN 0018-7003

Vozková, Jana (2006) In memoriam Václav Plocek. Hudební věda, 43 (2). pp. 219-220. ISSN 0018-7003

Koukal, Petr (2006) Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě.Díl 1. Varhanáři; Díl 2. Varhany (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 9, 10), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003 a 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 185-191. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2006) Kongress „Der junge Mozart 1756–1780. Philologie – Analyse – Rezeption“, Salzburg 1.–4. prosince 2005. Hudební věda, 43 (2). pp. 213-215. ISSN 0018-7003

Wörner, Felix (2006) Music and the Aesthetics of Modernity. Essays (Isham Library Papers 6), ed. by Karol Berger and Anthony Newcomb, Harvard University Press, Cambridge, MA – London 2005, xviii + 412 S., Abbildungen und Notenbeispiele [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 197-201. ISSN 0018-7003

Volek, Tomislav (2006) Odešla Jitřenka Pešková. Hudební věda, 43 (2). pp. 217-219. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2006) Patrem Yacten – Sanctus Elezanger. A Fragment of an Unknown Mass Ordinary from Codex Speciálník and its Milanese Context. Hudební věda, 43 (2). pp. 147-164. ISSN 0018-7003

Sehnal , Jiří (2006) Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Konferenzbericht Bratislava, 4.–6. Oktober 2004, ed. Ladislav Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 206-208. ISSN 0018-7003

Baťa, Jan (2006) Prachatický kancionál / Das Prachatizer Gesangbuch (1610). Cantilenae piae 4, 5, 6 et 8 vocum. Kritická edice / Kritische Ausgabe (Monumenta Musicae Antiquae Bohemiae Meridionalis 3), k vydání připravil a studii napsal Martin Horyna, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 210-212. ISSN 0018-7003

Gancarczyk, Paweł (2006) The Dating and Chronology of the Strahov Codex. Hudební věda, 43 (2). pp. 135-146. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2006) Tina Frühauf: Orgel und Orgelmusik in deutsch-jüdischer Kultur (NETIVA – Wege deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur, sv. 6), Georg Olms Verlag, Hildesheim 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 208-210. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2006) Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, Lipsko, 7.–9. května 2006. Hudební věda, 43 (2). pp. 215-216. ISSN 0018-7003

Horyna, Martin (2006) Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti. Hudební věda, 43 (2). pp. 117-134. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2006) Vícehlasý repertoár v graduálu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Hudební věda, 43 (2). pp. 165-184. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2006) Vít Zouhar: Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. století, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 191-194. ISSN 0018-7003

June 2006

Pavlásek, Jirka; Máca, Petr; Ředinová, Jana (2006) Analýza hydrologických dat z Modravských povodí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 207-216. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav (2006) B. Sevruk: Zrážky jako zložka hydrologického cyklu. Teória a prax merania zrážok. (Recenzia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 233-236. ISSN 0042-790X

Kulasová, Alena; Pobříslová, Jana; Jirák, Jan; Hancvencl, Rudolf; Bubeníčková, Libuše; Bercha, Šimon (2006) Experimentální hydrologická základna Jizerské hory. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 163-182. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav (2006) Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 81-82. ISSN 0042-790X

Majerčáková, Ol'ga (2006) Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 106-112. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav; Kostka, Zdeněk (2006) Hydrologický výskum vo vysokohorskom povodí Jaloveckého potoka. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 192-206. ISSN 0042-790X

Doležal, František; Kulhavý, Zbyněk; Kvítek, Tomáš; Soukup, Mojmír; Čmelík, Milan; Fučík, Petr; Novák, Pavel; Peterková, Jana; Pilná, Eeva; Pražák, Pavel; Tippl, Martin; Uhlířová, Jana; Zavadil, Josef (2006) Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 217-229. ISSN 0042-790X

Tesař, Miroslav; Balek, Jaroslav; Šír, Miloslav (2006) Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 137-150. ISSN 0042-790X

Majerčáková, Ol'ga (2006) K nedožitým osemdesiatinám prof. Ing. Milana Dzubáka, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). p. 231. ISSN 0042-790X

Bíba, Milan; Oceánská, Zuzana; Vícha, Zdeněk; Jařabáč, Milan (2006) Lesnicko-hydrologický výzkum v Beskydských experimentálních povodích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 113-122. ISSN 0042-790X

Balek, Jaroslav (2006) Malá povodí jako trvalý zdroj informací. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 96-105. ISSN 0042-790X

Pacl, Jiří (2006) Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 83-95. ISSN 0042-790X

Miklánek, Pavol (2006) Odhad intercepcie v experimentálnych mikropovodiach ÚH SAV so smrekovou a hrabovou monokultúrou. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 123-136. ISSN 0042-790X

Svoboda, Aleš (2006) Pekárová P., Szolgay J. (ed.), Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. (Recenzia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). p. 232. ISSN 0042-790X

Kyselová, Daniela; Podolinská, Jana; Šipikalová, Helena (2006) Reprezentatívne povodie Čierny Hron. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 151-162. ISSN 0042-790X

Šanda, Martin; Hrnčíř, Miroslav; Novák, Lukáš; Císlerová, Milena (2006) Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 183-191. ISSN 0042-790X

Novák, Viliam (2006) Za RNDr. Eduardom Šimom, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). p. 230. ISSN 0042-790X

May 2006

Stromšík, Jiří (2006) IN MEMORIAM PROF. DR. EMIL SKÁLA (20. 11. 1928 – 17. 8. 2005). Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 93-96. ISSN 0862-8432

Berná, Lucie (2006) 10 let Institutu Bohuslava Martinů v Praze (1995–2005). Hudební věda, 43 (1). pp. 108-109. ISSN 0018-7003

Döge, Klaus (2006) „…sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern…“ K historii souborných vydání děl českých skladatelů. Hudební věda, 43 (1). pp. 5-14. ISSN 0018-7003

Fojtíková, Jana (2006) Beethoven. Osobnost génia v korespondenci, ed. Miloslav Hronek a Oldřich Pulkert, Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 85-87. ISSN 0018-7003

Čmejrková, Světla (2006) CULTURAL SPECIFICS OF ADVERTISING IN CZECH:INTERTEXTUALITY AND INTERDISCURSIVITY. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 77-93. ISSN 0862-8432

Sehnal, Jiří (2006) Die böhmischen Länder als Orgellandschaft. Festschrift Hans Nadler, ed. Torsten Fuchs (†), Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Hajičová, Eva; Sgall, Petr (2006) EIGHTY YEARS OF THE PRAGUE LINGUISTIC CIRCLE. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 57-77. ISSN 0862-8432

Alonso de la Fuente, José Andrés (2006) GREENBERG, JOSEPH H.: GENETIC LINGUISTICS. ESSAYS ON THEORY AND METHOD. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 108-113. ISSN 0862-8432

Partsch, Erich Wolfgang (2006) Gustav Mahler dirigiert Antonín Dvořák in Wien. Ein Beitrag zur frühen Dvořák-Rezeption. Hudební věda, 43 (1). pp. 15-26. ISSN 0018-7003

Spáčilová, Jana (2006) Helena Kazárová: Barokní taneční formy, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 90-93. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európské vplyvy, domáce špecifiká, Bratislava 7.–9. listopadu 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 101-102. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2006) Incontri musicologici 2005 „Il dramma per musica al tempo del Farinelli. Nel 300° anniversario della nascita di Carlo Broschi detto il Farinelli“, Bologna 10.–11. listopadu 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 102-103. ISSN 0018-7003

Nouza, Zdeněk (2006) Jaký vztah měl muzikolog Vladimír Helfert k tvorbě Josefa Suka? Hudební věda, 43 (1). pp. 27-38. ISSN 0018-7003

Flašar, Martin (2006) Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda, 43 (1). pp. 59-74. ISSN 0018-7003

Sala, Marius (2006) JIŘÍ FELIX ET LA LANGUE ROUMAINE. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 96-98. ISSN 0862-8432

Dovalil, Vít (2006) K úvahám o spisovném/standardním jazyku: pohled z poněkud širší perspektivy. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 96-103. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří; Nekula, Marek (2006) K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 83-96. ISSN 0037-7031

Baťa, Jan (2006) Kutnohorské hudební rukopisy, interdisciplinární seminář, Kutná Hora, 6. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 100-101. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2006) Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle. Prague 12–14 mai 1999, textes rassemblés et presentés par Milan Pospíšil, Arnold Jacobshagen, Francis Claudon, Marta Ottlová, Koniasch Latin Press, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 78-80. ISSN 0018-7003

Štichauer, Pavel (2006) MARIA GROSSMANN E FRANZ RAINER (a cura di) LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 100-108. ISSN 0862-8432

Eben, David; Mráčková, Lenka (2006) Medieval and Renaissance Music Conference, Université François-Rabelais de Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, 13.–16. července 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 97-98. ISSN 0018-7003

Bartoň, Kamil (2006) Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 356), Masarykova univerzita, Brno 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 82-85. ISSN 0018-7003

Černý, Miroslav Karel (2006) Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie, Togga, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 87-90. ISSN 0018-7003

Drlíková, Eva (2006) Mirka Zemanová: Janáček. A Composer’s Life, John Murray, London 2002 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 75-78. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse, Bonn, 28. září – 1. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 98-99. ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 81-83. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2006) Obsah 1/2006. Hudební věda, 43 (1). ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 2/2006. Hudební věda, 43 (2). ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2006) Od lidové písně k evropské etnologii – 100 let Etnologického ústavu Akademie věd, Brno 5.–7. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 99-100. ISSN 0018-7003

Kocourek, Rostislav (2006) Pohled na originální interdisciplinární, dynamickou, herní a dekonstrukčně kritickou teorii řeči. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 103-120. ISSN 0037-7031

Sgall, Petr (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 146-151. ISSN 0037-7031

Táborský, Jan (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 150-157. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 157-159. ISSN 0037-7031

Vlhová-Wörner, Hana (2006) Therese Bruggisser-Lanker: Musik und Liturgie im Kloster St. Gallen in Spätmittelalter und Renaissance (Abhandlungen zur Musikgeschichte, sv. 13), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004 [recenze, review]. Hudební věda, 43 (1). pp. 80-82. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka; Šebesta, Josef (2006) Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938. Hudební věda, 43 (1). pp. 39-58. ISSN 0018-7003

Scherl, Adolf (2006) Vladimír Karbusický: Geschichte des böhmischen Musiktheaters, aus dem Nachlaß herausgegeben von Melanie Unseld, Albrecht Schneider und Peter Petersen, von Bockel Verlag, Hamburg 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Hallová, Markéta; Beveridge, David R.; Berkovec, Jiří; Nouza, Zdeněk (2006) Vzpomínky na Miroslava Nového. Hudební věda, 43 (1). pp. 104-108. ISSN 0018-7003

Šeferis, Vaidas; Knabikaitė, Vaida (2006) Z dějin litevské stylistiky. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 120-146. ISSN 0037-7031

Sgallová, Květa; Sgall, Petr (2006) Zemřel Miroslav Červenka. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 159-161. ISSN 0037-7031

Petrášková, Zuzana (2006) Zpráva o projektu přípravy tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy. Hudební věda, 43 (1). pp. 110-111. ISSN 0018-7003

Vodrážková, Lenka (2006) ZUM 75. GEBURTSTAG JAROMÍR POVEJŠILS. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 97-100. ISSN 0862-8432

April 2006

Schmid, Wolf (2006) Abstraktní autor a abstraktní čtenář. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 74-98. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2006) Aspekty prostoru v Máchových Cikánech. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 1986-1998. ISSN 0009-0468

Janáčková, Jaroslava (2006) Čas komety v dopisu Boženy Němcové z 13. června 1857. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 218-228. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa (2006) Časoměrné vzorce a metra v české národním obrození. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 17-26. ISSN 0009-0468

Holman, Petr (2006) Červenkovy Březinovské edice. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 342-351. ISSN 0009-0468

Głowiński, Michal (2006) Česká setkání. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 323-329. ISSN 0009-0468

Pešat, Zdeněk (2006) Šotolův člověk a dějiny : K profilu jedné generace. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Pszczołowska, Lucylla (2006) Básně a próza - způsoby a problémy koexistence. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 10-17. ISSN 0009-0468

Knopp, František (2006) Bibliografie Miroslava Červenky 2002-2006. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 351-356. ISSN 0009-0468

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana (2006) Dedikace a intertexty ve Strojopisné trilogii. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 329-342. ISSN 0009-0468

Suchomel, Milan (2006) Druhý stupěň trýzně. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 304-314. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2006) Dvě úvahy o poezii a próze. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 98-103. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2006) Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 131-140. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2006) Fikční světy lyriky J. H. Krchovského. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 314-323. ISSN 0009-0468

Volek, Emil (2006) Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 41-59. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2006) Já a nejá v rytmu lyriky. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 26-41. ISSN 0009-0468

Bílek, Petr (2006) K hledání hranice, kdo kde co v lyrice mluví. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 140-148. ISSN 0009-0468

Mareš, Petr (2006) K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 147-157. ISSN 0009-0468

Richterová, Sylvie (2006) Kolářův experiment s uměním: příklad futurismu. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 289-304. ISSN 0009-0468

Procházka, Martin (2006) Marinka. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 198-204. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2006) Mezi imanencí a náhodou : Příspěvek českého strukturalismu ke koncepci historiografie. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 122-131. ISSN 0009-0468

Ambros, Veronika (2006) Milenci z kiosku V. Nezvala v roce 1932, aneb Národní divadlo na vlnách avantgardy. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 228-240. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2006) Motivy-šifry pozdního Hrabala. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 279-284. ISSN 0009-0468

Prokop, Dušan (2006) Několik poznámek a úvah o vzniku Máchova Máje. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 204-218. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie (2006) Pojmy v pohybu : K Červenkovu setkání lyriky s fikčností. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 148-160. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2006) Poznámky k zvukomalbě. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 175-186. ISSN 0009-0468

Šrámek, Petr (2006) Realismus integrálný? (poznámky grossmanovské). Czech Literature, 54 (2-3). pp. 263-274. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2006) Spontánnost, manipulace, literární kánon a dobový horizont. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 103-113. ISSN 0009-0468

Hodrová, Daniela (2006) Text-proud a text-tkaný - "herakleitos" a "arachné". Czech Literature, 54 (2-3). pp. 160-175. ISSN 0009-0468

Mathauser, Zdeněk (2006) Umění zrající svými přesahy. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 59-74. ISSN 0009-0468

Malevič, Oleg (2006) Vjačeslav Lebeděv a česká poezie. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 240-248. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2006) Vladimír Holan a baroko. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 158-163. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2006) Za Miroslavem Červenkou. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 3-10. ISSN 0009-0468

Macurová, Alena; Vaňková, Irena (2006) Zázrak rozumění? Czech Literature, 54 (2-3). pp. 113-122. ISSN 0009-0468

March 2006

Hajičová, Eva (2006) 80TH BIRTHDAY OF PETR SGALL. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 40-44. ISSN 0862-8432

Vykypěl, Bohumil (2006) CONTENT CATEGORIES IN THE PRAGUE TYPOLOGY (For Petr Sgall on the occasion of his 80th birthday). Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 43-48. ISSN 0862-8432

Klímová , Eva (2006) MODO VERBALE IN ITALIANO TRA FORMA E FUNZIONE. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 14-28. ISSN 0862-8432

Sherman, Tamah (2006) ANDREA GOLATO: COMPLIMENTS AND COMPLIMENT RESPONSES. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 51-57. ISSN 0862-8432

Jílková, Hana (2006) ANREDE, BEFEHL, FRAGE UND REPETITION ALS VERTRETER DER BEWÄHRTESTEN MITTEL DER WERBESPRACHE IN DEUTSCHEN FRAUENZEITSCHRIFTEN. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 0862-8432

Krško, Jaromír (2006) Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 326-337. ISSN 1211-4413

Koß, Gerhard (2006) „Nahrhafte Namen“ – Benennung von Produkten und Deonymisiurungen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 311-320. ISSN 1211-4413

Strandberg, Svante (2006) Ålsken. Zum -sk- Suffix in schwedi-schen Seenamen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 424-433. ISSN 1211-4413

Giger, Markus; Štěpán, Pavel (2006) Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 185-197. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2006) Úvahy o jinoslovanských paralelách českých toponym Blinka, Kosoř, Kroučová, Krapice, Kuzov, Skapce, Stropnice. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 344-349. ISSN 1211-4413

Kohlheim, Rosa (2006) Übernamen in Satzform im mittelalter-lichen Regensburg. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 274-281. ISSN 1211-4413

Stein, Karel (2006) Šmorda, Kacák, Bušeranda, Krimrbauda. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 413-424. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2006) Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku). Acta Onomastica, 47 (1). pp. 151-158. ISSN 1211-4413

Raclavský, Jiří (2006) Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 27-36. ISSN 0037-7031

Štichauer, Pavel (2006) CODIFICA VERSUS CODIFICAZIONE, CONDANNA VERSUS CONDANNAZIONE: RIFLESSIONI SU ALCUNI SOSTANTIVI ITALIANI NATI. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 28-36. ISSN 0862-8432

Greule , Albrecht; Janka, Wolfgang (2006) Der Gewässer- und Siedlungsname Pfreimd. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 206-215. ISSN 1211-4413

Brendler, Andrea (2006) Der Name Tristrana bei Benito Pérez Galdós. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 99-104. ISSN 1211-4413

Blanár, Vincent (2006) Ešte raz o bilaterálnom chápaní onymického znaku. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 83-89. ISSN 1211-4413

Shahid, Shamsuddin; Chen, Xiaoyong; Hazarika, Manzul Kumar (2006) Evaluation of groundwater quality for irrigation in Bangladesh using Geographic information system. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 3-14. ISSN 0042-790X

Bača, Peter (2006) Faktory ovplyvňujúce dynamiku plavenín počas zrážkovoodtokových udalostí na malom povodí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 43-57. ISSN 0042-790X

Sohr, Nadine; Kotková, Martina; Zschieschang, Christian (2006) Früh- und hochmittelalterliche Siedlung und Kommunikation im nordböhmischen Elbtal. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 497-508. ISSN 1211-4413

Ainiala, Terhi; Vuolteenaho, Jani (2006) How to Study Urban Onomastic Landscape? Acta Onomastica, 47 (1). pp. 58-64. ISSN 1211-4413

Sičáková, Ľuba (2006) Hydronymá povodia Slanej v komunikačných súvislostiach. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 408-413. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2006) Hypokoristika jako osobitý druh antroponym. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 392-397. ISSN 1211-4413

Breza, Edward (2006) Imiona pochodzące od wyrazów oznaczających miłość. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 113-129. ISSN 1211-4413

Kohlheim, Volker (2006) Jan Mukařovský und die literarische Onomastik. Versuch einer Grundlegung. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 281-291. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2006) Jména českolipských v době předhusitské. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 386-392. ISSN 1211-4413

Harvalík, Milan (2006) K narozeninám Miloslavy Knappové. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 11-14. ISSN 1211-4413

Hajičová, Eva (2006) K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 3-27. ISSN 0037-7031

Valčáková, Pavla (2006) K výkladu jména Spytihněv. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 464-467. ISSN 1211-4413

Rosen, Alexandr; Saloni, Zygmunt (2006) Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 36-46. ISSN 0037-7031

Homolková, Milada (2006) Latinské osobní jméno Adauctus a jeho české paralely. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 233-239. ISSN 1211-4413

Odaloš, Pavol (2006) Literáronymá v Ballekovom Les-nom divadle. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 358-366. ISSN 1211-4413

Engelhardt, Oliver (2006) MAREK NEKULA – JIŘÍ NEKVAPIL – KATEŘINA ŠICHOVÁ: SPRACHEN IN MULTINATIONALEN UNTERNEHMEN AUF DEM GEBIET DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 48-52. ISSN 0862-8432

Lutterer, Ivan (2006) Míšeň nebo Meissen? Acta Onomastica, 47 (1). pp. 337-341. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2006) Místní jména z materiálu 11. – 13. století. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 140-151. ISSN 1211-4413

Havrila, Ján; Novák, Viliam (2006) Metóda určenia režimu odberu vody z pôdy rastlinami pre potreby produkcie biomasy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 15-25. ISSN 0042-790X

Kuba, Ludvík (2006) Miloslava Knappová jako vysokoškolská pedagožka. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 14-18. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie; Papcunová, Jana; Nejedlá, Alena (2006) Miloslavě Knappové k narozeninám – bibliografie prací Miloslavy Knappové za léta 1962 – 2006. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 18-37. ISSN 1211-4413

Zaradny, Henryk (2006) Modeling of the land management influence on soil water budget for the case of heavy soils in depression. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 26-42. ISSN 0042-790X

Klimeš, Lumír (2006) Monofunkční a difunkční krycí názvy (kryptonymy) čs. opevnění a jednotek 1935 – 1938. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 272-274. ISSN 1211-4413

Hengst, Karlheinz (2006) Namen Kadaň – Kaaden – Kaden auf beiden Seiten des Erzgebirges in Böhmen und Sachsen sprach-historisch betrachtet. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 220-227. ISSN 1211-4413

Gerritzen, Doreen (2006) Naming Children in a Globalizing World. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 177-185. ISSN 1211-4413

Zierhoffer, Karol; Zierhoffer, Zofia (2006) Nazwy najstarszych grodów czeskich notowane w polskich zródłach od średniowiecza. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 490-497. ISSN 1211-4413

Wenzel, Walter (2006) Niedersorbische Familiennamen aus Bezeichnungen für den Schneider in vergleichender deutsch-west-slawischer Sicht. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 481-490. ISSN 1211-4413

Anderson, Thorsten (2006) Nordische Bezirksterminologie in ihren Beziehungen zur europäischen Umgebung. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 64-71. ISSN 1211-4413

Kopertowska, Danuta (2006) O imennych podstawach nazwisk. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 301-311. ISSN 1211-4413

Kolařík, Josef (2006) Obměna příjmení v historii jedné obce. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 291-301. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Caffarelli, Enzo (2006) Od vlastního jména přes jméno obecné ke jménu vlastnímu: případ „paparazzi“. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 135-141. ISSN 1211-4413

Vidová-Hladká, Barbora (2006) ONE DAY WITH EVA HAJIČOVÁ. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 36-39. ISSN 0862-8432

Matúšová, Jana (2006) Osobní jména ve Slovníku pomístních jmen v Čechách. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 351-358. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2006) Přechýlené podoby ženských příjmení v českých nářečích. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 227-233. ISSN 1211-4413

Havlová, Eva (2006) Perničky – jméno skal na Vysočině. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 215-220. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2006) Proměny lokálního souboru pomístních jmen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 444-460. ISSN 1211-4413

Warchoł, Stefan (2006) Przezwiska od wyrażeń syntaktycznych w gwarze Frampola w wojewódstwie lubelskim. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 475-481. ISSN 1211-4413

Štícha, František (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 61-65. ISSN 0037-7031

Rosen, Alexandr (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 65-71. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 71-74. ISSN 0037-7031

Nejedlý, Petr (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 73-80. ISSN 0037-7031

Falileyev, Alexander I.; Isaac, Graham R. (2006) Remetodia. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 173-177. ISSN 1211-4413

Martínek, Jiří (2006) Rodná jména v zeměpisných názvech komunistické éry. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 349-351. ISSN 1211-4413

Janečková, Marie (2006) Rodná jména ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Přepodivná matka svatohorská Maria. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 252-260. ISSN 1211-4413

Afeltowicz, Beata (2006) Słowiański sufix *-ov- w toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 48-58. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2006) Semantyka i struktura polskich kosmonimów ludowych. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 244-251. ISSN 1211-4413

Hiller, Edgar; Sirotiak, Maroš; Zemanová, Lenka; Bartal', Mikuláš (2006) Sorpcia a desorpcia herbicídu MCPA v pôdach a sedimentoch. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 71-80. ISSN 0042-790X

Abramowicz, Zofia (2006) Specyfika antroponimii żydowskiej na obrzeżu słowiańskim. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 37-48. ISSN 1211-4413

Cvrček, Václav (2006) Spisovnost a její zdroje. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 46-61. ISSN 0037-7031

Górny, Halszka (2006) Struktura nazw ulic i placów Rzeszowa. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 197-206. ISSN 1211-4413

Wahlberg, Mats (2006) Systematized Name-Giving in the Area of “Other Names” – with Special Reference to Sweden. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 467-476. ISSN 1211-4413

Brylla, Eva (2006) The Swedish Name-Day Calendar. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 129-134. ISSN 1211-4413

Uhlíř, Vladimír (2006) TROIS QUARTS DU SIÈCLE: PROFESSEUR VÁCLAV VLASÁK. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 38-41. ISSN 0862-8432

Eichler, Ernst (2006) Tschechische Familiennamen in Leipzig. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 168-173. ISSN 1211-4413

Dimitrova-Todorova, Liljana (2006) Tопонимията на По-повско през погледа на Карел Шкорпил. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 158-168. ISSN 1211-4413

Olivová-Nezbedová, Libuše (2006) Univerbizační přípona -ice u některých místních jmen v Čechách zakončených na -ovice, -ice. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 366-373. ISSN 1211-4413

Krajkovič, Rudolf (2006) Veľkomoravská soľná cesta zdokumentovaná historickou toponymiou. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 320-326. ISSN 1211-4413

Valentová, Jana (2006) Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelování proudění vody při povodních. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 58-70. ISSN 0042-790X

Majtán, Milan (2006) Z „onomastických“ príbehov. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 341-344. ISSN 1211-4413

Savický, Nikolaj P. (2006) Z novější ukrajinské onomastiky. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 397-403. ISSN 1211-4413

Blicha, Michal (2006) Z onymie Príkrej. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 89-99. ISSN 1211-4413

Palkosková, Olga (2006) Záhada vývoje jména Břetislav. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 383-386. ISSN 1211-4413

Slomek, Jaromír (2006) Zemřel slavista Karel Oliva. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 80-81. ISSN 0037-7031

Bayerová, Naděžda (2006) Zevrubná charakteristika církevního roku, a to částečně i se zřetelem ke komunikaci. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 77-83. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2006) Zmatky kolem vodních jmen říčky Zubřiny. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 260-265. ISSN 1211-4413

Brendler, Silvio (2006) Zunamenentwicklung und Recht in England. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 105-118. ISSN 1211-4413

Karpenko, Jurij (2006) Антропонімічні аргументи в історії слов’янської фонеми. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 265-272. ISSN 1211-4413

Šulhač, Viktor P. (2006) Два етюди з давньоруської oнoмаcтики. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 460-464. ISSN 1211-4413

Ostaš, Ljudov (2006) Динаміка чоловічих імен слов’янського по-ходження у XX столітті в Чеськії Респувліці. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 373-383. ISSN 1211-4413

Iliadi, Alexandr I. (2006) Из славянской гидронимии. ІІІ: укр. Cóб, рус. Сoлза, пол. Solza и др. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 239-244. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Aleksandra V. (2006) Непрямая номинация в антропонимии. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 433-444. ISSN 1211-4413

Arkušin, Grigorij (2006) Оніми в складі жаргонної лексики. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 71-77. ISSN 1211-4413

Selimski, Ljudvig (2006) Фамилното име Чаев и някои cродни. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 403-408. ISSN 1211-4413

February 2006

Matonoha, Jan (2006) Autor ve společné péči britských bohemistů. Czech Literature, 54 (1). pp. 106-118. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2006) Řítící se novostavba komiksu. Czech Literature, 54 (1). pp. 118-122. ISSN 0009-0468

Kubíček, Tomáš (2006) Cestou narativu. Czech Literature, 54 (1). pp. 122-128. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2006) Chůze dvěma nohama. Komentář k českému hledání literárních dějin. Czech Literature, 54 (1). -. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2006) Glosa k polemice, spíše komentující než obranná. Czech Literature, 54 (1). pp. 64-67. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2006) J. V. Zlobický a ostatní pozapomenutí obrozenci z osvícenské Vídně. Czech Literature, 54 (1). pp. 96-103. ISSN 0009-0468

Malura, Jan; Faktorová, Veronika; Skalický, David; Šporková, Alena; Ducháček, Milan; Martinek, Libor (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (1). pp. 128-143. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2006) Nová historie a kontext americké literární vědy. Czech Literature, 54 (1). pp. 14-29. ISSN 0009-0468

Nünning, Vera (2006) Problémy a perspektivy kulturně senzitivního přístupu k literární historii. Czech Literature, 54 (1). pp. 77-96. ISSN 0009-0468

Mathauserová, Světla (2006) Ruský formalismus ve slavisticko-univerzalistické perspektivě Romana Jakobsona. Czech Literature, 54 (1). pp. 102-107. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2006) Teorie fikčních světů a dějiny literatury. Czech Literature, 54 (1). pp. 1-14. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2006) Vzpoura levellera. Czech Literature, 54 (1). pp. 67-72. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2006) Ztracená literární historie aneb Hledání Levelu 2. Czech Literature, 54 (1). pp. 29-64. ISSN 0009-0468

2006

Buděšínský, Miloš; Poláková, Jana; Hamerníková, Michaela; Císařová, Ivana; Trnka, Tomáš; Černý, Miloslav (2006) 1,6-Anhydro-1-thio-β-D-glucopyranose (Thiolevoglucosan) and the Corresponding Sulfoxides and Sulfone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 311-336. ISSN 0010-0765

Wiebe, Leonard I.; Knaus, Edward E.; Iwashina, Takashi; Misra, Hemant; Lee, Yip W. (2006) 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-[36Cl]chlorouracil; Radiosynthesis and Preliminary Biodistribution Studies in an Experimental Murine Tumor Model. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1051-1062. ISSN 0010-0765

Sunkara, Naresh K.; Mosley, Sylvester L.; Seley-Radtke, Katherine L. (2006) A Carbocyclic 7-Deazapurine-Pyrimidine Hybrid Nucleoside. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1161-1168. ISSN 0010-0765

Perez-Benito, Joaquin F. (2006) A Kinetic Study of the Cytochrome c-Hydrogen Peroxide Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1588-1610. ISSN 0010-0765

Valík, Martin; Matějka, Pavel; Herdtweck, Eberhardt; Král, Vladimír; Dolensky, Bohumil (2006) A New Bis-Tröger's Base: Synthesis, Spectroscopy, Crystal Structure and Isomerization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1278-1302. ISSN 0010-0765

Martinková, Miroslava; Gonda, Jozef; Džoganová, Martina (2006) A New Stereocontrolled Approach to a Key Intermediate in the Synthesis of (2S,3R)-Capreomycidine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1199-1210. ISSN 0010-0765

Kozmík, Václav; Košata, Bedřich; Svoboda, Jiří; Kuchař, Miroslav (2006) A Study of 5-Nitroindole Alkylation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 679-690. ISSN 0010-0765

Gupta, Mukta; Nair, Vasu (2006) Adenosine Deaminase in Nucleoside Synthesis. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 769-787. ISSN 0010-0765

Khandazhinskaya, Anastasiya L.; Shirokova, Elena A.; Shipitsin, Alexander V.; Karpenko, Inna L.; Belanov, Evgenii F.; Kukhanova, Marina K.; Yasko, Maksim V. (2006) Adenosine N1-Oxide Analogues as Inhibitors of Orthopox Virus Replication. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1107-1121. ISSN 0010-0765

Sieńko, Dorota; Nieszporek, Jolanta; Nieszporek, Krzysztof; Gugała, Dorota; Saba, Jadwiga (2006) Adsorption of Cytosine on a Mercury Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1393-1406. ISSN 0010-0765

Jegorov, Alexandr; Petříčková, Hana; Kratochvíl, Bohumil; Císařová, Ivana (2006) An Unusual cis-Dichloro[17-(cyclobutylmethyl)-3-methoxymorphinan-14-ol-N,O]palladium(II) Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 434-442. ISSN 0010-0765

Exner, Otto; Böhm, Stanislav (2006) Analysis of the Ortho Effect: Basicity of 2-Substituted Benzonitriles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1239-1255. ISSN 0010-0765

Matějíček, Pavel; Štěpánek, Miroslav; Uchman, Mariusz; Procházka, Karel; Špírková, Milena (2006) Atomic Force Microscopy and Light Scattering Study of Onion-Type Micelles Formed by Polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine) and Poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) Copolymers in Aqueous Solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 723-738. ISSN 0010-0765

Čenský, Miroslav; Špalek, Otomar; Jirásek, Vít; Kodymová, Jarmila; Jakubec, Ivo (2006) Atomic Iodine Generation via Fluorine Atoms for Chemical Oxygen-Iodine Laser. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 739-755. ISSN 0010-0765

Vrbovská, Silvie; Holý, Antonín; Pohl, Radek; Masojídková, Milena (2006) Bifunctional Acyclic Nucleoside Phosphonates. 1. Symmetrical 1,3-Bis[(phosphonomethoxy)propan-2-yl] Derivatives of Purines and Pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 543-566. ISSN 0010-0765

Carvalho, M. Fernanda N. N.; Duarte, M. Teresa; Herrmann, Rudolf (2006) Camphor-Palladium Complexes as Catalysts for Cyclization of Alkynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 302-310. ISSN 0010-0765

Rabie, Usama M. (2006) Charge Transfer Molecular Complexes of 4-(Dimethylamino)pyridine with Some Conventional and Unconventional Acceptors Involving Fluoroarenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1359-1370. ISSN 0010-0765

Kivala, Milan; Cibulka, Radek; Hampl, František (2006) Cleavage of 4-Nitrophenyl Diphenyl Phosphate by Isomeric Quaternary Pyridinium Ketoximes - How Can Structure and Lipophilicity of Functional Surfactants Influence Their Reactivity in Micelles and Microemulsions? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1642-1658. ISSN 0010-0765

Novoměstská, Věra; Příhoda, Jiří; Herrmann, Eckhard (2006) Complexing and Extraction Properties of Triethylene Glycol Bis(dodecyl Phosphate). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1427-1444. ISSN 0010-0765

Tišlerová, Iva; Richtr, Václav; Klinot, Jiří (2006) Conformation Study of A-Ring in 19β,28-Epoxy-2-fluoro-18α-oleananes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 368-386. ISSN 0010-0765

Froeyen, Matheus; De Winter, Hans; Herdewijn, Piet (2006) Conformational Analysis, Solvent-Accessible Surface and Geometric Extent of Inhibitors and Substrates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 842-858. ISSN 0010-0765

Stupák, Marek; Bágeľová, Jaroslava; Fedunová, Diana; Antalík, Marián (2006) Conformational Transitions of Ferricytochrome c in Strong Inorganic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1627-1641. ISSN 0010-0765

Jelínek, Karel; Uhlík, Filip; Limpouchová, Zuzana; Matějíček, Pavel; Procházka, Karel (2006) Copolymer Micelles with Polyelectrolyte Shell in Aqueous Media. A Mean-Field Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 756-768. ISSN 0010-0765

Klečka, Martin; Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2006) Cu(I)-Catalyzed Coupling of (9-Benzylpurin-6-yl)magnesium Chloride with Allyl Halides: An Approach to 6-Allylpurine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1221-1228. ISSN 0010-0765

Hocek, Michal; Šilhár, Peter; Pohl, Radek (2006) Cytostatic and Antiviral 6-Arylpurine Ribonucleosides VIII. Synthesis and Evaluation of 6-Substituted Purine 3'-Deoxyribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1484-1496. ISSN 0010-0765

Kozmon, Stanislav; Tvaroška, Igor (2006) DFT Study on 3-Substituted Tetrahydropyran-2-yl Radicals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1453-1469. ISSN 0010-0765

Harmatha, Juraj; Buděšínský, Miloš; Vokáč, Karel; Dinan, Laurence; Lafont, René (2006) Dimeric Ecdysteroid Analogues and Their Interaction with the Drosophila Ecdysteroid Receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1229-1238. ISSN 0010-0765

Pošta, Martin; Čermák, Jan; Vojtíšek, Pavel; Císařová, Ivana (2006) Diphosphinoazine Rhodium(I) and Iridium(I) Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 197-206. ISSN 0010-0765

Richtera, Lukáš; Taraba, Jan; Toužín, Jiří (2006) Donor-Acceptor Complexes of Sulfur Trioxide with 1,4-Dioxane and Their Crystal Structures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 155-163. ISSN 0010-0765

Too, Kathleen; Brown, Daniel M.; Holliger, Philipp; Loakes, David (2006) Effect of a Hydrogen Bonding Carboxamide Group on Universal Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 899-911. ISSN 0010-0765

Hlavatý, Jaromír; Štícha, Martin (2006) Electrochemical Oxidation of But-2-yne-1,4-diol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1517-1524. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Bakardjiev, Mario; Štíbr, Bohumil (2006) Electrophilic Halogenation of nido-5,6-C2B8H12. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1549-1556. ISSN 0010-0765

Džoganová, Martina; Černý, Miloslav; Buděšínský, Miloš; Dračínský, Martin; Trnka, Tomáš (2006) Epoxide Migration and Pseudo-Epoxide Migration of 1,6:2,3- and 1,6:3,4-Dianhydro-β-D-hexopyranoses. Synthesis of Some Deoxy Halo Derivatives of 1,6-Anhydro-β-D-hexopyranoses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1497-1515. ISSN 0010-0765

Langhals, Heinz; Fuchs, Kerstin (2006) Fluorescent Labels for Aldehydes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 625-634. ISSN 0010-0765

Medek, Jiří; Kovář, Lukáš; Weishauptová, Zuzana (2006) Gas Permeability of Porous Substances. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1320-1332. ISSN 0010-0765

Kvíčala, Jaroslav; Baszczyňski, Ondřej; Krupková, Alena; Stránská, Denisa (2006) Hydroboration of 1,1'-Bi(cyclopent-1-ene) and 3,3'-Biindene: Experimental and Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1611-1626. ISSN 0010-0765

Adamčíková, Ľubica; Mišicák, Daniel; Ševčík, Peter (2006) Hydrolysis of O-Acetylsalicylic Acid (Aspirin) in Relation to the Aspirin-Bromate-Acid Oscillating System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1445-1452. ISSN 0010-0765

Efimov, Vladimir A.; Chakhmakhcheva, Oksana G. (2006) Hydroxyproline-Based DNA Mimics: A Review on Synthesis and Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 929-955. ISSN 0010-0765

Kranjc, Krištof; Kočevar, Marijan (2006) Intensification of a Reaction by the Addition of a Minor Amount of Solvent: Diels-Alder Reaction of 2H-Pyran-2-ones with Alkynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 667-678. ISSN 0010-0765

Horská, Květoslava; Votruba, Ivan; Holý, Antonín (2006) Interaction of Phosphates of the Acyclic Nucleoside Phosphonates with Nucleoside Diphosphate Kinase from Yeast and Bovine Liver. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 35-43. ISSN 0010-0765

Grochala, Wojciech (2006) Is a Non-Transition Element Nitride Ferromagnet Ever Achievable? Indication of the N-N Pairing Instability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1525-1531. ISSN 0010-0765

Rudorf, Wolf-Dieter; Loos, Dušan; Wybraniec, Joanna; Prónayová, Naďa; Gawinecki, Ryszard; Šusteková, Zora (2006) Isopropyl N-Arylmalonamates. Synthesis, Structure, Conformation and Reactions with Carbon Disulfide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 59-76. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Mäemets, Vahur; Koppel, Ilmar (2006) Kinetic Study of Hydrolysis of Benzoates. Part XXV. Ortho Substituent Effect in Alkaline Hydrolysis of Phenyl Esters of Substituted Benzoic Acids in Water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 107-128. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Koppel, Ilmar A. (2006) Kinetic Study of Hydrolysis of Benzoates. Part XXVI. Variation of the Substituent Effect with Solvent in Alkaline Hydrolysis of Substituted Alkyl Benzoates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1557-1570. ISSN 0010-0765

Lönnberg, Tuomas; Králíková, Šárka; Rosenberg, Ivan; Lönnberg, Harri (2006) Kinetics and Mechanisms for the Isomerization of Internucleosidic 3'-O-P-CH2-5' and 3'-O-P-CH(OH)-5' Linkages to Their 2',5'-Counterparts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 859-870. ISSN 0010-0765

Stachelska, Alicja; Wieczorek, Zbigniew J.; Stępiński, Janusz; Jankowska-Anyszka, Marzena; Lönnberg, Harri; Darżynkiewicz, Edward (2006) Kinetics of the Imidazolium Ring-Opening of mRNA 5'-cap Analogs in Aqueous Alkali. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 567-578. ISSN 0010-0765

Adams, Martina M.; Bats, Jan W.; Nikolaus, Nadja V.; Witvrouw, Myriam; Debyser, Zeger; Engels, Joachim W. (2006) Microwave-Assisted Synthesis of Fluoroquinolones and Their Nucleosides as Inhibitors of HIV Integrase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 978-990. ISSN 0010-0765

Ćirić-Marjanović, Gordana; Trchová, Miroslava; Stejskal, Jaroslav (2006) MNDO-PM3 Study of the Early Stages of the Chemical Oxidative Polymerization of Aniline. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1407-1426. ISSN 0010-0765

Alexandrová, Zuzana; Sehnal, Petr; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Šaman, David; Urquhart, Stephen G.; Otero, Edwige (2006) Modified Synthesis of Heptahelicene and Its Resolution Into Single Enantiomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1256-1264. ISSN 0010-0765

Hartl, František; Outersterp, Josephina W. M. van (2006) Multistep Electrochemical Reduction Path of Clusters [Os3(CO)10(α-diimine)]: Comparison of Electrochemical and Photochemical Os-Os(α-diimine) Bond Cleavage. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 237-263. ISSN 0010-0765

Niazi, Ali; Yazdanipour, Ateesa; Ghasemi, Jahanbakhsh; Kubista, Mikael (2006) Multiwavelength Spectrophotometric Determination of Acidity Constants of Morin in Methanol-Water Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 1-14. ISSN 0010-0765

Reichardt, Bastian; Ludek, Olaf R.; Meier, Chris (2006) New and Efficient Synthesis of Racemic Cyclopent-3-en-1-yl Nucleoside Analogues and Their Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1011-1028. ISSN 0010-0765

Ivanov, Maksim A.; Antonova, Elena V.; Maksimov, Aleksey V.; Pigusova, Lyudmila K.; Belanov, Evgenii F.; Aleksandrova, Lyudmila A. (2006) New N4-Hydroxycytidine Derivatives: Synthesis and Antiviral Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1099-1106. ISSN 0010-0765

Singh, Rajendra P.; Meshri, Dayal T. (2006) New Trisubstituted Imidazolium-Based Room Temperature Ionic Liquids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1265-1269. ISSN 0010-0765

Lin, Xiaoyu; Robins, Morris J. (2006) Nucleic Acid Related Compounds. 136. Synthesis of 2-Amino- and 2,6-Diaminopurine Derivatives via Inverse-Electron-Demand Diels-Alder Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1029-1041. ISSN 0010-0765

Kullberg, Martin; Bollmark, Martin; Stawinski, Jacek (2006) Nucleoside H-Phosphonates. XXI. Synthetic and 31P NMR Studies on the Preparation of Dinucleoside H-Phosphonoselenoates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 820-831. ISSN 0010-0765

Besada, Pedro; Mamedova, Liaman K.; Palaniappan, Krishnan K.; Gao, Zhan-Guo; Joshi, Bhalchandra V.; Jeong, Lak Shin; Civan, Mortimer M.; Jacobson, Kenneth A. (2006) Nucleoside Prodrugs of A3 Adenosine Receptor Agonists and Antagonists. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 912-928. ISSN 0010-0765

Ashrafi, Ali Reza (2006) On a New Algorithm for Computing Symmetry of Big Fullerenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1270-1277. ISSN 0010-0765

Němcová, Irena; Nesměrák, Karel; Kafková, Božena; Sejbal, Jan (2006) Physicochemical Properties of 9-(Alkylsulfanyl)- and 9-(Arylsulfanyl)acridine Derivatives and Their Interaction with (2-Hydroxypropyl)cyclodextrins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 179-189. ISSN 0010-0765

Němec, Ivan; Macháčková, Zorka; Vaněk, Přemysl; Mička, Zdeněk (2006) Piperidinium Nitrate - Study of Thermal Behaviour and Vibrational Spectra. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 207-214. ISSN 0010-0765

Čížek, Karel; Barek, Jiří; Zima, Jiří (2006) Polarographic and Voltammetric Determination of Trace Amounts of 3-Nitrofluoranthene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1571-1587. ISSN 0010-0765

Pechar, Michal; Braunová, Alena; Šubr, Vladimír; Ulbrich, Karel; Holý, Antonín (2006) Polymeric Conjugates of 9-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]purine with Potential Antiviral and Cytostatic Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1211-1220. ISSN 0010-0765

Dračínský, Martin; Richtr, Václav; Křeček, Václav; Sejbal, Jan; Klinot, Jiří; Buděšínský, Miloš (2006) Preparation and Conformational Study of 19β,28-Epoxy-18α-olean-5-ene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 387-410. ISSN 0010-0765

Dračínský, Martin; Hybelbauerová, Simona; Sejbal, Jan; Buděšínský, Miloš (2006) Preparation and Conformational Study of B-Ring Substituted Lupane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1131-1160. ISSN 0010-0765

Vojtíšek, Pavel; Rohovec, Jan (2006) Preparation and Structural Characterization of the Intermediate Complex [Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)}(H2O)2]2Cl2·xH2O in the Reaction of Er3+ and the dota-Type Ligand. an Interesting Example of Two Stereoforms of a Lanthanide Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 264-278. ISSN 0010-0765

Vícha, Robert; Nečas, Marek; Potáček, Milan (2006) Preparation of 1-Adamantyl Ketones: Structure, Mechanism of Formation and Biological Activity of Potential By-Products. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 709-722. ISSN 0010-0765

Krečmerová, Marcela; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2006) Preparation of C-5 Substituted Cidofovir Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 579-594. ISSN 0010-0765

Havlíček, David; Turek, Libor; Plocek, Jiří; Mička, Zdeněk (2006) Preparation, Solubility, Infrared Spectra and Radiolysis of Tetramethylammonium Hydrogenselenate Monohydrate and Lithium Tetramethylammonium Selenate Tetrahydrate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 411-422. ISSN 0010-0765

Cappellacci, Loredana; Franchetti, Palmarisa; Petrelli, Riccardo; Riccioni, Sara; Vita, Patrizia; Jayaram, Hiremagalur N.; Grifantini, Mario (2006) Purine and Pyrimidine Nucleoside Analogs of 3'-C-Methyladenosine as Antitumor Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1088-1098. ISSN 0010-0765

Seela, Frank; Peng, Xiaohua (2006) Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine β-L-Nucleosides Containing 7-Deazaadenine, 2-Amino-7-deazaadenine, 7-Deazaguanine, 7-Deazaisoguanine, and 7-Deazaxanthine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 956-977. ISSN 0010-0765

Velkov, Zhivko A.; Velkov, Yasen Zh.; Tadjer, Alia V.; Stankova, Ivanka G. (2006) Quantum-Chemical Investigations of 5-Bromo-2'-Deoxyuridine Derivatives with Antiviral Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 691-697. ISSN 0010-0765

Vitha, Tomáš; Kotek, Jan; Rudovský, Jakub; Kubíček, Vojtěch; Císařová, Ivana; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan (2006) Selective Protection of 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane (Cyclam) in Position 1,4 with the Phosphonothioyl Group and Synthesis of a Cyclam-1,4-bis(methylphosphonic Acid). Crystal Structures of Several Cyclic Phosphonothioamides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 337-367. ISSN 0010-0765

Sedláková, Zuzana; Malijevská, Ivona; Řehák, Karel; Vrbka, Pavel (2006) Solid-Liquid and Liquid-Liquid Equilibrium in the Formamide-Acetophenone System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1350-1358. ISSN 0010-0765

Zedník, Jiří; Sejbal, Jan; Svoboda, Jan; Sedláček, Jan; Vohlídal, Jiří (2006) Structure Dynamics and Isomerism of Bis[μ-(2-methylphenolato)]bis[(η2:η2-cycloocta-1,5-diene)rhodium(I)] Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 423-433. ISSN 0010-0765

Kazimierczuk, Zygmunt; Kamiński, Jarosław; Meggio, Flavio (2006) Studies on Improved Synthesis of 2'-Deoxyribonucleosides of Pyridazine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 889-898. ISSN 0010-0765

Bollmark, Martin; Kullberg, Martin; Stawinski, Jacek (2006) Studies on Oxidative Transformations of Dinucleoside H-Phosphonoselenoates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 832-841. ISSN 0010-0765

Wang, Ya-Zhen; Chen, Wan-Hua; hu, Sheng-Shui (2006) Study of a Novel [CuII(TPP)]/Nafion Film Electrode for the Detection of Nitric Oxide Radical (NO). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 698-708. ISSN 0010-0765

Pomeisl, Karel; Votruba, Ivan; Holý, Antonín; Pohl, Radek (2006) Syntheses of Base and Side-Chain Modified Pyrimidine 1-[2-(Phosphonomethoxy)propyl] Derivatives as Potent Inhibitors of Thymidine Phosphorylase (PD-ECGF) from SD-Lymphoma. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 595-624. ISSN 0010-0765

Opletalová, Veronika; Pour, Milan; Kuneš, Jiří; Buchta, Vladimír; Silva, Luís; Kráľová, Katarína; Chlupáčová, Marta; Meltrová, Dana; Peterka, Milan; Posledníková, Martina (2006) Synthesis and Biological Evaluation of (E)-3-(Nitrophenyl)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-ones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 44-58. ISSN 0010-0765

Griffon, Jean-François; Shaddix, Sue C.; Parker, William B.; Al-Madhoun, Ashraf S.; Eriksson, Staffan; Montgomery, John A.; Secrist III, John A. (2006) Synthesis and Biological Evaluation of Some 4'-C-(Hydroxymethyl)-α- and -β-D-Arabinofuranosyl Pyrimidine and Adenine Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1063-1087. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana (2006) Synthesis and Coordination Behaviour of a Phosphanyl(vinyl)ferrocene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 215-236. ISSN 0010-0765

Lukešová, Lenka; Gyepes, Róbert; Varga, Vojtech; Pinkas, Jiří; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Mach, Karel (2006) Synthesis and Crystal Structures of Dinuclear Trichloro(tetramethylcyclopentadienyl)titanium Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 164-178. ISSN 0010-0765

Česnek, Michal; Masojídková, Milena; Holý, Antonín; Šolínová, Veronika; Koval, Dušan; Kašička, Václav (2006) Synthesis and Properties of 2-Guanidinopurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1303-1319. ISSN 0010-0765

Holý, Petr; Havlík, Martin; Tichý, Miloš; Závada, Jiří; Císařová, Ivana (2006) Synthesis and Self-Assembly of 9,9'-Spirobifluorene-2,2',7,7'-tetracarboxylic Acid and Its Tetraamide. Non-Catenated Formation of Achiral Grid Layers with Large Chiral Pores. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 139-154. ISSN 0010-0765

Šaman, David; Wimmerová, Martina; Wimmer, Zdeněk (2006) Synthesis and Structure Assignment of 2-(4-Methoxybenzyl)cyclohexyl β-D-Galactopyranoside Stereoisomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1186-1198. ISSN 0010-0765

Šaman, David; Kratina, Pavel; Moravcová, Jitka; Wimmerová, Martina; Wimmer, Zdeněk (2006) Synthesis and Structure Assignment of 2-(4-Methoxybenzyl)cyclohexyl β-D-Glucopyranoside Enantiomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1470-1483. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana (2006) Synthesis and Structures of (η3-Methallyl)palladium(II) Complexes with Phosphanylferrocenecarboxylic Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 279-293. ISSN 0010-0765

Sobociková, Marie; Štěpnička, Petr; Ramella, Daniele; Kotora, Martin (2006) Synthesis of 1-Alkanoyl-1'-(trifluoroacetyl)ferrocenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 190-196. ISSN 0010-0765

Pierra, Claire; Amador, Agnès; Badaroux, Eric; Storer, Richard; Gosselin, Gilles (2006) Synthesis of 2'-C-Methylcytidine and 2'-C-Methyluridine Derivatives Modified in the 3'-Position as Potential Antiviral Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 991-1010. ISSN 0010-0765

Šilhár, Peter; Pohl, Radek; Votruba, Ivan; Klepetářová, Blanka; Hocek, Michal (2006) Synthesis of 6-Amino-, 6-Methyl- and 6-Aryl-2-(hydroxymethyl)purine Bases and Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 788-803. ISSN 0010-0765

Baráth, Marek; Petrušová, Mária; Hirsch, Ján; Petruš, Ladislav (2006) Synthesis of a 1α,4'-Di-O-allylated, 2,3,2',3'-Tetra-O-tetradecylated Lipid A Mimic and Its 4-O-(4-Methoxybenzyl) Precursor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1532-1548. ISSN 0010-0765

Zhou, Ding; Lagoja, Irene M.; Van Aerschot, Arthur; Herdewijn, Piet (2006) Synthesis of Aminopropyl Phosphonate Nucleosides with Purine and Pyrimidine Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 15-34. ISSN 0010-0765

Tandon, Manju; Kumar, Piyush; Xia, Haiyan; Wang, Lili; Wiebe, Leonard I. (2006) Synthesis of Bromophenyl β-D-Glucuronides: Hydrophilic Precursors of Lipophilic Standards in the Analysis of Environmental Polychlorinated Biphenyls. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1042-1050. ISSN 0010-0765

Heissigerová, Helena; Kočalka, Petr; Hlaváčková, Martina; Imberty, Anne; Breton, Christelle; Chazalet, Valerie; Moravcová, Jitka (2006) Synthesis of D-Galactopyranosylphosphonic and (D-Galactopyranosylmethyl)phosphonic Acids as Intermediates of Inhibitors of Galactosyltransferases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1659-1672. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2006) Synthesis of Novel Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides Derived from 3-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-diol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 871-888. ISSN 0010-0765

Šála, Michal; Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2006) Synthesis of Novel Racemic Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides Derived from 7-Substituted Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 635-649. ISSN 0010-0765

Bobkov, Georgii V.; Brilliantov, Kirill V.; Mikhailov, Sergey N.; Rozenski, Jef; Van Aerschot, Arthur; Herdewijn, Piet (2006) Synthesis of Oligoribonucleotides Containing Pyrimidine 2'-O-[(Hydroxyalkoxy)methyl]ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 804-819. ISSN 0010-0765

Kažemekaite, Maryte; Railaite, Vilma; Bulovas, Arunas; Talaikyte, Zita; Niaura, Gediminas; Razumas, Valdemaras; Butkus, Eugenijus (2006) Synthesis, Self-Assembling and Redox Properties of 2-[(ω-Sulfanylalkyl)amino]-1,4-naphthoquinones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1383-1391. ISSN 0010-0765

Kukla, Stanislav; Cimrová, Věra; Výprachtický, Drahomír (2006) Terbium Binding in Highly Luminescent Polymer Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1333-1349. ISSN 0010-0765

Yang, Minmin; Serbessa, Tesfaye; Schneller, Stewart W. (2006) The 3-Deaza and 7-Deaza Derivatives of 5'-Amino-5'-deoxy-5'-noraristeromycin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1122-1129. ISSN 0010-0765

Olexová, Anna; Mrákavová, Marta; Melicherčík, Milan; Treindl, Ľudovít (2006) The Autocatalytic Oxidation of Iodine with Hydrogen Peroxide in Relation to the Bray-Liebhafsky Oscillatory Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 91-106. ISSN 0010-0765

Łuczak, Teresa (2006) The Effect of Gold Oxide on Electrooxidation of Aliphatic Amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1371-1382. ISSN 0010-0765

Poljaková, Jitka; Dračínský, Martin; Frei, Eva; Hudeček, Jiří; Stiborová, Marie (2006) The Effect of pH on Peroxidase-Mediated Oxidation of and DNA Adduct Formation by Ellipticine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1169-1185. ISSN 0010-0765

Jovanović-Šanta, Suzana; Petrović, Julijana; Sakač, Marija; Žakula, Zorica; Isenović, Esma; Ribarac-Stepić, Nevena (2006) The Influence of 17-Oxo- and 17-Hydroxy-16,17-secoestratriene Derivatives on Estrogen Receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 532-542. ISSN 0010-0765

Hobza, Pavel; Zahradník, Rudolf; Müller-Dethlefs, Klaus (2006) The World of Non-Covalent Interactions: 2006. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 443-531. ISSN 0010-0765

Sun, Yuanhua; Zhang, Tonglai; Zhang, Jianguo; Qiao, Xiaojing; Yang, Li; Zheng, Hong (2006) Thermal Decomposition of Li(NTO)·2H2O and Na(NTO)·H2O (NTO = Anion of 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one): Kinetics Derived from T-jump/FTIR Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 129-137. ISSN 0010-0765

Čmelík, Richard; Pazdera, Pavel (2006) Transformation of 1,2-Dithiole-3-thiones Into 1,6,6aλ4-Trithiapentalenes via Reaction with Bromoethanones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 650-666. ISSN 0010-0765

Hořejší, Kateřina; Pohl, Radek; Holý, Antonín (2006) Tricyclic Purine Analogs Derived from 2-Amino-6-chloropurine and 2,6-Diaminopurine and Their Methylated Quaternary Salts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 77-90. ISSN 0010-0765

Padělková, Zdeňka; Císařová, Ivana; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav (2006) Unexpected Products in Reactions of Double-C,N-Chelated Diorganotin(IV) Dibromide with Cyclopentadienyl- and Fluorenyllithium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 294-301. ISSN 0010-0765

2006

Hajičová, Eva (2006) 80TH BIRTHDAY OF PETR SGALL. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 40-44. ISSN 0862-8432

Vykypěl, Bohumil (2006) CONTENT CATEGORIES IN THE PRAGUE TYPOLOGY (For Petr Sgall on the occasion of his 80th birthday). Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 43-48. ISSN 0862-8432

Stromšík, Jiří (2006) IN MEMORIAM PROF. DR. EMIL SKÁLA (20. 11. 1928 – 17. 8. 2005). Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 93-96. ISSN 0862-8432

Klímová , Eva (2006) MODO VERBALE IN ITALIANO TRA FORMA E FUNZIONE. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 14-28. ISSN 0862-8432

Buděšínský, Miloš; Poláková, Jana; Hamerníková, Michaela; Císařová, Ivana; Trnka, Tomáš; Černý, Miloslav (2006) 1,6-Anhydro-1-thio-β-D-glucopyranose (Thiolevoglucosan) and the Corresponding Sulfoxides and Sulfone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 311-336. ISSN 0010-0765

Wiebe, Leonard I.; Knaus, Edward E.; Iwashina, Takashi; Misra, Hemant; Lee, Yip W. (2006) 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-[36Cl]chlorouracil; Radiosynthesis and Preliminary Biodistribution Studies in an Experimental Murine Tumor Model. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1051-1062. ISSN 0010-0765

Berná, Lucie (2006) 10 let Institutu Bohuslava Martinů v Praze (1995–2005). Hudební věda, 43 (1). pp. 108-109. ISSN 0018-7003

Sunkara, Naresh K.; Mosley, Sylvester L.; Seley-Radtke, Katherine L. (2006) A Carbocyclic 7-Deazapurine-Pyrimidine Hybrid Nucleoside. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1161-1168. ISSN 0010-0765

Perez-Benito, Joaquin F. (2006) A Kinetic Study of the Cytochrome c-Hydrogen Peroxide Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1588-1610. ISSN 0010-0765

Valík, Martin; Matějka, Pavel; Herdtweck, Eberhardt; Král, Vladimír; Dolensky, Bohumil (2006) A New Bis-Tröger's Base: Synthesis, Spectroscopy, Crystal Structure and Isomerization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1278-1302. ISSN 0010-0765

Martinková, Miroslava; Gonda, Jozef; Džoganová, Martina (2006) A New Stereocontrolled Approach to a Key Intermediate in the Synthesis of (2S,3R)-Capreomycidine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1199-1210. ISSN 0010-0765

Kozmík, Václav; Košata, Bedřich; Svoboda, Jiří; Kuchař, Miroslav (2006) A Study of 5-Nitroindole Alkylation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 679-690. ISSN 0010-0765

Schmid, Wolf (2006) Abstraktní autor a abstraktní čtenář. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 74-98. ISSN 0009-0468

Gupta, Mukta; Nair, Vasu (2006) Adenosine Deaminase in Nucleoside Synthesis. A Review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 769-787. ISSN 0010-0765

Khandazhinskaya, Anastasiya L.; Shirokova, Elena A.; Shipitsin, Alexander V.; Karpenko, Inna L.; Belanov, Evgenii F.; Kukhanova, Marina K.; Yasko, Maksim V. (2006) Adenosine N1-Oxide Analogues as Inhibitors of Orthopox Virus Replication. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1107-1121. ISSN 0010-0765

Sieńko, Dorota; Nieszporek, Jolanta; Nieszporek, Krzysztof; Gugała, Dorota; Saba, Jadwiga (2006) Adsorption of Cytosine on a Mercury Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1393-1406. ISSN 0010-0765

Mareš, Petr; Nebeská, Iva (2006) Alena Macurová jubilující. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 237-240. ISSN 0037-7031

Jegorov, Alexandr; Petříčková, Hana; Kratochvíl, Bohumil; Císařová, Ivana (2006) An Unusual cis-Dichloro[17-(cyclobutylmethyl)-3-methoxymorphinan-14-ol-N,O]palladium(II) Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 434-442. ISSN 0010-0765

Pavlásek, Jirka; Máca, Petr; Ředinová, Jana (2006) Analýza hydrologických dat z Modravských povodí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 207-216. ISSN 0042-790X

Exner, Otto; Böhm, Stanislav (2006) Analysis of the Ortho Effect: Basicity of 2-Substituted Benzonitriles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1239-1255. ISSN 0010-0765

Tabeshpour, M. R.; Golafshani, A. A.; Ashtiani, B. Ataie; Seif, M. S. (2006) Analytical solution of heave vibration of tension leg platform. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 280-289. ISSN 0042-790X

Sherman, Tamah (2006) ANDREA GOLATO: COMPLIMENTS AND COMPLIMENT RESPONSES. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 51-57. ISSN 0862-8432

Jílková, Hana (2006) ANREDE, BEFEHL, FRAGE UND REPETITION ALS VERTRETER DER BEWÄHRTESTEN MITTEL DER WERBESPRACHE IN DEUTSCHEN FRAUENZEITSCHRIFTEN. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 0862-8432

Krško, Jaromír (2006) Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 326-337. ISSN 1211-4413

Hrbata, Zdeněk (2006) Aspekty prostoru v Máchových Cikánech. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 1986-1998. ISSN 0009-0468

Matějíček, Pavel; Štěpánek, Miroslav; Uchman, Mariusz; Procházka, Karel; Špírková, Milena (2006) Atomic Force Microscopy and Light Scattering Study of Onion-Type Micelles Formed by Polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine) and Poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) Copolymers in Aqueous Solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 723-738. ISSN 0010-0765

Čenský, Miroslav; Špalek, Otomar; Jirásek, Vít; Kodymová, Jarmila; Jakubec, Ivo (2006) Atomic Iodine Generation via Fluorine Atoms for Chemical Oxygen-Iodine Laser. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 739-755. ISSN 0010-0765

Matonoha, Jan (2006) Autor ve společné péči britských bohemistů. Czech Literature, 54 (1). pp. 106-118. ISSN 0009-0468

Döge, Klaus (2006) „…sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern…“ K historii souborných vydání děl českých skladatelů. Hudební věda, 43 (1). pp. 5-14. ISSN 0018-7003

Koß, Gerhard (2006) „Nahrhafte Namen“ – Benennung von Produkten und Deonymisiurungen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 311-320. ISSN 1211-4413

Čornej, Petr (2006) „Outsideři“ a „insideři“ v české předhusitské literatuře (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 143-151. ISSN 0009-0468

Strandberg, Svante (2006) Ålsken. Zum -sk- Suffix in schwedi-schen Seenamen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 424-433. ISSN 1211-4413

Janáčková, Jaroslava (2006) Čas komety v dopisu Boženy Němcové z 13. června 1857. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 218-228. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa (2006) Časoměrné vzorce a metra v české národním obrození. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 17-26. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2006) Červenkova teorie lyrického subjektu. Czech Literature, 54 (6). pp. 31-55. ISSN 0009-0468

Holman, Petr (2006) Červenkovy Březinovské edice. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 342-351. ISSN 0009-0468

Giger, Markus; Štěpán, Pavel (2006) Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 185-197. ISSN 1211-4413

Głowiński, Michal (2006) Česká setkání. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 323-329. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2006) Čin záslužný, leč nedokonalý (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 119-125. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2006) Řítící se novostavba komiksu. Czech Literature, 54 (1). pp. 118-122. ISSN 0009-0468

Malenínská, Jitka (2006) Úvahy o jinoslovanských paralelách českých toponym Blinka, Kosoř, Kroučová, Krapice, Kuzov, Skapce, Stropnice. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 344-349. ISSN 1211-4413

Kohlheim, Rosa (2006) Übernamen in Satzform im mittelalter-lichen Regensburg. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 274-281. ISSN 1211-4413

Stein, Karel (2006) Šmorda, Kacák, Bušeranda, Krimrbauda. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 413-424. ISSN 1211-4413

Pešat, Zdeněk (2006) Šotolův člověk a dějiny : K profilu jedné generace. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2006) Španělská občanská válka: neuralgický bod literárního života. Czech Literature, 54 (6). pp. 1-19. ISSN 0009-0468

Holko, Ladislav (2006) B. Sevruk: Zrážky jako zložka hydrologického cyklu. Teória a prax merania zrážok. (Recenzia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 233-236. ISSN 0042-790X

Kroupa, Jiří K. (2006) Bádání o starší hudební kultuře v zemích Koruny české v rámci Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Hudební věda, 43 (2). pp. 220-224. ISSN 0018-7003

Pszczołowska, Lucylla (2006) Básně a próza - způsoby a problémy koexistence. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 10-17. ISSN 0009-0468

Fojtíková, Jana (2006) Beethoven. Osobnost génia v korespondenci, ed. Miloslav Hronek a Oldřich Pulkert, Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 85-87. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Bert Oling – Heinz Wallisch: Encyklopedie hudebních nástrojů, přel. Jiřina Holeňová, jazyková spolupráce Jana Lounová, Rebo Productions CZ, Čestlice 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 194-197. ISSN 0018-7003

Knopp, František (2006) Bibliografie Miroslava Červenky 2002-2006. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 351-356. ISSN 0009-0468

Vrbovská, Silvie; Holý, Antonín; Pohl, Radek; Masojídková, Milena (2006) Bifunctional Acyclic Nucleoside Phosphonates. 1. Symmetrical 1,3-Bis[(phosphonomethoxy)propan-2-yl] Derivatives of Purines and Pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 543-566. ISSN 0010-0765

David, Jaroslav (2006) Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku). Acta Onomastica, 47 (1). pp. 151-158. ISSN 1211-4413

Slavický, Tomáš (2006) Bohemia Jesuitica 1556–2006, mezinárodní konference Jezuité v českých zemích, Praha 25.–27. dubna 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 331-333. ISSN 0018-7003

Carvalho, M. Fernanda N. N.; Duarte, M. Teresa; Herrmann, Rudolf (2006) Camphor-Palladium Complexes as Catalysts for Cyclization of Alkynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 302-310. ISSN 0010-0765

Kubíček, Tomáš (2006) Cestou narativu. Czech Literature, 54 (1). pp. 122-128. ISSN 0009-0468

Rabie, Usama M. (2006) Charge Transfer Molecular Complexes of 4-(Dimethylamino)pyridine with Some Conventional and Unconventional Acceptors Involving Fluoroarenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1359-1370. ISSN 0010-0765

Glanc, Tomáš (2006) Chůze dvěma nohama. Komentář k českému hledání literárních dějin. Czech Literature, 54 (1). -. ISSN 0009-0468

Kivala, Milan; Cibulka, Radek; Hampl, František (2006) Cleavage of 4-Nitrophenyl Diphenyl Phosphate by Isomeric Quaternary Pyridinium Ketoximes - How Can Structure and Lipophilicity of Functional Surfactants Influence Their Reactivity in Micelles and Microemulsions? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1642-1658. ISSN 0010-0765

Raclavský, Jiří (2006) Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 27-36. ISSN 0037-7031

Kordík, Pavel (2006) Co se smí a nesmí v hudbě 20. a 21. století, Praha 29. března 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 330-331. ISSN 0018-7003

Štichauer, Pavel (2006) CODIFICA VERSUS CODIFICAZIONE, CONDANNA VERSUS CONDANNAZIONE: RIFLESSIONI SU ALCUNI SOSTANTIVI ITALIANI NATI. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 28-36. ISSN 0862-8432

Novoměstská, Věra; Příhoda, Jiří; Herrmann, Eckhard (2006) Complexing and Extraction Properties of Triethylene Glycol Bis(dodecyl Phosphate). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1427-1444. ISSN 0010-0765

Kusáková, Lenka (2006) Concerning Contemporary Reasearch on History of Book Trade. Czech Literature, 54 (6). pp. 121-128. ISSN 0009-0468

Tišlerová, Iva; Richtr, Václav; Klinot, Jiří (2006) Conformation Study of A-Ring in 19β,28-Epoxy-2-fluoro-18α-oleananes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 368-386. ISSN 0010-0765

Froeyen, Matheus; De Winter, Hans; Herdewijn, Piet (2006) Conformational Analysis, Solvent-Accessible Surface and Geometric Extent of Inhibitors and Substrates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 842-858. ISSN 0010-0765

Stupák, Marek; Bágeľová, Jaroslava; Fedunová, Diana; Antalík, Marián (2006) Conformational Transitions of Ferricytochrome c in Strong Inorganic Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1627-1641. ISSN 0010-0765

Jelínek, Karel; Uhlík, Filip; Limpouchová, Zuzana; Matějíček, Pavel; Procházka, Karel (2006) Copolymer Micelles with Polyelectrolyte Shell in Aqueous Media. A Mean-Field Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 756-768. ISSN 0010-0765

Klečka, Martin; Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2006) Cu(I)-Catalyzed Coupling of (9-Benzylpurin-6-yl)magnesium Chloride with Allyl Halides: An Approach to 6-Allylpurine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1221-1228. ISSN 0010-0765

Čmejrková, Světla (2006) CULTURAL SPECIFICS OF ADVERTISING IN CZECH:INTERTEXTUALITY AND INTERDISCURSIVITY. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 77-93. ISSN 0862-8432

Hocek, Michal; Šilhár, Peter; Pohl, Radek (2006) Cytostatic and Antiviral 6-Arylpurine Ribonucleosides VIII. Synthesis and Evaluation of 6-Substituted Purine 3'-Deoxyribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1484-1496. ISSN 0010-0765

Hudymač, Martin (2006) Dějiny literatury by měly obsahovat teorii dějin jazyka (rozhovor s Haydenem Whitem). Czech Literature, 54 (6). pp. 88-106. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2006) Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti? Czech Literature, 54 (4). pp. 87-96. ISSN 0009-0468

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana (2006) Dedikace a intertexty ve Strojopisné trilogii. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 329-342. ISSN 0009-0468

Myška, Jiří; Chára, Zdeněk; Mík, Václav (2006) Dependence of drag reduction effectiveness on age of the surfactant solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 290-298. ISSN 0042-790X

Greule , Albrecht; Janka, Wolfgang (2006) Der Gewässer- und Siedlungsname Pfreimd. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 206-215. ISSN 1211-4413

Brendler, Andrea (2006) Der Name Tristrana bei Benito Pérez Galdós. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 99-104. ISSN 1211-4413

Kozmon, Stanislav; Tvaroška, Igor (2006) DFT Study on 3-Substituted Tetrahydropyran-2-yl Radicals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1453-1469. ISSN 0010-0765

Sehnal, Jiří (2006) Die böhmischen Länder als Orgellandschaft. Festschrift Hans Nadler, ed. Torsten Fuchs (†), Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Harmatha, Juraj; Buděšínský, Miloš; Vokáč, Karel; Dinan, Laurence; Lafont, René (2006) Dimeric Ecdysteroid Analogues and Their Interaction with the Drosophila Ecdysteroid Receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1229-1238. ISSN 0010-0765

Pošta, Martin; Čermák, Jan; Vojtíšek, Pavel; Císařová, Ivana (2006) Diphosphinoazine Rhodium(I) and Iridium(I) Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 197-206. ISSN 0010-0765

Richtera, Lukáš; Taraba, Jan; Toužín, Jiří (2006) Donor-Acceptor Complexes of Sulfur Trioxide with 1,4-Dioxane and Their Crystal Structures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 155-163. ISSN 0010-0765

Suchomel, Milan (2006) Druhý stupěň trýzně. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 304-314. ISSN 0009-0468

Prahl, Roman (2006) Durch den Landschaftsgarten wandeln. Estetika, 42 (4). pp. 244-263. ISSN 0014 –1291

Haman, Aleš (2006) Dvě úvahy o poezii a próze. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 98-103. ISSN 0009-0468

Blanár, Vincent (2006) Ešte raz o bilaterálnom chápaní onymického znaku. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 83-89. ISSN 1211-4413

Slavický, Tomáš (2006) Ecce nomen Domini – Haja pupaia – Hajej můj andílku. Další příspěvek k historii jednoho putovního motivu. Hudební věda, 43 (4). pp. 369-384. ISSN 0018-7003

Too, Kathleen; Brown, Daniel M.; Holliger, Philipp; Loakes, David (2006) Effect of a Hydrogen Bonding Carboxamide Group on Universal Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 899-911. ISSN 0010-0765

Hajičová, Eva; Sgall, Petr (2006) EIGHTY YEARS OF THE PRAGUE LINGUISTIC CIRCLE. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 57-77. ISSN 0862-8432

Hlavatý, Jaromír; Štícha, Martin (2006) Electrochemical Oxidation of But-2-yne-1,4-diol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1517-1524. ISSN 0010-0765

Holub, Josef; Bakardjiev, Mario; Štíbr, Bohumil (2006) Electrophilic Halogenation of nido-5,6-C2B8H12. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1549-1556. ISSN 0010-0765

Džoganová, Martina; Černý, Miloslav; Buděšínský, Miloš; Dračínský, Martin; Trnka, Tomáš (2006) Epoxide Migration and Pseudo-Epoxide Migration of 1,6:2,3- and 1,6:3,4-Dianhydro-β-D-hexopyranoses. Synthesis of Some Deoxy Halo Derivatives of 1,6-Anhydro-β-D-hexopyranoses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1497-1515. ISSN 0010-0765

Fořt, Bohumil (2006) Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 131-140. ISSN 0009-0468

Shahid, Shamsuddin; Chen, Xiaoyong; Hazarika, Manzul Kumar (2006) Evaluation of groundwater quality for irrigation in Bangladesh using Geographic information system. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 3-14. ISSN 0042-790X

Kulasová, Alena; Pobříslová, Jana; Jirák, Jan; Hancvencl, Rudolf; Bubeníčková, Libuše; Bercha, Šimon (2006) Experimentální hydrologická základna Jizerské hory. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 163-182. ISSN 0042-790X

Štědroňová, Eva (2006) Expresionistické směřování Josefa K. Šlejhara. K poetice autorovy povídkové tvorby. Czech Literature, 54 (5). pp. 20-53. ISSN 0009-0468

Bača, Peter (2006) Faktory ovplyvňujúce dynamiku plavenín počas zrážkovoodtokových udalostí na malom povodí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 43-57. ISSN 0042-790X

Tureček, Dalibor (2006) Fikční světy lyriky J. H. Krchovského. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 314-323. ISSN 0009-0468

Langhals, Heinz; Fuchs, Kerstin (2006) Fluorescent Labels for Aldehydes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 625-634. ISSN 0010-0765

Sohr, Nadine; Kotková, Martina; Zschieschang, Christian (2006) Früh- und hochmittelalterliche Siedlung und Kommunikation im nordböhmischen Elbtal. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 497-508. ISSN 1211-4413

Sehnal, Jiří (2006) Friedrich Wilhelm Riedel (hrsg.): Kirchenmusik zwischen Säkularisation und Restauration (Kirchenmusikalische Studien, Band 10), Studio Verlag, Sinzig 2006 [recenze]. Hudební věda, 43 (4). pp. 417-419. ISSN 0018-7003

Medek, Jiří; Kovář, Lukáš; Weishauptová, Zuzana (2006) Gas Permeability of Porous Substances. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1320-1332. ISSN 0010-0765

Tureček, Dalibor (2006) Glosa k polemice, spíše komentující než obranná. Czech Literature, 54 (1). pp. 64-67. ISSN 0009-0468

Alonso de la Fuente, José Andrés (2006) GREENBERG, JOSEPH H.: GENETIC LINGUISTICS. ESSAYS ON THEORY AND METHOD. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 108-113. ISSN 0862-8432

Partsch, Erich Wolfgang (2006) Gustav Mahler dirigiert Antonín Dvořák in Wien. Ein Beitrag zur frühen Dvořák-Rezeption. Hudební věda, 43 (1). pp. 15-26. ISSN 0018-7003

Spáčilová, Jana (2006) Helena Kazárová: Barokní taneční formy, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 90-93. ISSN 0018-7003

Jarošová, Helena (2006) Helena Lorenzová - kolegyně a přítelkyně. Estetika, 42 (4). pp. 264-265. ISSN 0014 –1291

Bláhová, Kateřina (2006) Historie literární : Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Czech Literature, 54 (4). pp. 45-87. ISSN 0009-0468

Ainiala, Terhi; Vuolteenaho, Jani (2006) How to Study Urban Onomastic Landscape? Acta Onomastica, 47 (1). pp. 58-64. ISSN 1211-4413

Čermák, Josef (2006) Hrst úvah nad knihou Marka Nekuly „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ / Jazyky Franze Kafky. Czech Literature, 54 (6). pp. 56-81. ISSN 0009-0468

Volek, Emil (2006) Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 41-59. ISSN 0009-0468

Černý, Jaromír (2006) Hudební kultura českých zemí a střední Evropy před 1620, Praha 23.–26. srpna 2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 422-423. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európské vplyvy, domáce špecifiká, Bratislava 7.–9. listopadu 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 101-102. ISSN 0018-7003

Kvíčala, Jaroslav; Baszczyňski, Ondřej; Krupková, Alena; Stránská, Denisa (2006) Hydroboration of 1,1'-Bi(cyclopent-1-ene) and 3,3'-Biindene: Experimental and Theoretical Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1611-1626. ISSN 0010-0765

Balek, Jaroslav (2006) Hydrological consequences of the climatic changes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 357-370. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav (2006) Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 81-82. ISSN 0042-790X

Majerčáková, Ol'ga (2006) Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 106-112. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav; Kostka, Zdeněk (2006) Hydrologický výskum vo vysokohorskom povodí Jaloveckého potoka. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 192-206. ISSN 0042-790X

Doležal, František; Kulhavý, Zbyněk; Kvítek, Tomáš; Soukup, Mojmír; Čmelík, Milan; Fučík, Petr; Novák, Pavel; Peterková, Jana; Pilná, Eeva; Pražák, Pavel; Tippl, Martin; Uhlířová, Jana; Zavadil, Josef (2006) Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 217-229. ISSN 0042-790X

Tesař, Miroslav; Balek, Jaroslav; Šír, Miloslav (2006) Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 137-150. ISSN 0042-790X

Adamčíková, Ľubica; Mišicák, Daniel; Ševčík, Peter (2006) Hydrolysis of O-Acetylsalicylic Acid (Aspirin) in Relation to the Aspirin-Bromate-Acid Oscillating System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1445-1452. ISSN 0010-0765

Sičáková, Ľuba (2006) Hydronymá povodia Slanej v komunikačných súvislostiach. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 408-413. ISSN 1211-4413

Efimov, Vladimir A.; Chakhmakhcheva, Oksana G. (2006) Hydroxyproline-Based DNA Mimics: A Review on Synthesis and Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 929-955. ISSN 0010-0765

Pastyřík, Svatopluk (2006) Hypokoristika jako osobitý druh antroponym. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 392-397. ISSN 1211-4413

Breza, Edward (2006) Imiona pochodzące od wyrazów oznaczających miłość. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 113-129. ISSN 1211-4413

Vozková, Jana (2006) In memoriam Václav Plocek. Hudební věda, 43 (2). pp. 219-220. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2006) Incontri musicologici 2005 „Il dramma per musica al tempo del Farinelli. Nel 300° anniversario della nascita di Carlo Broschi detto il Farinelli“, Bologna 10.–11. listopadu 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 102-103. ISSN 0018-7003

Zajícová, Lenka (2006) Indiánské jazyky Latinské Ameriky v texaském Austinu. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 317-321. ISSN 0037-7031

Kranjc, Krištof; Kočevar, Marijan (2006) Intensification of a Reaction by the Addition of a Minor Amount of Solvent: Diels-Alder Reaction of 2H-Pyran-2-ones with Alkynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 667-678. ISSN 0010-0765

Horská, Květoslava; Votruba, Ivan; Holý, Antonín (2006) Interaction of Phosphates of the Acyclic Nucleoside Phosphonates with Nucleoside Diphosphate Kinase from Yeast and Bovine Liver. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 35-43. ISSN 0010-0765

Eben, David (2006) International Musicological Society, 13th Meeting of the Study Group ‘Cantus Planus’, Benediktinerabtei Niederaltaich, 29. srpna – 4. září 2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 423-424. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Internationale Arbeitstagung Chorgesang als medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse, Bonn 25.–27. května 2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 421-422. ISSN 0018-7003

Grochala, Wojciech (2006) Is a Non-Transition Element Nitride Ferromagnet Ever Achievable? Indication of the N-N Pairing Instability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1525-1531. ISSN 0010-0765

Rudorf, Wolf-Dieter; Loos, Dušan; Wybraniec, Joanna; Prónayová, Naďa; Gawinecki, Ryszard; Šusteková, Zora (2006) Isopropyl N-Arylmalonamates. Synthesis, Structure, Conformation and Reactions with Carbon Disulfide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 59-76. ISSN 0010-0765

Černý, Marcel (2006) J. V. Zlobický a ostatní pozapomenutí obrozenci z osvícenské Vídně. Czech Literature, 54 (1). pp. 96-103. ISSN 0009-0468

Nouza, Zdeněk (2006) Jaký vztah měl muzikolog Vladimír Helfert k tvorbě Josefa Suka? Hudební věda, 43 (1). pp. 27-38. ISSN 0018-7003

Zatloukal, Jan (2006) Jan Čep (o) Paulu Cladelovi. Czech Literature, 54 (5). pp. 50-77. ISSN 0009-0468

Kohlheim, Volker (2006) Jan Mukařovský und die literarische Onomastik. Versuch einer Grundlegung. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 281-291. ISSN 1211-4413

Flašar, Martin (2006) Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda, 43 (1). pp. 59-74. ISSN 0018-7003

Douša, Eduard (2006) Jaromír Havlík: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit, Hudební fakulta Akademie múzických umění, Praha 2002 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 311-313. ISSN 0018-7003

Vaňková, Irena (2006) Jazyk je dítětem příběhu (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 139-146. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2006) Já a nejá v rytmu lyriky. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 26-41. ISSN 0009-0468

Sala, Marius (2006) JIŘÍ FELIX ET LA LANGUE ROUMAINE. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 96-98. ISSN 0862-8432

Koukal, Petr (2006) Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě.Díl 1. Varhanáři; Díl 2. Varhany (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 9, 10), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2003 a 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 185-191. ISSN 0018-7003

Panáček, Jaroslav (2006) Jména českolipských v době předhusitské. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 386-392. ISSN 1211-4413

Reitterer, Hubert (2006) Josef Adolf Hanslik jako knihovník a satirik. Hudební věda, 43 (4). pp. 385-406. ISSN 0018-7003

Tufano, Lucio (2006) Josef Mysliveček e l’esecuzione napoletana dell’Orfeo di Gluck (1774). Hudební věda, 43 (3). pp. 257-279. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2006) Josef Suk: Dopisy o životě hudebním i lidském, ed. Jana Vojtěšková, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005, 564 s. [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 318-320. ISSN 0018-7003

Dovalil, Vít (2006) K úvahám o spisovném/standardním jazyku: pohled z poněkud širší perspektivy. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 96-103. ISSN 0037-7031

Pastyřík, Svatopluk (2006) K životnímu jubileu Miloslavy Knappové. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 239-241. ISSN 0037-7031

Čermák, František; Sgall, Petr; Vybíral, Petr (2006) K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 267-283. ISSN 0037-7031

Bílek, Petr (2006) K hledání hranice, kdo kde co v lyrice mluví. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 140-148. ISSN 0009-0468

Nekvapil, Jiří; Nekula, Marek (2006) K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 83-96. ISSN 0037-7031

Harvalík, Milan (2006) K narozeninám Miloslavy Knappové. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 11-14. ISSN 1211-4413

Hajičová, Eva (2006) K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 3-27. ISSN 0037-7031

Majerčáková, Ol'ga (2006) K nedožitým osemdesiatinám prof. Ing. Milana Dzubáka, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). p. 231. ISSN 0042-790X

Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila (2006) K osmdesátinám Petra Sgalla. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 234-238. ISSN 0037-7031

Velísková, Yvetta (2006) K sedemdesiatke Ing. Karola Kosorina, DrSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 372-373. ISSN 0042-790X

Mareš, Petr (2006) K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 147-157. ISSN 0009-0468

Valčáková, Pavla (2006) K výkladu jména Spytihněv. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 464-467. ISSN 1211-4413

Rosen, Alexandr; Saloni, Zygmunt (2006) Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 36-46. ISSN 0037-7031

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Mäemets, Vahur; Koppel, Ilmar (2006) Kinetic Study of Hydrolysis of Benzoates. Part XXV. Ortho Substituent Effect in Alkaline Hydrolysis of Phenyl Esters of Substituted Benzoic Acids in Water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 107-128. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Koppel, Ilmar A. (2006) Kinetic Study of Hydrolysis of Benzoates. Part XXVI. Variation of the Substituent Effect with Solvent in Alkaline Hydrolysis of Substituted Alkyl Benzoates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1557-1570. ISSN 0010-0765

Lönnberg, Tuomas; Králíková, Šárka; Rosenberg, Ivan; Lönnberg, Harri (2006) Kinetics and Mechanisms for the Isomerization of Internucleosidic 3'-O-P-CH2-5' and 3'-O-P-CH(OH)-5' Linkages to Their 2',5'-Counterparts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 859-870. ISSN 0010-0765

Stachelska, Alicja; Wieczorek, Zbigniew J.; Stępiński, Janusz; Jankowska-Anyszka, Marzena; Lönnberg, Harri; Darżynkiewicz, Edward (2006) Kinetics of the Imidazolium Ring-Opening of mRNA 5'-cap Analogs in Aqueous Alkali. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 567-578. ISSN 0010-0765

Richterová, Sylvie (2006) Kolářův experiment s uměním: příklad futurismu. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 289-304. ISSN 0009-0468

Burešová, Alena (2006) Konference o podpoře kulturní politiky ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČSR v období mezi dvěma světovými válkami, Praha 30. května 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 333-335. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2006) Kongress „Der junge Mozart 1756–1780. Philologie – Analyse – Rezeption“, Salzburg 1.–4. prosince 2005. Hudební věda, 43 (2). pp. 213-215. ISSN 0018-7003

Janáček, Pavel; Królak, Joanna; Šporková-Fialová, Alena; Pešat, Zdeněk (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (6). pp. 128-140. ISSN 0009-0468

Homolová, Iva (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (5). pp. 150-157. ISSN 0009-0468

Pešat, Zdeněk; Kovalčik, Aleš; Sichálek, Jakub (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (4). -. ISSN 0009-0468

Malura, Jan; Faktorová, Veronika; Skalický, David; Šporková, Alena; Ducháček, Milan; Martinek, Libor (2006) Kronika a glosy. Czech Literature, 54 (1). pp. 128-143. ISSN 0009-0468

Baťa, Jan (2006) Kutnohorské hudební rukopisy, interdisciplinární seminář, Kutná Hora, 6. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 100-101. ISSN 0018-7003

Maňourová, Lucie (2006) La Forza della virtù and Other Opera by Carlo Francesco Pollarolo Surviving in Český Krumlov. Hudební věda, 43 (3). pp. 229-256. ISSN 0018-7003

Hiller, Edgar; Dubovský, Dávid; Bartal', Mikuláš; Zemanová, Lenka; Khun, Miloslav (2006) Laboratory study on the interaction between herbicide MCPA and two different soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 320-329. ISSN 0042-790X

Homolková, Milada (2006) Latinské osobní jméno Adauctus a jeho české paralely. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 233-239. ISSN 1211-4413

Jakubcová, Alena (2006) Laurenz Lütteken (Hg.): Die Musik in den Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, eine Bibliographie, mit Datenbank auf CD-ROM, bearbeitet von Gudula Schütz und Karsten Mackensen, Bärenreiter, Kassel – Basel – London – New York – Prag 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (4). pp. 415-417. ISSN 0018-7003

Janáček, Pavel (2006) Léta padesátá, kulturní politika a česká literatura (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 119-129. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2006) Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle. Prague 12–14 mai 1999, textes rassemblés et presentés par Milan Pospíšil, Arnold Jacobshagen, Francis Claudon, Marta Ottlová, Koniasch Latin Press, Praha 2003 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 78-80. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2006) Leoš Janáček: V mlhách, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005; Sonáta 1. X. 1905, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (4). pp. 419-420. ISSN 0018-7003

Bíba, Milan; Oceánská, Zuzana; Vícha, Zdeněk; Jařabáč, Milan (2006) Lesnicko-hydrologický výzkum v Beskydských experimentálních povodích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 113-122. ISSN 0042-790X

Gabrielová, Jarmila (2006) Lewis Lockwood: Beethoven. The Music and the Life, W. W. Norton & Company, New York – London 2003 (Norton paperback 2005), 604 s.; Lewis Lockwood: Beethoven. Hudba a život, přeložila Marie Frydrychová, BB/art s.r.o., Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 320-322. ISSN 0018-7003

Velmezova, Jekaterina (2006) Literární teorie O. M. Frejdenbergové jako projev snahy sovětské inteligence o „integrální vědu“. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 205-216. ISSN 0037-7031

Odaloš, Pavol (2006) Literáronymá v Ballekovom Les-nom divadle. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 358-366. ISSN 1211-4413

Grassin-Guermouche, Séverine (2006) Liturgical Polyphonic Practices in the Middle Ages: Circulation and Cultural Transfers in Europe. Hudební věda, 43 (4). pp. 341-368. ISSN 0018-7003

Melichar, Jan; Háková, Jaroslava; Veselský, Jaroslav; Michlík, Luboš (2006) Local head loss in plastic pipeline joint welded by butt fusion. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 299-308. ISSN 0042-790X

Balek, Jaroslav (2006) Malá povodí jako trvalý zdroj informací. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 96-105. ISSN 0042-790X

Engelhardt, Oliver (2006) MAREK NEKULA – JIŘÍ NEKVAPIL – KATEŘINA ŠICHOVÁ: SPRACHEN IN MULTINATIONALEN UNTERNEHMEN AUF DEM GEBIET DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 48-52. ISSN 0862-8432

Štichauer, Pavel (2006) MARIA GROSSMANN E FRANZ RAINER (a cura di) LA FORMAZIONE DELLE PAROLE IN ITALIANO. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 100-108. ISSN 0862-8432

Procházka, Martin (2006) Marinka. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 198-204. ISSN 0009-0468

Lutterer, Ivan (2006) Míšeň nebo Meissen? Acta Onomastica, 47 (1). pp. 337-341. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2006) Místní jména z materiálu 11. – 13. století. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 140-151. ISSN 1211-4413

Eben, David; Mráčková, Lenka (2006) Medieval and Renaissance Music Conference, Université François-Rabelais de Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, 13.–16. července 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 97-98. ISSN 0018-7003

Havrila, Ján; Novák, Viliam (2006) Metóda určenia režimu odberu vody z pôdy rastlinami pre potreby produkcie biomasy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 15-25. ISSN 0042-790X

Kubíček, Tomáš (2006) Mezi imanencí a náhodou : Příspěvek českého strukturalismu ke koncepci historiografie. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 122-131. ISSN 0009-0468

Havelková, Tereza (2006) Michael L. Klein: Intertextuality in Western Art Music, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2005 [recenze; review]. Hudební věda, 43 (3). pp. 316-318. ISSN 0018-7003

Adams, Martina M.; Bats, Jan W.; Nikolaus, Nadja V.; Witvrouw, Myriam; Debyser, Zeger; Engels, Joachim W. (2006) Microwave-Assisted Synthesis of Fluoroquinolones and Their Nucleosides as Inhibitors of HIV Integrase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 978-990. ISSN 0010-0765

Ambros, Veronika (2006) Milenci z kiosku V. Nezvala v roce 1932, aneb Národní divadlo na vlnách avantgardy. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 228-240. ISSN 0009-0468

Bartoň, Kamil (2006) Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 356), Masarykova univerzita, Brno 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 82-85. ISSN 0018-7003

Černý, Miroslav Karel (2006) Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie, Togga, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 87-90. ISSN 0018-7003

Kuba, Ludvík (2006) Miloslava Knappová jako vysokoškolská pedagožka. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 14-18. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie; Papcunová, Jana; Nejedlá, Alena (2006) Miloslavě Knappové k narozeninám – bibliografie prací Miloslavy Knappové za léta 1962 – 2006. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 18-37. ISSN 1211-4413

Pacl, Jiří (2006) Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 83-95. ISSN 0042-790X

Drlíková, Eva (2006) Mirka Zemanová: Janáček. A Composer’s Life, John Murray, London 2002 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 75-78. ISSN 0018-7003

Ćirić-Marjanović, Gordana; Trchová, Miroslava; Stejskal, Jaroslav (2006) MNDO-PM3 Study of the Early Stages of the Chemical Oxidative Polymerization of Aniline. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1407-1426. ISSN 0010-0765

Zaradny, Henryk (2006) Modeling of the land management influence on soil water budget for the case of heavy soils in depression. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 26-42. ISSN 0042-790X

Alexandrová, Zuzana; Sehnal, Petr; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Šaman, David; Urquhart, Stephen G.; Otero, Edwige (2006) Modified Synthesis of Heptahelicene and Its Resolution Into Single Enantiomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1256-1264. ISSN 0010-0765

Klimeš, Lumír (2006) Monofunkční a difunkční krycí názvy (kryptonymy) čs. opevnění a jednotek 1935 – 1938. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 272-274. ISSN 1211-4413

Jankovič, Milan (2006) Motivy-šifry pozdního Hrabala. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 279-284. ISSN 0009-0468

Hartl, František; Outersterp, Josephina W. M. van (2006) Multistep Electrochemical Reduction Path of Clusters [Os3(CO)10(α-diimine)]: Comparison of Electrochemical and Photochemical Os-Os(α-diimine) Bond Cleavage. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 237-263. ISSN 0010-0765

Niazi, Ali; Yazdanipour, Ateesa; Ghasemi, Jahanbakhsh; Kubista, Mikael (2006) Multiwavelength Spectrophotometric Determination of Acidity Constants of Morin in Methanol-Water Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 1-14. ISSN 0010-0765

Wörner, Felix (2006) Music and the Aesthetics of Modernity. Essays (Isham Library Papers 6), ed. by Karol Berger and Anthony Newcomb, Harvard University Press, Cambridge, MA – London 2005, xviii + 412 S., Abbildungen und Notenbeispiele [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 197-201. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka (2006) Music for Social Occasions – Music for Fun, Music for Every Day, Lublaň 21.–23. června 2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 335-336. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2006) Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse, Bonn, 28. září – 1. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 98-99. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2006) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2005 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 43 (4). pp. 425-445. ISSN 0018-7003

Steiner, Peter (2006) Na okraj Lexikonu ruských avantgard (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 124-130. ISSN 0009-0468

Přibáň, Michal (2006) Nad Špiritovou edicí lektorských posudků Jana Lopatky (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 129-143. ISSN 0009-0468

Lukavská, Klára (2006) Nad Přirozeným jazykem vyprávění Davida Hermana. Czech Literature, 54 (6). pp. 117-120. ISSN 0009-0468

Hengst, Karlheinz (2006) Namen Kadaň – Kaaden – Kaden auf beiden Seiten des Erzgebirges in Böhmen und Sachsen sprach-historisch betrachtet. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 220-227. ISSN 1211-4413

Gerritzen, Doreen (2006) Naming Children in a Globalizing World. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 177-185. ISSN 1211-4413

Makišová, Zuzana; Fendeková, Miriam; Zenišová, Zlatica (2006) Natural and anthropogenic compounds in hydrogeochemical composition of groundwater in neovolcanic rocks of Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 330-343. ISSN 0042-790X

Zierhoffer, Karol; Zierhoffer, Zofia (2006) Nazwy najstarszych grodów czeskich notowane w polskich zródłach od średniowiecza. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 490-497. ISSN 1211-4413

Prokop, Dušan (2006) Několik poznámek a úvah o vzniku Máchova Máje. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 204-218. ISSN 0009-0468

Reichardt, Bastian; Ludek, Olaf R.; Meier, Chris (2006) New and Efficient Synthesis of Racemic Cyclopent-3-en-1-yl Nucleoside Analogues and Their Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1011-1028. ISSN 0010-0765

Ivanov, Maksim A.; Antonova, Elena V.; Maksimov, Aleksey V.; Pigusova, Lyudmila K.; Belanov, Evgenii F.; Aleksandrova, Lyudmila A. (2006) New N4-Hydroxycytidine Derivatives: Synthesis and Antiviral Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1099-1106. ISSN 0010-0765

Singh, Rajendra P.; Meshri, Dayal T. (2006) New Trisubstituted Imidazolium-Based Room Temperature Ionic Liquids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1265-1269. ISSN 0010-0765

Kubišta, Albert (2006) Neznámá spojnice české literatury s evropskou reformací, aneb Nálezová zpráva o překladu Strašlivého pádu Františka Spiry. Czech Literature, 54 (6). pp. 82-87. ISSN 0009-0468

Wenzel, Walter (2006) Niedersorbische Familiennamen aus Bezeichnungen für den Schneider in vergleichender deutsch-west-slawischer Sicht. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 481-490. ISSN 1211-4413

Anderson, Thorsten (2006) Nordische Bezirksterminologie in ihren Beziehungen zur europäischen Umgebung. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 64-71. ISSN 1211-4413

Papoušek, Vladimír (2006) Nová historie a kontext americké literární vědy. Czech Literature, 54 (1). pp. 14-29. ISSN 0009-0468

Lin, Xiaoyu; Robins, Morris J. (2006) Nucleic Acid Related Compounds. 136. Synthesis of 2-Amino- and 2,6-Diaminopurine Derivatives via Inverse-Electron-Demand Diels-Alder Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1029-1041. ISSN 0010-0765

Kullberg, Martin; Bollmark, Martin; Stawinski, Jacek (2006) Nucleoside H-Phosphonates. XXI. Synthetic and 31P NMR Studies on the Preparation of Dinucleoside H-Phosphonoselenoates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 820-831. ISSN 0010-0765

Besada, Pedro; Mamedova, Liaman K.; Palaniappan, Krishnan K.; Gao, Zhan-Guo; Joshi, Bhalchandra V.; Jeong, Lak Shin; Civan, Mortimer M.; Jacobson, Kenneth A. (2006) Nucleoside Prodrugs of A3 Adenosine Receptor Agonists and Antagonists. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 912-928. ISSN 0010-0765

Othman, Farida; Valentine, Eric M. (2006) Numerical modelling of the velocity distribution in a compound channel. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 269-279. ISSN 0042-790X

Kopertowska, Danuta (2006) O imennych podstawach nazwisk. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 301-311. ISSN 1211-4413

Hlobil, Tomáš (2006) Obhajoby krásných věd na univerzitách v Praze, Halle a Lipsku (K. H. Seibt, G. F. Meier, Ch. F. Gellert, J. Ch. Gottsched). Estetika, 42 (4). pp. 210-243. ISSN 0014 –1291

Jirousová, Věra (2006) Rorate coeli de super ƒ. Estetika, 42 (4). pp. 266-269. ISSN 0014 –1291

Kolařík, Josef (2006) Obměna příjmení v historii jedné obce. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 291-301. ISSN 1211-4413

Poslední, Petr (2006) Obraz iluzorního myšlení (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 150-157. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 81-83. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 161-163. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2006) Obsah 1/2006. Hudební věda, 43 (1). ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 2/2006. Hudební věda, 43 (2). ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 3/2006. Hudební věda, 43 (3). pp. 225-228. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2006) Obsah 4/2006. Hudební věda, 43 (4). pp. 337-340. ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2006) Obsah ročníku 67/2006. Slovo a slovesnost, 67 (4). ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2006) Obsah ročníku XLIII. Hudební věda, 43 (4). pp. 446-448. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2006) Od lidové písně k evropské etnologii – 100 let Etnologického ústavu Akademie věd, Brno 5.–7. října 2005. Hudební věda, 43 (1). pp. 99-100. ISSN 0018-7003

Caffarelli, Enzo (2006) Od vlastního jména přes jméno obecné ke jménu vlastnímu: případ „paparazzi“. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 135-141. ISSN 1211-4413

Volek, Tomislav (2006) Odešla Jitřenka Pešková. Hudební věda, 43 (2). pp. 217-219. ISSN 0018-7003

Miklánek, Pavol (2006) Odhad intercepcie v experimentálnych mikropovodiach ÚH SAV so smrekovou a hrabovou monokultúrou. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 123-136. ISSN 0042-790X

Ashrafi, Ali Reza (2006) On a New Algorithm for Computing Symmetry of Big Fullerenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1270-1277. ISSN 0010-0765

Vidová-Hladká, Barbora (2006) ONE DAY WITH EVA HAJIČOVÁ. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 36-39. ISSN 0862-8432

Matúšová, Jana (2006) Osobní jména ve Slovníku pomístních jmen v Čechách. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 351-358. ISSN 1211-4413

Filipowicz, Marcin (2006) Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu. Czech Literature, 54 (5). pp. 80-93. ISSN 0009-0468

Mráčková, Lenka (2006) Patrem Yacten – Sanctus Elezanger. A Fragment of an Unknown Mass Ordinary from Codex Speciálník and its Milanese Context. Hudební věda, 43 (2). pp. 147-164. ISSN 0018-7003

Hlubinková, Zuzana (2006) Přechýlené podoby ženských příjmení v českých nářečích. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 227-233. ISSN 1211-4413

Jarušková, Daniela; Hanek, Martin (2006) Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 309-319. ISSN 0042-790X

Svoboda, Aleš (2006) Pekárová P., Szolgay J. (ed.), Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. (Recenzia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). p. 232. ISSN 0042-790X

Havlová, Eva (2006) Perničky – jméno skal na Vysočině. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 215-220. ISSN 1211-4413

Pelán, Jiří (2006) Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce. Czech Literature, 54 (5). pp. 1-20. ISSN 0009-0468

Němcová, Irena; Nesměrák, Karel; Kafková, Božena; Sejbal, Jan (2006) Physicochemical Properties of 9-(Alkylsulfanyl)- and 9-(Arylsulfanyl)acridine Derivatives and Their Interaction with (2-Hydroxypropyl)cyclodextrins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 179-189. ISSN 0010-0765

Němec, Ivan; Macháčková, Zorka; Vaněk, Přemysl; Mička, Zdeněk (2006) Piperidinium Nitrate - Study of Thermal Behaviour and Vibrational Spectra. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 207-214. ISSN 0010-0765

Sehnal , Jiří (2006) Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Konferenzbericht Bratislava, 4.–6. Oktober 2004, ed. Ladislav Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 206-208. ISSN 0018-7003

Kusáková, Hana (2006) Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka. Czech Literature, 54 (5). pp. 93-107. ISSN 0009-0468

Kocourek, Rostislav (2006) Pohled na originální interdisciplinární, dynamickou, herní a dekonstrukčně kritickou teorii řeči. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 103-120. ISSN 0037-7031

Kubínová, Marie (2006) Pojmy v pohybu : K Červenkovu setkání lyriky s fikčností. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 148-160. ISSN 0009-0468

Čížek, Karel; Barek, Jiří; Zima, Jiří (2006) Polarographic and Voltammetric Determination of Trace Amounts of 3-Nitrofluoranthene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1571-1587. ISSN 0010-0765

Pechar, Michal; Braunová, Alena; Šubr, Vladimír; Ulbrich, Karel; Holý, Antonín (2006) Polymeric Conjugates of 9-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]purine with Potential Antiviral and Cytostatic Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1211-1220. ISSN 0010-0765

Langerová, Marie (2006) Poznámky k zvukomalbě. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 175-186. ISSN 0009-0468

Baťa, Jan (2006) Prachatický kancionál / Das Prachatizer Gesangbuch (1610). Cantilenae piae 4, 5, 6 et 8 vocum. Kritická edice / Kritische Ausgabe (Monumenta Musicae Antiquae Bohemiae Meridionalis 3), k vydání připravil a studii napsal Martin Horyna, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 210-212. ISSN 0018-7003

Mareš, Petr (2006) Próza Karla Poláčka v rozmanitých kontextech (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 160-166. ISSN 0009-0468

Dračínský, Martin; Richtr, Václav; Křeček, Václav; Sejbal, Jan; Klinot, Jiří; Buděšínský, Miloš (2006) Preparation and Conformational Study of 19β,28-Epoxy-18α-olean-5-ene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 387-410. ISSN 0010-0765

Dračínský, Martin; Hybelbauerová, Simona; Sejbal, Jan; Buděšínský, Miloš (2006) Preparation and Conformational Study of B-Ring Substituted Lupane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1131-1160. ISSN 0010-0765

Vojtíšek, Pavel; Rohovec, Jan (2006) Preparation and Structural Characterization of the Intermediate Complex [Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)}(H2O)2]2Cl2·xH2O in the Reaction of Er3+ and the dota-Type Ligand. an Interesting Example of Two Stereoforms of a Lanthanide Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 264-278. ISSN 0010-0765

Vícha, Robert; Nečas, Marek; Potáček, Milan (2006) Preparation of 1-Adamantyl Ketones: Structure, Mechanism of Formation and Biological Activity of Potential By-Products. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 709-722. ISSN 0010-0765

Krečmerová, Marcela; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2006) Preparation of C-5 Substituted Cidofovir Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 579-594. ISSN 0010-0765

Havlíček, David; Turek, Libor; Plocek, Jiří; Mička, Zdeněk (2006) Preparation, Solubility, Infrared Spectra and Radiolysis of Tetramethylammonium Hydrogenselenate Monohydrate and Lithium Tetramethylammonium Selenate Tetrahydrate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 411-422. ISSN 0010-0765

Novák, Viliam (2006) Pro Memoria Professor Ryszard Tadeusz Walczak (1943 - 2006). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). p. 371. ISSN 0042-790X

Nünning, Vera (2006) Problémy a perspektivy kulturně senzitivního přístupu k literární historii. Czech Literature, 54 (1). pp. 77-96. ISSN 0009-0468

Hladká, Barbora; Králík, Jan (2006) Proměna Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 179-195. ISSN 0037-7031

Šrámek, Rudolf (2006) Proměny lokálního souboru pomístních jmen. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 444-460. ISSN 1211-4413

Hlaváček, Ivan (2006) Protokol sympozia o Husovu pomocníku v evangeliu. Czech Literature, 54 (6). pp. 111-117. ISSN 0009-0468

Kopecký, Jiří (2006) První opera Zdeňka Fibicha a Anežky Schulzové Hedy op. 43. Hudební věda, 43 (3). pp. 280-310. ISSN 0018-7003

Warchoł, Stefan (2006) Przezwiska od wyrażeń syntaktycznych w gwarze Frampola w wojewódstwie lubelskim. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 475-481. ISSN 1211-4413

Cappellacci, Loredana; Franchetti, Palmarisa; Petrelli, Riccardo; Riccioni, Sara; Vita, Patrizia; Jayaram, Hiremagalur N.; Grifantini, Mario (2006) Purine and Pyrimidine Nucleoside Analogs of 3'-C-Methyladenosine as Antitumor Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1088-1098. ISSN 0010-0765

Seela, Frank; Peng, Xiaohua (2006) Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine β-L-Nucleosides Containing 7-Deazaadenine, 2-Amino-7-deazaadenine, 7-Deazaguanine, 7-Deazaisoguanine, and 7-Deazaxanthine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 956-977. ISSN 0010-0765

Velkov, Zhivko A.; Velkov, Yasen Zh.; Tadjer, Alia V.; Stankova, Ivanka G. (2006) Quantum-Chemical Investigations of 5-Bromo-2'-Deoxyuridine Derivatives with Antiviral Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 691-697. ISSN 0010-0765

Šrámek, Petr (2006) Realismus integrálný? (poznámky grossmanovské). Czech Literature, 54 (2-3). pp. 263-274. ISSN 0009-0468

Štícha, František (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 61-65. ISSN 0037-7031

Rosen, Alexandr (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 65-71. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 71-74. ISSN 0037-7031

Nejedlý, Petr (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 73-80. ISSN 0037-7031

Sgall, Petr (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 146-151. ISSN 0037-7031

Táborský, Jan (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 150-157. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 157-159. ISSN 0037-7031

Saicová Římalová, Lucie (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 216-222. ISSN 0037-7031

Giger, Markus (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 221-227. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 226-231. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 230-234. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 283-287. ISSN 0037-7031

Sloboda, Marián (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 286-294. ISSN 0037-7031

Dovalil, Vít (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 294-303. ISSN 0037-7031

Harvalík, Milan (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 302-310. ISSN 0037-7031

Havlík, Martin (2006) Recenze. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 309-313. ISSN 0037-7031

Falileyev, Alexander I.; Isaac, Graham R. (2006) Remetodia. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 173-177. ISSN 1211-4413

Kyselová, Daniela; Podolinská, Jana; Šipikalová, Helena (2006) Reprezentatívne povodie Čierny Hron. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 151-162. ISSN 0042-790X

Novák, Viliam (2006) RNDr. Juraj Pacl, CSc. jubiluje. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). p. 373. ISSN 0042-790X

Martínek, Jiří (2006) Rodná jména v zeměpisných názvech komunistické éry. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 349-351. ISSN 1211-4413

Janečková, Marie (2006) Rodná jména ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Přepodivná matka svatohorská Maria. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 252-260. ISSN 1211-4413

Hrdina, Martin (2006) Romantismus bez hranic (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 114-120. ISSN 0009-0468

Mathauserová, Světla (2006) Ruský formalismus ve slavisticko-univerzalistické perspektivě Romana Jakobsona. Czech Literature, 54 (1). pp. 102-107. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2006) Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 243-262. ISSN 0037-7031

Fořt, Bohumil (2006) S počítači na narativy. Czech Literature, 54 (5). pp. 146-150. ISSN 0009-0468

Afeltowicz, Beata (2006) Słowiański sufix *-ov- w toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 48-58. ISSN 1211-4413

Jiroušková, Lenka (2006) Sémantizace formy jako interpretace či intence? Czech Literature, 54 (5). pp. 107-115. ISSN 0009-0468

Vitha, Tomáš; Kotek, Jan; Rudovský, Jakub; Kubíček, Vojtěch; Císařová, Ivana; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan (2006) Selective Protection of 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane (Cyclam) in Position 1,4 with the Phosphonothioyl Group and Synthesis of a Cyclam-1,4-bis(methylphosphonic Acid). Crystal Structures of Several Cyclic Phosphonothioamides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 337-367. ISSN 0010-0765

Jakus-Borkowa, Ewa (2006) Semantyka i struktura polskich kosmonimów ludowych. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 244-251. ISSN 1211-4413

Zelinský, Miroslav (2006) Slovenské inspirace a atavismy (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 156-161. ISSN 0009-0468

Volková, Bronislava (2006) Smrt jako sémiotická událost: Mácha, Němcová, Neruda, Hrabal a Kundera. Czech Literature, 54 (6). pp. 19-30. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2006) Socrealistický kánon: bilance a inspirace současné rusistiky (recenze). Czech Literature, 54 (4). pp. 96-106. ISSN 0009-0468

Sedláková, Zuzana; Malijevská, Ivona; Řehák, Karel; Vrbka, Pavel (2006) Solid-Liquid and Liquid-Liquid Equilibrium in the Formamide-Acetophenone System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1350-1358. ISSN 0010-0765

Hiller, Edgar; Sirotiak, Maroš; Zemanová, Lenka; Bartal', Mikuláš (2006) Sorpcia a desorpcia herbicídu MCPA v pôdach a sedimentoch. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 71-80. ISSN 0042-790X

Abramowicz, Zofia (2006) Specyfika antroponimii żydowskiej na obrzeżu słowiańskim. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 37-48. ISSN 1211-4413

Cvrček, Václav (2006) Spisovnost a její zdroje. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 46-61. ISSN 0037-7031

Papoušek, Vladimír (2006) Spontánnost, manipulace, literární kánon a dobový horizont. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 103-113. ISSN 0009-0468

Hajičová, Eva; Schmiedtová, Věra (2006) Standardní čeština a korpus. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 262-267. ISSN 0037-7031

Zedník, Jiří; Sejbal, Jan; Svoboda, Jan; Sedláček, Jan; Vohlídal, Jiří (2006) Structure Dynamics and Isomerism of Bis[μ-(2-methylphenolato)]bis[(η2:η2-cycloocta-1,5-diene)rhodium(I)] Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 423-433. ISSN 0010-0765

Górny, Halszka (2006) Struktura nazw ulic i placów Rzeszowa. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 197-206. ISSN 1211-4413

Kazimierczuk, Zygmunt; Kamiński, Jarosław; Meggio, Flavio (2006) Studies on Improved Synthesis of 2'-Deoxyribonucleosides of Pyridazine Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 889-898. ISSN 0010-0765

Bollmark, Martin; Kullberg, Martin; Stawinski, Jacek (2006) Studies on Oxidative Transformations of Dinucleoside H-Phosphonoselenoates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 832-841. ISSN 0010-0765

Wang, Ya-Zhen; Chen, Wan-Hua; hu, Sheng-Shui (2006) Study of a Novel [CuII(TPP)]/Nafion Film Electrode for the Detection of Nitric Oxide Radical (NO). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 698-708. ISSN 0010-0765

Pomeisl, Karel; Votruba, Ivan; Holý, Antonín; Pohl, Radek (2006) Syntheses of Base and Side-Chain Modified Pyrimidine 1-[2-(Phosphonomethoxy)propyl] Derivatives as Potent Inhibitors of Thymidine Phosphorylase (PD-ECGF) from SD-Lymphoma. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 595-624. ISSN 0010-0765

Opletalová, Veronika; Pour, Milan; Kuneš, Jiří; Buchta, Vladimír; Silva, Luís; Kráľová, Katarína; Chlupáčová, Marta; Meltrová, Dana; Peterka, Milan; Posledníková, Martina (2006) Synthesis and Biological Evaluation of (E)-3-(Nitrophenyl)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-ones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 44-58. ISSN 0010-0765

Griffon, Jean-François; Shaddix, Sue C.; Parker, William B.; Al-Madhoun, Ashraf S.; Eriksson, Staffan; Montgomery, John A.; Secrist III, John A. (2006) Synthesis and Biological Evaluation of Some 4'-C-(Hydroxymethyl)-α- and -β-D-Arabinofuranosyl Pyrimidine and Adenine Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1063-1087. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana (2006) Synthesis and Coordination Behaviour of a Phosphanyl(vinyl)ferrocene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 215-236. ISSN 0010-0765

Lukešová, Lenka; Gyepes, Róbert; Varga, Vojtech; Pinkas, Jiří; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Mach, Karel (2006) Synthesis and Crystal Structures of Dinuclear Trichloro(tetramethylcyclopentadienyl)titanium Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 164-178. ISSN 0010-0765

Česnek, Michal; Masojídková, Milena; Holý, Antonín; Šolínová, Veronika; Koval, Dušan; Kašička, Václav (2006) Synthesis and Properties of 2-Guanidinopurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1303-1319. ISSN 0010-0765

Holý, Petr; Havlík, Martin; Tichý, Miloš; Závada, Jiří; Císařová, Ivana (2006) Synthesis and Self-Assembly of 9,9'-Spirobifluorene-2,2',7,7'-tetracarboxylic Acid and Its Tetraamide. Non-Catenated Formation of Achiral Grid Layers with Large Chiral Pores. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 139-154. ISSN 0010-0765

Šaman, David; Wimmerová, Martina; Wimmer, Zdeněk (2006) Synthesis and Structure Assignment of 2-(4-Methoxybenzyl)cyclohexyl β-D-Galactopyranoside Stereoisomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1186-1198. ISSN 0010-0765

Šaman, David; Kratina, Pavel; Moravcová, Jitka; Wimmerová, Martina; Wimmer, Zdeněk (2006) Synthesis and Structure Assignment of 2-(4-Methoxybenzyl)cyclohexyl β-D-Glucopyranoside Enantiomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (10). pp. 1470-1483. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana (2006) Synthesis and Structures of (η3-Methallyl)palladium(II) Complexes with Phosphanylferrocenecarboxylic Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 279-293. ISSN 0010-0765

Sobociková, Marie; Štěpnička, Petr; Ramella, Daniele; Kotora, Martin (2006) Synthesis of 1-Alkanoyl-1'-(trifluoroacetyl)ferrocenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (2). pp. 190-196. ISSN 0010-0765

Pierra, Claire; Amador, Agnès; Badaroux, Eric; Storer, Richard; Gosselin, Gilles (2006) Synthesis of 2'-C-Methylcytidine and 2'-C-Methyluridine Derivatives Modified in the 3'-Position as Potential Antiviral Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 991-1010. ISSN 0010-0765

Šilhár, Peter; Pohl, Radek; Votruba, Ivan; Klepetářová, Blanka; Hocek, Michal (2006) Synthesis of 6-Amino-, 6-Methyl- and 6-Aryl-2-(hydroxymethyl)purine Bases and Nucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 788-803. ISSN 0010-0765

Baráth, Marek; Petrušová, Mária; Hirsch, Ján; Petruš, Ladislav (2006) Synthesis of a 1α,4'-Di-O-allylated, 2,3,2',3'-Tetra-O-tetradecylated Lipid A Mimic and Its 4-O-(4-Methoxybenzyl) Precursor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1532-1548. ISSN 0010-0765

Zhou, Ding; Lagoja, Irene M.; Van Aerschot, Arthur; Herdewijn, Piet (2006) Synthesis of Aminopropyl Phosphonate Nucleosides with Purine and Pyrimidine Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 15-34. ISSN 0010-0765

Tandon, Manju; Kumar, Piyush; Xia, Haiyan; Wang, Lili; Wiebe, Leonard I. (2006) Synthesis of Bromophenyl β-D-Glucuronides: Hydrophilic Precursors of Lipophilic Standards in the Analysis of Environmental Polychlorinated Biphenyls. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1042-1050. ISSN 0010-0765

Heissigerová, Helena; Kočalka, Petr; Hlaváčková, Martina; Imberty, Anne; Breton, Christelle; Chazalet, Valerie; Moravcová, Jitka (2006) Synthesis of D-Galactopyranosylphosphonic and (D-Galactopyranosylmethyl)phosphonic Acids as Intermediates of Inhibitors of Galactosyltransferases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (11-12). pp. 1659-1672. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2006) Synthesis of Novel Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides Derived from 3-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-diol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 871-888. ISSN 0010-0765

Šála, Michal; Hřebabecký, Hubert; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2006) Synthesis of Novel Racemic Conformationally Locked Carbocyclic Nucleosides Derived from 7-Substituted Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 635-649. ISSN 0010-0765

Bobkov, Georgii V.; Brilliantov, Kirill V.; Mikhailov, Sergey N.; Rozenski, Jef; Van Aerschot, Arthur; Herdewijn, Piet (2006) Synthesis of Oligoribonucleotides Containing Pyrimidine 2'-O-[(Hydroxyalkoxy)methyl]ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (6). pp. 804-819. ISSN 0010-0765

Kažemekaite, Maryte; Railaite, Vilma; Bulovas, Arunas; Talaikyte, Zita; Niaura, Gediminas; Razumas, Valdemaras; Butkus, Eugenijus (2006) Synthesis, Self-Assembling and Redox Properties of 2-[(ω-Sulfanylalkyl)amino]-1,4-naphthoquinones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1383-1391. ISSN 0010-0765

Kubíček, Tomáš (2006) Systém významové výstavby narativního díla v návrhu pražského strukturalismu. Czech Literature, 54 (4). pp. 1-45. ISSN 0009-0468

Wahlberg, Mats (2006) Systematized Name-Giving in the Area of “Other Names” – with Special Reference to Sweden. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 467-476. ISSN 1211-4413

Tureček, Dalibor (2006) Teorie fikčních světů a dějiny literatury. Czech Literature, 54 (1). pp. 1-14. ISSN 0009-0468

Kukla, Stanislav; Cimrová, Věra; Výprachtický, Drahomír (2006) Terbium Binding in Highly Luminescent Polymer Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1333-1349. ISSN 0010-0765

Hodrová, Daniela (2006) Text-proud a text-tkaný - "herakleitos" a "arachné". Czech Literature, 54 (2-3). pp. 160-175. ISSN 0009-0468

Yang, Minmin; Serbessa, Tesfaye; Schneller, Stewart W. (2006) The 3-Deaza and 7-Deaza Derivatives of 5'-Amino-5'-deoxy-5'-noraristeromycin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (7). pp. 1122-1129. ISSN 0010-0765

Olexová, Anna; Mrákavová, Marta; Melicherčík, Milan; Treindl, Ľudovít (2006) The Autocatalytic Oxidation of Iodine with Hydrogen Peroxide in Relation to the Bray-Liebhafsky Oscillatory Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 91-106. ISSN 0010-0765

Gancarczyk, Paweł (2006) The Dating and Chronology of the Strahov Codex. Hudební věda, 43 (2). pp. 135-146. ISSN 0018-7003

Łuczak, Teresa (2006) The Effect of Gold Oxide on Electrooxidation of Aliphatic Amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (9). pp. 1371-1382. ISSN 0010-0765

Poljaková, Jitka; Dračínský, Martin; Frei, Eva; Hudeček, Jiří; Stiborová, Marie (2006) The Effect of pH on Peroxidase-Mediated Oxidation of and DNA Adduct Formation by Ellipticine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (8). pp. 1169-1185. ISSN 0010-0765

Dohnal, Michal; Dušek, Jaromír; Vogel, Tomáš (2006) The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 258-268. ISSN 0042-790X

Jovanović-Šanta, Suzana; Petrović, Julijana; Sakač, Marija; Žakula, Zorica; Isenović, Esma; Ribarac-Stepić, Nevena (2006) The Influence of 17-Oxo- and 17-Hydroxy-16,17-secoestratriene Derivatives on Estrogen Receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 532-542. ISSN 0010-0765

Brylla, Eva (2006) The Swedish Name-Day Calendar. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 129-134. ISSN 1211-4413

Hobza, Pavel; Zahradník, Rudolf; Müller-Dethlefs, Klaus (2006) The World of Non-Covalent Interactions: 2006. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (4). pp. 443-531. ISSN 0010-0765

Vlhová-Wörner, Hana (2006) Therese Bruggisser-Lanker: Musik und Liturgie im Kloster St. Gallen in Spätmittelalter und Renaissance (Abhandlungen zur Musikgeschichte, sv. 13), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004 [recenze, review]. Hudební věda, 43 (1). pp. 80-82. ISSN 0018-7003

Sun, Yuanhua; Zhang, Tonglai; Zhang, Jianguo; Qiao, Xiaojing; Yang, Li; Zheng, Hong (2006) Thermal Decomposition of Li(NTO)·2H2O and Na(NTO)·H2O (NTO = Anion of 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one): Kinetics Derived from T-jump/FTIR Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 129-137. ISSN 0010-0765

Machiwal, Deepesh; Jha, Madan K. (2006) Time series analysis of hydrologic data for water resources planning and management: a review. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (3). pp. 237-257. ISSN 0042-790X

Sehnal, Jiří (2006) Tina Frühauf: Orgel und Orgelmusik in deutsch-jüdischer Kultur (NETIVA – Wege deutsch-jüdischer Geschichte und Kultur, sv. 6), Georg Olms Verlag, Hildesheim 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 208-210. ISSN 0018-7003

Günther, Hans (2006) Totalitní stát jako umělecká syntéza. Czech Literature, 54 (4). pp. 106-119. ISSN 0009-0468

Čmelík, Richard; Pazdera, Pavel (2006) Transformation of 1,2-Dithiole-3-thiones Into 1,6,6aλ4-Trithiapentalenes via Reaction with Bromoethanones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (5). pp. 650-666. ISSN 0010-0765

Hořejší, Kateřina; Pohl, Radek; Holý, Antonín (2006) Tricyclic Purine Analogs Derived from 2-Amino-6-chloropurine and 2,6-Diaminopurine and Their Methylated Quaternary Salts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (1). pp. 77-90. ISSN 0010-0765

Uhlíř, Vladimír (2006) TROIS QUARTS DU SIÈCLE: PROFESSEUR VÁCLAV VLASÁK. Linguistica Pragensia, 16 (1). pp. 38-41. ISSN 0862-8432

Eichler, Ernst (2006) Tschechische Familiennamen in Leipzig. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 168-173. ISSN 1211-4413

Pařílková, Jana; Krejčí, Ivan (2006) Two innovative methods of dike monitoring. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (4). pp. 344-356. ISSN 0042-790X

Dimitrova-Todorova, Liljana (2006) Tопонимията на По-повско през погледа на Карел Шкорпил. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 158-168. ISSN 1211-4413

Bajgarová, Jitka (2006) Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, Lipsko, 7.–9. května 2006. Hudební věda, 43 (2). pp. 215-216. ISSN 0018-7003

Bajgarová, Jitka; Šebesta, Josef (2006) Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938. Hudební věda, 43 (1). pp. 39-58. ISSN 0018-7003

Mathauser, Zdeněk (2006) Umění zrající svými přesahy. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 59-74. ISSN 0009-0468

Padělková, Zdeňka; Císařová, Ivana; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav (2006) Unexpected Products in Reactions of Double-C,N-Chelated Diorganotin(IV) Dibromide with Cyclopentadienyl- and Fluorenyllithium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 71 (3). pp. 294-301. ISSN 0010-0765

Olivová-Nezbedová, Libuše (2006) Univerbizační přípona -ice u některých místních jmen v Čechách zakončených na -ovice, -ice. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 366-373. ISSN 1211-4413

Sládek, Ondřej (2006) V zajetí literární komunikace (recenze). Czech Literature, 54 (5). pp. 129-139. ISSN 0009-0468

Sgall, Petr (2006) Valence jako jádro jazykového systému. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 163-179. ISSN 0037-7031

Horyna, Martin (2006) Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti. Hudební věda, 43 (2). pp. 117-134. ISSN 0018-7003

Černý, Jaromír (2006) Vícehlasý repertoár v graduálu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Hudební věda, 43 (2). pp. 165-184. ISSN 0018-7003

Havlík, Jaromír (2006) Vít Zouhar: Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. století, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (2). pp. 191-194. ISSN 0018-7003

Kodýtek, Vilém (2006) Vývoj se nevrací – odsouvané problémy ano. Slovo a slovesnost, 67 (3). pp. 195-205. ISSN 0037-7031

Kšicová, Danuše (2006) Významný přínos české estetiky a literární vědy. Czech Literature, 54 (6). pp. 107-111. ISSN 0009-0468

Krajkovič, Rudolf (2006) Veľkomoravská soľná cesta zdokumentovaná historickou toponymiou. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 320-326. ISSN 1211-4413

Malevič, Oleg (2006) Vjačeslav Lebeděv a česká poezie. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 240-248. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2006) Vladimír Holan a baroko. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 158-163. ISSN 0009-0468

Scherl, Adolf (2006) Vladimír Karbusický: Geschichte des böhmischen Musiktheaters, aus dem Nachlaß herausgegeben von Melanie Unseld, Albrecht Schneider und Peter Petersen, von Bockel Verlag, Hamburg 2005 [recenze]. Hudební věda, 43 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Šanda, Martin; Hrnčíř, Miroslav; Novák, Lukáš; Císlerová, Milena (2006) Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). pp. 183-191. ISSN 0042-790X

Valentová, Jana (2006) Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelování proudění vody při povodních. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (1). pp. 58-70. ISSN 0042-790X

Volek, Tomislav (2006) Volkmar Braunbehrens: Mozart ve Vídni, přeložila Vlasta Reittererová, H&H, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 322-329. ISSN 0018-7003

Hallová, Markéta; Beveridge, David R.; Berkovec, Jiří; Nouza, Zdeněk (2006) Vzpomínky na Miroslava Nového. Hudební věda, 43 (1). pp. 104-108. ISSN 0018-7003

Papoušek, Vladimír (2006) Vzpoura levellera. Czech Literature, 54 (1). pp. 67-72. ISSN 0009-0468

Tyllner, Lubomír (2006) Walter Deutsch – Eva Maria Hois: Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker. Herausgeben vom K.K. Ministerium für Kultus und Unterricht, Wien 1918. Bearb. und kommentierter Nachdruck (Corpus musicae popularis Austriacae, Sonderband), Böhlau, Vídeň 2004 [recenze]. Hudební věda, 43 (3). pp. 313-316. ISSN 0018-7003

Majtán, Milan (2006) Z „onomastických“ príbehov. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 341-344. ISSN 1211-4413

Šeferis, Vaidas; Knabikaitė, Vaida (2006) Z dějin litevské stylistiky. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 120-146. ISSN 0037-7031

Savický, Nikolaj P. (2006) Z novější ukrajinské onomastiky. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 397-403. ISSN 1211-4413

Blicha, Michal (2006) Z onymie Príkrej. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 89-99. ISSN 1211-4413

Holý, Jiří (2006) Za Miroslavem Červenkou. Czech Literature, 54 (2-3). pp. 3-10. ISSN 0009-0468

Novák, Viliam (2006) Za RNDr. Eduardom Šimom, CSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 54 (2). p. 230. ISSN 0042-790X

Palkosková, Olga (2006) Záhada vývoje jména Břetislav. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 383-386. ISSN 1211-4413

Macurová, Alena; Vaňková, Irena (2006) Zázrak rozumění? Czech Literature, 54 (2-3). pp. 113-122. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Sgall, Petr (2006) Zemřel Miroslav Červenka. Slovo a slovesnost, 67 (2). pp. 159-161. ISSN 0037-7031

Slomek, Jaromír (2006) Zemřel slavista Karel Oliva. Slovo a slovesnost, 67 (1). pp. 80-81. ISSN 0037-7031

Bayerová, Naděžda (2006) Zevrubná charakteristika církevního roku, a to částečně i se zřetelem ke komunikaci. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 77-83. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2006) Zmatky kolem vodních jmen říčky Zubřiny. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 260-265. ISSN 1211-4413

Hoskovec, Tomáš (2006) Zpráva o činnosti PLK za období 1999/2000 – 2004/2005. Slovo a slovesnost, 67 (4). pp. 313-317. ISSN 0037-7031

Petrášková, Zuzana (2006) Zpráva o projektu přípravy tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy. Hudební věda, 43 (1). pp. 110-111. ISSN 0018-7003

Janoušek, Pavel (2006) Ztracená literární historie aneb Hledání Levelu 2. Czech Literature, 54 (1). pp. 29-64. ISSN 0009-0468

Vodrážková, Lenka (2006) ZUM 75. GEBURTSTAG JAROMÍR POVEJŠILS. Linguistica Pragensia, 16 (2). pp. 97-100. ISSN 0862-8432

Brendler, Silvio (2006) Zunamenentwicklung und Recht in England. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 105-118. ISSN 1211-4413

Hřebíková, Jana (2006) Zur frühen Rezeption des Klavierkonzertes Nr. 4 „Incantation“ von Bohuslav Martinů. Hudební věda, 43 (4). pp. 407-414. ISSN 0018-7003

Karpenko, Jurij (2006) Антропонімічні аргументи в історії слов’янської фонеми. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 265-272. ISSN 1211-4413

Šulhač, Viktor P. (2006) Два етюди з давньоруської oнoмаcтики. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 460-464. ISSN 1211-4413

Ostaš, Ljudov (2006) Динаміка чоловічих імен слов’янського по-ходження у XX столітті в Чеськії Респувліці. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 373-383. ISSN 1211-4413

Iliadi, Alexandr I. (2006) Из славянской гидронимии. ІІІ: укр. Cóб, рус. Сoлза, пол. Solza и др. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 239-244. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Aleksandra V. (2006) Непрямая номинация в антропонимии. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 433-444. ISSN 1211-4413

Arkušin, Grigorij (2006) Оніми в складі жаргонної лексики. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 71-77. ISSN 1211-4413

Selimski, Ljudvig (2006) Фамилното име Чаев и някои cродни. Acta Onomastica, 47 (1). pp. 403-408. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Mar 3 01:03:37 2021 CET.